Tekniken som gör diabeteslivet mindre smärtsamt

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 15:29 CET

Diabetes är en folksjukdom med 500 000 drabbade i Sverige. Internationellt är siffran högre, cirka 400 miljoner. Då diabetes inte kan botas är det viktigt att göra livet för de som drabbats så drägligt som möjligt. En bra bit på vägen dit har KTH-forskare kommit. De jobbar med teknik som är mindre smärtsam, innebär mindre risk för infektioner och potentiellt är mer noggrann än dagens lösningar.

Pressinbjudan: KTH-studenter har skapat robot som tar lyror

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 11:09 CET

I december varje år visar blivande KTH-ingenjörer upp hur de ser på framtiden i form av en rad fantasifulla studentprojekt. Denna gång är det dags för en robot som tar lyror, ytterligare en robot som pratar med IBM:s superdator Watson, ett flertal självkörande fordon i olika format samt ett nytt koncept för hur vi skulle kunna pendla i storstäderna framöver.

Pressinbjudan: Upplev vårdrobotar och falldämpande golv

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 10:45 CET

Den 27 november invigs ett nytt laboratorium på KTH. Integration Lab heter detta, och syftet är att kunna testa och forska om hur vården och den kommunala omsorgen ska kunna digitaliseras på bästa sätt. Under invigningen kommer tekniska innovationer med fokus på vård att demonstreras, och en rad experter skall berätta om problem och lösningar.

Ett av världens största it-företag använder KTH-kod

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 09:11 CET

Nu står det klart att tyska SAP i sitt affärssystem SAP S/4HANA använder mjukvara som forskare på KTH skrivit. Då SAP enligt egen utsago har över 400 000 kunder är det många människor som på daglig basis påverkas av det KTH-professorn Christian Schulte och hans kollegor skapat.

Färre trasiga tandfyllningar med nytt material

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:53 CET

Forskare vid KTH har tagit fram ett superstarkt och biokompatibelt material som är mycket bättre än det som idag används för att laga tänder. Materialet härstammar från forskarnas arbete med att ta fram ett benlim, och insatsen är så pass betydelsefull att den resulterat i en vetenskaplig publicering.

Pressinbjudan: KTH Sustainability Research Day

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 09:22 CET

KTH är en av de ledande aktörerna inom hållbarhetsforskning i Sverige. På universitetets årliga konferens Sustainability Research Day presenteras därmed banbrytande forskning som haft - och kommer att ha - tydlig påverkan på övergången mot ett hållbart samhälle. En rad forskare och experter från KTH och andra organisationer som Stockholm Environment Institute, Svenska Miljöinstitutet och Institutet för framtidsstudier finns på plats.

Välkommen till en eftermiddag med kunskap och reflektion kring hållbarhet, en av de hetaste frågorna både ur ett lokalt som globalt perspektiv.

Under eftermiddagen finns möjlighet att lyssna till, reflektera över och prata med Sveriges ledande beslutsfattare och forskare inom hållbarhet. Samt ta del av KTH:s samlade kunskap inom ämnet hållbarhet.

Först ut denna eftermiddag är en ordentlig genomgång av teknik med koppling till hållbarhet som kommer från KTH och som förändrat världen. För denna historiska resa står Eric Granryd, professor emeritus i ämnet energiteknik på KTH.

Vidare kommer Anna Ottenhall, forskare som jobbar med träkemi och massateknologi på KTH, demonstrera hur man kan framställa rent vatten med hjälp av nya material från skogen.

Lennart Söder, professor i elkraftsystem vid universitet, är också han en av de som deltar. Han kommer att berätta hur 100 procent förnybar elproduktion gått från att vara en omöjlighet till att bli stapelvara.

Kort information om KTH Sustainability Research Day:

Tid: 14 november 2018, klockan 13:00 - 17:00.

Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm.

Hela programmet och annat matnyttig information finner du här.

Här är ett axplock bland de experter som medverkar:

 • Sverker Sörlin är svensk internationellt känd idéhistoriker, professor i miljöhistoria på KTH och författare. Ofta anlitad av medier för att reda ut miljörelaterade frågor och ledamot i det Klimatpolitiska rådet.
 • Göran Finnveden är vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys på KTH. Ofta anlitad expert av media, och hans vetenskapliga insats har lämnat ett stort avtryck i den akademiska världen. Göran är därtill medlem i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling, i de vetenskapliga råden för Finlands miljöcentral (SYKE) och det europeiska forskningsprogrammet Urban Europe, samt sitter i styrelsen för International Sustainable Campus Network.
 • Anna Ottenhal är forskare vid KTH. Hon har utvecklat ett biobaserat vattenreningsfilter som väckt mycket stort intresse både i Sverige och internationellt.
 • Lennart Söder är professor i elkraftsystem och eftersöks ofta av media när det kommer till frågor om elmarknader, kärn- och vindkraft. Han bedriver också forskning inom områden som smarta elnät och elbilar. Lennart har varit regeringens utredare om anslutning av förnybara energikällor till elnätet och verksam i internationella samarbetsprojekt i Sverige, Norden, EU och via International Energy Agency IEA.
 • Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova, en myndighet med mycket stort inflytande över samverkansbaserad forskning och innovation på landets universitet. Hon sitter i styrelsen för Interactive Institute och var medlem i statsministerns Nationella innovationsråd. 2016 utsågs Isaksson till Sveriges mäktigaste opinionsbildare av tidningen Veckans affärer.
 • Åsa Persson är forskningsdirektör och biträdande direktör hos SEI Stockholm Environment Institute. Åsa har arbetat på SEI i 15 år med forskning om hållbarhet och Agenda 2030 med fokus på hållbarhetsmålen och bedömning av kritiska forskningsbehov.
 • Karim Jebari har doktorerade 2014 vid KTH, nu forskare vid Institutet för framtidsstudier. Forskningsfrågor Karim Jebari arbetar med är politisk filosofi och bioetik, huvudintressen just nu är transhumanism, rationell filantropi och existentiella risker.
 • Francesco Fuso-Nerini är forskare inom energisystemanalys på KTH. Han arbetar med analys och modellering av energisystem som stöd för politiska beslut, och möjligheter att uppnår de globala hållbarhetsmålen.
 • Östen Ekengren är vice vd på IVL-Svenska Miljöinstitutet AB. Östens arbete omfattar främst tillämpade åtgärder för att hållbarhetsmålen ska nås, i nuläget ligger fokus på vattenfrågor och främst den globala vattenbristen. Han är aktiv i ett antal EU-projekt och har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete i länder som Kina, Indien, Chile och Östersjöregionen.
 • Eric Granryd är professor emeritus i energiteknik på KTH. Eric kan det historiska energiperspektivet givet att han inrättade avdelningen tillämpad termodynamik och kylteknik vid lärosätet under 1980-talet, idag en av världens ledande forskningsinstitutioner inom området kyl- och värmepumpsteknik.

Förutom forskarna från KTH medverkar även sakkunniga inom området hållbarhet som Ulf Ewaldsson (tidigare teknikchef på Ericsson, styrelseordförande på KTH), Darja Isaksson (generaldirektör för forskningsfinansiären Vinnova), Mikael Östling (prorektor på KTH), Åsa Persson (forskningsdirektör för Stockholm Environment Institute) och Östen Ekengren (vice vd för IVL Svenska Miljöinstitutet).

För mer information, kontakta hållbarhetsstrateg Erica-Dawn Egan på 08 - 790 88 20 eller edegan@kth.se. Anmälan skickar du till press@kth.se.

KTH är en av de ledande aktörerna inom hållbarhetsforskning i Sverige. På universitetets årliga konferens Sustainability Research Day presenteras därmed banbrytande forskning som haft - och kommer att ha - tydlig påverkan på övergången mot ett hållbart samhälle. En rad forskare och experter från KTH och andra organisationer finns på plats.

Läs vidare »

Genombrott: Robotar samarbetar med människor i föränderlig miljö

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:50 CEST

Inom ramen för det europeiska forskningssamarbetet Co4Robots, där forskare från bland annat KTH ingår, har nu framsteg gjorts. Tillsammans har forskarna utvecklat funktionalitet som gör att robotar i realtid klarar av att röra sig i en dynamisk situation och samtidigt samarbeta med så väl andra robotar som människor. En av arbetsuppgifterna har varit att bära saker tillsammans.

Ny kunskap om aknebakterier kan leda till effektivare behandling av akne

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 11:47 CEST

En forskargrupp på KTH har upptäckt att bakterier som orsakar akne kan livnära sig på kolhydrater kopplade till mänskliga proteiner. Forskarna beskriver en ny metabolisk väg hos aknebakterien som gör det möjligt för den att få näring från sin värdorganism, det vill säga vi människor. Ökad kunskap om hur aknebakterien överlever kan leda till mer effektiv behandling av akne.

Bildtekniken som visar mumier i nytt ljus

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 10:38 CEST

Forskare vid bland annat KTH har kommit på att man kan använda en form diagnostisk bildteknik som tidigare inte nyttjats i detta syfte för att undersöka uråldriga mänskliga kvarlevor. Det nya sättet att studera mumifierade kroppsdelar möjliggör avbildning av vävnader ner till cellnivå, vilket inte tidigare har gjorts med en icke-destruktiv metod.

Pressinbjudan: KTH-konferens om trakasserier och sexuellt våld på offentliga platser

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 07:53 CEST

Den 17 – 18 oktober arrangerar KTH konferensen Crime and fear in public spaces. Ett särskilt fokus ligger på sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor. En trailer från dokumentärfilmen Efter Ida/Livet efter Ida, som handlar om sorgearbetet efter mordet på Ida Johansson, kommer att visas med kommentarer av filmregissören och Ida Johanssons mamma.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig / forskningsinformatör
 • prxmesjus@lsktabh.kpsezf
 • 08 - 790 69 60

Om KTH

Sveriges största tekniska universitet

KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Ett stort antal nationella och lokala kompetenscentra är förlagda till KTH.

Länkar