Skip to main content

Kronans Apotek och Ipsos lanserar årlig barometer om svensk hälsa – Svenska folket mår generellt sett väldigt bra

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 12:45 CEST

Kronans Apotek har i samarbete med det oberoende undersökningsinstitutet Ipsos inlett arbetet med det långsiktiga initiativet ”Kronans Välmåendeindex”. Nu släpps resultaten från den första grundläggande undersökningen. Svarsresultaten visar att svenskarna verkar må ganska bra. Endast 7% svarar att de mår dåligt eller mycket dåligt. Men vissa delresultat är alarmerande, bland annat svarar många unga att de är stressade.

Kronans Apotek har genomfört en stor hälsoenkät, ”Kronans Välmåendeindex”, bland män och kvinnor i Sverige i åldrarna 16-65 år. Ambitionen är att genomföra Välmåendeindex varje år.

- Vår intention är att undersökningen ska gå att använda som ett verktyg för att kunna utläsa tydligt hur svenskarnas välmående och inställning till hälsofrågor förändras från år till år. För vår egen del kan vi då också se vad som hindrar ett ännu högre välmående och det hjälper oss att fokusera rätt områden inom Kronans Apotek, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek.

Högre välmående än väntat
Kronans välmåendeindex 2014 visar att den generella uppfattningen bland människor i Sverige är att de mår ganska bra. 67% svarar att de mår bra eller mycket bra. Endast 7% svarar att de mår dåligt eller mycket dåligt. Allra bäst mår smålänningarna, hela 78% svarar att de mår bra eller mycket bra.

Undersökningen visar dock att det finns en hel del skillnader mellan könen, till exempel svarar kvinnor att stress är det största hindret för deras välmående medan männen svarar ”för lite motion”. Resultaten visar också att det finns en skillnad i kvinnors och mäns sömnkvalitet; 43% av kvinnorna uppger att de haft problem med sömn mot männens 31%. Fördelat på ålder svarar många unga i åldern 16-24 att de är stressade (27%) medan äldre (55-65 år) uppger sjukdom som ett hinder för ett bättre allmäntillstånd (30%).

Apotekstjänster
Kronans välmåendeindex innehåller även frågor kring hur svenskar ser på apotekens service, och resultatet visar att merparten, 72%, av de svarande ber om råd när de besöker apotek. Svaren visar också att en klar majoritet, 63%, föredrar att köpa receptfria läkemedel på fysiska apotek framför nätapoteken och dagligvaruhandeln. Det finns också frågor om medicinering i undersökningen och svaren visar en väldigt jämn fördelning i hur svenskar ser på att använda preparat mot värk, feber och förkylning; 32% svarar sällan eller aldrig, 33% ibland och 35% alltid och nästan alltid. De flesta (72%) är  positiva till att ge läkemedel mot värk, feber och förkylning till sina barn.

- Kronans Apotek tillhandahåller mer än bara läkemedel, en stor del av vårt kunderbjudande består av produkter som ska leda till ett ökat välbefinnande i vardagen, och naturligtvis även rådgivning kopplat till dessa produkter säger Minna Dahlberg, marknadschef Kronans Apotek.

2014 – Kronans Apotek sätter fokus på diabetes
Kronans Apotek lyfter återkommande fram de stora folksjukdomarna som många svenskar drabbas av. I år är det diabetes som får ett extra fokus ute på apoteken. Undersökningen har därför några frågor kopplade till just diabetes typ 2. Glädjande nog visar svaren att svenskarna har mycket
god kunskap om vilka de främsta riskfaktorerna att drabbas av diabetes typ 2 är; genetiska anlag, övervikt/fetma och dåliga levnadsvanor. Svenskarna visar sig också ha kunskap om några av de vanligaste tecknen på diabetes; trötthet, stora urinmängder och ökad törst. Dock saknas kunskap om ytterligare symptom på diabetes såsom synförsämring, huvudvärk och viktnedgång.

- I undersökningen är det tydligt att vi behöver fokusera mer kring symptom eftersom kunskapen kring flera av dem är relativt låg. Här har vi som apotek en viktig uppgift – att fånga upp personer som kommer till oss med sina symtom och hänvisa dem vidare till vården för vidare utredning. Diabetes typ 2 kommer ofta smygande vilket kan leda till att kroppen tagit skada långt innan sjukdomen upptäcks, säger Christian Vallentin,apotekare och ansvarig för området recept hos Kronans Apotek.

För mer information, kontakta:
Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek, 010 240 61 58, Andreas.rosenlund@kdapotek.se­­­­­­­­­­­­­­­

Fakta om undersökningen
Undersökningen gjordes av undersökningsinstitutet Ipsos på uppdrag av Kronans Apotek under april 2014. 2000 respondenter över hela Sverige har svarat på frågorna via en webbenkät, med en jämn fördelning bland kvinnor och män i ålderskategorierna 16-24, 25-34, 35-44, 45-54 och 55-65 år.

Om Kronans Apotek
Kronans Droghandel Apotek AB är ett modernt apotek som verkar för kunden i tiden. Apoteken kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment. Apotekskedjan har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Kronans Droghandel Apotek AB är ett modernt apotek som verkar för kunden i tiden. Apoteken kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment. Apotekskedjan har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.