Skip to main content

Frukostmöte under politikerveckan – BOT-avdraget - har vi råd att tacka nej till 11.9 miljarder?

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 09:06 CEST

Välkomna till Svenska Akupunkturförbundet och Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds frukostmöte. Vi kommer att informera om Fritt vårdval, Svenska Akupunkturförbundets SIFO-undersökning och BOT-avdraget.

Ett BOT-avdrag kan innebära en ny folkhälsoreform och minskad belastning på vården. Idag är det nämligen billigare att vara sjukskriven än att själv betala för hälsofrämjande insatser.

Av Sveriges 7,6 miljoner skatteskyldiga personer beräknas idag ca 2,5 miljoner ha ett specifikt intresse av att avsätta egna resurser i form av tid och pengar till ett engagemang för sin hälsa.

Hälsa i BOT-sammanhang avser rådgivning inom kost, träning, manuella terapier (till exempel massage) och samtal. BOT-avdraget omfattar allt som rör fysiskt och mentalt välbefinnande.

BOT-avdraget ligger dessutom helt i linje med regeringens folkhälsoproposition från 2008 där man skriver: ”Regeringen vill främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan”.

Om samhället förväntar sig att individen ska ta ett större ansvar för sin egen hälsa fordras ekonomiska incitament. Ett BOT-avdrag vore ett verktyg som stimulerar den enskilde att själv vidta åtgärder för förbättrad egenhälsa. BOT-avdraget ger den enskilde möjlighet att inom givna ramar, avgöra när och vilken typ av friskvård som ger bäst önskad effekt för hälsa. Till bara halva kostnaden.

Beräkningar visar att ett BOT-avdrag skulle minska sjukvårdens kostnader med 11.9 miljarder kronor. Enligt SHA uppgick de totala utgifterna för hälso- och sjukvården inklusive investeringar till 313,7 miljarder kronor 2010, i 2009 års pris.

Under det senaste året har Kroppsterapeuterna och andra stora aktörer inom hälsa samarbetat med att sammanställa en BOT-rapport som beskriver vinsterna av ett BOT-avdrag. Denna rapport har presenteras för de politiska representanterna under våren 2013.

Om du vill höra mer om Fritt vårdval, SIFO-undersökning och BOT-avdraget så är du välkommen till:

Plats: Donners Hotell på Donners plats 6

Tid: 1, 2, 3 juli kl 09.00 – 10.00

Välkomna!

Mats Fredland, ordförande Svenska Akupunkturförbundet

Annika Billström, ordförande Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Peter Feldt, generalsekreterare Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Och se här!

http://www.youtube.com/watch?v=OaREGWwPnes


Läs mer på:

http://www.botavdraget.se

http://www.akupunkturforbundet.se/


Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är branschens största förbund med 4.500 medlemmar. Det innebär också att vi kan erbjuda dig, som medlem, en mängd förmåner. En av våra viktigaste uppgifter är att synliggöra våra medlemmar och att driva viktiga branschfrågor. Som medlem hos oss får du bland annat en mycket kostnadseffektiv försäkring, som skyddar både dig och dina klienter. Du får även tillgång till vår medlemsservice per telefon och mail samt juridisk rådgivning av vår advokat. Du får också möjlighet att marknadsföra dig som terapeut när vi medverkar på större evenemang.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy