Bildanalys och AI ska rädda fler coronapatienter

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 11:45 CEST

Lungröntgen och datortomografi spelar en stor roll för vården av covid-19-sjuka. Samtidigt är kunskapen om hur röntgenbilderna ska tolkas begränsad. Nu ska forskare och personal från KTH och Karolinska universitetssjukhuset vid forskningscentret Medtechlabs med hjälp av bildanalys och artificiell intelligens utvärdera röntgenbilder för att förbättra vårdsituationen.

10 procent av stockholmarna smittade

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 13:17 CEST

Nu har de blodprover för coronatester som KTH-forskare skickade ut till stockholmarna före påsk kommit tillbaka och analyserats. Resultatet visar att 10 procent av de testade hade smittats av det nya coronaviruset.

Klimatsatsning får internationellt genomslag

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 09:53 CEST

De 37 lärosäten runt om i Sverige som undertecknat Klimatramverket får pris för sitt systematiska arbete med att driva klimatomställningen och samtidigt minska de egna utsläppen. Bakom priset står organisationen International Sustainable Campus Network, ISCN.

1 000 stockholmare testas för corona i påsk

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 15:08 CEST

Imorgon onsdag landar ett brev från KTH hos 1 000 stockholmare. Det innehåller ett coronatest.

De skapar corona-prognoser till 1177 Vårdguiden

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 14:56 CET

När covid-19 nu drabbar allt fler svenskar ökar trycket på 1177 Vårdguiden och de svenska sjukhusen. I syfte att fördela belastningen över det svenska vårdsystemet har forskare vid KTH tagit fram ett prognosverktyg.

Här är KTH:s samlade coronaexpertis

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 11:08 CET

På KTH är ett antal forskare på olika sätt verksamma med att stävja det globala utbrottet av covid-19. Här är ett axplock bland universitets anställda som gör allt från att sprida kunskap om hur det nya coronaviruset påverkar samhället till att studera hur viruset sprider sig.

Pandemin och ekonomin

Gustav Martinsson är lektor i finansiell ekonomi på KTH. Enligt honom pratar ekonomer om att det finns olika typer av lågkonjunkturer. Om finanskrisen 2008 var formad som ett "U" antar coronakrisen snarare formen av ett "V". Ur ett ekonomiskt perspektiv är "V"-krisen bättre. Läs hur Gustav Martinsson resonerar här.

Så sprider viruset sig

Philip E. Paré är verksam som forskare vid avdelningen för reglerteknik på KTH. Där arbetar han med att utveckla modeller som beskriver hur coronaviruset sprider sig i samhället. Här är en intervju med Philip E. Paré där han berättar mer om sitt forskningsområde.

Effektiva virustester

Sophia HoberPeter Nilsson och My Hedhammar jobbar med att ta fram ett test för att säkerställa om individer haft sjukdomen covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smittan vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård. Läs mer här.

Så påverkar covid-19 bostadsmarknaden

Varselvågen och stigande arbetslöshet i kölvattnet efter coronaviruset kan slå mot bostadsmarknaden. Anna Granath Hansson och Mats Wilhelmsson berättar om deras syn på saken här och här.

Synliggör bakterier och virus

När det är dags att bygga eller renovera sjukhus är det viktigt att ta hänsyn till hur bakterier och virus sprider sig i luften på intensivvården och i operationssalar. Detta jobbar bland andra KTH-forskaren Christophe Duwig med. Du kan läsa om hans arbete i en artikel på Medtech Magazines webbplats.

Att studera och jobba på distans

Kristina Palm är docent i industriell arbetsvetenskap från KTH och vet hur vi bäst är verksamma på behörigt avstånd från coronaviruset. I flera artiklar berättar hon bland annat om "Tomatklocktekniken" och hur chefer ska leda sina hemmajobbande kollegor.

Så begränsar covid-19 hur vi rör oss

Ann Legeby är professor i ämnet Tillämpad stadsbyggnad och genomför just nu en studie hur coronautbrottet påverkar hur vi rör oss i storstäder som Stockholm. Du är välkommen att delta i forskningen här.

På KTH är ett antal forskare på olika sätt verksamma med att stävja det globala utbrottet av covid-19. Här är ett axplock bland universitets anställda som gör allt från att sprida kunskap om hur coronaviruset påverkar samhället till att studera hur viruset sprider sig.

Läs vidare »

KTH utvecklar testmetod för Covid-19

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 15:10 CET

Forskare på KTH har inlett utvecklingen av en effektiv så kallat serologisk metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen Covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smitta vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård.

Därför behövs nya stambanor i Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2020 11:54 CET

Debatten runt höghastighetståg har gått varm den senaste tiden. Nu har fyra forskare vid KTH författat en rapport om varför Sverige bör investera i nya stambanor för snabba persontransporter.

Klimatarbete ger vinster bortom miljön

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2020 12:51 CET

Forskare vid KTH har genomfört en studie som visar att åtgärder på flera klimatområden samtidigt ger upphov till tydliga och stora samhällsnyttor bortanför miljön.

Algodling lönsamt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 13:25 CET

Storskaliga odlingar av alger till havs har förutsättningar att bli en ny industri i Sverige – en industri som samtidigt skapar miljönytta. Beräkningar från forskare vid bland annat KTH visar att kostnaderna för en odling är åtta miljoner kronor över tio år, medan intäkterna under samma period uppskattas till långt över det dubbla.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig / forskningsinformatör
  • prcjesuls@wmktveh.jaseir
  • 08 - 790 69 60

Om KTH

Sveriges största tekniska universitet

KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Ett stort antal nationella och lokala kompetenscentra är förlagda till KTH.

Länkar