Skip to main content

Krönleins storsatsning

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 09:59 CET

Det var säkert en eller annan som undrade vad som försiggick på Klammerdammsgatan 26 den 9 December då det rullade in flera dispenstransporter med eskort och inte bara en lyftkran utan två stycken.

Carl Krönlein, vd på Krönleins bryggeri kan nu avslöja att de investerar i ett nytt bryggverk med nya pannor och nytt silkar av modernaste konstruktion.

- Det lyftes in ett nytt silkar som fraktades från mellersta Tyskland med specialtillstånd på autobahn på grund av storlek och bredd.

Silkar används för att filtrera bort skal och kärnrester under bryggprocessen. Redan för två och ett halvt år sen investerande bryggeriet i en mäskkokningspanna, som i sin tur används för att värma upp blandning mellan krossad malt och vatten under mäskningsprocessen. Meningen med Mäskning är att framställa jäsbart socker.

- Våra nuvarande kopparkärl börjar bli tunna och kan inte producera som förr. Därför måste vi förnya bryggverket.

I Början på januari anländer en ångvärmeväxlare, som framställer varmvatten, även en utmäskningsbehållare och en utmäskningspump. Där efter ska en värtkokningspanna in, som ska rena vörten som sedan ska användas vid ölframställningen. Till sist kommer en whirlpool i slutet av januari och den hjälper även till att rena vörten.

- Med moderniseringen räknar vi med att öka produktionen med uppemot 50 procent. Nu kan vi producera de mängder vi har tillstånd till.

Förutom ökad produktion kommer det bli svalare temperatur och bättre luft i arbetsmiljön. 

- Den ökade produktionstakten kommer förhoppningsvis innebära flera arbetstillfällen även om helgarbetet förväntas minska.

- Nya anläggning kommer vara mer miljövänlig och brygga ett öl av högsta kvalitet samt energibesparande och miljövänlig.

Liksom Krönleins Bryggeri har Familjen Krönlein en lång tradition av ölbryggning bakom sig. I sex generationer har familjen drivit bryggeriverksamhet. Det gör Krönleins till den familj med den längsta bryggartraditionen i Sverige.