Skip to main content

KSRR-projekt skapade Ugandas renaste stad

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 12:37 CET

KSRR:s vänort Entebbe har utsetts till Ugandas renaste stad. Detta är resultatet av ett långsiktigt samarbete inom avfallshantering.

Resan började 2003, då Kalmar kommun och Entebbe stad blev vänorter och ett samarbete inleddes. 2006 invigdes även KSRR i samarbetet, med syfte att titta på hanteringen av avfallsfrågan. Året efter donerades en begagnad sopbil och tack vare denna möjliggjordes en effektivare avfallshantering.

–  Genom fältstudier och dialog kombinerat med punktinsatser har vårt arbete bidragit med en bättre sophantering. Tack vare den strukturerade sophämtningen har trivseln ökat för stadens invånare samtidigt som den sanitära olägenheten minskat, säger Steve Sjögren, förbundsstyrelseordförande i KSRR.

Utöver att ha skänkt en sopbil, har KSRR också medverkat till att avfallsstationer anlagts och hjälpt till med att ta fram en avfallsplan för Entebbe. KSRR har med sina fyra medlemskommuner även kunnat bidra med kunnande och erfarenheter om hur kommuner kan samarbeta i avfallsfrågor.  

Det SIDA-finansierade projektet för avfallshanteringen avslutades 2009. Med hjälp av Kalmar kommun och KSRR har stora framsteg kunnat ske i Entebbes avfallshantering.

–  Vi är naturligtvis mycket glada över att fått vara med i ett så här lyckat projekt. Att detta har uppmärksammats stort i Uganda gör både mig och de medarbetare som deltagit i projektet väldigt stolta, avslutar Steve Sjögren.

KSRR är ett kommunalförbund med Kalmar-, Nybro-, Mörbylånga- och Torsås kommun som medlemmar. KSRR ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfallet från områdets drygt 105 000 invånare och har ca 30 000 abonnenter. Runt 80 anställda ser till att närmare 5 000 kärl töms och 1 000 fordon tas emot på våra återvinningscentraler dagligen. Verksamheten är helt taxefinansierad, omsätter ca 130 Mkr årligen och lyder under kommunallagen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera