Skip to main content

Pep-rapporten 2019

Dokument   •   Apr 03, 2019 08:30 CEST

I Pep-rapporten 2019 kartläggs hur barn i åldrarna 4-17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen.
Licens Användning i media (?)