Skip to main content

Nu invigs Båstads nya stationsområde vid Hallandsåsen

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 15:30 CET

Arkitekterna Krook & Tjäder har på uppdrag av Båstads kommun skissat, gestaltat och planerat nya grönområden, bebyggelse och kommunikationer. Det helt nya området kring Hallandsåsen och Båstads nya station invigs den åttonde december. – Att kunna bidra till en så stor utveckling av Båstad känns oerhört roligt. Bygget av tunneln genom Hallandsåsen har ju pågått under lång tid och det känns historiskt att få vara med och lägga de sista pusselbitarna för att tunneln ska bli en del av det lokala samhället, säger Johan Thein, planeringsarkitekt på Arkitekterna Krook & Tjäder.

Området betraktas som kommunens största och viktigaste utvecklingsområde under de kommande tio till femton åren och ska rymma drygt 1 000 bostäder. Arkitekterna Krook & Tjäder fick uppdraget 2012 och har sedan dess arbetat med hela planprocessen: från tidiga skisser till formella plandokument. Arkitekterna Krook & Tjäder har också bistått kommunen med processtöd, arrangerat seminarier i hållbar stadsbyggnad och hjälpt till att sortera ut frågor och driva arbetet framåt. – Vår ambition med projektet har under hela processen varit att på bästa sätt använda de unika förutsättningar som området har; en absolut närhet till fantastiska kollektiva kommunikationer, tillgång till natur- och rekreationsområden och, inte minst, Båstads småskaliga karaktär och kulturhistoriska värden, säger Johan Thein.
Samhällsutvecklingen, med allt fler pendlare, har skapat ett behov av att kunna resa mer kollektivt. Därför ville Båstads kommun bygga en samhällsstruktur som gör kollektivtrafiken attraktiv.

– Tåg och bussar ska både vara lätta att nå, bekväma och passa människors behov. Närhet och tillgänglighet mellan bostäder, arbete och rekreation är en av de viktigaste faktorerna. I området har vi därför jobbat aktivt för att skapa trygga gång- och cykelvägar och offentlig och kommersiell service som ligger integrerade med bostäderna, säger Johan Thein. Snart står stationsområdet klart för invigning, samtidigt som Arkitekterna Krook & Tjäder parallellt jobbar intensivt tillsammans med kommunen och en privat exploatör med att ta fram en detaljplan för den första etappen med bostadsbebyggelse i området.
– Det har varit särskilt roligt och utvecklande att få hjälpa kommunen i en mängd olika frågor. Vi är också väldigt glada över den goda relation och det ömsesidiga förtroende och respekt som har utvecklats mellan Båstads kommun och oss som konsult. Det är en relation som har präglats av omtanke, öppenhet och prestigelöshet – de värden vi tycker är så viktiga, säger Johan Thein.

Arkitekterna Krook & Tjäder är bland de tio största arkitektkontoren i Sverige med över 120 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad och Borås. Kontoren arbetar med en stor bredd av uppdrag inom husbyggnad, stadsbyggnad, landskapsplanering, inredning samt produktdesign. Krook & Tjäders kontor är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Inom Krook & Tjäder finns en etablerad modell för delägarskap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.