Skip to main content

Upp och hoppa, Sverige! Bryt stillasittandet för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 08:37 CET

Generation Peps vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Stillasittandet är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Vi sitter i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttre, mindre effektiv och risken ökar för hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet.

- Stillasittande är ett globalt problem och får allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Utmaningen är för stor för någon enskild aktör att hantera själv. Vi alla - privatpersoner, offentlig sektor, organisationer och företag - behöver ta ansvar tillsammans. Vi uppmanar därför alla som vill visa sitt engagemang att vara med och bryta stillasittandet. Vi vuxna behöver vara goda förebilder och ge våra barn möjlighet att leva ett så aktivt och hälsosamt liv som möjligt, säger Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef på Generation Pep.

Om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna. Även den som tränar ett par gånger i veckan påverkas av att sitta långa perioder. Det viktiga är alltså att bryta det långvariga stillasittandet i vardagen.

Därför har Generation Pep tagit initiativ till kampanjen Upp och hoppa, Sverige! Tillsammans med samarbetspartners uppmuntrar nu Generation Pep fler att engagera sig och bryta stillasittandet eftersom barn gör som vuxna gör, inte som de säger.

Generation Pep och deltagande samarbetspartners i Upp och hoppa, Sverige!

Academic Work, ActiveS, Alla på Snö – Svenska Skidförbundet, Awapatent AB, Bonnier Carlsen, Bounce, En Frisk Generation, Skolklassikern - En Svensk Klassiker, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Forsman & Bodenfors, Friluftsfrämjandet, Friskis & Svettis, GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan,, Gålöstiftelsen, Göteborgs universitet, H&M, ICA, ICA Stiftelsen, Idrottsgalan, IKEA Sverige, Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet, Martin & Servera, McKinsey & Company, Kronprinsessparets Stiftelse, Leos Lekland, Metro, MTG, Norrsken House, Parasport Sverige, SCIF (Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande) Serus, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, STIGA Sports, Sverige United, Telia, Trivselledare, TV4.

Generation Pep kommer löpande att publicera filmer om olika initiativ kring Upp och Hoppa, Sverige!
Instagram: @gen.pep, Facebook: @generationpep

För ytterligare information, kontakta:
Marika Kehrer, kommunikationsansvarig, 070-368 55 23, marika@generationpep.se

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se