Zbomgs1jmict8wcbryl4

Facebook-grundare stöttar KTH:s proteinforskning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 19:00 CEST

Nu är det klart att Chan Zuckerberg Initiative, en satsning Facebooks grundare Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan står bakom, har givit KTH och Scilifelab ett forskningsanslag. Detta ska gå till att integrera ny sekvenseringsteknik med befintlig inom ramen för Human Protein Atlas-projektet, och arbetet leds av KTH-forskaren Emma Lundberg.

X6metukjc15zdwr2kefd

Viktig beståndsdel i trä kartlagd

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 12:53 CET

Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen.

Dr2fwsajpbo3xz214es2

Pressinbjudan: Ett hållbart samhälle för alla

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:19 CET

Många människor är engagerade i hållbar utveckling, men på olika sätt och med olika drivkrafter. När företag tar fram nya hållbara produkter och tjänster är det dock mycket lätt hänt att de gör generaliseringar eller bara vänder sig till de som redan är frälsta. Det vill KTH-forskare ändra på med det nyutvecklade verktyget "Målgruppsarenan".

Ct7on74krlr0kg9derdv

Detta behövs för hållbart förbättringsarbete i sjukvården

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 13:57 CET

KTH-forskaren Marcus Strömgren har arbetat med att få till stånd ett hållbart förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att skapad tillit och socialt kapital genom ökade arbetsresurser och minskade arbetskrav är viktiga förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonals engagemang i verksamhetsutveckling.

Ogvk1cktzieerihjxqdh

Sprider ljus över bättre cancervård och medicinsk avbildning

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 09:59 CEST

I en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Communications redogör KTH-forskare för hur olika teknologier kan kombineras för ultrahög upplösning för avbildning av mänsklig vävnad. Bland tänkbara framtida användningsområden hoppas forskarna på IR-lasrar för att döda cancerceller. Det finns även hypoteser om att använda tekniken för att stimulera nervimpulser i hjärnan med ljusets hjälp.

K2umhitqxhvdoabckdli

​Föreläsningsfest när KTH:s campus fyller jämt

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 09:30 CEST

Allt du vill veta om KTH:s forskning och forskare, och väldigt mycket mer därtill, kommer att lyftas under ett seminariemaraton som varar över två dygn. Det är i vecka 42 som KTH firar att det centrala campuset på Östermalm i Stockholm fyller ett sekel, och det med kunskapsspridning i världsklass.

Glbu5qtnc5eynirrwaqv

35 miljoner till forskning om ljus

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 11:22 CEST

Nu har en forskargrupp på KTH med professor Val Zwiller i spetsen tilldelats ett stort forskningsanslag för att vidareutveckla så kallade kvantdetektorer. Kommande framsteg på områden bedöms ha stor betydelse för medicinsk forskning, datakommunikation och hållbar utveckling.

Media no image

Ska öppna upp bostadsmarknaden för alla

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 12:28 CEST

Nu startar forskningsprogrammet Bostad 2.0. Satsningen innebär att ett helhetsgrepp kopplas runt bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden. Dessa har valt ut i nära samverkan med branschens aktörer, och Bostad 2.0 kommer att resultera i ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

KTH har tillsammans med ett antal centrala aktörer på bostadsmarknaden börjat arbeta med att identifiera och prioritera en uppsättning områden för fördjupade analyser av
bostadsmarknadens funktion.

Forskningsprogrammet, som inledningsvis har en budget på 16 miljoner kronor, bygger på ett samarbete mellan akademi och bransch. Idag, tisdagen den 26/9, träffas företrädare för de deltagande företagen och organisationerna för ett uppstartsmöte. Där presenteras en ny antologi med korta uppsatser inom ämnesområdet bostadsmarknad. Professorerna Hans Lind och Bo Bengtsson ger sin syn på de viktigaste bostadspolitiska frågorna och seminariet avslutas med att sex forskningsteman avhandlas i rundabordssamtal.

Bostad 2.0 fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till bland annat boende, bransch, myndigheter, lagar, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter.

Forskningsprogrammet kommer under perioden hösten 2017 och till och med våren 2021 att utvecka ett antal underliggande att utveckla ett antal underliggande forskningsprojekt inom de åtta prioriterade forskningsområdena. Dessa är:

Värdeskapande stadsbyggande

 • En inkluderande och trygg stad.
 • Hur vi utvecklar A-, B- och C-lägen.
 • Hållbara lösningar.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

 • Bostadsmarknadens roll för integration.
 • Livscykelanalyser för olika bebyggelsetyper.
 • Finansiering och risk.

Alternativa redovisningsregler

 • Statens och lokalsamhällets roll i bostadsfinansieringen.
 • Rörlighet på bostadsmarknaden.

Analyser av lokala bostadsmarknader

 • Inträde och flyttningar på bostadsmarknaden – bostadskarriärer.
 • Skatter och civilrättsliga reglers roll.
 • Utveckling av hyresrätten.

Utveckling av hyresrätten som tjänst

 • Neutralitet mellan upplåtelseformerna.
 • Objektiva och subjektiva inslag i tillämpade hyressättningsmodeller.
 • Transparens inom bostadsmarknaden.

Jämförelse mellan upplåtelseformerna

 • Digitaliseringen och transparensen.
 • Plan- och byggprocessen.

Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader

 • Exempel från andra länder.
 • Samspelet mellan offentlig och privat sektor.
 • Miljonprogrammet.

Företags- och samhällsekonomiska kalkyler i historiskt perspektiv och framåt

 • Blandningen av upplåtelseformer och bebyggelsetyper i lyckade stadsplaner
 • Värden av och kostnaden för ombyggbarhet

Den formella projektstarten sker vid årsskiftet 2017/2018.

Bland de företag i branschen som ingår i samarbetet återfinns AB Familjebostäder i Stockholm, Einar Mattsson AB, Fastighets AB LE Lundberg, Helsingborgshem AB, HSB Riksförbund, Hyresgästernas Riksförbud, JM AB, MKB Fastighets AB, NCC AB, OBOS Sverige AB, Rikshem AB, SABO, Skanska AB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholmshem AB, Stockholms. Stadshus AB, Svenska Bostäder AB, Sveriges Byggindustrier, Wallenstam AB, Veidekke AB och Willhem AB.

Förutom ovan nämnda företag ingår också centrala aktörer på bostadsmarknaden som Sveriges byggindustrier, Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta Mats Wilhelmsson på 076 - 867 52 80 eller mats.wilhelmsson@abe.kth.se.

Nu startar forskningsprogrammet Bostad 2.0. Satsningen innebär att ett helhetsgrepp kopplas runt bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden. Dessa har valt ut i nära samverkan med branschens aktörer, och Bostad 2.0 kommer att resultera i ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Läs vidare »
L0cn9m4ghqxhnhzsow6d

KTH-forskare har löst allvarligt tågproblem

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 13:49 CEST

Många tågvagnar som utrustats med en ny typ av bromsblock har fått allvarliga problem i vintertrafik. Det har flera medier rapporterat om, bland andra Sveriges television. Bromsblocken, gjorda av kompositmaterial i stället för gjutjärn, fungerar dåligt och till med inte alls i vinterklimat. Forskare vid KTH tittade närmare på problemet redan förra året och har kommit på flera lösningar.

Oyrpihsmorp0xsb0hoan

De blandar vetenskap och konst

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 11:21 CEST

Genom att ta data från CERN:s partikelfysiker, kosmologiska simuleringar och genforskning och sedan göra om detta till ljud och bild hoppas KTH-forskaren Gerhard Eckel att ett nytt område ska födas. En värld där kultur och akademi kan frodas tillsammans och ge upphov till nya frågor och svar.

Om KTH

Sveriges största tekniska universitet

KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Ett stort antal nationella och lokala kompetenscentra är förlagda till KTH.

Länkar