Skip to main content

Ny kartläggning om svenskarnas tankar kring hjärta och kärl: Stor oro och låg kunskap hos svenskarna om sitt hjärta

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:44 CET

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett av våra stora folkhälsoproblem. Nu visar en ny undersökning att svenskarna har dåliga kunskaper om hjärtat. Nära hälften säger att man någon gång har varit orolig över att hjärta och kärl inte mår bra och mer än var tredje säger att de har haft ont i hjärtat av på grund av stress. Medicinering är utbrett, och man tycker själv att man missköter sin motion och stressar för mycket. Undersökningen, som är en del av Kronans Droghandels hjärtsatsning under 2013, genomfördes av Sifo i januari med 1 246 svaranden.

Att hjärt- och kärlsjukdomar är ett utbrett hälsoproblem och att det finns en stor oro för sitthjärta och kärl avspeglar sig starkt i Kronans Droghandels kartläggning. Nästan hälften (43 procent) av svenskarna säger att man någon gång har varit orolig över att hjärta och kärl inte mår bra och mer än var tredje (35 procent) att de haft ont i hjärtat av stress. Över hälften (52 procent) svarar att de har någon i familjen, mor, far eller syskon, med diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

– Tittar man på Stockholm, Skåne och Göteborg finns det skillnader. Det visar sig att både göteborgarna och skåningarna känner mer oro, de tycker att de rör på sig mindre och även äter mer ohälsosam mat. Och i Skåne använder man även mest medicin mot hjärt- och kärlsjukdomar i landet. Däremot verkar Stockholmarna ha mer problem med sömn och rökning, säger Anna Skarph, farmaceut på Kronans Droghandel.

Ser man till försäljningen av läkemedel på recept används sju av de tio mest vanliga läkemedlen vid olika former av hjärt- och kärlsjukdom (se 1). Den vanligaste medicinen är blodtryckssänkande medicin som nästan var femte (19 procent) i Kronans Droghandels undersökning uppger att de tar. Och ju äldre man är desto fler mediciner tar man.

Trots många informationskampanjer har vi svenskar fortfarande mycket att lära när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Att det går att förebygga med en sund livsstil känner de flesta till (92 procent), men endast drygt var tredje (35 procent) känner till att det är lika bråttom att åka till sjukhus vid hjärtinfarkt som vid stroke.

Nyårslöften om ett nytt hälsosamt liv

Mångas nyårslöfte är att börja träna och leva ett mer hälsosamt liv, men frågan är hur många som fullföljer? Det finns ett flertal olika livsstilsförändringar som mer motion, mindre stress, bättre kost, minskat alkoholintag och rökstopp som betydligt kan minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.Livsstilsåtgärder kan också minska behovet av behandling med läkemedel.

Topp 4: Detta missköter svenskarna mest (instämmer helt och instämmer delvis)
1.  Jag motionerar/rör på mig för lite  56 %
2.  Jag stressar för mycket  48 %
3.  Jag sover för lite  42 % 
4.  Jag äter för mycket ohälsosam mat 40 %

Om Kronans Droghandelshjärtsatsning

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett utbrett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Med satsningen ”Alla Hjärtans år” vill Kronans Droghandel öka kunskapen om hjärt- och kärlsjukdomar, dess riskfaktorer och läkemedel. Ytterligare en viktig del i satsningen är att Kronans Droghandel tar en ännu aktivare roll vad gäller rådgivningför att stötta människor på deras väg mot en bättre hälsa.

– Med ”Alla Hjärtans år” vill vi nå ut och berätta varför det är viktigt att ha koll på sitt blodtryck och på sitt kolesterolvärde, vad man ska tänka på för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt varför det är viktigt för de som använder mediciner att använda dem på rätt sätt, säger Anna Skarph. Under hela 2013 kommer vi att genomföra en rad olika aktiviteter, allt ifrån blodtrycks-mätarveckor till självtest på webben, som syftar till att framförallt öka medvetenheten om olika riskfaktorer när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar.

Kronans Droghandels råd för ett mer hälsosamt liv
1.  Drick måttligt med alkohol
2.  Sluta röka
3.  Motionera
4.  Ät rätt kost
5.  Stressa mindre
6.  Ha koll på vikten
7.  Ha koll på midjemåttet

För mer information, kontakta
Anna Skarph, farmaceut och affärsutvecklare Kronans Droghandel
Tfn: 010-240 6062, E-post: anna.skarph@kronansdroghandel.se

Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Droghandel
Tfn: 010-240 61 58, E-post: andreas.rosenlund@kronandsdroghandel.se

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kronans Droghandel och Sifo under perioden 11 – 18 januari 2013. Undersökningen är gjord i SIFOs slumpmässigt rekryterade webbpanel. Totalt svarade 1 246 personer i åldern 16-79 år.

Referenser
1. *Kloka listan 2013, som ges ut för elfte året i rad av Stockholms läns läkemedelskommitté, http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=63695

Kronans Droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med över 220 apotek från Trelleborg i söder till Malmberget i norr. Kronans Droghandel startade 1907 på Apoteket Kronan i Göteborg med anor från 1600-talet. Kronans Droghandel ägs av Oriola-KD och har cirka 1 300 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy