Miljonvinst med halverad tunnelbelysning

Miljonvinst med halverad tunnelbelysning

Press Releases   •   Feb 27, 2013 07:59 CET

Har det välbeprövade men likväl ålderdomliga kravet för ljusstyrkan beträffande belysningen i landets tunnlar spelat ut sin roll? Förmodligen. En KTH-forskare har testat modernt LED-ljus i en tunnel norr om Stockholm och kommit fram till att kvaliteten på ljuset är vida överlägsen den gamla belysningens dito, att sikten blir bättre med LED-ljus och att LED-ljus dessutom kräver mindre energi.

Sveriges bäst bevarade teknikhemlighet

Sveriges bäst bevarade teknikhemlighet

Press Releases   •   Feb 14, 2012 14:32 CET

Visste du att världens första kommersiella internetliknande datakommunikationssystem byggdes i Sverige redan i början av 1970-talet? När historien om hur internet uppstod berättas brukar man lyfta fram det så kallade ARPA-nätet i USA. Det är bara halva sanningen.

Succé för KTH:s miljöklassificering

Succé för KTH:s miljöklassificering

Press Releases   •   Feb 20, 2012 09:55 CET

KTH har tidigare varit ansvarigt för ett stort projekt med många forskare och företag som utvecklat ett miljöklassningssystem för byggnader. Klassningssystemet, som heter Miljöbyggnad, gör nu succé när byggjätten NCC precis bestämt sig för att tillämpa det på alla sina nya byggnationer. Dessutom används det så väl på Nya Karolinska som den nya fotbollsarenan vid Globen.

Miljonprogrammets stora miljöutmaning

Miljonprogrammets stora miljöutmaning

Press Releases   •   Jun 28, 2012 07:54 CEST

Mellan 1950 och 1975 uppfördes över en miljon bostäder i Sverige. De utgör det som i folkmun kallas miljonprogrammet. Nu är det hög tid att renovera en stor del av husen – ett gigantiskt projekt rent ekomiskt men också miljömässigt. KTH-forskaren Tove Malmqvist ska hjälpa bostadsföretag att styra renoveringsprojekt på ett miljömässigt hållbart sätt.

Så bör allvarliga skallskador hanteras

Så bör allvarliga skallskador hanteras

Press Releases   •   Feb 23, 2012 09:21 CET

Nu har en KTH-forskare undersökt hur olika behandlingar av hjärnan efter allvarliga skallskador påverkar den samma. Resultaten är flera och visar bland annat upp vikten av att placera en skadad person korrekt efter en olycka. Forskningen kan också bevisa varför en vanligt förekommande behandling av skallskador kan förvärra situationen för den drabbade.

Nyutvecklade bromsar halverar mängden skadliga partiklar

Nyutvecklade bromsar halverar mängden skadliga partiklar

Press Releases   •   Sep 04, 2017 11:53 CEST

Om några månader kommer dubbdäck att monteras på 63 procent av landets personbilar enligt siffror från Trafikverket. Dubbdäck bidrar till skadliga utsläpp, men det finns en mer anonym bildel som också den släpper ut hälsovådliga partiklar. Året om. Det är bilens bromsar. Hade samma mängd partiklar släppts ut från bilarnas avgasrör hade dagens fordon varit totalförbjudna.

Nästa generations tv är här

Nästa generations tv är här

Press Releases   •   Feb 22, 2012 10:10 CET

Kraven på tv-upplevelsen ökar hela tiden, något vi bland annat kan tacka internet för. Ett nytt forskningsprojekt vid KTH ska inte bara göra tv-tittaren till husbonde över sin egen fjärrkontroll, utan också över vad som händer i tv-rutan. Soffpotatisen uppgraderas därmed från passiv konsument till aktiv regissör.

Miljöansvar Sveriges nästa stora export

Miljöansvar Sveriges nästa stora export

Press Releases   •   Feb 27, 2012 09:33 CET

Biorecro, grundat av de tidigare KTH-studenterna Henrik Karlsson och Lennart Byström, har en ny och unik idé: Att sälja en uppdaterad version av utsläppsrätter vars syfte är att lagra undan koldioxid från atmosfären. Till grund för detta ligger den KTH-utvecklade BECCS-tekniken. Med den första anläggningen igångsparkad i USA och en nyfylld kassa ser framtiden ljus ut för det svenska företaget.

Så får man vindkraftverken att samsas

Så får man vindkraftverken att samsas

Press Releases   •   Mar 08, 2018 12:36 CET

Ann Hyvärinen är doktorand vid KTH och har studerat hur flera vindkraftverk beter sig när de placeras ut tillsammans. Resultatet visar bland annat hur kuperad terräng påverkar vindkraftverkens gemensamma energiutvinning.

Allvarlig säkerhetslucka i IP-telefoni tilltäppt

Allvarlig säkerhetslucka i IP-telefoni tilltäppt

Press Releases   •   Feb 28, 2012 09:56 CET

Två studenter vid KTH har funnit en lösning på en allvarlig säkerhetslucka i krypterad IP-telefoni som möjliggör avlyssning. Upptäckten är så pass viktigt att de båda studenterna precis vunnit en Europatävling i IT-säkerhet som anordnas av säkerhetsjätten Kaspersky.

Smartphones lösningen på morgondagens bilköer

Smartphones lösningen på morgondagens bilköer

Press Releases   •   Feb 29, 2012 09:21 CET

Trafiken på våra vägar ökar hela tiden, både när det gäller gods- och persontrafik. Ett sätt att få trafiken att flytta bättre är att ta hjälp av intelligenta trafiksystem. Forskning vid KTH visar hur din och min smartphone ska kunna lösa morgondagens trafikproblem, vilka problem som finns och hur de ska lösas.

Klimatförnekelse stort problem även i Sverige

Klimatförnekelse stort problem även i Sverige

Press Releases   •   Sep 06, 2017 13:32 CEST

Förnekelse av vetenskap om miljöproblem är omfattande och allvarlig och sträcker sig bortom klimatfrågan och debatten i USA. Det menar en grupp KTH-forskare efter att i en stor studie gått igenom den samlade forskningen om vetenskapsförnekelse under de senaste 25 åren.

Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

Press Releases   •   Mar 07, 2012 08:55 CET

Stora mängder pengar och naturresurser används varje år till våra vägar. Allt oftare uppmärksammas därför den miljöpåverkan - ur ett livscykelperspektiv - som vägarna har vid transportplanering, både nationellt och internationellt. Tyvärr visar forskning vid KTH att man ofta missar parametrar som energianvändning och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

Köldträning gör dig tåligare mot kyla

Köldträning gör dig tåligare mot kyla

Press Releases   •   Mar 05, 2012 08:33 CET

Att härda kroppen genom att upprepade gånger utsätta den för kyla gör händer och fötter tåligare mot köldskador. Det är en av de hypoteser som forskare vid KTH nu testar. En bättre förståelse för köldrelaterade kroppsreaktioner ska därtill kunna hjälpa individer att skydda sig bättre mot köldskador.

Katastrofcontainern är här

Katastrofcontainern är här

Press Releases   •   Nov 07, 2012 09:44 CET

För ett år sedan påbörjade ett antal KTH-studenter och forskare att snickra på en katastrofcontainer som bland annat ska kunna skickas till länder som drabbas av väderkatastrofer, krig eller svält och producera el under återuppbyggnaden. Nu är det första exemplaret klar för visning.

Stora brister i elektroniska valsystem

Stora brister i elektroniska valsystem

Press Releases   •   Mar 06, 2012 09:17 CET

Två forskare vid KTH har analyserat flera elektroniska valsystem och kommit fram till att de lider av säkerhetsbrister. Då några av dessa valsystem redan använts i olika val är problemet allvarligt.

Vill stoppa risker med nanopartiklar

Vill stoppa risker med nanopartiklar

Press Releases   •   Jun 16, 2014 09:24 CEST

Storleken på metallpartiklar är avgörande för deras farlighet. Det har forskare vid KTH kunnat konstatera. Stora och små partiklar har nämligen olika ytegenskaper fast de är av samma metall. Eftersom det är ytan som växelverkar med omgivningen kan forskningsresultatet medföra positiva effekter för samhället, särskilt de som har eller riskerar att drabbats av astma eller allergi.

Kortare väntetider för Stockholms bussresenärer

Kortare väntetider för Stockholms bussresenärer

Press Releases   •   May 09, 2012 08:21 CEST

Du står och väntar på SL-bussen på väg till jobbet. Den dyker inte upp på utsatt tid, och du känner pulsen öka. Däremot kommer det hela tre bussar samtidigt tio minuter senare när nästa buss ska anlända, vilken inte bidrar till ett bättre morgonhumör. Känns situationen igen?! Nu har KTH-forskare kommit på en lösning som bland annat sparar både bussresenärernas tid och samhällets pengar.

​Närmare en miljard kronor till forskning om hållbara städer

Press Releases   •   Sep 12, 2017 09:48 CEST

Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 960 miljoner kronor fördelat över tolv år kommer att läggas på programmet som leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle.

Pressinbjudan: KTH fyller Wikipedia med teknikkvinnor

Press Releases   •   Mar 05, 2018 09:54 CET

Över 80 procent av biografierna på Wikipedia handlar om män. På internationella kvinnodagen den åttonde mars görs en satsning för en jämnare könsfördelning på Wikipedia.

Östersjöns flora av bakterieplankton kartlagd

Östersjöns flora av bakterieplankton kartlagd

Press Releases   •   Jun 14, 2011 09:32 CEST

Med hjälp av avancerad DNA-sekvenseringsteknologi har forskare vid KTH i ett internationellt forskningssammarbete skapat en tredimensionell karta över utbredningen av tusentals bakterieplanktonarter i Östersjön. Eftersom bakterier spelar nyckelroller i olika näringsämnens kretslopp i den marina miljön är detta viktigt för förståelsen för hur Östersjöns ekosystem fungerar.

Rätt kost effektivt vapen mot fettlever

Rätt kost effektivt vapen mot fettlever

Press Releases   •   Mar 05, 2018 13:42 CET

Ett sänkt intag av kolhydrater kan vara ett framgångsrikt verktyg för att förebygga utvecklingen av fettlever. Det visar en studie gjord av bland andra KTH-forskare.

KTH-rapport reder ut affärsmässighet i allmännyttan

Press Releases   •   Feb 01, 2011 07:36 CET

Enligt den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag, som trädde i kraft den 1 januari i år, ska allmännyttiga bostadsföretag nu drivas efter affärsmässiga principer. KTH-professorerna Hans Lind och Stellan Lundström har utrett vad den nya lagen innebär.

Pressinbjudan: Tuffa klimatmål ger nya livskvaliteter

Pressinbjudan: Tuffa klimatmål ger nya livskvaliteter

Press Releases   •   Nov 29, 2017 11:00 CET

Nu ger forskare från KTH tillsammans med grafiska formgivare ut boken Vitiden. Den tar upp ett framtida samhälle där det gemensamma är det centrala, och energi är en högt värderad resurs. Bokens fokus ligger på att enkelt och lustfyllt förklara samt diskutera hur vi kan leva med bibehållen livskvalitet trots stränga klimatmål.

​Pressinbjudan: Morgondagens techbolag presenteras nu

​Pressinbjudan: Morgondagens techbolag presenteras nu

Press Releases   •   May 23, 2018 12:08 CEST

Vilka av dagens unga teknikbolag blir framtidens Amazon, Spotify och Snapchat? När KTH Innovation den sista maj arrangerar Demo Day kommer nio uppstartsföretag inom techbranschen att visa upp sina produkter och tjänster. Alla nio har två saker gemensamt: en koppling till KTH och stor potential att växa till sig rejält.

Hoppande gener och antibiotikaresistens

Hoppande gener och antibiotikaresistens

Press Releases   •   Apr 07, 2014 09:28 CEST

Jens Lagergren, professor i beräkningsbiologi vid KTH, har tillsammans med forskarkollegor tagit fram en ny metod för att kartlägga hur olika gener har utvecklats över tid. Metoden är bättre än de som används idag.

Självlagande elnät är framtiden

Självlagande elnät är framtiden

Press Releases   •   Mar 14, 2012 08:47 CET

Det är med hjälp av nästa generations mobilnät - 4G - som våra elnät ska bli smarta. Elavbrotten ska både enklare och snabbare att laga, vilket är skönt i ett land som Sverige där stormar och snöfall avlöser varandra under vinterhalvåret.

Forskningsframsteg i kampen mot sjukdomen ALS

Forskningsframsteg i kampen mot sjukdomen ALS

Press Releases   •   Apr 15, 2015 07:00 CEST

I Sverige får omkring 200 personer diagnosen ALS varje år. Sjukdomen, som än så länge är obotlig och dödlig, angriper människors motoriska nervceller som styr musklernas rörelser. Patienten förlamas, och till slut upphör hjärta och andning att fungera. Forskning från KTH kan emellertid kasta nytt ljus över ALS bakomliggande mekanismer.

Nanoteknik blir allt billigare

Nanoteknik blir allt billigare

Press Releases   •   Aug 16, 2012 07:39 CEST

En dator, ett ritprogram och en skrivare. Det är allt som krävs för att tillverka avancerade sensorer i en nära framtid om några KTH-forskares arbete får ett genomslag. Deras nya tillverkningssätt för mikro- och nanoteknik är inte bara enklare än dagens krävande metoder, det innebär också minst en tiofaldig kostnadsreducering för tillverkning av sensorerna.

Här är 2000-talets nya arbetsskador

Här är 2000-talets nya arbetsskador

Press Releases   •   Aug 15, 2012 07:21 CEST

På den internationella konferensen Ergonomics for sustainability and growth kommer morgondagens arbetsmiljöproblem och arbetsskador att avhandlas. På agendan står många tuffa frågeställningar, bland andra "Hur hantera stress i den digitala arbetsmiljön?" samt "Hur ofta behöver man vila om man har ett fysiskt tungt arbete?".

Patientinformation platsar i pekplattan

Patientinformation platsar i pekplattan

Press Releases   •   Jun 14, 2011 11:00 CEST

När en cancerdiagnos delas ut är det oftast bråttom med operation. För att snabbt få en överblick över den information som finns om patienten räcker det inte alltid med journalanteckningar och verbal kommunikation. KTH-forskaren Kristina Groth har tillsammans med kollegor utvecklat ett kommunikationsverktyg som körs på pekplattor som Ipad och som snabbt ger läkare en överblick över situationen.

De blandar vetenskap och konst

De blandar vetenskap och konst

Press Releases   •   Sep 20, 2017 11:21 CEST

Genom att ta data från CERN:s partikelfysiker, kosmologiska simuleringar och genforskning och sedan göra om detta till ljud och bild hoppas KTH-forskaren Gerhard Eckel att ett nytt område ska födas. En värld där kultur och akademi kan frodas tillsammans och ge upphov till nya frågor och svar.

Virusvarnare stoppar vinterkräksjukan

Virusvarnare stoppar vinterkräksjukan

Press Releases   •   Dec 28, 2010 08:54 CET

Perioden mellan november och april - det vill säga just nu - innebär högsäsong för den virusbaserade vinterkräksjukan. Tänk om det fanns en teknik som kunde varna för sjukdomar i luften så att människor kunde undvika sådana platser. Det gör det. KTH-forskare har uppfunnit en virusvarnare.

Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan

Press Releases   •   Mar 20, 2012 09:15 CET

Dagens lättvattenreaktorerna förbrukar cirka 0,7 procent av energin i kärnbränslet. Resten placeras i slutförvar. För nästa generations kärnreaktorer ser situationen annorlunda ut. – 99 % förbränning och återvinning av bränslet är målet. Det innebär att vi kan köra kärnkraftverk i Sverige i 5 000 år till utan att behöva gräva upp mer uran ur marken, säger Janne Wallenius, professor vid KTH.

Räntebarometern ger billigare bolån

Räntebarometern ger billigare bolån

Press Releases   •   Apr 16, 2012 08:33 CEST

I kölvattnet bakom Twitterkampanjen #sägdinränta och Svenska Dagbladets ränteuppror har det nu dykt upp en ny webbplats som gör det lättare att avläsa bankernas bästa och sämsta boräntor. Sajten Räntebarometern hade premiär i fredags.

KTH-forskare har löst allvarligt tågproblem

KTH-forskare har löst allvarligt tågproblem

Press Releases   •   Sep 25, 2017 13:49 CEST

Många tågvagnar som utrustats med en ny typ av bromsblock har fått allvarliga problem i vintertrafik. Det har flera medier rapporterat om, bland andra Sveriges television. Bromsblocken, gjorda av kompositmaterial i stället för gjutjärn, fungerar dåligt och till med inte alls i vinterklimat. Forskare vid KTH tittade närmare på problemet redan förra året och har kommit på flera lösningar.

Kolla hälsan med din fingerring

Kolla hälsan med din fingerring

Press Releases   •   Mar 26, 2012 09:17 CEST

Det är inte utan att vi kommer att tänka på Sagan om ringen och uttrycket "One ring to rule them all" när företaget SenseM kommer på tal. Deras produkt, en fingerring, klarar av det mesta. Från medicinsk övervakning av patienter med Parkinsons sjukdom via att fungera som passerkort till att användas som spelkontroll för att spela Mass Effect 3 på XBOX 360.

Nå miljömålet 2050 med förbränningsförbud

Nå miljömålet 2050 med förbränningsförbud

Press Releases   •   Dec 20, 2012 09:01 CET

För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Forskning från KTH visar att det finns en potential på hela sex miljoner tons minskning enbart genom sophantering. Det betyder dock tuffare styrmedel, till exempel strängare krav på återvinning, förbud mot förbränning av återvinningsbart avfall och viktbaserad avfallstaxa.

De hjälper dig undvika bilköerna

De hjälper dig undvika bilköerna

Press Releases   •   Sep 26, 2012 09:25 CEST

1 500 taxibilar, en uppsättning kameror, väderdata och så ett gäng KTH-forskare. Det är vad som krävs för att Stockholmare i framtiden ska komma i tid till jobbet och skolan.

Kunder och rådgivare missförstår varandra

Kunder och rådgivare missförstår varandra

Press Releases   •   Feb 04, 2013 07:22 CET

Du har själv sett reklamkampanjerna på TV. "Vi ger inga råd innan vi känner dig" berättar en trygg röst. Men hur ligger det till egentligen, känner kund och rådgivare varandra? KTH-forskaren Inga-Lill Söderberg har studerat hur förhållandet mellan finansiella rådgivare och bankkunder ser ut.

Ska öppna upp bostadsmarknaden för alla

Press Releases   •   Sep 26, 2017 12:28 CEST

Nu startar forskningsprogrammet Bostad 2.0. Satsningen innebär att ett helhetsgrepp kopplas runt bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden. Dessa har valt ut i nära samverkan med branschens aktörer, och Bostad 2.0 kommer att resultera i ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Wordfeuddödaren är här

Wordfeuddödaren är här

Press Releases   •   Jan 23, 2013 09:10 CET

Spelappar i mobilen är mer populära än någonsin, och Wordfeud samt Ordjakten är två ruskigt framgångsrika exempel. Nu har en KTH-student precis släppt OrdYatzy, en app som redan rönt stora framgångar och kan ge de redan etablerade spelapparna en riktig match.

35 miljoner till forskning om ljus

35 miljoner till forskning om ljus

Press Releases   •   Sep 27, 2017 11:22 CEST

Nu har en forskargrupp på KTH med professor Val Zwiller i spetsen tilldelats ett stort forskningsanslag för att vidareutveckla så kallade kvantdetektorer. Kommande framsteg på områden bedöms ha stor betydelse för medicinsk forskning, datakommunikation och hållbar utveckling.

Nu tar jukeboxen revansch

Nu tar jukeboxen revansch

Press Releases   •   Mar 28, 2012 11:06 CEST

Trött på den tråkiga skvalmusiken på ditt lokala fik? Snart kan den vara ett minne blott. Tre KTH-studenter har nämligen skapat musiktjänsten Blicko, en digital jukebox som fungerar utmärkt på barer och caféer.

Ger tillbaka med sin hjärna

Ger tillbaka med sin hjärna

Press Releases   •   Apr 02, 2012 09:58 CEST

Vad skulle du göra om du hade tillgång till Sveriges duktigaste ingenjörers hjärnor? Fråga dem hur de löser olika problem förstås, eller om de tror på en specifik produkt eller tjänst av teknisk natur. Exakt det gör affärsutvecklingscoacherna på KTH Innovation. Därtill är de först i Sverige med detta sätt att jobba med tjänste- och produktutveckling.

Viktigt genombrott för förnyelsebara energikällor

Viktigt genombrott för förnyelsebara energikällor

Press Releases   •   Apr 10, 2012 11:04 CEST

Forskare vid kemiinstitutionen på KTH har lyckats konstruera en molekylär katalysator som kan oxidera vatten till syrgas mycket snabbt. Faktum är att KTH-forskarna för första gången har kommit upp i hastigheter som liknar de i naturens egen fotosyntes, något som samtidigt är världsrekord.

Miljonanslag till Wallenberg Wood Science Center

Miljonanslag till Wallenberg Wood Science Center

Press Releases   •   Dec 06, 2017 10:00 CET

Nu står det klart att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, får fortsatta anslag för sin forskning om nya biobaserade material från skogen. Forskningscentret, ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Linköpings universitet och skogsindustrin, stöttas med upp till 400 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) under det kommande decenniet.

Pressinbjudan: ​KTH-ingenjörernas fantasifulla framtidsvisioner

Pressinbjudan: ​KTH-ingenjörernas fantasifulla framtidsvisioner

Press Releases   •   Dec 05, 2017 14:50 CET

När mekatronikstudenter vid KTH lägger pannan i djupa veck händer det grejer. Vid slutredovisningen av sju studentprojekt den 11 december kommer åskådarna bland annat att få se en drönare specialbyggd för husbränder, 3D-skrivare som jobbar med trä och en av framtidens persontransporter.

Hon ska försköna din värld

Hon ska försköna din värld

Press Releases   •   Apr 18, 2012 09:04 CEST

Kristina 'Kia' Höök, professor i interaktionsdesign på CSC-skolan vid KTH, är den prisbelönta och medialt uppmärksammade forskaren som bland annat fått 10 miljoner för känslosam dataforskning. Framtiden ska hon vika åt att göra din värld skönare, med hjälp av de tekniska prylarna du har runt omkring dig.

Översvämningshotet mot de strandnära tomterna

Press Releases   •   Oct 31, 2012 09:08 CET

Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar.

KTH-forskarnas båt ska bli självseglande

KTH-forskarnas båt ska bli självseglande

Press Releases   •   Mar 14, 2018 08:53 CET

I drygt ett år har professor Jakob Kuttenkeuler tillsammans forskare och studenter jobbat med båten Maribot Vane som ska klara av att segla helt autonomt. Mekaniken är på plats och fungerar, och nu är det dags för nästa steg: Att ge båten artificiell intelligens.

Endast cancerframkallande i vissa länder

Endast cancerframkallande i vissa länder

Press Releases   •   Feb 28, 2011 09:10 CET

Ämnen som kan misstänkas vara hälsovådliga bedöms ofta helt olika i olika länder. Det visar en avhandling från en forskare på KTH. 18 länder och 1 300 ämnen har studerats, och bland annat anses ett ämne vara cancerframkallande i ett land och endast irriterande i ett annat.

Kopparkapslarna inte hela sanningen

Kopparkapslarna inte hela sanningen

Press Releases   •   Apr 25, 2012 10:07 CEST

Debatten mellan forskare och experter runt de kopparkapslar som ska innehålla använt kärnbränsle har bitvis varit hätsk. Röster har höjts för att kapslarna måste vara avsevärt mycket tjockare än vad som hittills föreslagits. Men det är inte hela sanningen.

Privata donationer lyfter KTH:s Greenhouse Labs

Privata donationer lyfter KTH:s Greenhouse Labs

Press Releases   •   Aug 29, 2012 08:35 CEST

Två entreprenörer donerar gemensamt 10 miljoner kronor till inrättandet av ett pris vid KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs. Priset namnges efter Ingemar Croon, tidigare docent och industriprofessor vid KTH.

Så lång räckvidd har elbilen

Så lång räckvidd har elbilen

Press Releases   •   May 02, 2012 10:44 CEST

En brist hos elbilar har hittills varit en stor otydlighet runt hur lång föraren kan komma på en laddning. Det har resulterat i ett fenomen som kallas räckviddsångest. Snart kan det problemet dock vara ett minne blott. Ett nytt verktyg från KTH-forskare visar pedagogiskt och enkelt hur långt en elbil kan köras innan batteriet är helt urladdat.

Renat skogsavfall ger framtidens hållbara produkter

Renat skogsavfall ger framtidens hållbara produkter

Press Releases   •   Mar 15, 2018 11:58 CET

Lignin är den största restprodukten från svensk skogsindustri och har hittills huvudsakligen som bränsle. Forskare på Wallenberg Wood Science Center vid KTH har nu visat ett sätt att rena lignin för att tillverka miljömässigt hållbara material och produkter. Detta är ett bättre och mer hållbart sätt att tillvara skogsavfallet på än att bara elda upp det.

De dumpar priset på bilreparationer

De dumpar priset på bilreparationer

Press Releases   •   Sep 05, 2012 09:18 CEST

Nu kan alla som bor i Stockholmsområdet få hjälp med att hitta den billigaste bilverkstaden i stan. En snabbkoll via en ny webbtjänst skapad av KTH-studenter visar att det går att spara många sköna tusenlappar genom valet av bilverkstad.

Unik kartläggning av tjänsteföretag

Press Releases   •   Mar 02, 2011 10:33 CET

Kunskapen om hur produkttillverkande industrier är organiserade är stor. Men hur ser det ut på tjänstesidan? Det är en sektor som växer sig allt större, inte minst i Sverige, och nu har en grupp KTH-forskare studerat detta närmare och presenterar en unik forskningsrapport över hur tjänsteproducerande företag är organiserade.

Storslam för KTH-studenters affärsidéer

Storslam för KTH-studenters affärsidéer

Press Releases   •   Mar 22, 2016 15:10 CET

Nu har affärsplanstävlingen Venture Cup korat årets vinnare. Bland deltagarna, som tävlat i lag om vilka som har de bästa affärsidéerna, återfinns fyra vinnare som alla har en koppling till KTH. Affärsidéerna? Allt från smarta speglar till ett Youtube för spel...

Nu ska kroppen få sitt på jobbet

Nu ska kroppen få sitt på jobbet

Press Releases   •   May 15, 2012 09:51 CEST

Enligt nya rön från australiensiska forskare är stillasittande en hälsofara. Det räcker inte bara att gå på gymmet och träna några gånger i veckan. Bristen på rörelse i vardagen gör att en person som motionerar då och då inte nödvändigtvis betraktas som fysiskt aktiv. Detta är något som KTH-forskare nu aktivt försöker göra någonting åt genom att förändra vår allt för simpla kontorsvardag.

Ett steg närmare förprogrammerade nanomediciner

Ett steg närmare förprogrammerade nanomediciner

Press Releases   •   Dec 11, 2017 12:33 CET

Nu har forskare på bland annat KTH testat nanomaterialet dendrimerer som målsökande missiler mot cancer. Man kan likna det vid att dendrimererna bär fram käk till de glupska cancerceller som sedan äter ihjäl sig.

Sverige och Kina stärker forskningssamarbetet

Sverige och Kina stärker forskningssamarbetet

Press Releases   •   Sep 10, 2012 08:41 CEST

På onsdag den 12 september lanseras C-Campus, en storsatsning på ett utbildnings- och forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. Ramon Wyss, vice rektor på KTH, berättar att C-Campus innebär en rad fördelar. Bland annat underlättar satsningen gemensamma utbildnings- och forskningsprojekt där båda länder deltar, dels ökar också möjligheten att få anslag både i Sverige, på EU-nivå och i Kina.

Facebook-grundare stöttar KTH:s proteinforskning

Facebook-grundare stöttar KTH:s proteinforskning

Press Releases   •   Oct 16, 2017 19:00 CEST

Nu är det klart att Chan Zuckerberg Initiative, en satsning Facebooks grundare Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan står bakom, har givit KTH och Scilifelab ett forskningsanslag. Detta ska gå till att integrera ny sekvenseringsteknik med befintlig inom ramen för Human Protein Atlas-projektet, och arbetet leds av KTH-forskaren Emma Lundberg.

Kom och kolla på galen robotuppvisning

Kom och kolla på galen robotuppvisning

Press Releases   •   May 15, 2012 11:15 CEST

57 KTH-studenter har tillsammans byggt 10 robotar som alla på sitt sätt har en del gemensamt med Segway, det tvåhjuliga och självbalanserande elmotordrivna fordonet som slog igenom för ett tag sedan. Idag ska fordonen tävla mot varandra. Kom och titta!

Styrelsekvinnor månar mer om miljön är män

Styrelsekvinnor månar mer om miljön är män

Press Releases   •   May 08, 2017 13:29 CEST

En nygjord studie vid KTH där 400 styrelsemedlemmar ingått visar att kvinnor ser klimatfrågan som mer angelägen än sina manliga kollegor.

Dubbelspår behövs på Västkustbanan

Dubbelspår behövs på Västkustbanan

Press Releases   •   May 28, 2012 09:45 CEST

Tågresandet på längre sträckor ökade med 40 procent när SJ körde tågtrafik parallellt med Öresundstågen. En undersökning som forskare gjort bland resenärerna på tågen på Västkustbanan visar att kortare restider värderas högt. Särskilt snabbtågsresenärer utmärker sig.

Nintendo Wii hjälper Alzheimerspatienter

Nintendo Wii hjälper Alzheimerspatienter

Press Releases   •   May 21, 2012 09:38 CEST

Helena Tobiasson är KTH-forskaren som är tidigt ute med att utforska rörelsestyrda spels funktion för personer med diagnosen Alzheimers sjukdom. Kombination Nintendo Wii och demenspatienter är inte bara en historia som bjuder på ökad rörlighet och fler glada skatt på olika äldreboenden. Det ger också en större förståelse för vardagen med Alzheimers.

Kom och titta på bondgård i stadsmiljö

Kom och titta på bondgård i stadsmiljö

Press Releases   •   May 23, 2012 09:52 CEST

Den 29 maj presenteras femtio avgångsarbeten på KTH Arkitekturskolan. Bland dem finns bland annat en moské i Roslagen och en bondgård i stadsmiljö.

Storsatsning på hållbar design

Storsatsning på hållbar design

Press Releases   •   May 21, 2012 10:38 CEST

Designbranschen har en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Det berättar professor Sara Ilstedt och forskaren samt industridesignern Teo Enlund som startat Green Leap, en arena för design och hållbar utveckling på KTH.

Privat finansiär bygger studentbostäder på KTH

Privat finansiär bygger studentbostäder på KTH

Press Releases   •   May 29, 2012 09:52 CEST

Entreprenören och hotellägaren Bicky Chakraborty bygger ett hus för studentbostäder på KTH:s campus Valhallavägen. Huset skall utgöra bostäder för studenter inskrivna vid KTH och kommer att omfatta 42 lägenheter. Inflyttning beräknas kunna ske under 2013.

Vem ska renovera miljonprogrammen?

Vem ska renovera miljonprogrammen?

Press Releases   •   May 28, 2012 09:46 CEST

De stora bostadsbestånden som kom till på 1960- och 1970-talet, och som allmänt betecknas som miljonprogrammet, har nu uppnått medelåldern. Många av dem står inför stora renoveringsbehov. Men hur ska det gå till och vilka mål ska uppfyllas? Kan man renovera för att samtidigt uppnå högre energieffektivitet och bättre integration samtidigt som man förenar form och funktion?

Sprider ljus över bättre cancervård och medicinsk avbildning

Sprider ljus över bättre cancervård och medicinsk avbildning

Press Releases   •   Oct 20, 2017 09:59 CEST

I en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Communications redogör KTH-forskare för hur olika teknologier kan kombineras för ultrahög upplösning för avbildning av mänsklig vävnad. Bland tänkbara framtida användningsområden hoppas forskarna på IR-lasrar för att döda cancerceller. Det finns även hypoteser om att använda tekniken för att stimulera nervimpulser i hjärnan med ljusets hjälp.

Använder DNA-analys för miljöövervakning

Använder DNA-analys för miljöövervakning

Press Releases   •   May 08, 2017 14:46 CEST

Den teknik som används för DNA-sekvensering utvecklas i ett snabbt tempo, och allt fler användningsområden uppstår som ett resultat av detta. Forskare vid KTH och Scilifelab jobbar med använda tekniken dels för att hålla koll på vattenmiljön i Östersjön, dels undersöka kvaliteten på vattnet i rören under Stockholm.

Folk drabbas inte av panik

Folk drabbas inte av panik

Press Releases   •   Jun 04, 2012 10:26 CEST

Det finns många hemska historier om när Estonia sjönk och ungdomarna på Utöya besköts. Att det fanns människor som hamnade i chocktillstånd. Vad som däremot inte hände var att folk drabbades av panik. Det är nämligen en av största missuppfattningarna om människors när de hamnar i kris. Tyvärr visar forskning vid KTH att det är just den tesen som svenska kriskommunikatörer jobbar efter.

Här är världens starkaste biomaterial

Här är världens starkaste biomaterial

Press Releases   •   May 14, 2018 15:13 CEST

Forskare vid KTH, University of Michigan i USA och DESY i Tyskland har producerat ett biobaserat material som överträffar styrkan hos alla kända konkurrenter. Det gäller så väl tillverkade som naturliga biobaserade material, inklusive spindeltråd som allmänt anses representera naturens starkaste material.

"Ingen vill betala för andras riskbeteende"

"Ingen vill betala för andras riskbeteende"

Press Releases   •   Sep 03, 2012 08:49 CEST

Idag är bilförsäkringspremien en trubbig historia då den baseras på din ålder samt var du bor. Nu har KTH-forskare tagit fram en lösning som tar reda på när, var och hur du kör då detta bättre illustrerar vilka olycksrisker som finns för den enskilda försäkringstagaren. På så sätt kan premien sättas efter körbeteende, vilket kan leda till stora besparingar för den enskilde.

Fyra framgångsrika forskningsår

Fyra framgångsrika forskningsår

Press Releases   •   Jun 13, 2012 08:24 CEST

Du är välkommen att ta del av den forskning som sker och skett (2008-2011) på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH (ABE-skolan). Nu på fredag den 15 juni mellan 14:30–16:30 kommer nämligen forskningsarbetet att uppmärksammas i salongen på KTH:s bibliotek KTHB.

Hjärtanalys kan diagnostisera fräsverktyg

Hjärtanalys kan diagnostisera fräsverktyg

Press Releases   •   Jun 11, 2012 09:39 CEST

Jari Repo har precis doktorerat vid KTH. Hans forskning visar hur man på ett enkelt sätt automatiskt kan övervaka skärande bearbetning, till exempel fräsning. Övervakningen skulle kunna ge färre kasserade produkter och maskinhaverier, och därigenom kostnadsbesparingar.

Stefan Persson hedersdoktor vid KTH

Press Releases   •   Oct 03, 2012 09:08 CEST

Vid KTH:s promotionshögtid i Stadshuset den 16 november kommer fyra nya hedersdoktorer vid lärosätet att presenteras. En av dem är Stefan Persson, tidigare vd för Hennes & Mauritz och numera styrelseordförande.

KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel

KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel

Press Releases   •   Mar 20, 2018 08:48 CET

Lider du av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller känner du någon som gör det? Forskare vid bland annat KTH har forskat om mänskliga slemhinnor och utvecklat ett biobaserad material som i framtiden förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med exempelvis ulcerös kolit. Dessutom hoppas forskarna att framstegen även kan resultera i ett preventivmedel som inte är hormonbaserat.

Han leder digitaliseringskommission

Han leder digitaliseringskommission

Press Releases   •   Jun 07, 2012 13:34 CEST

Idag har it- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterat regeringens beslut om att tillsätta en digitaliseringskommission. Professor Jan Gulliksen från KTH utses till kommissionens ordförande.

Detta behövs för hållbart förbättringsarbete i sjukvården

Detta behövs för hållbart förbättringsarbete i sjukvården

Press Releases   •   Oct 31, 2017 13:57 CET

KTH-forskaren Marcus Strömgren har arbetat med att få till stånd ett hållbart förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att skapad tillit och socialt kapital genom ökade arbetsresurser och minskade arbetskrav är viktiga förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonals engagemang i verksamhetsutveckling.

"Att odla genmodifierad mat är en moralisk skyldighet"

"Att odla genmodifierad mat är en moralisk skyldighet"

Press Releases   •   Dec 10, 2015 11:16 CET

795 miljoner människor på jorden är kroniskt undernärda. Ett sätt att åtminstone delvis hjälpa dessa människor, som i värsta fall blir blinda eller dör på grund av näringsbrist, är genom genmodifierad mat. Det hävdar etikforskare på KTH.

Inspiration till julknäck

Press Releases   •   Dec 10, 2015 12:44 CET

Nu är det inte långt kvar till dopparedagen, och som vi alla vet så är julen vid sidan av tomtar och julklappar också matens högtid. Ett antal KTH-forskare har därför intervjuats om just mat, och från olika perspektiv har de betraktat och analyserat det vi stoppar i oss. Både före, under och efter julen.

Spårbara nanopartiklar med läkemedel framtidens cancervapen

Press Releases   •   Mar 01, 2013 08:41 CET

Mycket små partiklar som fylls med läkemedel kan vara ett nytt verktyg för framtidens cancerbehandlingar. En ny studie som publiceras i vetenskapstidskriften Particle & Particle Systems Characterization visar hur sådana nanopartiklar kan sättas ihop för att effektivt transportera cancerläkemedel till tumörceller, samtidigt som de har egenskaper som gör att partiklarna syns på magnetkamerabilder.

Han har gjort elbilsbatterier bättre

Han har gjort elbilsbatterier bättre

Press Releases   •   Aug 25, 2015 15:46 CEST

Allt för höga temperaturer är en av de största säkerhetsriskerna för litiumjonbatterier i el- och hybridfordon. Temperaturförhållandena har även stor inverkan på hur batteriet åldras. KTH-forskaren Henrik Lundgren har tillsammans med Scania tagit fram en modell som effektiviserar utvecklingen av olika kylkoncept för dessa batterier.

Senaste nytt om arkitekturens sociala betydelse

Senaste nytt om arkitekturens sociala betydelse

Press Releases   •   Feb 01, 2013 10:06 CET

"Rethinking the Social in Architecture". Så heter ett internationellt arkitektursymposium som går av stapeln i Umeå under nästa vecka. En rad namnkunniga experter på området kommer bland annat att presentera och diskutera aktuell forskning kring arkitekturens sociala och politiska betydelse.

Grönt ljus för IT i hemsjukvård

Grönt ljus för IT i hemsjukvård

Press Releases   •   Jan 30, 2013 09:31 CET

Sjukvårdspersonalens inställning verkar inte vara ett hinder för att införa e-hälsoapplikationer i distansvården av till exempel kroniskt hjärtsjuka. Det visar en studie från KTH.

Pressinbjudan: Ett hållbart samhälle för alla

Pressinbjudan: Ett hållbart samhälle för alla

Press Releases   •   Nov 20, 2017 13:19 CET

Många människor är engagerade i hållbar utveckling, men på olika sätt och med olika drivkrafter. När företag tar fram nya hållbara produkter och tjänster är det dock mycket lätt hänt att de gör generaliseringar eller bara vänder sig till de som redan är frälsta. Det vill KTH-forskare ändra på med det nyutvecklade verktyget "Målgruppsarenan".

Viktig beståndsdel i trä kartlagd

Viktig beståndsdel i trä kartlagd

Press Releases   •   Nov 21, 2017 12:53 CET

Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen.

Blinda människor kan få bättre möjligheter att orientera sig

Blinda människor kan få bättre möjligheter att orientera sig

Press Releases   •   Aug 21, 2017 11:57 CEST

Det är sedan tidigare känt att människor som förlorat sin syn kan använda sig av ljud i form av eko för att orientera sig. Detta i likhet med fladdermöss och andra djur. Forskare vid KTH har studerat företeelsen i detalj och kommit fram till en större förståelse för ämnet, något som i sin tur kan förbättra blinda och synskadades möjligheter att röra sig bättre, säkrare och friare i samhället.

Släpp barnen fria framför skärmen

Släpp barnen fria framför skärmen

Press Releases   •   Apr 15, 2015 10:46 CEST

Barnens internetvanor sätts ofta i samband med problem som spelberoende, isolering och mobbning på sociala medier. - Lyft också fram fördelarna med internet i stället för att bara fokusera på riskerna, säger Jan Gulliksen, KTH-professor som ifrågasätter vuxenvärldens begränsningar av barnens skärmtid.

Pressinbjudan: Så kan transporter flyttas från lastbil till tåg

Press Releases   •   Jan 09, 2018 11:51 CET

För att lyckas få till ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp måste en del av godstrafiken flyttas från lastbilar till järnvägar. KTH-forskare vet hur.

Så snabbt växer världens största städer

Så snabbt växer världens största städer

Press Releases   •   Feb 25, 2013 09:59 CET

Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent. Under samma tidsperiod var Shanghais tillväxttakt 65,6 procent. Nu har en KTH-professor tillsammans med några forskarkollegor tagit fram en teknik som snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan kartlägga världens städers tillväxt samt hur detta påverkar miljön.

Framtidens robotar ska prata svenska

Framtidens robotar ska prata svenska

Press Releases   •   Mar 28, 2018 13:16 CEST

​Om man listar världens största språk efter antal talare kommer Sverige först på 96:e plats. Därmed hamnar vi i bakvattnet när det gäller utvecklingen av framtidens talteknologi då bland andra spansk- och engelsktalande länder prioriteras av storföretag som Amazon, Apple och Google. Wtt forskningsanslag till pionjärerna inom talteknologi på KTH ska ändra på det.

Ser skogen för alla träd

Ser skogen för alla träd

Press Releases   •   Jan 19, 2017 09:01 CET

KTH-studenten Håkan Carlsson har en idé. Låt drönare inspektera skogsinnehav och avgöra dess värde. På detta sätt minskas miljöpåverkan samtidigt som människor slipper det tidsödande arbetet. Tree Mapper kallar Håkan Carlsson sin innovation, och med tanke på att handeln med timmer uppgår till 26 miljarder kronor årligen bara i Sverige kan små procentuella förbättringar ge betydande avkastning.

Så kan vi minska matsvinnet

Så kan vi minska matsvinnet

Press Releases   •   Jan 17, 2018 15:08 CET

Varje år kastar varje svensk bort 100 kilo mat. Nästan hälften, 45 kilo, är onödigt matavfall. Det vill säga mat som skulle kunna ätas istället för att slängas om det hade tagits hand om på rätt sätt. Nu har KTH-forskare genomfört en studie, och kommit fram till en rad åtgärder för att minska matsvinnet. Detta genom att påverka konsumenters beteende.

Pressinbjudan: NASA-chef pratar rymdens framtid på KTH

Press Releases   •   Aug 21, 2017 13:22 CEST

Nu på fredag den 25 augusti kommer Michael D. Griffin, tidigare chef över USA:s rymdmyndighet Nasa, till KTH. På agendan återfinns bland annat en paneldiskussion om kommande rymdtrender. Syftet med besöket är att ge en omvärldsbild av nuvarande rymdverksamhet i världen, men framför allt berätta och diskutera hur utveckling kommer att se ut under de kommande fem till tio åren.

Pressinbjudan: Kom och kolla på KTH:s utedass

Pressinbjudan: Kom och kolla på KTH:s utedass

Press Releases   •   May 17, 2018 09:31 CEST

Tjugo studenter vid KTH Arkitekturskolan bygger utedass på universitets campusområde vid Valhallavägen i Stockholm. Syftet är en ökad förståelse bland de studerande för riktiga hus och hur de konstrueras, men också att skänka ett antal tankar till det globala perspektivet med världens alla flyktingläger och de problem som finns där.

Hörselskadade får hjälp av datorspel

Hörselskadade får hjälp av datorspel

Press Releases   •   Jan 23, 2018 10:58 CET

I Sverige bor 1,4 miljoner hörselskadade i behov av hörapparat. Nu har svenska och japanska forskare hittat ett roligt och engagerande sätt för alla med gravt nedsatt hörsel att bli duktigare på att urskilja ljud, vilket kan leda till högre livskvalitet genom större förmåga att höra.

Elvägars framtid ser ut så här

Elvägars framtid ser ut så här

Press Releases   •   Apr 30, 2018 10:45 CEST

En av Sveriges mest kunniga inom området elvägar heter Stefan Tongur och han har forskat om ämnet på KTH i åtta år. Som en del av sin doktorsavhandling lägger han nu fram två olika scenarier. Ett där elvägar kommer att bli en succé, och ett där konceptet glöms bort och försvinner.

Nytt center utvecklar framtidens läkemedel

Press Releases   •   Dec 11, 2015 08:54 CET

Vid årsskiftet etableras ett nytt center för proteinforskning i Sverige. KTH är ett av tre lärosäten som ingår i Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR). Målet är att utveckla framtidens målstyrda bioläkemedel.

Forskarna som elektrifierar Afghanistan och Afrika

Forskarna som elektrifierar Afghanistan och Afrika

Press Releases   •   Jan 29, 2018 08:52 CET

En grupp forskare vid bland annat KTH har utvecklat ett planeringsverktyg för elektrifiering av utvecklingsländer. Verktyget har använts med framgång i bland annat Tanzania, Zambia, Nigeria och Afghanistan, och en av fördelarna är prislappen. Till skillnad från liknande verktyg som kostar miljontals kronor är OnSSET, som verktyget kallas, öppen källkod och gratis.

Hjärnan kan bli grundsten i artificiell intelligens

Hjärnan kan bli grundsten i artificiell intelligens

Press Releases   •   Jan 29, 2018 13:27 CET

Forskare vid KTH, MIT och Cornell University i USA har studerat arbetsminnet i hjärnorna hos apor. Deras nyfunna kunskaper om hur minnet fungerar kan förhoppningsvis komma att spela roll för hur artificiell intelligens kan utformas, men också behandling av hjärnsjukdomar.

Ny metod för att studera samtliga aktiva växtgener

Ny metod för att studera samtliga aktiva växtgener

Press Releases   •   May 10, 2017 09:36 CEST

KTH-forskare har under flera år studerat olika träds gener. Nyligen analyserade de arvsmassan i svensk gran från Jämtland, ett forskningsarbete som sedan publicerades i Nature. Nu har forskarna med professor Joakim Lundeberg i spetsen tagit arbetet till nästa nivå: Att kunna presentera exakt de gener som är aktiva i olika delar av en växt.

Pressinbjudan: Frågestund om framtidens smarta robotar

Press Releases   •   Mar 24, 2016 08:51 CET

Enligt prognoser om digitaliseringen av vårt samhälle så kalkylerar experter med att cirka 60 procent av framtidens arbetstillfällen kommer att bli automatiserade. Ett symposium med efterföljande frågestund på KTH rörande smarta robotar reder ut vad som komma skall, särskilt i tillverkningsindustrin.

Pressinbjudan: Tillfälle att intervjua Nobelpristagaren Michael Levitt

Press Releases   •   Jun 03, 2014 16:37 CEST

Nobelpristagaren Michael Levitt kommer till Sverige och ska bland annat fira Sveriges nationaldag på KTH. Samtidigt har han avsatt tid för media och ger således intervjuer.

KTH tävlar i artificiell intelligens

KTH tävlar i artificiell intelligens

Press Releases   •   Feb 09, 2018 13:59 CET

Nu står det klart att ett studentlag från KTH har blivit utvalt att vara med i den internationella tävlingen The Alexa Prize som arrangeras av Amazon. Konkurrensen om en plats i tävlingen har varit hård. Endast åtta av sammanlagt 195 lag får vara med.

Guld och DNA ska upptäcka sjukdomar

Guld och DNA ska upptäcka sjukdomar

Press Releases   •   Feb 12, 2018 09:23 CET

I ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet har forskare byggt nanotrådar av guld ovanpå DNA-molekyler. Dessa trådar, som formas på DNA i en utvald sekvens, utgör en struktur i sig som kortsluter vid elektrisk kontakt och därmed blir ytterst känsliga och snabba sensorer för att detektera biomarkörer.

Vattnet som förstör både vägar och miljö

Vattnet som förstör både vägar och miljö

Press Releases   •   Jun 05, 2018 10:52 CEST

Att snabbt få bort vatten från vägytan efter nederbörd är viktigt för trafiksäkerheten. Samtidigt innehåller vattnet en rad olika föroreningar som tungmetaller, mikroplaster och vägsalt. Detta kan leda till att omgivande vattendrag och grundvatten skadas. Forskare vid KTH har studerat var vattnet från vägarna tar vägen, och hur vi kan hantera situationen bättre.

Viktigt steg mot cellgiftsfabriker inuti kroppen

Viktigt steg mot cellgiftsfabriker inuti kroppen

Press Releases   •   Apr 12, 2018 10:08 CEST

För sex år sedan började KTH-forskarna att jobba med ett mångfacetterat och nytt syntetiskt plastmaterial som skulle användas till att kapsla in levande celler. Nu är forskarna färdiga med arbetet och kan presentera en teknik som i framtiden kan vara en cellgiftsfabrik som jobbar på plats i tumören hos cancerpatienter.

Genombrott i kampen mot hjärnsjukdomar

Genombrott i kampen mot hjärnsjukdomar

Press Releases   •   Feb 15, 2018 18:00 CET

Neurologiska diagnoser som Alzheimers sjukdom är en av vår tids absoluta utmaningar när det kommer till forskning och läkemedelsutveckling. Det återstår mycket arbete för att hitta en eller flera behandlingsformer som är riktigt effektiva. Forskare vid KTH och Karolinska institutet har tagit fram en ny cellmodell som de tror kan komma att spela en stor roll i framtidens sjukvård.

Kolla din elförbrukning i mobilen

Kolla din elförbrukning i mobilen

Press Releases   •   Oct 06, 2014 09:14 CEST

Några studenter vid KTH har tagit fram en ny mobilapp vid namn Greenely. Med den kan användaren direkt se hur mycket el som förbrukas i hushållet. Resultatet redovisar både i kronor och i form av... ett blomstrande träd! – Trädet blommar när du förbrukar lite el, och vissnar bort när du är en storkonsument, säger Mohammed Al Abassi, en av grundarna bakom företaget med samma namn som appen.

Nytt material ger billig vätgasproduktion

Press Releases   •   Feb 21, 2018 10:06 CET

Nu har forskare på KTH visat att det med hjälp av ett nytt och billigt material går att producera vätgas både billigt och storskaligt. Studien, som precis publicerats i Nature Communication, klargör att vätgas har potential att gå en lovande framtid till mötes.

Anledningarna till att smarta elnät dröjer

Anledningarna till att smarta elnät dröjer

Press Releases   •   Feb 26, 2018 12:32 CET

Smarta elnät har under det senaste decenniet torgförts som en viktig del i arbetet att minska vår klimatpåverkan och öka energieffektiviseringen. Studier visar emellertid att vissa medborgare, de som ska använda det smarta elnätet, sällan inkluderas i utvecklingen i ett tidigt skede. Nu har forskare vid bland annat KTH studerat vad som behövs för att smarta elnät ska kunna slå igenom.

Pressinbjudan: Sveriges nya valsystem - Så fungerar det

Pressinbjudan: Sveriges nya valsystem - Så fungerar det

Press Releases   •   Apr 10, 2014 10:12 CEST

Vid valet 2010 fick det svenska valsystemet stor uppmärksamhet, bland annat för att det misslyckades med att ge proportionalitet till partierna i Riksdagen. En ny vallag för Sverige har godkänts i första läsningen av Riksdagen den 19 mars i år. För att den skall träda i kraft krävs ett nytt beslut efter valet i höst.

Så påverkas vi i morgondagens digitala samhälle

Press Releases   •   Jun 10, 2013 07:53 CEST

Den 12 och 13 juni är det dags för framtidskonferensen Digital Horizons i Stockholm. Experter från lärosäten och företag - däribland Spotify, Google, Microsoft, Ericsson och naturligtvis KTH - tar plats på scenerna och berättar om framtiden. Utrikesminister Carl Bildt är en av huvudtalarna och svenske IT-säkerhetsexperten David Jacoby kommer att visa hur det går till att hacka ett land.

Studentuppdraget: En människodriven och snabb ubåt

Studentuppdraget: En människodriven och snabb ubåt

Press Releases   •   Dec 29, 2015 15:03 CET

I syfte att få KTH-studenterna redo för arbetslivet fick de en riktigt tuff uppgift. Att designa och bygga en ubåt från grunden där den enda drivkällan var människomuskler. En ubåt som skulle roffa åt sig ett världsrekord trots sin vikt om drygt 400 kilo...

KTH och Scania i samarbete om framtidens transportsystem

Press Releases   •   Oct 10, 2014 10:10 CEST

KTH och Scania inleder ett samarbete om ett nytt forskningscentrum på KTH för framtidens transportsystem, Integrated Transport Research Lab. Här ska teknik som autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer utvecklas och testas.

23,5 miljoner till höghastighetskameror

23,5 miljoner till höghastighetskameror

Press Releases   •   Mar 30, 2014 18:03 CEST

Professor Jens Fransson tillsammans med kollegor har beviljats ett anslag om 23 609 000 kronor till ”Odqvist laboratory for experimental MUlti-SCaLE mechanics – MUSCLE”. Pengarna kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ska främst gå till avancerad optisk mätutrustning, det vill säga höghastighetskameror som tar 1 miljon bilder per sekund.

Appen som visar hur elbilsbatteriet mår

Appen som visar hur elbilsbatteriet mår

Press Releases   •   Sep 29, 2015 08:00 CEST

KTH-forskare har utvecklat en metod för att ta reda på hur elbilsbatterier mår. Metoden ersätter dyra och komplicerade labbtester av batterierna då den kan bäddas in i en mobilapp. Den visar bland annat körsträcka per laddning för elbilsbatterier, och kan vara ett stöd för de som ska köpa en begagnad elbil.

Pressinbjudan: Så ska tågens punktlighet bli bättre

Pressinbjudan: Så ska tågens punktlighet bli bättre

Press Releases   •   Apr 15, 2014 09:27 CEST

Punktlighet och tillförlitlighet är bland de viktigaste frågorna för järnvägssektorn. Tågtrafik bedrivs för kunderna och kunderna måste kunna lita på att de som resenärer eller deras varor kommer fram vid utlovat tidpunkt. De flesta håller dock förmodligen med om påståendet att järnvägstrafiken inte är på en önskvärd nivå i detta hänseende idag. Vad är orsakerna och vad behöver göras?

Trängseln i tunnelbanan kan åtgärdas

Trängseln i tunnelbanan kan åtgärdas

Press Releases   •   Aug 31, 2015 08:58 CEST

Står du och brottas med ryggsäckar varje morgon på väg till jobbet? Blir du trampad på tårna inträngd bland de andra resenärerna i t-banevagnen? En studie gjord vid KTH visar hur trängseln i tunnelbanan vid rusningstrafik kan minskas.

Så ska alla få plats i vår stad

Så ska alla få plats i vår stad

Press Releases   •   Apr 09, 2014 12:08 CEST

Hur skapas offentliga miljöer där människor från olika samhällsklasser kan träffas och känna sig trygga? KTH-forskaren Maria Håkansson har studerat hur offentliga miljöer gestaltas 13 olika platser runt om i Sverige. 13 områden som inte nödvändigtvis motsvarar ytterligare en bronsstaty i en park eller på ett torg.

KTH-forskare har uppfunnit genomskinligt trä

KTH-forskare har uppfunnit genomskinligt trä

Press Releases   •   Mar 30, 2016 12:40 CEST

Forskare vid Wallenberg Wood Science Center på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara applikationer finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. En av fördelarna med KTH-forskarnas trä är att råmaterialet är både billigt och hållbart. En annan positiv aspekt är att träet har låg densitet, vilket gör materialet lätt.

Hoppas reducera dödligheten i malaria

Hoppas reducera dödligheten i malaria

Press Releases   •   Apr 22, 2014 09:17 CEST

Enligt WHO tog malaria 627 000 människoliv år 2012, till största delen från barn under 5 år. Nu har forskare vid bland annat KTH kommit underfund med hur man skulle kunna särskilja patienter med en lättare form av malaria från de som utvecklar betydligt svårare och mer dödliga varianter. I förlängningen kan forskningsresultatet innebära både att liv kan räddas och mindre mänskligt lidande.

De kan kommentera FN:s klimatrapport

Press Releases   •   Apr 10, 2014 08:16 CEST

FN:s klimatpanel IPCC släpper på söndag den tredje delrapporten inom den femte bedömningen av kunskapsläget om klimatförändringarna. De två tidigare har behandlat den naturvetenskapliga grunden samt konsekvenser och anpassning inför de förväntade effekterna. Den tredje delrapporten handlar om åtgärder för att minska klimatförändringar.

Fisk- och grönsaksodling hemma: så blev det

Fisk- och grönsaksodling hemma: så blev det

Press Releases   •   Apr 10, 2014 08:49 CEST

Under förra året laborerade forskare vid KTH med fisk- och grönsaksodling hemma i köket, ett arbete som rönt minst sagt stor uppmärksamhet. Nu har resultaten från forskningsprojektet kommit.

Konflikt om hundens födelseplats

Press Releases   •   Dec 16, 2015 08:48 CET

Hundens utveckling och ursprung forsätter att vara en kontroversiell fråga för det vetenskapliga samfundet, särskilt födelseplats och -dag. Vissa forskare hävdar Mellanöstern, andra Europa. En grupp forskare under ledning av Peter Savolainen, forskare i populationsgenetik vid KTH, kan dock lägga fram nya bevis för att hundens ursprung är Södra Östasien och inget annat.

​Dåliga energivanor på arbetsplatsen ska brytas

​Dåliga energivanor på arbetsplatsen ska brytas

Press Releases   •   Jan 25, 2016 11:05 CET

Varje dag lämnar anställda lampor, datorer och andra apparater påslagna i tomma kontorsrum. I projektet Beyondviz arbetar forskare från bland annat KTH med personal och ledning på ett flertal arbetsplatser för att öka medvetenheten och ändra vanor för att undvika onödig energianvändning.

Lärare på Facebook gör studenter förvirrade

Lärare på Facebook gör studenter förvirrade

Press Releases   •   Aug 26, 2014 06:34 CEST

Vissa studenter känner osäkerhet och tvivel när deras lärare använder Facebook som en kommunikationskanal. Det visar en studie som gjorts av forskare bland annat vid KTH.

KTH avbryter förhandlingarna med CAE

Press Releases   •   Sep 05, 2014 17:42 CEST

Med anledning av de nya uppgifter som framkommit i KTH:s kontakt med Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har KTH beslutat att avbryta förhandlingarna med det kinesiska flygforskningsinstitutet CAE.

Stadsdelarna där risken är störst att drabbas av hjärtstopp

Stadsdelarna där risken är störst att drabbas av hjärtstopp

Press Releases   •   Oct 08, 2014 09:02 CEST

KTH-studenterna Rebecca Ilehag och Fredrik Hilding har i sitt examensarbete använt information från bland annat Södersjukhuset, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån och gjort en kartläggning över var i Stockholm risken är störst att drabbas av hjärtstopp. Den viktigaste upptäckten är att arbetet givit en tydlig bild av var någonstans det saknas hjärtstartare och var sådana bör placeras ut.

Skarvlöst surfande i skyn

Skarvlöst surfande i skyn

Press Releases   •   Jan 23, 2017 13:36 CET

Under 2017 förutspås 11,5 miljoner flygresor göras i Europa. En ökning om 21 procent jämfört med 2010. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att det finns en stor marknad för sömlös internetåtkomst på flygplatser och i flygplan, något som ska bli resultatet av ett nytt europeiskt forskningsprojekt där forskare från KTH ingår.

Studenterna ska bo i ett labb

Studenterna ska bo i ett labb

Press Releases   •   Oct 20, 2015 11:38 CEST

Snart tas det första spadtaget för att förverkliga KTH:s Live-In Lab, lägenheter för drygt 300 studenter som samtidigt är laboratorium. Idéerna till tänkbara forskningsprojekt är många, som lägenhetsväggar som flyttar sig från dag till annan, golv som genererar elektricitet när de boende går på det samt fönster som kan ändra form eller är utbytta mot tv-skärmar.

Snabbare diagnos ska förhindra dödsfall och hjärnskador

Snabbare diagnos ska förhindra dödsfall och hjärnskador

Press Releases   •   Dec 17, 2015 09:45 CET

Varje år drabbas omkring 30 000 personer av stroke, och sjukdomen slår lika hårt mot män som kvinnor. Det finns emellertid hopp. Ju tidigare en person som fått stroke behandlas, desto bättre ser framtidsutsikterna ut. Ny medicinteknik från KTH kan möjliggöra behandling redan under ambulanstransporten.

Kosmologen Max Tegmark får KTH:s stora pris

Press Releases   •   Apr 27, 2015 09:00 CEST

Det är fysikern och kosmologen Max Tegmark som får KTH:s stora pris 2015. Svensken, som numera är bosatt i USA och professor i fysik på MIT, går i fotspåren efter populärvetenskapliga portalfigurer inom astrofysik som Carl Sagan och Neil deGrasse Tyson.

Sverige kan bli första kontantlösa nationen

Sverige kan bli första kontantlösa nationen

Press Releases   •   Oct 02, 2015 13:31 CEST

Om 15 år kan våra sedlar och mynt i praktiken ha försvunnit helt – en stor bidragande orsak är den svenska innovationen Swish. Sverige har stora möjligheter att bli ett av de första kontantlösa samhällena i världen visar KTH-docent Niklas Arvidssons forskning.

Ökar nätbutikernas intäkter upp till 30 procent

Ökar nätbutikernas intäkter upp till 30 procent

Press Releases   •   May 04, 2015 08:44 CEST

Uppstartsföretaget Findify med en bakgrund från KTH har redan hunnit med att få innovationspriser och skaffa sig ett antal kunder. Anledningen är Findifys teknik som hjälper kunderna att hitta rätt produkter i nätbutiker, och det snabbt.

​Hindren för en framgångsrik miljöpolitik

​Hindren för en framgångsrik miljöpolitik

Press Releases   •   Nov 30, 2015 09:06 CET

Varför kommer inte politiker till skott i klimatfrågorna? Vetenskapsförnekare och byråkrati sätter käppar i hjulet för en framsynt miljöpolitik, enligt forskare på KTH.

Spinner proteintrådar av mjölk

Spinner proteintrådar av mjölk

Press Releases   •   Jan 24, 2017 09:37 CET

Forskare vid KTH och det tyska forskningscentret DESY har lyckats spinna trådar av proteiner som kommer från komjölk. Nya biomaterial med medicinska tillämpningar skulle kunna vara ett framtida användningsområde. Enligt KTH-forskaren Christofer Lendel kan dock möjligheterna att använda forskningsframsteget till olika material vara snudd på oändliga.

​Framtiden för FN:s miljömål

​Framtiden för FN:s miljömål

Press Releases   •   Nov 30, 2015 10:22 CET

Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden är sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer - såväl vid klimatttoppmötet COP21 i Paris just nu som i människors vardag. Det säger Måns Nilsson, adjungerad professor på KTH.

Hans app kan göra barn smartare

Hans app kan göra barn smartare

Press Releases   •   Nov 03, 2015 12:44 CET

Flying Colors 3D är ett ritprogram till Ipad som utvecklats av KTH-alumnen Joakim Rasmuson. Ett syfte med appen är att göra 3D-modellering enkelt och tillgängligt för alla. Ett annat är att göra människor mer intelligenta.

​Pressinbjudan: Gymnasieelever bygger flygplan med astronauter

Press Releases   •   Sep 17, 2015 14:49 CEST

Inom ramen för Google Science Fair får fyra gymnasieelever nu chansen att bygga flygplan tillsammans med några av de astronauter som kommer till Sverige och Stockholm i nästa vecka i och med en rymdkonferens.

Bostadsrättsföreningens ekonomi en dold mina

Bostadsrättsföreningens ekonomi en dold mina

Press Releases   •   Sep 17, 2015 18:44 CEST

Bostadsmarknaden är fortsatt glödhet och tiden mellan visning och påskrivet avtal är kortare än någonsin. Därmed ökar kraven på bostadsköparen. Nu lanserar tre KTH-studenter en ny tjänst som ger rött, gult eller grönt ljus för föreningens ekonomi inför bostadsköpet.

Mer teknik i framtidens journalistik

Mer teknik i framtidens journalistik

Press Releases   •   Sep 07, 2015 07:12 CEST

I höst startar ett samarbete mellan journalistutbildningen vid Stockholms universitet (JMK), civilingenjörsutbildningen i medieteknik vid KTH och Svenska Dagbladet runt en kurs om framtidens medier. Fokus är framtidens berättande och pilotprojektet kan ses som startskottet för ett mer långsiktigt samarbete.

Kontorets utformning påverkar antalet konflikter

Kontorets utformning påverkar antalet konflikter

Press Releases   •   Sep 07, 2015 07:32 CEST

KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson har studerat konflikter på landets kontor, en arbetsplats i Sverige där cirka 2 miljoner personer befinner sig varje vecka. Studien, som specifikt utgår från kontorets utformning, visar bland annat en högre risk för tjafs bland anställda på kombikontor. Studien visar också betydligt fler kvinnor än män som påverkas av oljud.

Gasen i botten för körkänslan

Gasen i botten för körkänslan

Press Releases   •   Dec 20, 2015 21:06 CET

Kan man bygga in den rätta körkänslan redan när bilen tillverkas? Ja, enligt forskare på KTH, som arbetar med en effektiv metod för detta.

De ska dämpa flygplanens muller och buller

De ska dämpa flygplanens muller och buller

Press Releases   •   Nov 13, 2015 10:09 CET

Idag den 13 november invigs ett flygforskningscentrum på KTH som skall fokusera på att minska buller kring flygplatser. Det finns ett flertal idéer om vad forskarna ska jobba med, och bullerkartor är en. Ett annat uppslag är att låta vädret få inverka på hur och när ett plan skall ska landa och lyfta med syfte att minska bullret.

Ljusfestival på KTH

Ljusfestival på KTH

Press Releases   •   Nov 23, 2015 13:29 CET

När vintermörkret lägger sig som en kall filt över Sverige passar KTH på att uppmärksamma ljuset. Mellan den 23 och 28 november äger en ljusfestival rum i Dome of Visions på KTH:s campus vid Vallhallavägen i Stockholm.

​Passivitet i klimatfrågan dyrare än åtgärder

Press Releases   •   Jun 03, 2016 09:18 CEST

En ny rapport på KTH visar att det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta. Eva Alfredsson och Mikael Karlsson, forskare på KTH, kommer fram till slutsatsen att den som förordar oförändrad politik också bör kunna visa att denna linje är samhällsekonomiskt lönsam.

Patienter och personal vinnare vid organisationsutveckling

Patienter och personal vinnare vid organisationsutveckling

Press Releases   •   Apr 06, 2016 09:27 CEST

Det har länge funnit en negativ inställning till organisationsutveckling inom svensk sjukvård, exempelvis genom införande av lean production, varpå utveckligen gått alldeles för långsamt. En ny, omfattande och unik studie från KTH-forskare kan dock påvisa motsatsen. Organisationsutveckling leder till ett antal förbättringar.

Hisstekniken som gör att du slipper fastna

Hisstekniken som gör att du slipper fastna

Press Releases   •   Sep 23, 2015 09:01 CEST

Det är ingen överdrift att säga att många av dagens hissar är ganska korkade. Men med hjälp av sensorer och digital teknik ges framtidens hissar möjlighet att tala om hur de mår. På det sättet minskar risken att du ska fastna i en hiss som gått sönder. Bakom tekniken står forskare på KTH.

Pressinbjudan: Framsteg i kampen mot flygbuller

Pressinbjudan: Framsteg i kampen mot flygbuller

Press Releases   •   Sep 19, 2016 15:55 CEST

Måndagen den tredje oktober kommer tre förstudier om flygbuller att presenteras på KTH. Forskningen har utförts vid universitetets flygforskningscentrum och efter presentationerna kommer inbjudna experter att presentera olika sätt att minimera just oväsen från flygplan.

När t-shirten avslöjar att du är stressad

När t-shirten avslöjar att du är stressad

Press Releases   •   May 27, 2015 08:54 CEST

Efter nästan ett decennium av minskade arbetsorsakade besvär skjuter nu siffrorna i höjden. Det handlar om allt från fysiska smärtor i olika kroppsdelar till psykiska problem som stress, sömnsvårigheter och depression. Tursamt nog jobbar KTH-forskare med att minska riskerna för arbetsskador och sjukskrivningar, detta genom kläder som kan utvärdera både din arbetsmiljö och hur den påverkar dig.

Här har du morgondagens medielandskap

Här har du morgondagens medielandskap

Press Releases   •   Jun 22, 2015 10:38 CEST

Hur ser de viktigaste medietrenderna ut idag? Och hur blir miljöpåverkan från framtidens medieanvändning? Ett forskningsprojekt vid KTH har rett ut den saken. Resultatet är 14 långsiktiga medietrender och miljöbedömningar av fyra framtidsscenarier.

Ögonkontaktens betydelse för samtalet

Ögonkontaktens betydelse för samtalet

Press Releases   •   Nov 09, 2015 14:00 CET

Forskare från KTH har fått fem miljoner från Vetenskapsrådet för att forska om människors blickbeteende. När i det mänskliga samtalet uppstår egentligen ögonkontakt? Hur vanligt förekommande är den? Dessa två och andra situationer ögon emellan ska studeras. Forskarna hoppas att resultaten bland annat kommer till nytta i robotutveckling.

De har uppfunnit mjuk elektronik

De har uppfunnit mjuk elektronik

Press Releases   •   May 29, 2015 11:00 CEST

Ett fluffigt tredimensionellt batteri som tål stötar och slag. Det är vad forskare vid KTH och universitetet i Stanford konstruerat med hjälp av cellulosa från träd. Förutom att elektroniken och batteriet är elastiskt och formbart finns det ytterligare en ny egenskap: Det går att lagra betydligt mer energi på mindre plats än i konventionella batterier.

Viktigt steg mot effektiv Alzheimermedicin

Viktigt steg mot effektiv Alzheimermedicin

Press Releases   •   Oct 13, 2015 10:14 CEST

KTH-forskaren Hanna Lindberg har tagit fram ett nytt så kallat bindarprotein som ett led i att utveckla ett framtida Alzheimerläkemedel. Tillsammans med kollegor på New York University, Sveriges lantbruksuniversitet och Affibody AB har hon sedan forskat på proteinets fördelar när det kommer till demens. Forskningsresultatet kan utgöra basen i en effektiv bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom.

Datorspel ska ge bättre vård på Nya Karolinska

Datorspel ska ge bättre vård på Nya Karolinska

Press Releases   •   Jun 07, 2016 21:20 CEST

En inte alltför vild gissning är att du kommit i kontakt med mobilspel som Angry Birds, Bad Piggies och Temple Run. Det har forskare vid KTH också, men istället för att sprätta iväg fåglar och grisar använder de tekniken bakom spelen till något helt annat. Som att förbättra den besvärliga trafiksituationen i storstäder och se till att sjukhus kan erbjuda bättre och mer kvalitativ vård.

Ett steg närmare solenergi från Sahara

Ett steg närmare solenergi från Sahara

Press Releases   •   Jun 07, 2016 23:16 CEST

De centrala delarna av Sahara har över 4 300 soltimmar årligen, nära det maximalt möjliga vilket är 4 450 timmar. Därmed är platsen sedd ut ett solperspektiv ypperlig, och skulle kunna producera tillräckligt med förnybar el för att klara en del av de klimatmål som finns. En utmaning är hur energin ska kunna skickas till Europa, men forskare vid KTH har precis förbättrat möjligheterna till detta.

Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

Press Releases   •   Oct 27, 2016 09:24 CEST

Hur människor kan påverkas till ett mer hållbart levnadssätt är en fråga som sysselsätter många. Nu visar en ny studie från forskningscentret Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH att människors inköp av ekologiska livsmedel kan öka med nära en fjärdedel när de får se sina faktiska inköp redovisade på ett visuellt tydligt sätt.

IT-entreprenör får KTH:s stora pris

IT-entreprenör får KTH:s stora pris

Press Releases   •   Jun 09, 2016 17:55 CEST

Det blir uppfinnaren och entreprenören Stina Ehrensvärd som får ta emot KTH:s stora pris 2016. Mest känd är hon för Yubikey, en smart lösning som gör det möjligt att säkert, snabbt och enkelt logga in med en och samma USB-nyckel överallt på internet. Bland kunderna återfinns Google, Facebook och USA:s försvarsmakt.

Minskad smittspridning på sjukhus

Minskad smittspridning på sjukhus

Press Releases   •   Feb 02, 2016 12:59 CET

Omkring 1 500 personer dör varje år och stora kostnader för patienter som måste vårdas på grund av allvarliga infektioner de fått under sjukhusvistelsen. Det är följder av luftburen smittspridning på sjukhus, och enligt Socialstyrelsen en allvarlig situation. Forskare på KTH arbetar aktivt för att komma tillrätta med problemet genom att undersöka olika ventilationslösningar.

Gränskontrollerna slår hårt mot pendlarna

Gränskontrollerna slår hårt mot pendlarna

Press Releases   •   Jun 10, 2016 09:33 CEST

Höstens plötsliga politiska omsvängning i svensk asylpolitik har fått konsekvenser för människor på flykt. I Öresundsregionen har dessutom personer som till tågpendlar mellan Skåne och Själland påverkats av de dubbla gräns- och ID-kontroller som satts i system under vintern. Karin Winter, doktorand på KTH, har undersökt vad kontrollerna fått för konsekvenser för pendlarna.

Bok om arkitekters kamp mot diskriminering

Bok om arkitekters kamp mot diskriminering

Press Releases   •   Aug 28, 2017 14:02 CEST

Nu släpps Feminist Futures of Spatial Practice, en bok som består av bidrag från såväl arkitekter, stadsplanerare, konstnärer som aktivister. De berättar om sina egna erfarenheter och kunskaper av att bekämpa sexism, rasism, ålders- och klassförtryck inom ramen för sina egna yrken.

Låt Spotify lösa kaos och klimathot i trafiken

Låt Spotify lösa kaos och klimathot i trafiken

Press Releases   •   Nov 28, 2016 10:22 CET

Lär av framgångsrika internetföretag som Spotify, Facebook och Google. Då kan transportsektorn ställas om. Trängsel, stress och klimathot kan nästan helt försvinna från större städer runt om i världen. Det är Anders Gullberg, verksam vid Centret för hållbar kommunikation på KTH, övertygad om.

Könsneutralt kursmaterial ger fler godkända studenter

Könsneutralt kursmaterial ger fler godkända studenter

Press Releases   •   Sep 26, 2016 11:44 CEST

Efter att KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter stöpt om kursmaterialet i en programmeringskurs till att vara mer könsneutralt gjorde de en intressant upptäckt. Så väl fler kvinnor som män klarade utbildningen och därigenom ökade genomströmningen.

Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar

Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar

Press Releases   •   Apr 13, 2016 12:05 CEST

KTH-forskare har applicerat en teknik på lastbilar som gör att dessa fordon drar mindre bränsle. Som en effekt av tekniken blir det också mindre utsläpp av växthusgaser, några ton koldioxid per lastbil och år. Arash Risseh, forskare på KTH, berättar att lösningen också skulle kunna ta plats ombord på färjor, i vägtunnlar och våra hem.

Billiga sensorer skjuter upp dyrt brounderhåll

Billiga sensorer skjuter upp dyrt brounderhåll

Press Releases   •   Oct 31, 2016 08:28 CET

Olika typer av sensorer har på allvar gjort intåg i vårt samhälle. Återfinns de inte i mobilen eller bussen så sitter de i hissen du använder då och då. Nu har turen kommit till våra broar som utrustas med teknik som gör att deras livslängd i bästa fall skulle kunna förlängas med decennier. En stor besparing för skattebetalarna med andra ord.

Framtidens bilar byggs av trä

Framtidens bilar byggs av trä

Press Releases   •   Feb 04, 2016 09:01 CET

Nu satsar svenska lärosäten och institut på att utveckla bilar som är tillverkade av träd från de svenska skogarna. En grupp forskare från KTH, Innventia, Blatraden och Swerea Sicomp demonstrerar möjligheterna med kolfiber baserad på barrvedslignin där så väl delar av bilkarossen som -batteriet i modellbilen är tillverkade av materialet.

KTH-forskare förklarar uppkomst av ärftliga sjukdomar

KTH-forskare förklarar uppkomst av ärftliga sjukdomar

Press Releases   •   Aug 28, 2017 15:38 CEST

I en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Communications har KTH-forskare lyckats klargöra varför en viss typ av ärftliga sjukdomar uppstår. Forskarnas förhoppning är att deras arbete ska leda fram till ökade möjligheter att förutsäga och behandla sjukdomarna ifråga.

Nu är det bevisat: cykelhjälm skyddar

Nu är det bevisat: cykelhjälm skyddar

Press Releases   •   Mar 21, 2016 09:24 CET

Antalet barn som vårdas på sjukhus med huvudskador efter cykelolyckor har minskat drastiskt sedan hjälmtvånget infördes år 2005. Det visar siffror Socialstyrelsen tagit fram i en studie. Historiskt sett har det dock varit svårt att veta exakt hur cykelhjälmen faktiskt fungerar. Nu kan KTH-forskare emellertid visa både hur och att den fungerar.

Forskarna som siktar mot Hollywood

Forskarna som siktar mot Hollywood

Press Releases   •   Feb 09, 2016 11:52 CET

I ett samarbete mellan KTH och Stockholms konstnärliga högskola har två forskare utvecklat ett digitalt verktyg för animerade bildmanus, så kallade previsualiseringar. Det gör denna del av filmandet både betydligt billigare och mer effektivt.

Spelet som ska göra rekryteringen bättre

Spelet som ska göra rekryteringen bättre

Press Releases   •   Nov 30, 2016 10:51 CET

Britta Nordin Forsberg, forskarstuderande vid KTH, har skapat ett spel för dator och mobil som ska stötta företag att rekrytera rätt kompetens. Hon menar att detta nya sätt att rekrytera på är både mer demokratiskt och träffsäkert.

Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Press Releases   •   Jun 14, 2016 14:34 CEST

Personer med funktionsnedsättningar har ibland svårt att delta i enkätundersökningar, som de är utformade i dagsläget. Enligt KTH-forskaren och industridoktoranden Stefan Johansson är det ett demokratiproblem. Han har tagit fram en lösning för att även dessa människors röster ska bli hörda.

Trendbrott: Datatrafiken ökar, energiförbrukningen minskar

Trendbrott: Datatrafiken ökar, energiförbrukningen minskar

Press Releases   •   Aug 29, 2016 08:51 CEST

Internetanvändningen har ökat allt snabbare på senare år och i takt med den energiförbrukningen och därmed utsläppen. Nya rön från forskningscentret CESC vid KTH visar för första gången ett revolutionerande trendbrott. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp från it-, medie- och konsumentelektroniksektorn minskar sedan 2010 i Sverige trots en kraftigt ökad datatrafik.

De förutspår proteiners blixtsnabba rörelser

De förutspår proteiners blixtsnabba rörelser

Press Releases   •   Aug 31, 2016 12:20 CEST

Forskare vid KTH, SU och spanska Institute for Biomedical Research Barcelona har utvecklat en metod som gör det möjligt att förutspå hur proteiner rör sig när de ska utföra sina biologiska funktioner. Arbetet visar att proteiners rörelser styrs till stor del av deras form, och de nyvunna kunskaperna förbättrar förståelsen för proteiner och kan bidra till utvecklingen av nya läkemedel.

Inspiration: Artificiell intelligens på stark frammarsch

Inspiration: Artificiell intelligens på stark frammarsch

Press Releases   •   Feb 15, 2016 16:04 CET

För tio år sedan var det inte många som pratade om artificiell intelligens om det inte nämndes i samma andetag som Terminator-filmerna eller Hondas robot Asimo. De senaste åren har området emellertid exploderat och riskkapitalister öser pengar över den konstgjorda intelligensens framtid. KTH-professorn Stefan Carlsson forskar om artificiell intelligens och vet varför AI går segertåg världen över.

Snabbare blodprov ger effektivare och billigare sjukvård

Snabbare blodprov ger effektivare och billigare sjukvård

Press Releases   •   Aug 31, 2016 13:31 CEST

Forskare vid KTH har utvecklat en ny teknik där patienter tar blodprov på sig själva i hemmet. Tekniken, som är mer exakt än dagens lösningar, gör att patienterna slipper åka till ett sjukhus för att lämna blod för analys. Detta innebär miljö- såväl som kostnadsbesparingar för svensk sjukvård som årligen hanterar miljontals konventionella blodprov.

Minskad segregation viktig del av hållbar stadsutveckling

Minskad segregation viktig del av hållbar stadsutveckling

Press Releases   •   Jun 21, 2016 10:17 CEST

KTH har fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Forskningsprojektet heter Grön BoStad Stockholm och kommer dessutom att bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi samt verka för en minskad segregation. Genom att parterna bidrar med motsvarande summa kommer 60 miljoner att satsas.

Nu testas morgondagens blåljusteknik i Stockholm

Nu testas morgondagens blåljusteknik i Stockholm

Press Releases   •   Jan 09, 2017 11:31 CET

Flera tragiska dödsolyckor de senaste åren där brandmän förolyckats i trafiken visar att KTH-studenternas nya blåljusteknik behövs. Nu börjar de testa tekniken i både de södra delarna av huvudstaden och innerstaden. EVAM System, som tekniken kallas, är ett nytt sätt att uppmärksamma bilister på annalkande utryckningsfordon.

Första trådlösa elbusslinjen i Norden

Första trådlösa elbusslinjen i Norden

Press Releases   •   Dec 07, 2016 12:25 CET

Sju minuter tar det att ladda batterierna när Nordens första elhybridbuss med trådlös laddning nu börjar trafikera linje 755 i Södertälje. Bakom forskningsprojektet där bussen ingår står några av Sveriges viktigaste aktörer på marknaden, däribland KTH.

All världens experter på armlängds avstånd

All världens experter på armlängds avstånd

Press Releases   •   Sep 05, 2016 07:48 CEST

KTH-studenter har precis startat marknadsplatsen Fliffr, en mobilapp som ger dig möjlighet att tjäna pengar på just din talang eller yrke. Fliffr kapar mellanhänderna och vänder sig främst till köpare och säljare av kunskap i form av rådgivning i olika situationer. Det kan handla om kostråd, it-support, skoluppgifter, installation av hemelektronik eller rådgivning runt VVS, matlagning och motion.

Så kan morgondagens stad se ut

Så kan morgondagens stad se ut

Press Releases   •   Feb 25, 2016 11:51 CET

KTH-forskare har utvecklat en rad utmanande designexperiment som vittnar om spännande visioner från morgondagens hållbara stad. Experiment som nu ställs ut på KTH. Vad sägs om gemensam tvättstuga på hustaket, badrum ersatta av ett gemensamt tvagningshus och husfasader med inbyggda fågelbon. Mellan husen gnistrar och blixtrar det när elektrisk vass laddar ur sig.

Här är busslinjerna där trådlösa elbussar är lämpliga

Här är busslinjerna där trådlösa elbussar är lämpliga

Press Releases   •   Dec 12, 2016 10:15 CET

Nu har Nordens första elhybridbuss med trådlös laddning börjat trafikera linje 755 i Södertälje. Bakom forskningsprojektet där bussen ingår står bland annat forskare vid KTH, som skapat en modell som identifierar de busslinjer i Storstockholm som är kostnads- och energilönsamma för just eldrivna och trådlösa fordon.

Brott i köpcentrum görs synliga

Brott i köpcentrum görs synliga

Press Releases   •   Sep 08, 2016 09:11 CEST

På tio år har antalet gallerior i Sverige fördubblats, från 150 till 300 stycken. Samtidigt begås det mängder av brott i landets köpcentrum. Enbart antalet butiksstölder uppgår till 2 miljoner stycken varje år till ett värde av 4,6 miljarder kronor. KTH-forskarna Vania Ceccato och Väino Tairandi har studerat brottsligheten i landets köpcentrum.

Nytt sätt att diagnosticera diabetes

Nytt sätt att diagnosticera diabetes

Press Releases   •   Jun 27, 2016 14:33 CEST

Överviktig eller ej, nivån av mannos i blodet kan avslöja om du ligger i riskzonen att drabbas av typ 2-diabetes eller insulinresistens. Det visar en studie som bland annat KTH-forskare genomfört.

Framsteg för vätgasteknik med nytt material

Framsteg för vätgasteknik med nytt material

Press Releases   •   Jun 28, 2016 11:20 CEST

Om det fanns ett billigt, stabilt och effektivt sätt att separera väte från syre i vatten så skulle vätgas ha en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Forskare på KTH kan nu rapportera att de tagit ett viktigt steg i den riktningen.

KTH-studenterna ger dig örnkoll på räntorna

KTH-studenterna ger dig örnkoll på räntorna

Press Releases   •   Dec 14, 2016 09:51 CET

​De svenska bankernas förtjänster för räntor på lån uppgår till över 100 miljarder kronor varje år. En anledning till detta är bristen på transparens och insyn, menar Två KTH-studenter. De skrev tillsammans ett examensarbete i ämnet och skapade därefter tjänsten Loanwallet, en digital plånbok som hjälper bankkunder att få 100 procent koll på ränteutgifterna.

En lösning på världens akuta vattenbrist

En lösning på världens akuta vattenbrist

Press Releases   •   Mar 04, 2016 09:19 CET

– Om vi inte gör något radikalt åt vattenanvändningen hotas matproduktionen och vi kan stå inför en hungerkatastrof inom 35 år, säger Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH. Han och andra KTH-forskare har emellertid kunskap om hur situationen skulle kunna förbättras, samt bedriver själva forskning som resulterat i lösningar på den akuta vattenbristen.

Genererar kraft ur alla vågor

Genererar kraft ur alla vågor

Press Releases   •   Nov 14, 2016 14:47 CET

KTH-forskaren Anders Hagnestål har utvecklat en ny form av vågkraftgenerator som ska kunna utvinna energi ur alla typer av vågor i havet. Förutom mångsidigheten finns ytterligare tre fördelar. Generatorns mycket höga verkningsgrad om 98 procent, det faktum att Anders Hagnestål siktar på att få enheten underhållsfri och dess höga så kallade krafttäthet.

Hårtoningsprodukter är allergiframkallande

Hårtoningsprodukter är allergiframkallande

Press Releases   •   May 22, 2017 09:47 CEST

Färgar du eller dina barn håret med knalliga kulörer, så kallade punkfärger? I så fall kan det vara intressant att veta att KTH-studenter kommit fram till att två av tre produkter av undersökta toningar i Stockholm innehåller kända allergiframkallande hårfärgämnen. Vidare konstaterar KTH-forskaren Yolanda Hedberg att samtliga märken i Stockholm använder ett möjligt cancerframkallande hårfärgämne.

KTH hjälper Wikipedia börja prata

KTH hjälper Wikipedia börja prata

Press Releases   •   Mar 07, 2016 11:24 CET

Nästan fyra miljoner kronor har KTH-forskare nu fått för att lära Wikipedia att prata. Det är genom ett samarbete mellan bland andra universitetet, Post- och telestyrelsen (PTS) och Wikimedia Sverige som Wikipedia ska göras mer tillgängligt för personer med bland annat nedsatt syn. Projektet har fått namnet Wikispeech.

Pressinbjudan: Nu invigs Technology and Health-huset

Pressinbjudan: Nu invigs Technology and Health-huset

Press Releases   •   Oct 17, 2016 09:56 CEST

Torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 invigs den nya byggnaden Technology and Health i Flemingsberg. Byggnaden samlar fyra verksamheter som alla sysslar med forskning och utbildning inom områdena teknik, medicin och hälsa. Tanken är bland annat att det delade utrymme ska ge bättre forskningsresultat.

De utvecklar framtidens undervattensrobotar

De utvecklar framtidens undervattensrobotar

Press Releases   •   Feb 08, 2017 13:58 CET

Forskare vid KTH har fått ett anslag om 100 miljoner kronor för att utveckla nästa generations undervattensrobotar. Pengarna går till forskningscentret Swedish Maritime Robotics Centre (SMaRC), en nationell och tvärvetenskaplig samlingspunkt för forskning och utveckling av maritima robotar för havsodling, områdesbevakning och miljömätningar.

Inspiration: Stor robotkonferens i Stockholm

Press Releases   •   May 11, 2016 12:56 CEST

Den årliga och internationella robotkonferensen ICRA äger 2016 rum i Stockholm mellan den 16 och 21 maj. Världsledande robotforskare ska under dagarna fem presentera en rad olika framsteg samt diskutera problem och lösningar inom ämnet robotik. Med på konferensen är förstås det stora flertalet forskare från KTH som jobbar just med robotar och artificiell intelligens.

När robotarna intar äldreboendet

När robotarna intar äldreboendet

Press Releases   •   May 11, 2016 11:47 CEST

I framtiden står det sannolikt ett robothuvud i vardagsrummet och tittar på dig. Skrämmande? Inte särskilt. Roboten hjälper dig att se om du är på väg att drabbas av demens. Hedvig Kjellström, professor på KTH och en av forskarna som jobbar med roboten, tror att den förutom Alzheimerdiagnoser även ska kunna upptäcka depression.

Här är din sajts koldioxidutsläpp

Här är din sajts koldioxidutsläpp

Press Releases   •   Dec 09, 2010 12:11 CET

KTH-forskaren Jorge Zapico har utvecklat en applikation för att beräkna klimatpåverkan av enskilda webbplatser. Applikationen heter Greenalytics och matchar dagsfärsk webbstatistik med miljödata. Det visar sig att KTH:s webbplats står för sju ton koldioxid varje år.

Hon gör svenskt stål ännu bättre

Hon gör svenskt stål ännu bättre

Press Releases   •   Dec 13, 2010 10:13 CET

Svenskt ståls höga kvalité är vida känt världen över. Nu blir stålet ännu bättre, tack vare KTH-forskaren Jessica Elfsberg.

Nu slipper äldre att plågas

Nu slipper äldre att plågas

Press Releases   •   Dec 15, 2010 09:25 CET

Dagens höftledsimplantat håller bara i 10-15 år på grund av slitage. I kombination med att befolkningens livslängd ökar krävs allt fler nyoperationer där ytterligare ett höftledsimplantat sätts in, vilket medför ökad risk för komplikationer så väl som större samhällskostnader. Nu har en student vid KTH undersökt ett nytt metallmaterial som bas för höftledsimplantat, och resultatet lovar gott.

Arkitekturforskning vid KTH firar triumfer

Arkitekturforskning vid KTH firar triumfer

Press Releases   •   Dec 16, 2010 12:38 CET

Forskargruppen Spatial Analys och Design (SAD) vid KTH Arkitekturskolan har under de senaste veckorna fått inte mindre än tre forskningsanslag omfattande tillsammans 18 miljoner kronor. Det är ett tecken på att forskningen på Arkitekturskolan står sig mycket bra i konkurrensen om forskningsmedlen.

KTH med i storsatsning på bioteknik

Press Releases   •   Dec 16, 2010 13:22 CET

Ett av de största enskilda forskningsanslagen i Skandinavien någonsin, enligt Mathias Uhlén, en av tre ansvariga. Nu skapas ett nordiskt forskningscentrum med nästan en miljard kronor i budget.

KTH-forskare fixar frisyren

KTH-forskare fixar frisyren

Press Releases   •   Dec 20, 2010 10:23 CET

Har du ofta en så kallad Bad hair-day? Drabbas du av statiskt hår eller andra missöden när du ska fixa frisyren om morgonen? Snart ska dessa problem vara ett minne blott. Ny forskning på KTH visar nämligen hur frisyren påverkas av samspelet mellan hårstrån. Detta ger större förståelse om biofibrer, vilket i sin tur kan resultera i bland annat nya hårvårdsprodukter.

KTH-forskare har upptäckt ny molekyl

KTH-forskare har upptäckt ny molekyl

Press Releases   •   Dec 21, 2010 09:09 CET

Trinitramid, så kallas den nya molekylen som bland annat är en möjlig komponent i framtida raketbränslen. Drivmedel som i så fall skulle vara 20-30 procent effektivare i jämförelse med de bästa raketbränslen som finns idag.

Exotiska atomkärnor sprider ljus över grundämnen

Exotiska atomkärnor sprider ljus över grundämnen

Press Releases   •   Dec 23, 2010 09:06 CET

En forskargrupp ledd av Bo Cederwall, professor på KTH, har identifierat den grundläggande strukturen i den extremt neutronfattiga atomkärnan 92Pd. Upptäckten, som nu presenteras i vetenskapstidskriften Nature, leder till nya insikter inom grundläggande kärnfysik men kan också ha konsekvenser för vår förståelse av stjärnors utveckling och hur en del av våra grundämnen har skapats.

Så fixar du perfekt nyårsbubbel

Så fixar du perfekt nyårsbubbel

Press Releases   •   Dec 27, 2010 10:05 CET

De flesta har inte en plasmagenerator hemma, eller tillgång till en sådan på jobbet som KTH-professorerna Bruce Lyne och Tom Lindström har. Men det finns ändå något som du och jag kan göra i jakten på de perfekta bubblorna i champagneglasen om nyårsafton.

Supersnabba allergitest snart här

Supersnabba allergitest snart här

Press Releases   •   Dec 29, 2010 07:54 CET

Ny forskning vid KTH ska göra allergitester snabbare, mindre smärtsamma och billigare. Komplett testresultat inom 15 minuter och en liten bekväm testutrustning på varje barnläkares skrivbord, det är vad forskarna vill åstadkomma.

Sveriges första professor i patientsäkerhet

Press Releases   •   Jan 11, 2011 09:41 CET

Socialstyrelsens senaste studie om brister i svensk sjukvård visar på skrämmande siffror: 3 000 dödsfall och 630 000 extra vårddygn varje år på grund av bristande patientsäkerhet. Nu får Sverige sin första professor i ämnet, en professur som hamnar på KTH i Stockholm och som ska se till att färre patienter hamnar i kläm på grund av felbehandling.

De är framtidens forskarchefer

Press Releases   •   Jan 12, 2011 12:12 CET

I hård konkurrens med 159 andra sökande knep två forskarassistenter vid KTH var sin högvinst. Forskning om sociala nätverk och laserkristaller gav sammanlagt 20 miljoner i forskningsbidrag.

Första nordiska elbilen att tävla

Första nordiska elbilen att tävla

Press Releases   •   Jan 18, 2011 10:47 CET

De var tveksamma till hur elmotorn skulle kunna mäta sig mot förbränningsmotorn i en formelbil, men reste förra året trots det ner till Tyskland för att spana in elbilarna som deltog i studentbilstävlingen Formula Student. KTH-studenterna blev imponerande, och åkte hem för att bygga en alldeles egen eldriven racebil. I år är det KTH Racings fräcka R8E som ska ge tyskarna duktigt på pälsen.

E-handelsagenter bryter sönder distributörskedjorna

Press Releases   •   Jan 24, 2011 11:07 CET

Ny spännande forskning vid KTH om e-handelsagenter som förhandlar automatiskt på internet avser bryta av de traditionella distributörskedjorna. Målsättningen är att främja både svenskt och internationellt företagande och stimulera konkurrens.

Vetenskapsmoln hjälper företag med hemläxan

Vetenskapsmoln hjälper företag med hemläxan

Press Releases   •   Jan 25, 2011 11:44 CET

I en europeisk storsatsning där bland annat KTH, Microsoft och EU ingår ska hjälpa företag att inse poängen med datormoln. Ett par riktigt stabila akademiska serverfarmar plus Microsofts datormoln Azure utgör musklerna i projektet. Brandbekämpning i realtid är ett av många verksamhetsområden för satsningen.

Nytt biltak ger minskad bränsleförbrukning

Nytt biltak ger minskad bränsleförbrukning

Press Releases   •   Jan 31, 2011 09:55 CET

Nu har en forskare vid KTH lyckats minska vikten på ett biltak med 80 procent utan att för den sakens skull göra biltaket nämnvärt dyrare eller ge det sämre egenskaper. Snarare är det tvärtom, det nya biltaket ger större komfort och en kupé med bättre taluppfattbarhet. Om sättet att designa biltaket dessutom appliceras på hela bilen kan den minskade bränsleförbrukning bli omfattande.

Pengar och tid viktigare än miljö

Pengar och tid viktigare än miljö

Press Releases   •   Feb 01, 2011 11:14 CET

Många företag har tydliga riktlinjer som syftar till att antalet affärsresor ska minska till förmån för resfria möten. En forskargrupp på KTH har tittat närmare på faktorer som avgör hur möten sker, och resultatet är bland annat att pengar, tid och teknikrädsla spelar en avgörande roll.

Sverige är ett u-land på fiskodling

Press Releases   •   Feb 07, 2011 10:35 CET

Sverige och Stockholmsregionen skulle utan tvekan kunna utöka odlandet av fisk tio gånger om, bland annat med nya arter som till exempel gös och abborre. Enligt ett enkelt räkneexempel med 100 kronor per kilo fisk och en svensk total odling av 100 000 ton per år skulle det ge en ökad omsättning om tio miljarder kronor och kunna ge 10 000 nya jobb i landet, enligt KTH-docenten Björn Frostell.

Detta har vinterkräksjukan och tv-spel gemensamt

Detta har vinterkräksjukan och tv-spel gemensamt

Press Releases   •   Feb 08, 2011 10:51 CET

Europeiska forskningsrådets utlysning ERC Advanced Grant riktar sig till etablerade forskare i världsklass. Göran Stemme, KTH-professor med mikrosystem som specialitet, är en sådan forskare. Nu får han 23 miljoner kronor till forskning som bland annat kan resultera i ny medicinteknik.

Flygets gräddfil måste ses över

Press Releases   •   Feb 14, 2011 11:17 CET

När en av Sveriges mest uppmärksammade transportforskare nu lägger fram sin doktorsavhandling är det ett omfattande resultat som redovisas. Bland annat framgår det att bättre fordonsteknik och nya bränslen inte räcker för att uppnå klimatmålen, att bilresandet behöver minska med 30 procent och att flygtrafiken går om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Nytt hopp för personer med dödlig diagnos

Nytt hopp för personer med dödlig diagnos

Press Releases   •   Feb 15, 2011 09:36 CET

Varje år får 10 svenska barn diagnosen Duchennes muskeldystrofi, vilket är en dödlig muskelsjukdom. Varje år drabbas också 1 000 barn i Sverige av blodcancer. Nu har forskare vid bland annat KTH utvecklat teknik som i framtiden ska leda till att patienterna som drabbats av dessa två sjukdomar både får ett längre och drägligare liv.

Tuffingen som tål 600 graders hetta

Tuffingen som tål 600 graders hetta

Press Releases   •   Feb 16, 2011 10:47 CET

Dödlig strålning, 600 graders hetta och en rejält spännande tillvaro om flera kilovolt. Det är vad KTH-forskarnas elektronik ska klara av när de tas i bruk i brutala miljöer som kärnkraftverk och på oljeplattformar. 24,2 miljoner i forskningsanslag ska hjälpa forskarna att lyckas.

KTH:s superdator motsvarar 35 000 Ipad

KTH:s superdator motsvarar 35 000 Ipad

Press Releases   •   Feb 17, 2011 14:18 CET

KTH:s superdator som invigdes i juni förra året har nu uppgraderats. 93 teraflops har blivit drygt 305 teraflops. Det gör superdatorn ännu snabbare och till en av de vassaste i Europa.

Så byggs kärnkraftverk billigare och snabbare

Press Releases   •   Feb 21, 2011 11:10 CET

Dagens kostnader för att bygga kärnkraftverk är skyhöga. Det beror på att det tar lång tid att bygga kärnkraftverk och att tillverkarna bygger allt på plats. Ett sätt att minska kostnaderna är att se till att nästa generations kärnkraftverk är modulbyggda. Det säger Henryk Anglart, lektor i kärnteknik vid KTH.

De sätter stopp för skogsskövlaren

De sätter stopp för skogsskövlaren

Press Releases   •   Feb 23, 2011 12:18 CET

Snytbaggar är riktiga trädmördare och mumsar i sig svensk skog för 100 miljoner kronor per år. Detta är ett tufft avbräck för en viktig gren av svenskt näringsliv. Nu visar dock nya försök som KTH-forskare genomfört positiva resultat i kampen mot snytbaggen. Därtill är metoden både giftfri och billig.

Världsrekord i DNA-analys

Världsrekord i DNA-analys

Press Releases   •   Mar 07, 2011 09:59 CET

Fram till idag har forskare varit begränsade till att köra ett fåtal DNA-prov i taget till en kostnad om 100 000 kronor per tillfälle. Nu har KTH-forskare kommit på en ny metod som innebär att 5 000 prov kan köras samtidigt till samma pris. Det kapar kostnaden per provsvar avsevärt och innebär världsrekord i antalet prover körda i en enda DNA-sekvensanalys.

Svenska astronauter pluggar på KTH

Svenska astronauter pluggar på KTH

Press Releases   •   Mar 14, 2011 10:38 CET

Först Christer Fuglesang, och nu Jon-Erik Dahlin. Sveriges blivande andre astronaut i rymden har även han en bakgrund på KTH.

Hård metall gav tungt pris

Hård metall gav tungt pris

Press Releases   •   Mar 14, 2011 15:13 CET

Nu har KTH-professorn John Ågren, verksam inom ämnesområdet metallografi, fått ta emot ett av materialområdets tyngsta priser i form av William Hume-Rothery Award. Anledningen är bland annat den forskning som John Ågren genomfört om metaller och legeringar som har fått stort internationellt genomslag både akademiskt som industriellt.

Så ser läsplattornas framtid ut

Så ser läsplattornas framtid ut

Press Releases   •   Mar 15, 2011 09:07 CET

Två KTH-studenter har undersökt hur surf- och läsplattornas framtid ser ut i Sverige, och har tittat närmare på två avgörande faktorer. Dels vilka intäktsmöjligheter som finns, dels hur läsarna vill att annonser ska se ut och te sig i surf- och läsplattor. Resultatet visar bland annat att integrerade sociala medier i läsplattetidningar kan öka betalviljan hos läsarna.

Byggandets utsläpp ökar

Press Releases   •   Mar 15, 2011 09:45 CET

I en färsk rapport producerad av forskare från KTH redovisas hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007 för bygg- och fastighetssektorn. Den visar bland annat att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader.

Den snabbaste vägen till turbulens

Press Releases   •   Mar 16, 2011 09:42 CET

I decennier har forskare inom termodynamik och strömningsmekanik debatterat exakt hur snabbt vågor och virvlar, det vill säga turbulens, kan uppstå i olika flöden. Nu har KTH-forskare kommit fram till ett svar.

Så kan dyra strömavbrott avstyras

Så kan dyra strömavbrott avstyras

Press Releases   •   Mar 21, 2011 09:57 CET

Transformatorer är bryggan mellan din dator, tv och tvättmaskin hemma och kärnkraftverket. De utgör också kopplingen mellan företaget och samma kraftverk. När transformatorer går sönder kostar det alltså samhället och företagen miljontals kronor. Nu har forskare vid KTH börjat fila på en ny metod som gör att det går att hålla koll på transformatorns hälsa och därmed skippa kostsamma strömavbrott.

Ny webbsajt hjälper dig bli miljövän

Ny webbsajt hjälper dig bli miljövän

Press Releases   •   Mar 22, 2011 09:06 CET

Enligt pågående forskning står hushållens vardagliga konsumtion för upp till 80 procent av utsläppen av växthusgaser. Det kan det dock bli ändring på inom kort. Forskare från bland annat KTH har utvecklat EcoRunner, ett webbaserat verktyg som gör det möjligt för dig att pröva hur din miljöbelastning förändras med till exempel ändrade matvanor och minskat bilåkande.

Nytt vapen mot antibiotikaresistens

Nytt vapen mot antibiotikaresistens

Press Releases   •   Mar 23, 2011 13:41 CET

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC uppskattar att 25 000 européer dör varje år till följd av antibiotikaresistens. Nu sparkar mångmiljonprojektet RAPP-ID igång, vars syfte är att råda bot på antibiotikarestistensen i och med framtagandet av nya mediciner. Med i båten finns förstås en rad KTH-forskare.

Så ska dolda skallskador upptäckas

Så ska dolda skallskador upptäckas

Press Releases   •   Mar 28, 2011 09:59 CEST

20 manår har det tagit att utveckla det nya verktyget som bland annat kan upptäcka dolda skallskador. Men det är väl investerad tid. Varje år inkommer cirka 50 000 patienter med trauma mot huvudet eller nacken och det finns ett flertal skadevarianter som antingen visar diffusa symptom eller är svåra att analysera med dagens diagnosmetoder.

Enklare få ersättning för fibromyalgi

Enklare få ersättning för fibromyalgi

Press Releases   •   Mar 30, 2011 10:46 CEST

Sjukdomen fibromyalgi får ofta klä skott för kritik och möts inte sällan av misstro och åsikter om att det handlar om en påhittad sjukdom. Nu har dock en forskare vid KTH börjat testa och nått framgång med en ny metod för att lättare kunna ställa diagnosen fibromyalgi. Det kan bland annat leda till att det blir enklare för de drabbade att få ersättning från Försäkringskassan.

Katastrofvarnare och revolutionskatalysator i ett

Katastrofvarnare och revolutionskatalysator i ett

Press Releases   •   Apr 04, 2011 09:42 CEST

Nu har KTH-forskare utvecklat ett system för trådlös fildelning och kommunikation som de kallar för Podnet. Syftet har varit undersöka och underlätta sporadisk kommunikation mellan olika enheter, som mobiler, mp3-spelare och surfplattor. Enligt Gunnar Karlsson, professor i kommunikationsnätverk och ansvarig för Podnet, finns det många tillämpningsområden för systemet.

Första kartläggningen av cancer utförd

Första kartläggningen av cancer utförd

Press Releases   •   Apr 11, 2011 09:44 CEST

Nu har den första så kallade cancercellinjen i Sverige DNA-sekvenserats på Stockholms nya Science for Life Laboratory, ett nationellt forskningscenter som bland annat drivs av KTH. Kartläggningen ger en bild av hur cancer ser ut och är ett steg i riktningen mot bättre förståelse för hur cancer uppstår.

Mobiloperatörerna går miste om pengar

Press Releases   •   Apr 13, 2011 11:08 CEST

Jan Markendahl är 55 år och hade jobbat i näringslivet i 25 år innan han för tre år sedan fick möjlighet att doktorera. Nu är hans avhandling "Mobile Network Operators and Cooperation" klar. Den pekar på vikten för mobiloperatörer att samarbeta med andra aktörer om de vill bibehålla eller förbättra sin lönsamhet.

Här är Sveriges största iPad-undersökning

Här är Sveriges största iPad-undersökning

Press Releases   •   Apr 18, 2011 09:34 CEST

Som den primära beståndsdelen i en kandidatuppsats i medieteknik har två KTH-studenter precis genomfört den största svenska iPad-undersökningen någonsin. 891 personer - alla iPad-användare - har deltagit, och resultatet visar bland annat att så många som 20 procent av respondenterna har betalat mer än 200 kronor för en app.

Snart kan tränaren ersättas av mobilen

Snart kan tränaren ersättas av mobilen

Press Releases   •   Apr 26, 2011 10:40 CEST

Nu ska kajak- och kanotpaddlare prestera ännu bättre - med hjälp av helt vanliga mobiltelefoner. Dennis Sturm, doktorand vid KTH, har tillsammans med en forskarkollega tagit fram en teknik som gör att idrottare mycket enkelt kan mäta sina prestationer med hjälp av mobilen och utifrån denna information förbättra sina insatser.

Nationell infrastrukturplan ger ökad miljöpåverkan

Press Releases   •   May 09, 2011 09:52 CEST

Dagens transportplanering ligger i konflikt med transportpolitiska mål och leder till ökad miljöpåverkan. Därmed bidrar de inte till en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det är några av slutsatserna i en studie av KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman och som presenteras på en internationell konferens i Linköping imorgon, den 10 maj.

Tänkande lastbil testas i tävling

Tänkande lastbil testas i tävling

Press Releases   •   May 13, 2011 12:12 CEST

Inbromsningar är påfrestande för så väl miljön som för åkeriernas plånböcker. Nu ska en ny, tänkande lastbil som skippar onödiga inbromsningar - och som utvecklats genom ett samarbete mellan KTH och Scania - testas i en tävling. Faktum är att lastbilen är så smart att den ska kunna klara av att kommunicera med både andra lastbilar och rödljus.

Bakteriedödande blöjor bara början

Press Releases   •   May 17, 2011 09:27 CEST

Den har kallats både mördarplast och smittvapen. Tekniken testas just nu av forskare på KTH och den går bland annat ut på att klä in cellulosafibrer med en polymer som kan döda bakterier och virus, samt ta kål på obehagliga dofter.

Upptäckten som kan gynna svensk ekonomi

Press Releases   •   May 23, 2011 13:51 CEST

Forskare vid KTH och Uppsala har tillsammans med kollegor vid synkrotronljuslabbet ESRF i Grenoble lyckats mäta hur atomerna vibrerar i den kollapsade metallfasen i den sällsynta jordartsmetallen cerium. Detta kan få positiva effekter för så väl utsläpp av bilavgaser som för Sveriges ekonomi.

Ny röntgenteknik minskar stråldosen med 40 procent

Ny röntgenteknik minskar stråldosen med 40 procent

Press Releases   •   May 25, 2011 10:00 CEST

Kraftigt sänkta stråldoser för både patient och läkare, mindre hälsovådlig kontrastvätska samt bilder med avsevärt mycket bättre detaljrikedom än de från traditionell röntgen. Det är några av fördelarna med tekniken som en KTH-forskare och ett antal examensarbetare utvecklat.

Succé för den virtuella språkläraren Ville

Succé för den virtuella språkläraren Ville

Press Releases   •   May 30, 2011 10:16 CEST

Ville har redan laddats ner av över 1500 studenter, och norrmännen har tagit honom till sitt hjärta. Dessutom har den virtuella språkläraren en hel del fördelar gentemot sin verkliga kollega. KTH-forskaren Preben Wik kan vara nöjd med sin tålmodiga skapelse.

Uppdaterad hjärnventil släpper på trycket

Uppdaterad hjärnventil släpper på trycket

Press Releases   •   May 31, 2011 09:58 CEST

Tillståndet skapar demensliknande symptom och drabbar varje år runt 2 000 svenskar. Det handlar om övertryck av hjärnvätska som ett resultat av fel på flödet av ryggmärgsvätskan. En lösning där en ventil opereras in bakom örat har tidigare löst problemet, men det har visat sig att ventilen ofta bara efter några år geggar igen fullständigt och måste bytas. Nu har KTH-forskaren hittat en lösning.

Från anstalt för mammor med barn till plåtby

Från anstalt för mammor med barn till plåtby

Press Releases   •   Jun 01, 2011 14:52 CEST

Den stora branden till trots - nu är det dags för examensdagar på KTH Arkitekturskolan. Årets studentprojekt är extra spännande och tar upp det mesta, bland annat en vision om Stockholms vattenburna lokaltrafik år 2020.

Effektivare bromsmediciner för HIV-smittade

Effektivare bromsmediciner för HIV-smittade

Press Releases   •   Jun 07, 2011 10:45 CEST

Bättre bromsmediciner, nya supereffektiva tvättmedel och nya plaster. Det kan bli resultatet av en KTH-doktorands forskningsframsteg.

Allvarliga fel i medicinsk utrustning

Allvarliga fel i medicinsk utrustning

Press Releases   •   Jun 09, 2011 11:44 CEST

En avhandling som visar upp fel i medicinska bildsystem kommer imorgon att läggas fram på Skolan för teknik och hälsa vid KTH. Bland annat visar avhandlingen att teknikutvecklingen gått så fort framåt att det idag finns medicinsk utrustning på marknaden som har sådana fatala fel att läkarna helt kan missa en diagnos av allvarlig natur.

Endast fantasin sätter gränser

Endast fantasin sätter gränser

Press Releases   •   Jun 20, 2011 11:18 CEST

Han har förädlat en teknik från Harvard. KTH-forskaren Nima Jokilaakso sitter nu med ett diagnosverktyg med ett brett användningsområde.

De gör musik av strålning

De gör musik av strålning

Press Releases   •   Jun 28, 2011 10:06 CEST

Strålning är osynlig, och har fram till idag också varit ohörbar. Nu blir det ändring på det när KTH-professorn Bo Cederwall tillsammans med discjockeyn och musikern Axel Boman samt konstnären Kristofer Hagbard förvandlar strålning till vacker musik.

Grönt byggande bevisat lönsamt

Press Releases   •   Aug 09, 2011 12:59 CEST

En ny avhandling från KTH visar att miljöanpassade byggnader, som till en början kan innebära ökade investeringar i byggyta och material, blir en lönsam affär efter fem år.

Skrynklig yta ger snabbare kokning

Press Releases   •   Aug 15, 2011 11:33 CEST

En ny sorts ytbeläggning, utvecklad av forskare på KTH, kan spara in mycket av all den energi som i dag läggs på driften av värmepumpar- och kylaggregat.

Forskningsmiljoner till stöddig elkabel

Press Releases   •   Feb 09, 2012 07:05 CET

När Stiftelsen för Strategisk Forskning - SSF - nu delar ut 80 miljoner kronor tillfaller 32 av dem två stycken KTH-forskare. Ulf Gedde - en av de två som får 16 miljoner kronor - ska använda pengarna till forska om en kabel som högst effektivt och miljövänligt klarar av att överföra el från solcellsparker i Sahara till Europa.

Nu ska elavbrott mätas som jordbävningar

Nu ska elavbrott mätas som jordbävningar

Press Releases   •   Apr 16, 2012 09:42 CEST

En forskare vid KTH har tagit fram en skala för elavbrott som liknar Richterskalan, den måttenhet som anger styrkan hos jordbävningar. Syftet med skalan är bland annat att öka förståelsen för hur samhället påverkas av elavbrott och vilka investeringar som måste göras för att elavbrotten ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Grafikkortet ersätter superdatorn

Grafikkortet ersätter superdatorn

Press Releases   •   Apr 24, 2012 09:37 CEST

Morgondagens superdatorer har ett helt annat innehåll än dagens maskiner. De kommer nämligen att vara fyllda med processorer från helt vanliga grafikkort, sådana som du och jag har i våra datorer hemma. Anledningen till det stavas bland annat KTH och forskarna Erik Lindahl, Berk Hess och Szilárd Páll.

Blixtsnabb bildanalys främjar medicinutveckling

Blixtsnabb bildanalys främjar medicinutveckling

Press Releases   •   Jun 18, 2012 08:57 CEST

Klas Magnusson, forskare på avdelningen för signalbehandling på KTH, har tillsammans med några andra forskarkollegor utvecklat en teknik för automatiserad bildanalys inom området cellbiologi. Metoden, som reducerar behovet av manuellt arbete med 90 procent, har precis testats vetenskapligt och mycket framgångsrikt på Stanford University i USA.

Nu får KTH examinera tekniklärare

Nu får KTH examinera tekniklärare

Press Releases   •   Jun 19, 2012 10:07 CEST

Högskoleverket har precis beslutat att ge KTH tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7–9 i undervisningsämnet teknik. Kort och gott: Nu får KTH examinera tekniklärare.

Nästa generations rullatorer är robotar

Nästa generations rullatorer är robotar

Press Releases   •   Jun 25, 2012 10:19 CEST

1,5 miljoner svenskar är 65 år eller äldre. Av dessa människor ramlar i genomsnitt en tredjedel en gång om året. Det innebär en halv miljon personer per år som har svårt eller mycket svårt att ta sig upp från golvet. Bo Glimskär, forskningsingenjör på KTH, har uppfunnit en rullator som klarar av att lyfta dessa människor från marken.

Genombrott för social livscykelanalys

Press Releases   •   Jun 26, 2012 09:44 CEST

Livscykelanalyser har tidigare använts främst för att beräkna en produkts klimatpåverkan. Nu har forskare på KTH hittat ett sätt att även mäta den sociala delen av en livscykel – så kallad social livscykelanalys. Forskningsresultatet är tänkt att hjälpa exempelvis konsumenter att välja produktleverantörer som hanterar faktorer som barnarbete och arbetsvillkor på ett bra sätt.

Virtual Reality på riktigt

Virtual Reality på riktigt

Press Releases   •   Jun 27, 2012 09:48 CEST

Minns du den otroligt heta trenden virtual reality i mitten av 90-talet? Utrustningen kostade miljontals kronor och biljettpriset för den som ville testa en promenad i den virtuella världen var skyhögt. Nu gör tekniken comeback, men till en betydligt billigare peng. Dessutom har virtual reality långt många fler användningsområden idag än 1995.

De lär sig programmera robotar

De lär sig programmera robotar

Press Releases   •   Aug 08, 2012 11:18 CEST

På Vetenskapens hus, ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet, dukas det nu upp med spännande aktiviteter och laborationer för att under två veckor ta emot 160 tjejer som är nyfikna på naturvetenskap och teknik. Kursen innehåller allt från biologi och geologi till fysik, kemi och teknik. Från att programmera robotar till att göra glass av flytade kväve.

Nya hastighetsgränser följs ej

Press Releases   •   Aug 20, 2012 10:28 CEST

För några år sedan skyltades ett urval av landets vägar om med de nya hastighetsgränserna 40, 60, 80, 100 och 120 km per timme. KTH har på Trafikverkets uppdrag undersökt hur trafikanter agerar när nya hastighetsbegränsningar införs i tätorter. Slutredovisningen av resultatet som precis gjorts visar att effekten blir liten när hastighetsgränser förändras.

Han kan miljonprogrammets styrkor

Han kan miljonprogrammets styrkor

Press Releases   •   Aug 23, 2012 08:53 CEST

Miljonprogrammet har blivit något av ett skällsord i folkmun så väl som i medierna. Nu ska det bli ändring på det. När tusentals hus som byggdes mellan åren 1965 till 1974 nu befinner sig i ett akut behov av renovering ser Erik Stenberg, forskare vid KTH Arkitekturskolan, att de har stor potential.

Var tionde buss- och tågförare kör illa

Var tionde buss- och tågförare kör illa

Press Releases   •   Aug 27, 2012 09:18 CEST

Att vissa buss- och tågchaufförer kör som krattor, det vet nog varje storstadsbo. Men nu har KTH-forskare tagit reda på exakt hur chaufförerna kör, hur man ska mäta deras insats bakom rattar, spakar och pedaler samt hur stor andel av chaufförerna som kör dåligt. Det visar sig att var tionde förare kör riktigt obekvämt enligt studien.

Jämför mobilabonnemang - på riktigt

Jämför mobilabonnemang - på riktigt

Press Releases   •   Aug 28, 2012 10:47 CEST

Comparific är ett nystartat företag som satsar på ett nytt sätt för kunderna att jämföra olika mobilabonnemang: genom att ta pulsen på hur kunderna faktiskt använder sin mobiltelefon. Det vill säga till vilka mobilnät kunder ringer, hur ofta, hur många SMS de skickar och så vidare.

Regalskeppet Vasa på väg mot nytt haveri

Regalskeppet Vasa på väg mot nytt haveri

Press Releases   •   Sep 13, 2012 09:12 CEST

Vasa, Sveriges främsta turistattraktion med 1.2 miljoner årliga besökare, förstörs sakta men säkert. Detta oroar bland annat KTH-forskare som tagit prov på skeppets ekträ, analyserat dessa och kommit fram till att vissa plankor i Vasa bara har kvar 20 procent av sin ursprungliga hållfasthet.

KTH:s Stora pris till Spotifys Daniel Ek

KTH:s Stora pris till Spotifys Daniel Ek

Press Releases   •   Sep 17, 2012 07:38 CEST

29-årige Daniel Ek, vd på musiksuccén Spotify och med ett gäng entreprenörsframgångar i bagaget, tilldelas KTH:s Stora pris 2012. Han blir därmed den yngste personen att få priset sedan det började delas ut 1945.

Nu kan du bidra till robotforskningen

Nu kan du bidra till robotforskningen

Press Releases   •   Sep 18, 2012 09:59 CEST

KTH-forskare jobbar för fullt med att se till att robotar ska kunna röra sig smärtfritt i våra hem. Ett viktigt steg i den riktning är forskningsprojektet Kinnect@Home där forskarna använder billig tv-spelsteknik från Microsoft för att samla in stora mängder information. Information som i sin tur leder till att robotarna kommer att bli allt bättre på både se vad som är vad i kök och vardagsrum.

Träffa Stockholms bästa forskare på Debaser

Träffa Stockholms bästa forskare på Debaser

Press Releases   •   Sep 25, 2012 11:00 CEST

Hur snabbt dör man ute i rymden? Kan man skriva ut sig själv i 3D? Hur farligt är det att dopa sig med anabola steroider? Och finns den perfekta bostaden? På Europas största vetenskapsfest får du svar på dessa och många andra frågor.

30 procent lägre energiförbrukning i elbilar

30 procent lägre energiförbrukning i elbilar

Press Releases   •   Oct 01, 2012 09:48 CEST

Forskning vid KTH på termoelektriska material har resulterat i att materialets verkningsgrad ökat med 300 procent. Detta får positiva konsekvenser för många olika branscher och områden, bland annat fordonsindustrin, it-, transport och energibranschen, jordbruket och inte minst vår miljö.

Miljonregn över hjärnforskning och smörjmedel

Miljonregn över hjärnforskning och smörjmedel

Press Releases   •   Oct 05, 2012 09:48 CEST

16,6 miljoner till forskning som ska öka förståelsen om hjärnan och dess sjukdomar, samt 32 miljoner kronor till forskning om jonvätskor som smörjmedel. Nu står det klart vilka KTH-forskare som får pengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Sjöar kalkas i onödan

Sjöar kalkas i onödan

Press Releases   •   Oct 09, 2012 09:16 CEST

30 procent av sjöarna i Sverige kalkberikas utan anledning. Det visar forskning som genomförts vid KTH. Då det statliga kalkningsprogrammet varje år kostar 208 miljoner handlar det alltså bokstavligen talat om en betydande del pengar rakt ner i sjön.

KTH-forskare har upptäckt nytt material

KTH-forskare har upptäckt nytt material

Press Releases   •   Oct 10, 2012 08:10 CEST

KTH-forskare har upptäckt en ny typ av material, topologiska kristallina isolatorer. Än så länge är det lite klurigt att uttala sig om framtiden för materialet, men att det kan utgöra en viktig byggsten i till exempel kvantdatorer är ingen omöjlighet säger en av KTH-forskarna som står bakom upptäckten.

Flygplan med päls ett riktigt lyft

Flygplan med päls ett riktigt lyft

Press Releases   •   Oct 15, 2012 08:51 CEST

Genom att studera flexibla objekt, till exempel hårstrån, och dess relation till luft och vatten har forskare från KTH tillsammans med kollegor från Italien gjort en upptäckt. De har kommit fram till att djur har stor hjälp av sin svans för att förflytta sig framåt. En positiv samverkan mellan svans och omgivande luft eller vattet bidrar till djurs rörelser utan någon ansträngning från djuret.

Växthus i stan ett framtidsscenario

Växthus i stan ett framtidsscenario

Press Releases   •   Oct 16, 2012 09:58 CEST

På Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge ska KTH bygga upp en miljö med växthus och odlingslaboratorier. Syftet är att forskare, skolklasser och allmänheten kan hitta inspiration till att göra världen mer hållbar. I förlängningen kan projektet innebära att vi kommer att få se växthus på så väl hustak, balkonger som innergårdar mitt i stan.

De gör batterier mer effektiva

De gör batterier mer effektiva

Press Releases   •   Oct 17, 2012 09:31 CEST

Forskare vid KTH har tagit fram en ny metod för att studera batterier. Metoden möjliggör betydligt bättre batteriet i framtiden,vilket bland annat kan komma innebära ett lyft för elbilar.

Han får KTH:s guldmedalj

Han får KTH:s guldmedalj

Press Releases   •   Oct 18, 2012 08:55 CEST

När KTH:s prestigefulla pris i industrisamverkan ska delas ut tillfaller det en person som i mycket hög grad bidragit till Scanias framgångar och som har ett 20-tal patent bakom sig. Det är Hasse Johansson som kommer att få ta emot medaljen vid KTH:s installationshögtid i Stockholms stadshus fredagen den 16 november 2012.

Han gör om dina strumpor till en skjorta

Han gör om dina strumpor till en skjorta

Press Releases   •   Oct 22, 2012 08:09 CEST

Svenskarna förbrukar 130 000 ton textilier per år. Samtidigt hamnar mindre än en fjärdedel i klädinsamlingar. Resten slängs bort eller bränns upp. Detta är ett problem av flera anledningar, bland annat för "Peak Cotton" har nåtts, vilket innebär att vi inte klarar av att tillgodose jordens befolkning med kläder. KTH-forskare har dock hittar en lösning på problemet.

Superdatorn ersätter djurförsök

Superdatorn ersätter djurförsök

Press Releases   •   Oct 24, 2012 09:36 CEST

Med hjälp av avancerade datorsimuleringar ska KTH-forskare bland annat minska antalet djurförsök. Det handlar om avancerad medicinsk forskning där superdatorer tar hand om allt mer av det arbete som idag sker på andra, mer kostsamma och ineffektiva sätt. Superdatorerna öppnar också nya möjligheter för diagnos och behandling.

Superdatorn kapar driftkostnader för miljoner

Superdatorn kapar driftkostnader för miljoner

Press Releases   •   Oct 29, 2012 09:17 CET

Det kalla klimatet i Sverige är ett av huvudskälen till att Facebook valt att placera sitt första datacentrum utanför USA i trakten runt Luleå. Facebook har dock valt att elda för kråkorna till skillnad från Parallelldatorcentrum (PDC) på KTH. PDC senaste använder nämligen överskottsvärmen från superdatorn Lindgren till att värma upp hus.

Pressinbjudan: KTH-forskare analyserar det amerikanska valet

Press Releases   •   Nov 05, 2012 08:17 CET

Välkommen till en föreläsning om valsystems olikheter och elektroniska val. Professor Svante Linusson tar upp bra och dåliga sidor i olika valsystem, med utgångspunkt från de i USA och Sverige, universitetslektor Douglas Wikström kommer att diskutera fördelar och nackdelar med elektroniska valsystem jämfört med dagens pappersbaserade system.

Hjärnan simuleras i superdator

Hjärnan simuleras i superdator

Press Releases   •   Nov 12, 2012 09:31 CET

Just nu befinner sig en storskalig satsning på hjärnforskning och IT i startgroparna. Projektet går under namnet The Human Brain Project och målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan. KTH ingår i projektet och forskarnas vapen mot bland annat neurologiska sjukdomar är superdatorn.

De slänger ut universitetens anslagstavlor

De slänger ut universitetens anslagstavlor

Press Releases   •   Nov 14, 2012 10:14 CET

Studenternas mejllådor fylls med skräppost, studentföreningarna budgetar dras med stora och onödiga reklamkostnader och företagen når inte fram till studenterna. Så har situationen sett ut fram till idag. Nu har en grupp med KTH-studenter löst problemet med hjälp av en helt ny tjänst: Studentity.

KTH och Stockholms universitet satsar på TV

KTH och Stockholms universitet satsar på TV

Press Releases   •   Nov 14, 2012 11:10 CET

Diskussion är ledordet när KTH tillsammans med Stockholms universitet nu börjar jobba med TV. Crosstalks heter programmet och ett syfte bland många är att locka toppforskare från MIT och Stanford till Stockholm.

KTH har byggt världens minsta skivresonator

KTH har byggt världens minsta skivresonator

Press Releases   •   Nov 19, 2012 08:51 CET

Vad är en skivresonator, och vad ska man med den till? Så här är det: den skenande effektförbrukningen i dagens stora datacenter, sådana du nyttjar varje dag när du använder till exempel Google, Linkedin och Facebook, är i förlängningen orimlig. Världens hittills minsta skivresonator - tillverkad av KTH-forskare - kommer att kunna sänka förbrukningen markant.

Viktigt framsteg för magnetricitet

Viktigt framsteg för magnetricitet

Press Releases   •   Nov 23, 2012 11:10 CET

En KTH-forskare har tillsammans med vetenskapsmän från Kanada studerat ett magnetiskt material som går under namnet spinn-is. Det gemensamma arbetet visar, precis som när halvledarindustrin utvecklades, att det är mycket viktigt att ta orenheter i materialet i beaktande. Forskningen är ett steg i riktningen mot utvecklingen av magnetiska minnen till datorer och annan utrustning.

Den datoriserade dojan

Den datoriserade dojan

Press Releases   •   Dec 10, 2012 10:18 CET

Några KTH-forskare har uppfunnit en sko som innehåller en liten dator. Skon ska inte bara rädda liv, den ska också underlätta vardagen för så väl brandmän, idrottare som patienter med neurologiska sjukdomar. Det bästa av allt är att princip vem som helst kan tillverka skon.

Betydande brister i EU:s kemikalielagstiftning

Betydande brister i EU:s kemikalielagstiftning

Press Releases   •   Dec 11, 2012 08:33 CET

Forskning vid KTH pekar på betydande brister i EU:s lagstiftning som rör kemikalier i konsumentprodukter. Varor som vi kommer i kontakt med dagligen, som leksaker, textilier, elektronik och byggmaterial, har på senare tid uppmärksammats för sitt kemikalieinnehåll. Genom att studera hur EU bedömer och hanterar risker kring kemikalieanvändning i varor kan det konstateras att brister finns.

Uhlén får 15 miljoner till fri forskning

Press Releases   •   Dec 11, 2012 15:14 CET

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utnämnt 16 framstående forskare till Wallenberg Scholars. Forskarna tilldelas 15 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år. På KTH är det Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, som tilldelas forskningpengar.

KTH-forskare: Elnätet är väldigt sårbart

KTH-forskare: Elnätet är väldigt sårbart

Press Releases   •   Dec 12, 2012 07:16 CET

Den sjätte november drabbades Stockholm av ett elavbrott. Stora delar av tunnelbanan, pendeltågen och SJ-tågen slogs ut. Det första elavbrottet i sig varade inte så länge, men effekterna av det dröjde sig kvar desto längre. Detta i form av så väl nya elavbrott ända upp i Gävle som kraftiga förseningar i lokaltrafiken.

Självläkande asfalt sparar miljarder

Självläkande asfalt sparar miljarder

Press Releases   •   Dec 17, 2012 10:56 CET

Med hjälp av nanoteknik ska de skapa asfalt som är självläkande. Tekniken ska markant förlänga vägarnas livslängd, och KTH-forskarna uppskattar denna till en fördubbling. Om vägarna i så fall skulle hålla 40 år istället för dagens 20 skulle det innebära en besparing på 1 miljard kronor årligen på det svenska statliga vägnätet.

Ett Youtube för demokratin

Ett Youtube för demokratin

Press Releases   •   Dec 18, 2012 08:51 CET

Nu har forskare vid KTH tillsammas med kollegor från universiteten Delft University of Technology och Inria utvecklat en app för mobiltelefoner vid namn Tribler Mobile som ska vara in princip omöjlig att censurera.

Från KTH till rymden och tillbaka

Från KTH till rymden och tillbaka

Press Releases   •   Dec 19, 2012 08:48 CET

Christer Fuglesang blev civilingenjör i teknisk fysik vid KTH 1981. 10 år senare - i hård konkurrens - utsågs han till en av Europeiska rymdorganisationens astronauter. 1998 kunde Christer Fuglesang efter träning med Nasas astronautgrupp 16 titulera sig behörig astronaut och 2006 blev han förste svensk i rymden. Nu har han kommit hem till KTH och börjar i april 2013 att jobba på universitetet.

Elektronikåtervinning - på vems bekostnad?

Elektronikåtervinning - på vems bekostnad?

Press Releases   •   Dec 19, 2012 09:14 CET

I juletider ökar handeln med hemelektronik när allt fler vill köpa en ny mobil, tv, bärbar dator eller surfplatta som julklapp. Men vad händer med de gamla elektronikprodukterna? KTH-forskaren Shakila Umair har studerat elektronikskrotet på sin väg till och i Pakistan och utforskat levnadsförhållandena för de människor som arbetar med skrotet.

De tar fingeravtryck på bilen

De tar fingeravtryck på bilen

Press Releases   •   Jan 07, 2013 08:26 CET

Lägre bränsleförbrukning och försäkringspremie samtidigt som mobilen laddas i bilen. KTH-forskarnas intelligenta mobiltelefonladdare med arbetsnamnet "Whitebox" hjälper bilförarna att köra smartare, säkrare och grönare.

Han gör det mobila bredbandet bredare

Han gör det mobila bredbandet bredare

Press Releases   •   Jan 09, 2013 11:01 CET

Rapporterna duggar tätt: Svenska mobiloperatörer har kapacitetsbrist i näten. Mobilsurfandet har bara i år ökat med drygt 150 procent hos exempelvis Telia och Telenor enligt företagen själva. Möt KTH-forskaren som jobbar på en lösning på problemet.

Mätningar i rekordfart stärker läkemedelsindustrin

Mätningar i rekordfart stärker läkemedelsindustrin

Press Releases   •   Jan 14, 2013 08:55 CET

KTH-forskaren Stefan Wennmalm har utvecklat en ny och unik teknik för att analysera nanopartiklar och virus. Tanken är att tekniken i förlängningen bland annat ska göra medicinutveckling både billigare och snabbare än idag.

"KTH kan utvecklas till ett svenskt CERN"

Press Releases   •   Jan 16, 2013 11:27 CET

KTH har låtit 100 internationella experter utvärdera all sin forskning. Resultatet visar bland annat att forskningsfältet bioteknologi vid KTH omnämns av experterna som Sveriges flaggskepp med möjlighet att utvecklas till ett svenskt CERN samt att KTH-forskningen har stor påverkan på samhället.

Kläderna som övervakar ditt hjärta

Kläderna som övervakar ditt hjärta

Press Releases   •   Jan 21, 2013 09:37 CET

Textila elektroder inbäddade i kläder är lika tillförlitliga som traditionella elektroder för övervakning av hjärtat och fastställa kroppssammansättning som vikt, mängden kroppsfett, muskelmassa och vätskenivåer. Det visar forskning vid KTH.

Nytt fartyg ger 16 procent lägre miljöpåverkan

Nytt fartyg ger 16 procent lägre miljöpåverkan

Press Releases   •   Jan 28, 2013 09:49 CET

Nu har KTH-forskare varit med och tagit fram ett fartyg vid namn CargoXpress. Miljöpåverkan från CargoXpress är i genomsnitt 12 procent lägre jämfört med godstransport med lastbil och jämfört med konventionella fartyg ger CargoXpress hela 16 procent lägre utsläpp.

5 miljarder kronor för att simulera hjärnan

5 miljarder kronor för att simulera hjärnan

Press Releases   •   Jan 28, 2013 11:01 CET

Forskningsprojektet The Human Brain Project har legat i startgroparna en längre tid, i väntan på finansiering. Nu står det klart att projektet, med målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan och där bland andra KTH-forskare ingår, beviljas en mycket stor summa pengar. Närmare bestämt 5 miljarder kronor.

Svensk konsumtion ger ökande utsläpp

Svensk konsumtion ger ökande utsläpp

Press Releases   •   Feb 06, 2013 08:25 CET

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion ökar. Det visar en studie som KTH-forskare gjort tillsammans med SCB.

Nu kan Stockholmarna forma sin framtida stad

Nu kan Stockholmarna forma sin framtida stad

Press Releases   •   Feb 11, 2013 09:50 CET

Från och med nu får du och jag vara med och säga vad vi anser om den framtida trafiksituationen i Stockholm, och därmed forma hur staden ska vara byggd och planerad. Ett nytt storskalig forskningsprojekt där experter så väl som intresserade är inbjudna drar har precis dragit igång, och bygger på så kallad crowdsourcing.

Sverige ej kontantlöst före 2030

Sverige ej kontantlöst före 2030

Press Releases   •   Feb 13, 2013 10:04 CET

Sverige kan mycket väl komma att bli kontantlöst men sannolikt inte före år 2030. Det visar en rapport som KTH-forskaren Niklas Arvidsson författat. Han har undersökt hur framtiden för det kontantlösa samhället ser ut.

Billigare papper med bättre prestanda

Press Releases   •   Feb 14, 2013 10:02 CET

Ett forskningsprojekt vid namn Powerbonds som syftar till att med hjälp av kostnadseffektiva metoder förbättra papprets prestationsförmåga har tagit fart. Resursbesparingar, minskad energiförbrukning och reducerad mängd avfall är några mål med forskningen.

Tekniken som renar avloppsvatten från läkemedel

Tekniken som renar avloppsvatten från läkemedel

Press Releases   •   Feb 18, 2013 09:07 CET

Läkemedelsrester i avloppsvattnet är ett problem som hela tiden får stort utrymme i medierna. Med all rätt. Exempelvis ångestdämpande och lugnande preparat förändrar fiskar beteende, och kan ge oönskade effekter på hela ekosystem. Nu har KTH-forskare tagit fram en vattenreningsteknik som tar bort Oxazepam och ett 20-tal andra läkemedelsrester från avloppsvattnet.

Rejält tillskott i kassan för superplastföretag

Rejält tillskott i kassan för superplastföretag

Press Releases   •   Mar 12, 2013 08:20 CET

Nu står det klart att uppstickarna Mercene Labs AB, som står bakom en superplast med stor framtidspotential, får ta emot 2013 års Ingemar Croon Award. Förutom äran får Mercene Labs 2 miljoner kronor och en möjlighet att ta plats i KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs. Enligt företagets vd Fredrik Carlborg så är priset mycket betydelsefullt för Mercene Labs.

Risken för översvämningar i Sverige har ökat

Risken för översvämningar i Sverige har ökat

Press Releases   •   Mar 13, 2013 10:20 CET

Det är sedan tidigare känt att utbyggnationen av vattenkraften förändrat variationen av vattenflödena i Sveriges älvar. Vad som är mindre känt är att de senaste 150 årens landskapsförändringar i samband med det svenska jordbruket också det har påverkat variationen i vattenflödena i åar och älvar. Nu flaggar forskare vid KTH för en ökad risk för översvämningar.

Träffsäker tumörutrotning

Träffsäker tumörutrotning

Press Releases   •   Mar 20, 2013 09:22 CET

Förbättrad strålbehandling av cancer, det är vad KTH-professorn Anders Forsgren forskar om tillsammans med doktoranderna Rasmus Bokrantz och Albin Fredriksson. Syftet är att strålbehandlingen i så stor utsträckning som möjligt ska träffa mitt i tumören och skona vävnaden runt omkring och därmed bli så effektiv som möjligt.

Så sprider sig en förorening i Östersjön

Så sprider sig en förorening i Östersjön

Press Releases   •   Mar 25, 2013 09:45 CET

Östersjöns miljö är utsatt för hot. Ett årligt genomsnitt av cirka 3 600 ton fosfor transporteras till svenska kuster av vattendrag, med övergödning som följd. Därtill visar beräkningar från Helsingforskommissionen att stora oljeutsläpp på upp till 5 000 ton statistiskt sett inträffar vart fjärde år. En ny simuleringsmodell framtaget av KTH-forskare visar hur dessa utsläpp sprider sig i Östersjön.

Maskinen som målar med dina känslor

Maskinen som målar med dina känslor

Press Releases   •   Apr 02, 2013 13:39 CEST

Är du upphetsad? Metaphone är maskinen som fångar in dina känslor och målar en tavla av dem. Att använda biodata för att interagera med tekniken och kommunicera människor emellan är ett område som blir allt hetare.

Pressinbjudan: Kom och prata med Christer Fuglesang

Press Releases   •   Apr 04, 2013 10:33 CEST

Nu börjar Sveriges förste astronaut sin anställning som adjungerad professor vid KTH. I samband med det bjuds du som journalist in till ett samtal med Christer Fuglesang.

DVD-läsaren gör comeback - som HIV-testare

DVD-läsaren gör comeback - som HIV-testare

Press Releases   •   Apr 08, 2013 09:16 CEST

När allt fler program laddas ner via internet, när USB-stickan kommit för att stanna och musik och film numera streamas har DVD-läsaren blivit onödig och föråldrad teknik. Ny forskning vid KTH visar dock att DVD-läsaren kan tilldelas helt nya arbetsuppgifter. Den billiga optiken i läsarna går nämligen att använda för att analysera DNA och HIV-tester.

Sånghandsken du vill höra mer av

Sånghandsken du vill höra mer av

Press Releases   •   Apr 10, 2013 09:36 CEST

Vad sägs om en sånghandske som du kan förvränga, förställa och förädla din sång med. Forskningsprojektet Extending Opera handlar om konst och teknik som möter varandra i en fruktsam symbios, och är ett samarbete mellan KTH och Operahögskolan. En av de instrument som utvecklas inom ramen för detta projekt heter "The Throat III" och har skapats för att en sångare själv ska kunna förändra sin röst.

Hudnära elektronisk doktor är framtiden

Hudnära elektronisk doktor är framtiden

Press Releases   •   Apr 15, 2013 09:52 CEST

Ett litet plåster som samlar in information om hur du mår. Det är framtiden enligt forskare på KTH. De har utvecklat en sådan diskret liten plåsterlapp som innehåller elektronik och sensorer som samlar in allt från kroppstemperatur och hjärtslag till hjärnvågor och muskelaktivitet. Allt kan sedan betraktas av patienten själv i en smartphone eller skickas via internet till utbildade läkare.

Hon banar väg för elbilar

Hon banar väg för elbilar

Press Releases   •   Apr 23, 2013 09:16 CEST

Elbilarnas miljöförtjänst beror på förarnas beteende när de laddar sina elbilar. Det slår KTH-forskaren Pia Grahn fast. Hon har gjort en kartläggning som beskriver när elbilsägare laddar sina bilar.

Kolla på framtidens fordon redan idag

Kolla på framtidens fordon redan idag

Press Releases   •   May 02, 2013 08:10 CEST

Nu på tisdag den sjunde maj äger "Transport Demo Day 2013" rum på KTH. Då har du chansen att titta på (och provköra vissa fordon) allt från Scanias lastbilståg, KTH:s nya eko-bil "ELBA", självkörande bilar och utställningen "Elbil 2020: Elbilar i Hammarby Sjöstad". Bland annat...

De avslöjar röstens hemligheter

De avslöjar röstens hemligheter

Press Releases   •   May 06, 2013 09:55 CEST

I ett omfattande europeiskt forskningsprojekt som leds av KTH ska en komplett modell av människorösten tas fram. Arbetet är redan igång, och forskningen inbegriper så väl fysiska modeller, simuleringar som visualiseringar av vår röst. Den ökade förståelsen kan leda till bättre talproteser, röstvård, talande robotar och undervisningsmöjligheter i sammanhang där människors röst spelar stor roll.

Brott påverkar bostadspriserna

Brott påverkar bostadspriserna

Press Releases   •   May 13, 2013 05:57 CEST

Nu är det vetenskapligt bevisat. Brott och rädsla för brott påverkar prislappen på din bostad negativt. KTH-forskare har studerat förhållandet och kan bland annat se att prisfallet blir högre i den norra delen av Stockholms kommun jämfört med den södra.

De kartlägger multipel skleros

De kartlägger multipel skleros

Press Releases   •   Jun 12, 2013 09:04 CEST

Behovet av en större förståelse av autoimmuna sjukdomar som exempelvis multipel skleros är stor. Det är därför som forskare från KTH forskat om proteiner kopplade till just multipel skleros. Forskarna har identifierat en grupp proteiner som kan visa sig spela en avgörande roll för hur allvarlig multipel skleros-diagnosen blir för patienten och hur snabbt sjukdomen utvecklar sig.

Duon som hjälper dig med ansiktsminnet

Duon som hjälper dig med ansiktsminnet

Press Releases   •   Jun 17, 2013 09:22 CEST

Människor är dåliga på ansiktsigenkänning när det kommer till okända anleten. En tidigare forskningsstudie visar att 60 procent av alla bedrägeriförsök med ID-kort utrustade med ett ansiktsfoto lyckas. Nu ska KTH-forskarna Jonas Beskow och Haibo Li göra ett försök att råda bot på problemet.

Därför twittrar polisen

Därför twittrar polisen

Press Releases   •   Jun 19, 2013 08:08 CEST

Två KTH-studenter har gått till botten med varför polisen använder Twitter. Bland annat har studenterna utrett hur poliserna ser på sig själva som avsändare, vilka de tror är deras mottagare och vad deras syfte är med att använda Twitter.

Filmar när tunga stjärnor kollapsar

Filmar när tunga stjärnor kollapsar

Press Releases   •   Aug 23, 2013 07:19 CEST

Gammablixtar är den ljusstarkaste händelsen i universum, och tros uppstå då kraftigt roterande, tunga stjärnor kollapsar till svarta hål. Det är bland annat dessa fenomen som Fermisatelliten - ihopknåpad av forskare från KTH, Stockholms universitet och Linnéuniversitet - har som uppgift att samla in information om. Nu fyller satelliten fem år.

KTH-forskare lär robotar samarbeta

KTH-forskare lär robotar samarbeta

Press Releases   •   Aug 26, 2013 10:14 CEST

I en inte alltför snar framtid kommer robotar att spela en avgörande roll i våra liv när det kommer till utförandet av olika typer av tjänster och jobb. Redan idag finns det så väl robotdammsugare som -gräsklippare, men när det kommer till mer komplexa uppdrag som kräver samarbete, ligger dock robotar hjälplöst efter människan. Det är här KTH-forskarens Dimos Dimarogonas arbete kommer in i bilden.

Barack Obama kommer till KTH

Press Releases   •   Aug 30, 2013 11:37 CEST

När Barack Obama anländer till Sverige på onsdag för första gången blir det också den första gången någonsin som en amerikansk president kommer till Sverige på ett bilateralt besök.

Pressinbjudan: Invigning av Centrum för flyg- och rymdfysiologi

Press Releases   •   Sep 02, 2013 07:49 CEST

KTH öppnar ett nytt forskningscentrum vid namn "Centrum för flyg- och rymdfysiologi" (SAPC) som kommer att bedriva forskning kopplat till medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart. Centret har även ansvar för den vetenskapliga koordinationen av den europeiska forskning som genomförs på rymdstationen med astronauter som försökspersoner.

KTH-studenternas vinnarbåt: soldriven och självkörande

KTH-studenternas vinnarbåt: soldriven och självkörande

Press Releases   •   Sep 09, 2013 11:19 CEST

De jobbade stenhårt med uppdraget i ett halvår. Målet var att konstruera självnavigerande båtar med solen som enda drivmedlet och tävla med dem i Japan. – Allt slit lönade sig. Trots moln och regn puttrade båtarna puttrade på och fick en 1:a och 2:a plats i tävlingen, säger Ebba Lindh, en av studenterna bakom båtarna.

Forskarna som kan tillverka mänskliga reservdelar

Forskarna som kan tillverka mänskliga reservdelar

Press Releases   •   Sep 10, 2013 10:06 CEST

Den som slitit ut sin höftled, blivit brännskadad eller råkat ur för sjukdomar med skador på något de inre organen får en ny höftled, ny hud eller exempelvis ny njure transplanterad. Dessa höftleder, vävnader eller organ kommer med så väl biverkningar, etiska problem, en hög prislapp eller kanske inte ens finns på grund av akut organbrist. Nu har KTH-forskare tagit fram en lösning.

De ökar e-sportens synlighet

De ökar e-sportens synlighet

Press Releases   •   Sep 11, 2013 10:00 CEST

De senaste 10 åren har e-sporten växt till sig rejält. Att tävla i spel som Starcraft II och Counter-Strike är inte bara lönsamt för vinnaren med prissummor uppåt 100 000 kronor för förstaplatsen i tävlingar i Sverige och lätt det tiodubbla utomlands, det är också mycket underhållande att titta på. Det här har några studenter från KTH och Handels tagit fasta på och skapa en tv-tablå för e-sport.

Fingertopparnas betydelse för framtidens mobiler

Fingertopparnas betydelse för framtidens mobiler

Press Releases   •   Sep 16, 2013 12:29 CEST

Forskare vid bland annat KTH har studerat våra fingrars samspel med omvärlden. De har kommit fram till att vi med våra fingertoppar kan känna av ytstrukturer som är en miljon gånger mindre än våra fingrar. Forskningsresultatet öppnar för nya möjligheter för bland annat pekskärmar och smarta telefoner. Nästa generation Iphone eller Galaxy kan därmed ges ny funktionalitet.

Robyn får KTH:s stora pris

Robyn får KTH:s stora pris

Press Releases   •   Sep 24, 2013 06:50 CEST

Robin Miriam Carlsson, mer känd under sitt artistnamn Robyn, är årets mottagare av KTH:s stora pris. "Än så länge känns det overkligt och väldigt högtidligt. Jag får försöka ta in det lite bit för bit, tror jag", kommenterar Robyn priset.

KTH-professorns färg blev en braksuccé

KTH-professorns färg blev en braksuccé

Press Releases   •   Sep 26, 2013 07:55 CEST

Genom att använda rapsolja som lösningsmedel samt en ny teknik för att applicera färgen på underlaget har KTH-professorn Mats Johansson tillsammans med stål- och färgbranschen skapat en exportsuccé. Färgen, som bland annat kan används på takplåt, är förutom i Norden även numera är hett eftertraktad i länder som England och Holland. Intresset samt försäljningen ökar dessutom hela tiden.

De bryter mot Moores lag

De bryter mot Moores lag

Press Releases   •   Feb 19, 2014 10:18 CET

Moores lag går ut på att antalet transistorer som får plats på ett chip fördubblas vartannat år, något som har visat sig vara korrekt ända sedan 1965 då lagen formulerades. Nu ska KTH-professorn Mikael Östling och hans forskargrupp ändra på det. Istället för att enbart fler transistorer ska stå för den ökade prestandan så ska också halvledarnas arkitektur förändras.

Använder blixtnedslag för att skydda elförsörjningen

Använder blixtnedslag för att skydda elförsörjningen

Press Releases   •   Feb 24, 2014 09:14 CET

De flesta förknippar blixtnedslag med strömavbrott. Snart kan det bli ändring på det. KTH-forskaren Roya Nikjoo använder sig av den stora mängden elektrisk spänning som nedslagen genererar för att ta tempen på elnätet och därmed få reda hur det mår.

Nu kan du måla med ögonen

Nu kan du måla med ögonen

Press Releases   •   Mar 03, 2014 08:36 CET

Några studenter på KTH har tagit fram ett datorprogram som gör det möjligt för alla och envar att måla med ögonen. Innovationen kommer att ställas ut på Tekniska museets nya science center, där barn kommer att få testa att använda sina sinnen på nya sätt.

Robyns robot heter Robyt

Robyns robot heter Robyt

Press Releases   •   Mar 12, 2014 16:54 CET

Om man kan dela in robotar i kategorierna "vanliga" och "ovanliga" så tillhör Robyt definitivt den senare grupperingen. Robyt är nämligen popstjärnan Robyns alldeles egna robot. Nu är den färdigbyggd och redo att dansa rakt in i ditt hjärta.

Hon hjälper dig att hjälpa till

Hon hjälper dig att hjälpa till

Press Releases   •   Mar 24, 2014 09:31 CET

Gräsrotsfinansiering har tidigare använts för att hjälpa olika kulturprojekt och mindre företag att komma på fötter. KTH-studenten Malin Cronqvist insåg snabbt att detta sätt att finansiera något även fungerar utmärkt för internationellt biståndsarbete. Det på grund av att det finns ett stort behov bland donatorer och finansiärer att se att deras insats faktiskt gör skillnad.

Forskningsgenombrottet runt terpener

Press Releases   •   Mar 26, 2014 09:46 CET

Vetenskapsrådet utvärderade Per-Olof Syréns forskning och kom fram till att den har stor potential för framtiden. Således fick han finansiering för att tillsammans med Mathias Uhlén bygga upp en ny forskningsgrupp på KTH. Per-Olof Syrén har studerat naturens sätt tillverka terpenmolekyler och förstått hur denna byggsten kan användas i helt nya former av läkemedel mot virus, bakterier och cancer.

Läxa upp läraren och titta på musik

Läxa upp läraren och titta på musik

Press Releases   •   Mar 31, 2014 14:43 CEST

Att visualisera vår omvärld och gestalta information där är ett ämnesområde som snabbt växer sig allt starkare. På så sätt blir komplexa sammanhang lättare att förstå och vår omgivning begriplig. KTH:s studenter är bra på visualisering, de har knipit hela 9 av 25 nomineringar i tävlingen C Awards. Här är bidragen som hjälper dig att läxa upp läraren, ta på elförbrukningen och titta på musik.

Pressinbjudan: Miljörullar i fokus på filmfestival

Press Releases   •   Apr 02, 2014 08:08 CEST

Mellan den 9 och 12 april går filmfestivalen och konferensen Tales from Planet Earth av stapeln på Filmhuset och Nobelmuseet i Stockholm. KTH Environmental Humanities Laboratory står för arrangemanget.

Vattenburen kollektivtrafik - så ska Stockholm lyckas

Vattenburen kollektivtrafik - så ska Stockholm lyckas

Press Releases   •   May 05, 2014 11:25 CEST

Forskare vid KTH har studerat hur den vattenburna kollektivtrafiken kan tänkas fungera i Sveriges huvudstad. Bland annat har de studerat om fler kollektivresor på vattnet kan sänka belastningen på landbaserad kollektivtrafik och om det går att öka resorna utan en större miljöbelastning som följd. Svaret är ja. Resultatet som KTH-forskarna kommit fram till gäller många kustnära städer i världen.

Arktis har inte en framtid

Arktis har inte en framtid

Press Releases   •   May 12, 2014 10:20 CEST

KTH-forskare har undersökt vad olika företag och nationer haft för framtidsvisioner om Arktis, och mer specifikt när det kommer till företagens önskemål och retorik rörande utvinning av naturtillgångar där. Forskarna har studerat både hur visionerna ser ut idag och hur de sett ut historiskt. Resultaten visar bland annat att företagens visioner ofta inte har förverkligats.

Ett steg närmare det perfekta stålet

Press Releases   •   May 13, 2014 09:18 CEST

Traditionella vetenskapliga teorier har hittills inte kunnat förklara ståls plasticitet. Nu har emellertid en forskargrupp från KTH arbetat fram en teori som beskriver hur metallers plasticitet kan utvecklas och förändras.

Pressinbjudan: Nu invigs KTH:s rymdcenter

Pressinbjudan: Nu invigs KTH:s rymdcenter

Press Releases   •   May 19, 2014 09:01 CEST

Rymddagen. Så kallas invigningen av KTH Rymdcenter som genomförs fredagen den 23 maj. I samband med detta ordnar KTH öppna föreläsningar med anknytning till KTH:s rymdforskning samt en mindre utställning. Du är välkommen.

Vad händer när robotar tar över dödandet?

Vad händer när robotar tar över dödandet?

Press Releases   •   May 19, 2014 09:34 CEST

KTH-forskaren Linda Johansson har studerat robotar och etik och har nyligen lagt fram sin avhandling. Av den kan vi utläsa att det är hög tid att diskutera etiska frågor runt robotar, som att det kan vara nödvändigt att se över krigets lagar och även att börja undersöka huruvida avancerade robotar skulle kunna hållas ansvariga för sina handlingar.

Pressinbjudan: Testa morgondagens bilteknik

Pressinbjudan: Testa morgondagens bilteknik

Press Releases   •   May 19, 2014 11:23 CEST

På torsdag den 22 maj klockan 18:00 fortsätter KTH att testa sin konceptbil RCV. Förkortningen står för Research Concept Vehicle, och tanken med bilen är att KTH-forskare ska kunna testa och utvärdera morgondagens bilteknik med hjälp av fordonet. Man har redan kommit en bra bit på väg. – Förmodligen är vi först ut världen inom denna typ av fordonsforskning, säger KTH-forskaren Peter Georén.

De gör batterier av kolfiber

De gör batterier av kolfiber

Press Releases   •   May 27, 2014 09:00 CEST

Hittills har batteriers främsta syfte varit att innehålla elektrisk energi. Nu ska det bli ändring på det. I ett stort samarbete har forskare vid bland annat KTH arbetat med så kallade strukturella batterier och förbättrat dess egenskaper. Tanken är att dessa batterier förutom att de är energibärare också är en del av konstruktionen. Materialet forskarna använt för detta är kolfiber.

Trä kan ersätta bomull och glasfiber

Trä kan ersätta bomull och glasfiber

Press Releases   •   Jun 02, 2014 11:08 CEST

Forskare vid KTH har tillsammans med tyska kollegor studerat cellulosa och kommit fram till hur man skapar ett material som är starkare än både stål och aluminium. Forskningsresultatet kan leda fram till kläder baserade på trä istället för bomull, ersätta användandet av glasfiber i till exempel lastbilar och båtar och leda fram till ett betydligt mer hållbart samhälle.

Verktyget som visar pandemins spridning

Verktyget som visar pandemins spridning

Press Releases   •   Jun 09, 2014 10:03 CEST

KTH-forskaren Lars Skog har utvecklat en metod för att med hjälp av ett geografiskt informationssystem visualisera hur stora epidemier spider sig. Hittills har han studerat historiska pandemier som digerdöden, svininfluensan, ryska snuvan, asiaten men också olika utbrott av salmonella. Det finns inte några hinder att använda verktyget för att studera hur sjukdomar i framtiden kommer sprida sig.

Sveriges snabbaste superdator till KTH

Sveriges snabbaste superdator till KTH

Press Releases   •   Jun 11, 2014 12:59 CEST

KTH investerar tillsammans med samarbetspartners 170 miljoner kronor för att införskaffa en ny dator. Men det är inte vilken simpel räknedosa som helst vi pratar om, utan Sveriges snabbaste superdator.

KTH-forskare kommenterar Obamas insats

KTH-forskare kommenterar Obamas insats

Press Releases   •   Jun 18, 2014 10:35 CEST

USA:s president Barack Obama presenterade nyligen en rad åtgärder som rör landets klimatarbete, något som rörde upp starka känslor på hemmaplan. Åtgärderna kommer att få ett genomslag världen över, och här redogör några av KTH:s miljöexperter för sina tankar om vilka effekterna blir samt varför du ska bry dig om Obamas klimatåtgärder.

Män styr städers utformning

Män styr städers utformning

Press Releases   •   Jun 23, 2014 10:51 CEST

Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Resor och snöröjning är två bland flera tydliga exempel på de visar en avhandling från KTH.

Så kan Stockholms tunnelbana se ut 2030

Så kan Stockholms tunnelbana se ut 2030

Press Releases   •   Jun 26, 2014 08:30 CEST

Gula linjen - det är arbetsnamnet på en tänkbar ny tunnelbanesträckning från Danderyd via Solna, Odenplan, Fridhemsplan, Liljeholmen och så vidare till Älvsjö. KTH-studenten Emeric Djoko har i sitt examensarbete på masternivå undersökt de möjligheter och utmaningar som finns.

De slåss mot obotlig och sällsynt muskelsjukdom

De slåss mot obotlig och sällsynt muskelsjukdom

Press Releases   •   Aug 18, 2014 13:19 CEST

Varje år drabbas inte särskilt många människor av Duchennes muskeldystrofi, men de som olyckligtvis ändå får sjukdomen går en jobbig framtid till mötes. Muskelvävnader i kroppen bryts sakta men säkert ner vilket så småningom leder till minskad rörelseförmåga och rullstol, andningsproblem, hjärtsvikt och till slut en för tidig död. Nu har forskare kommit ett steg närmare nya behandlingsmetoder.

Pressinbjudan: Nytt vindkraftscentrum vid KTH och Uppsala Universitet

Pressinbjudan: Nytt vindkraftscentrum vid KTH och Uppsala Universitet

Press Releases   •   Aug 22, 2014 12:06 CEST

KTH och Uppsala universitet bildar nu ett nytt centrum med inriktning mot vindkraft. Centret invigs torsdagen den 28 augusti.

Så bra blev Hammarby Sjöstad ur miljösynpunkt

Så bra blev Hammarby Sjöstad ur miljösynpunkt

Press Releases   •   Aug 27, 2014 11:04 CEST

När Hammarby Sjöstad byggdes var det med miljövisionen att området skulle vara "dubbelt så bra". Forskningsresultat från KTH visar att man i planeringen av den nya stadsdelen lyckades lyfta integreringen av miljöarbetet till en ny nivå, både nationellt och internationellt. Men man kunde ha nått ännu längre, menar Sofie Pandis Iveroth som utvärderat Hammarby Sjöstads miljöprofilering.

Hon får KTH:s stora pris

Hon får KTH:s stora pris

Press Releases   •   Sep 01, 2014 12:21 CEST

Sara Snogerup Linse heter årets mottagare av KTH:s stora pris och 1,2 miljoner kronor. I och med utmärkelsen tar hon plats i samma sällskap som Robyn, Hans Rosling och Niklas Zennström. Förutom sin stora gärning inom proteinforskningen så är Sara Snogerup Linse barnboksförfattare med titlar som "Kjetil lär sig flyga" och "Prins Pralin åker buss".

Allt du behöver veta om det elektroniska riksdagsvalet

Allt du behöver veta om det elektroniska riksdagsvalet

Press Releases   •   Sep 02, 2014 09:54 CEST

Redan till nästa riksdagsval kan det vara möjligt att rösta via nätet. Men hur påverkar det säkerheten och demokratin? Vilka för och nackdelar finns? Några av KTH:s forskare har analyserat framtidens valsystem.

Det har tarmsjukdomar och Östersjön gemensamt

Det har tarmsjukdomar och Östersjön gemensamt

Press Releases   •   Sep 15, 2014 08:53 CEST

Nu har forskare vid bland annat KTH utvecklat en ny och unik metod för att studera flera bakteriers arvsmassa på en och samma gång. Den ska ligga till grund för en ökad förståelse för hur Östersjön fungerar, men också för tarmbakterier som påverkar människors hälsa.

Här är KTH:s nya superdator

Här är KTH:s nya superdator

Press Releases   •   Sep 16, 2014 09:30 CEST

I oktober anländer KTH:s nya superdator till universitetet. Vi pratar om Nordens snabbaste dator för akademiskt bruk som presterar nästan 2 petaflops.

Nytt sätt att tillverka bakteriedödande och luktfria kläder

Nytt sätt att tillverka bakteriedödande och luktfria kläder

Press Releases   •   Sep 22, 2014 10:54 CEST

Kläder som lanserats som luktfria och antiseptiska har debatterats en längre tid. Anledningen till det är de bakteriedödande silverjoner som enligt bland annat Kemikalieinspektionen kan skada arvsmassan och fortplantningen hos olika organismer. Nu har KTH-forskare uppfunnit en supertunn tråd som kan behandlas med ett ämne som finns i vissa alger och därmed ger tråden antibakteriella egenskaper.

De löser problemet med arsenik i vattnet

De löser problemet med arsenik i vattnet

Press Releases   •   Sep 29, 2014 10:37 CEST

Varje år utsätts miljontals människor i Bangladesh för arsenik via dricksvattnet. I ett projekt som leds av KTH-professorn Prosun Bhattacharya har man skapat en metod för att hitta dricksvatten med låga eller inga halter av arsenik.

Nu ska roboten få människans fingerfärdighet

Nu ska roboten få människans fingerfärdighet

Press Releases   •   Oct 02, 2014 11:28 CEST

Genom ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 18,5 miljoner har professor Danica Kragic Jensfelt och hennes kollegor vid KTH möjlighet att förverkliga deras mål: Att se till att robotar i framtiden ska kunna utföra lika komplicerade uppgifter som människor.

De isolerade gen-öarna blir en hel kontinent

De isolerade gen-öarna blir en hel kontinent

Press Releases   •   Oct 02, 2014 11:34 CEST

Utrustning som ska användas till att kostnadseffektivt kunna studera människans hela arvsmassa men också att bekämpa cancer. Det är bland annat till det som forskningsanslaget om 200 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går.

KTH:s robot-ubåt är havets drönare

KTH:s robot-ubåt är havets drönare

Press Releases   •   Oct 20, 2014 08:49 CEST

Forskare vid KTH har tagit fram en robot-ubåt för att ta reda på hur de stora havsdjupen ska kunna utforskas. Upphovsmakarna sätter likhetstecken mellan farkosten och dagens luftburna drönare med en betydande skillnad: – Djuphavsdykning är ingen lek, miljön är till och med tuffare än förhållandena i yttre rymden, säger Jakob Kuttenkeuler, professor vid KTH.

Katastrofrobot tar hjälp från tv-spelsvärlden

Katastrofrobot tar hjälp från tv-spelsvärlden

Press Releases   •   Oct 22, 2014 10:43 CEST

I ett stort europeiskt forskningprojekt har svenska forskare från KTH varit med och utvecklat ett nytt sätt att styra robotar som används av brandmän, poliser och militär vid katastrofer som bränder, jordbävningar och krig. Forskarna har lånat sättet att styra robotarna från tv-spel som Far Cry och Call of Duty.

WHO måste se över riktlinjer för dricksvatten

WHO måste se över riktlinjer för dricksvatten

Press Releases   •   Oct 27, 2014 08:55 CET

Ingegerd Rosborg, forskare vid KTH, har precis skrivit en bok om dricksvatten. I den tar hon bland annat upp problem som finns beträffande brist på mineraler i dricksvatten samt obalans som kan råda mineralerna emellan. – Vi får skärpa oss om vi ska skryta med att vi har världens bästa dricksvatten, säger Ingegerd Rosborg.

De förädlar framtidens musiktjänster

De förädlar framtidens musiktjänster

Press Releases   •   Oct 29, 2014 08:54 CET

Trött på att få vilseledande tips i musiktjänster som Spotify eller Grooveshark? Snart kan det problemet vara löst. Forskare på KTH har nämligen tagit fram ett nytt sätt att beskriva och kategorisera musik som kan ligga till grund för hur framtidens musiktjänster ger låttips till lyssnarna.

Pressinbjudan: Här visas framtiden teknik redan idag

Pressinbjudan: Här visas framtiden teknik redan idag

Press Releases   •   Nov 10, 2014 11:33 CET

Den 15 november invigs utställningen Forskning pågår på Tekniska museet i Stockholm. Bland forskningsprojekten ingår robotar, självkörande lastbilar, demokrati-appar, morgondagens butiker och teknik som väljer musik åt dig beroende på din kropp. Den 14 november är du välkommen att klämma på innovationerna medan de riggas och prata med forskarna bakom dem.

Ger folk makt via mobilen

Ger folk makt via mobilen

Press Releases   •   Nov 10, 2014 12:55 CET

KTH-forskaren Konrad Tollmar har tillsammans med några kollegor utvecklat mobilappen Opiner som är ett verktyg för direktdemokrati. Med Opiners hjälp kan vem som helst genomföra undersökningar, driva opinion och påverka politiska beslut. Opiner ger människor en möjlighet som enbart stora organisationer tidigare haft. Det vill säga ett alternativ till tjänster som kan kosta miljoner att använda.

Cirkulär ekonomi framtidens melodi

Cirkulär ekonomi framtidens melodi

Press Releases   •   Nov 18, 2014 06:39 CET

Det började med Phoebuskartellen som slöts mellan de stora lamptillverkarna på 20-talet. Sedan tog det fart på allvar med konsumismens framväxt på 1970-talet. Slit-och-släng-samhället var här. Allvarlig kritik har dock riktats mot vad forskare och andra kallar för "En ohållbar köpfest". KTH-forskaren Amir Rashid och hans kollegor jobbar med ett lösning på problemet som kan kallas cirkulär ekonomi.

Ny teknik ska göra läkemedel effektivare

Ny teknik ska göra läkemedel effektivare

Press Releases   •   Nov 19, 2014 13:03 CET

Nu har forskare vid KTH utvecklat en proteintagg som kan fästas vid proteinläkemedel för att få dem att stanna längre tid i kroppen innan de bryts ned. Det gör att läkemedlen kan tas i lägre dos, att patienten inte behöver ta medicinen lika ofta och att dosen blir jämnare över tid, vilket höjer effekten av läkemedlet.

Bättre diagnosmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar

Bättre diagnosmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar

Press Releases   •   Nov 24, 2014 10:24 CET

Under 2011 dog 17 miljoner människor av hjärt- och kärlsjukdomar enligt WHO. KTH-forskarna Elira Maksuti och Erik Widman arbetar med att utveckla helt nya men också förbättra de diagnosmetoder som redan finns. Detta för att i större utsträckning förbättra möjligheterna till ökad livskvalitet och större chans till överlevnad för de som drabbas eller riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Din röst ska bli ett designverktyg

Din röst ska bli ett designverktyg

Press Releases   •   Nov 26, 2014 08:48 CET

Penna och papper är inte till mycket hjälp när man ska utforma nya ljud. Rösten är däremot ett förnämligt redskap.Det har forskare vid KTH insett. Ett europeiskt projekt där KTH ingår ska mynna ut i ett datoriserat designverktyg som ska hjälpa till med ljudskapandet. Resten tar din röst ta hand om.

Hjärnans hälsa kan påverkas av moderns bakterieflora

Hjärnans hälsa kan påverkas av moderns bakterieflora

Press Releases   •   Dec 01, 2014 10:37 CET

Att bakterier i den egna tarmen påverkar hjärnans utveckling och funktion vet vi redan, men nu har forskare från KTH även upptäckt att hjärnan hos möss påverkas av moderns bakterieflora. – En förståelse kring de här mekanismerna kan ha viktig betydelse för förebyggande arbete och behandling av neurologiska sjukdomar som autism hos människor, säger Hans Hebert, professor i bioteknik vid KTH.

KTH-studenter använder den senaste spelteknologin

KTH-studenter använder den senaste spelteknologin

Press Releases   •   Dec 02, 2014 10:47 CET

Den femte december är det öppet hus på KTH:s visualiseringsstudio. På plats kommer fyra nya datorspel att visas upp, bland annat ett om en splittrad figur som äter piller och jagas av spöken. Dessutom kommer du som besökare att få lov att testa så väl coola rymdpromenader som spel som använder sig av den senaste tekniken från Oculus VR och Novint Technologies.

90 miljoner till KTH-forskning

Press Releases   •   Dec 08, 2014 09:22 CET

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt till rätt pris. Så lyder utmaningen som KTH:s professor Mathias Uhlén och hans forskarteam fått 90 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons stiftelse för att anta.

​KTH-forskare inspekterar julen

​KTH-forskare inspekterar julen

Press Releases   •   Dec 15, 2014 10:30 CET

Dopparedagen stundar runt hörnet, precis som julklapparna och resorna till släkt och vänner. Ett antal KTH-forskare har därför från olika perspektiv betraktat den konsumtion som präglar julen varje år. Letar du efter lite inspiration till en artikel om en av årets största högtider? Underlag till julknäck helt enkelt, att publicera före eller efter julafton. Här här du lite nya vinklar.

Hjärtat inspirationskälla för nytt kraftverk

Hjärtat inspirationskälla för nytt kraftverk

Press Releases   •   Dec 17, 2014 10:29 CET

En ny typ av vågkraftverk som inspirerats av hjärtars pump- och styrfunktioner. Det är vad det svenska företaget Corpower Ocean utvecklar. Tekniken, som har tagits fram bland annat av forskare från KTH, är mer effektiv än traditionella vågkraftverk och har precis belönats med ett prestigefyllt pris från Massachusetts Institute of Technology, MIT.

​Så kartläggs du i din vardag på internet

​Så kartläggs du i din vardag på internet

Press Releases   •   Dec 22, 2014 08:19 CET

Din användning av dator, mobil och bankkort kan observeras utifrån. Alla bör känna till riskerna för att kunna välja att skydda sin integritet, tycker KTH-experter i datakommunikation. Deras främsta tips: Använd kontanter. Och tro aldrig att du kan vara fullständigt anonym på webben.

De ska besegra vinterkräksjukan

De ska besegra vinterkräksjukan

Press Releases   •   Jan 14, 2015 09:00 CET

Första veckorna på jobbet efter julledigheten? Snart är det dags att vabruari och vård av barn då vinterkräksjukan slår till med full kraft. Inom en överskådlig framtid kan dock spridningen av den förhatliga sjukdomen minskas. En forskargrupp vid KTH leder nämligen ett europeiskt projekt för att ta fram en virusvarnare för att känna av om vinterkräksjukan finns i luften.

Stockholms Byggnadsförening donerar 10 miljoner till KTH

Stockholms Byggnadsförening donerar 10 miljoner till KTH

Press Releases   •   Jan 19, 2015 09:44 CET

Dagens bostads- och infrastrukturbyggande blir allt mer komplext och involverar allt fler aktörer som ska verka hållbart och resurseffektivt i en kontext av ökande samhällsekonomiska utmaningar. För att möta utmaningarna och bättre rusta morgondagens ingenjörer, arkitekter och samhällsbyggare donerar nu Stockholms Byggnadsförening 10 miljoner kronor till KTH.

Promenadseger för gå-seminarier

Promenadseger för gå-seminarier

Press Releases   •   Jan 21, 2015 08:36 CET

Enligt WHO är fysisk inaktivitet den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen, och ligger bakom sex procent av alla dödsfall. Detta blir extra relevant för oss i Sverige då en betydande del av Sveriges befolkning har stillasittande arbeten och livsstilar. En studie vid KTH visar att seminarier som utförs på gående fot både förbättrar studenternas välmående och utbildningens kvalitet.

Den första stora vävnadsanalysen av människans proteiner

Den första stora vävnadsanalysen av människans proteiner

Press Releases   •   Jan 23, 2015 09:16 CET

I november 2014 släpptes den fullständiga versionen av proteinatlasen. Nu kommer den första riktigt stora analysen baserad på kartläggningen, ett arbete som precis publicerats i Science. Analysen har möjliggjort en detaljerad bild av proteiner kopplade till cancer, hur många proteiner som befinner sig i blodet och en kartläggning av alla läkemedel som finns på marknaden. Samt mycket mer...

Pressinbjudan: Framtidens musikinstrument är här

Pressinbjudan: Framtidens musikinstrument är här

Press Releases   •   Jan 27, 2015 09:49 CET

Ett traditionellt musikinstrument används genom att man knäpper, trycker, blåser i eller slår på det. Operasångaren, tonsättare och KTH-forskaren Carl Unander-Scharin låter istället hela kroppen jobba tillsammans med de interaktiva instrument som han och hans team uppfunnit. Nu på torsdag den 29 januari presenteras de för omvärlden när Carl lägger fram sin doktorsavhandling vid KTH.

Så ska krigsspelandet bli bättre

Så ska krigsspelandet bli bättre

Press Releases   •   Feb 02, 2015 09:26 CET

Krigsspel har allt sedan början av 1800-talet använts av många länder för att utbilda försvarets militära personal. Anders Frank, som disputerar vid KTH i ämnet människa-datorinteraktion, har tittat närmare på de brister som krigsspel har som utbildningsverktyg.

Elbilar ska främja kollektivt resande

Elbilar ska främja kollektivt resande

Press Releases   •   Feb 04, 2015 08:58 CET

Lätta elbilar på arbetsplatsen ska få oss att resa mer kollektivt. Under 2015 drar KTH igång ett forskningsprojekt med syfte att få fler anställda vid Botkyrka kommun och IKEA i Älmhult att ändra sitt beteende.

Forskarna för förskolebarnen framåt

Forskarna för förskolebarnen framåt

Press Releases   •   Feb 09, 2015 10:24 CET

KTH-forskare har studerat hur barn påverkas av ljud som barnen själva skapar med egna rörelser. Med hjälp av motion capture-teknik har barnens rörelser studerats. Forskningen ska ge grundläggande förståelse för barns men även vuxnas förhållande till ljud. Det kan bland annat ge möjligheter till bättre stresshantering men också få dig att gå snabbare genom till exempel en tågstation.

Här är framtidens it-prylar

Här är framtidens it-prylar

Press Releases   •   Feb 16, 2015 11:38 CET

Hur får man ett kontrollrum på ett kärnkraftverk mer underhållande? Hur kan framtidens möbler se ut och fungera? Är det möjligt att skapa en mobilapp som berättar för dig när du kommer att bli sjuk? Forskarna på forskningscentret Mobile Life har svaren.

Bygg din egen kirurgsimulator

Bygg din egen kirurgsimulator

Press Releases   •   Feb 23, 2015 10:39 CET

Drömmer du om att bli kirurg eller tandläkare? Då kan du ladda ner KTH-doktoranden Jonas Forsslunds ritningar. Lägg sedan till den fria mjukvara som han också utvecklat och du har en färdig simulator framför dig. Projektet och verktyget, som går under namnet WoddenHaptics, har dock fler användningsområden än att testa roller inom sjukvården.

Tekniken som bantar elräkningen med tusenlappar

Tekniken som bantar elräkningen med tusenlappar

Press Releases   •   Feb 25, 2015 11:14 CET

Förmodligen känner du till att elektriska apparater kan tugga i sig mängder med wattimmar helt i onödan, men vet du exakt vilka elbovar som befolkar ditt hem? En teknisk lösning som bygger på forskning från KTH kan hjälpa dig att identifiera energitjuvarna och spara många sköna tusenlappar varje år.

Mosade oliver blir värme och el

Mosade oliver blir värme och el

Press Releases   •   Mar 02, 2015 09:32 CET

Gör dig av med det giftiga avfallet från produktionen av olivolja samtidigt som värme och elektricitet alstras. Det låter som en lysande plan, och KTH-forskaren Carina Lagergren ser en stor potential i forskningsprojektet Biogas2PEMFC. En fullt fungerande anläggning är igång i Spanien.

En förarlös bil ersätter 14 personbilar

En förarlös bil ersätter 14 personbilar

Press Releases   •   Mar 04, 2015 10:33 CET

De 136 000 bilar som varje dag trafikerar Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9 700 självkörande bilar. Det framgår av ett examensarbete från KTH.

3,141592 skäl att addera matte till kultur

3,141592 skäl att addera matte till kultur

Press Releases   •   Mar 09, 2015 08:12 CET

Säger datumet 14 mars dig något? Exakt, det är ju Pi-dagen! Detta ska givetvis firas, något KTH-stödda Vetenskapens hus gör tillsammans Stockholms matematikcentrum under Pi-dagen. Festligheterna äger rum på flera platser, bland på Kulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm.

De utreder framtidens järnvägar och trafikleder

De utreder framtidens järnvägar och trafikleder

Press Releases   •   Mar 09, 2015 09:12 CET

Nu dras en infrastrukturkommission igång för att titta närmare på alternativa former för finansiering och organisering av Sveriges infrastruktur. Fokus ligger på transportsystemet och KTH-forskaren Björn Hasselgren leder arbetet.

Vilket kön leder utsläppsligan?!

Vilket kön leder utsläppsligan?!

Press Releases   •   Mar 11, 2015 11:36 CET

Nu startar ett forskningsprojekt där fyra KTH-forskare ska ta reda på om andelen män och kvinnor i bolagstyrelser spelar någon roll för beslut som rör klimatutsläpp.

​Robyn och KTH arrangerar teknikfestival

​Robyn och KTH arrangerar teknikfestival

Press Releases   •   Mar 16, 2015 13:37 CET

Det behövs fler tjejer inom teknik, det säger såväl politiker som företrädare för universitet och näringsliv. Samtidigt finns en längtan efter att uppdatera och bredda bilden av vilka som brukar ägna sig åt teknik och vad den kan användas till. Därför ordnar KTH i samarbete med Robyn teknikfestivalen Tekla under en heldag, lördagen 18 april 2015.

Snart laddas elbilen via elektrisk asfalt

Snart laddas elbilen via elektrisk asfalt

Press Releases   •   Mar 18, 2015 11:33 CET

Arbetsnamnet är eRoad och enligt forskare på KTH ska de elektriska vägarna vara en realitet inom 5-6 år. Nicole Kringos och Feng Chen studerar vad som händer när man fyller gator och vägar med ström.

Ska skapa superfällor för malariamyggor

Ska skapa superfällor för malariamyggor

Press Releases   •   Mar 23, 2015 08:40 CET

Även om forskarna kommit en bit på vägen när det gäller att få bukt på spridningen av malaria med hjälp av myggbekämpning återstår en hel del arbete. Fortfarande dör ett barn per minut på grund av sjukdomen. I samarbete med forskargruppen Oviart är KTH-forskarna Jenny Lindh och Anna-Karin Borg-Karlson en ny lösning på spåret. En doft myggorna är förtjusta i...

Billigare batterier ger elbilen bättre konkurrenskraft

Billigare batterier ger elbilen bättre konkurrenskraft

Press Releases   •   Mar 23, 2015 14:32 CET

Ett samarbete mellan forskare på KTH och Stockholm Environment Institute (SEI) visar att elbilar kan komma att konkurrera ekonomiskt med bensindrivna fordon tidigare än vad experter hittills trott. Kostnaden för elbilsbatterier har nämligen sjunkit betydligt snabbare under det senaste årtiondet än vad analytiker förutspått.

Pressinbjudan: 50 procent av jobben borta om 20 år

Pressinbjudan: 50 procent av jobben borta om 20 år

Press Releases   •   Apr 07, 2015 10:31 CEST

En studie från Stiftelsen för strategisk forskning som släpptes 2014 visar att hälften av alla jobb idag kommer att vara automatiserade om två decennier. Nu bjuder KTH-professorn Gunnar Karlsson in till ett seminarium på KTH om hur Sverige ska kunna tackla de problem framtidens arbetsmarknad står inför.

De ska sänka fraktkostnaden med en femtedel

De ska sänka fraktkostnaden med en femtedel

Press Releases   •   Apr 08, 2015 10:47 CEST

En webbaserad tjänst som gör transporter både smidigare och snabbare, kan det var något? Det tycker LUP Technologies AB som står bakom webbtjänsten lupnr.se, som har potential att sänka fraktkostnaderna med upp till 20 procent.

Fler för tidigt födda barn kan räddas

Fler för tidigt födda barn kan räddas

Press Releases   •   May 11, 2015 11:30 CEST

Minskad dödlighet och färre organskador bland för tidigt födda barn. Det kan bli verklighet med hjälp av ny teknik som springer ur KTH-forskning och som utvecklats av det svenska företaget Neosense Technologies.

KTH:s smarta sko gör global succé

KTH:s smarta sko gör global succé

Press Releases   •   May 19, 2015 09:15 CEST

Historien om KTH-skon OpenShoe startade 2012. KTH-forskare ville hjälpa brandmän att navigera vid bränder där vanliga GPS-mottagare inte fungerar. Därmed skulle de kunna rädda fler liv på ett säkrare sätt för alla involverade. Sedan dess har OpenShoe gjort succé och spridit sig över hela världen till länder som Indien, USA, Australien, Kina och Ryssland.

Seminarium om järnvägens framtid

Seminarium om järnvägens framtid

Press Releases   •   May 19, 2015 09:53 CEST

Den 26 maj är det dags för KTH:s järnvägsgrupps årliga seminariedag. I år är det järnvägens framtid som står på agendan med frågeställningar som "Vad tillför nya persontrafiksoperatörer på spåren?" samt "Hur ska framtidens utmaningar mötas?".

266 682 sätt att knyta din slips

266 682 sätt att knyta din slips

Press Releases   •   May 27, 2015 13:38 CEST

Vissa kallar den en strypsnara, andra älskar den. Oavsett vilken kategori du tillhör kan det behövas inspiration när det är dags att knyta textiltrasan. En halv windsor är trots allt lite... vardaglig. Lösningen på slipstristessen kommer från KTH-forskare som luskat ut att det finns flera hundra tusen sätt att knyta en slipsknut och dessutom skapat en slumpmässig slipsknytarguide för detta.

Matteprofessur på KTH stöds med miljoner

Matteprofessur på KTH stöds med miljoner

Press Releases   •   Jun 01, 2015 11:46 CEST

Varför ska pengar satsas på forskning som inte omgående ger avkastning? Sandra Di Rocco, professor i matematik vid KTH, vet svaret. - Om James Clerk Maxwell år 1860 inte hade utvecklat en teori om elektromagnetiska vågor skulle tv och mobiltelefoner aldrig ha existerat 150 år senare, säger hon.

Inbjudan: Dela är det nya äga

Inbjudan: Dela är det nya äga

Press Releases   •   Jun 03, 2015 11:45 CEST

Klädbytardagar, lokala bytesgrupper på Facebook samt bilpooler är bara några få exempel på fenomenet som kallas kollaborativ konsumtion. KTH-forskarnen Karin Bradley har tillsammans med filmaren Lotta Ekelund skapat dokumentärfilmen "Dela är det nya äga" om företeelsen som också går under namnet delandets ekonomi. Nu har filmen premiär.

Pressinbjudan: Världens hetaste uppstartsföretag till KTH

Pressinbjudan: Världens hetaste uppstartsföretag till KTH

Press Releases   •   Jun 03, 2015 15:32 CEST

Sedan februari i år har 100 av världens mest intressanta uppstartsföretag konkurrerat om stöd från amerikanska Founder.org. Belöningen för de utvalda kommer i form av pengar men även kvalificerad hjälp med företagsbyggandet. Den 14 till 17 juni äger The World Founder Forum rum på KTH, och då kommer de företag som beviljats stöd till Sverige och universitetet.

Stort framsteg för nanovätskor

Press Releases   •   Jun 04, 2015 07:44 CEST

Under det senaste decenniet har så kallade nanovätskor befunnit sig i hetluften och varit flitigt ifrågasatta. Dessa vätskor innehåller bland olika typer av nanopartiklar vilket enligt vissa experter på området ska förbättra deras värmeledningsförmåga i jämförelse med traditionella kylvätskor. Nu har KTH-forskare bevisat nanovätskornas förträfflighet.

KTH och Scania skapar framtidens lastbilar

KTH och Scania skapar framtidens lastbilar

Press Releases   •   Jun 08, 2015 10:29 CEST

Det finns en bra anledning till att KTH och Scanias forskning om konvojkörning numera också handlar om avancerad mjukvara och molntjänster för att koordinera konvojer och transporter. Det är nämligen så att endast hälften av lastkapaciteten i lastbilarna utnyttjas. Långtradare kör alltså runt halvtomma.

Nu kan du tjäna pengar på att spela datorspel

Nu kan du tjäna pengar på att spela datorspel

Press Releases   •   Jun 10, 2015 10:50 CEST

Spela datorspel och blir rik? Ja, om du är duktig. På datorfestivalen Dreamhack i Jönköping om några dagar lanseras ChallengerMode. – Om du tränar fotboll stenhårt blir du Lotta Schelin eller Zlatan Ibrahimovic, och studerar du intensivt får du ett bra jobb. Men vad händer om du spelar mycket? Ja, då klassas du som nörd. Det ska vi ändra på, säger Robel Efrem, grundare av ChallengerMode.

Ny strategi minskar olycksrisken för elbilar

Ny strategi minskar olycksrisken för elbilar

Press Releases   •   Jun 15, 2015 10:00 CEST

Alltmer komplexa komponenter och subsystem i elbilar ökar risken för att fel uppstår under körning, med kollision eller avkörning som följd. Daniel Wanners forskningsresultat gör att föraren har betydligt större möjlighet att behålla kontrollen över bilen i kritiska situationer.

Människan kan vara född nejsägare

Människan kan vara född nejsägare

Press Releases   •   Jun 17, 2015 08:05 CEST

Visst kan vi ändra uppfattning och gå med på något när vi utsätts för grupptryck, träffsäker marknadsföring eller övertalning. En ny studie från KTH visar dock att när vi står inför ett val är våra hjärnor generellt programmerade att säga nej.

KTH-forskarna som är på plats i Almedalen

Press Releases   •   Jun 24, 2015 10:02 CEST

Under Almedalsveckan 2015 på Gotland kommer en rad KTH-forskare att vara med och delta i olika seminarier. Här är ett axplock ur den lista med seminarier som kommer att ges och den KTH-kompetens som finns på plats från och med den 28 juni.

Kopierar naturen för att skapa miljövänligt bränsle

Kopierar naturen för att skapa miljövänligt bränsle

Press Releases   •   Aug 17, 2015 08:16 CEST

Bioetanol som framställs av växtavfall är en listig idé då detta är en mer hållbar utgångspunkt för bränsleframställning än de råvaror som också kan användas för livsmedelsproduktion. Bioetanol är emellertid svårare att framställa. Nu har KTH-forskare tagit ett steg närmare ett enklare sätt att framställa denna etanol, ett arbete som precis uppmärksammats i Nature Communications.

KTH bland topp hundra i världen

Press Releases   •   Sep 15, 2015 09:38 CEST

KTH rankas som 92:a bästa lärosäte i världen i QS World University Rankings. Det är ett avancemang med 18 placeringar jämfört med förra året och första gången KTH når en topphundra-placering i någon av de fyra stora globala rankingarna.

​Lär dig mer om rymdforskning på KTH

Press Releases   •   Sep 15, 2015 11:38 CEST

På måndag den 21 september startar en stor rymdkonferens på KTH. 100 astronauter gästar universitetet, och i samband med detta tittar vi närmare på en del av den rymdrelaterade forskning och kompetens som KTH har. Låt dig inspireras.

De ska få det uppkopplade samhället att fungera

De ska få det uppkopplade samhället att fungera

Press Releases   •   Oct 08, 2015 08:52 CEST

25,3 miljoner kronor. Så mycket får KTH-forskare från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att forska om hur människa och teknik i framtiden ska kommunicera med varandra och fungera tillsammans. Även om detta ofta klaffar idag finns det inga garantier att det också gör det i morgon.

Förändringar i landskapet ökar risken för översvämningar

Förändringar i landskapet ökar risken för översvämningar

Press Releases   •   Oct 29, 2015 10:10 CET

Riklig nederbörd kan orsaka översvämningar med stora konsekvenser. Vägar, avlopp, elförsörjning och bebyggelse drabbas hårt. Dessutom är frågor kring dammsäkerhet viktiga i ett land som Sverige med väl utbyggd vattenkraft. Forskare vid KTH konstaterar att människors förändringar av landskapet har ökat risken för höga vattenflöden vilket man inte varit medveten om tidigare.

Ska krascha rymdfarkost mot en asteroid

Ska krascha rymdfarkost mot en asteroid

Press Releases   •   Nov 17, 2015 11:29 CET

Minns du filmerna Armageddon och Deep Impact från 1998? Enorma asteroider är på väg mot jorden med katastrofala följder som resultat, och vetenskapsmän gör sitt yttersta för att eliminera dem. Nu kämpar forskare vid KTH för att vara med på ett rymduppdrag av liknande karaktär: Att knocka en astroid ur sin bana.

Skingrar bilköerna med mobilens hjälp

Skingrar bilköerna med mobilens hjälp

Press Releases   •   Nov 20, 2015 13:15 CET

Den värsta trafikplågan i Stockholm är utan tvekan de bilköer som då och då korkar igen huvudstadens vägar och gator. Forskning vid KTH visar att det går att komma åt problemet med hjälp av bilisternas mobiltelefoner.

Kartlägger miljöhusets påverkan på de boende

Kartlägger miljöhusets påverkan på de boende

Press Releases   •   Nov 23, 2015 11:03 CET

Greenhouse heter det nya klimatsmarta huset i ekostaden Augustenborg i Malmö. De första hyresgästerna flyttar in i början av januari nästa år. De boende deltar samtidigt i en studie där forskare från KTH kommer att ta reda på hur miljöhuset påverkar hyresgästernas konsumtion och beteende.

Mysteriet i Östersjön: Var kommer planktonen från?

Press Releases   •   Dec 23, 2015 12:12 CET

Forskare vid KTH, Scilifelab och Linneuniversitetet har för första gången kartlagt arvsmassan hos ett stort antal bakterieplankton i Östersjön med hjälp av DNA-sekvensering. Bakterier är betydelsefulla för kretsloppen i havet och detta är en viktig pusselbit för förståelsen för hur Östersjöns ekosystem fungerar.

Programkod från KTH-forskare används av miljarder

Programkod från KTH-forskare används av miljarder

Press Releases   •   Dec 28, 2015 13:06 CET

Idag består jordens befolkning av cirka 7,3 miljarder människor. Dessa personer använder tillsammans 1-2 miljarder mobiltelefoner med olika varianter av operativsystemet Linux. Det är här KTH-forskarnas arbete kommer in i bilden. De har skrivit kod som används i samtliga Linuxbaserade mobiler och datorer som säljs idag.

Bot mot bokris: Lär av Tyskland

Bot mot bokris: Lär av Tyskland

Press Releases   •   Jan 18, 2016 15:51 CET

Allt från stadsplanering och infrastruktur till skatter och finansiering behöver ses över för att komma till rätta med den svenska bostadskrisen. Det konstaterar Anna Granath Hansson i sin licentiatavhandling som där hon jämför Sveriges och Tysklands hantering av bostadsbyggandet.

Nanosprickor kan förbättra framtidens elektronik

Nanosprickor kan förbättra framtidens elektronik

Press Releases   •   Jan 26, 2016 11:29 CET

Forskare vid KTH har tagit fram en effektiv metod för att skapa pyttesmå sprickor eller gap i material med elektrisk ledningsförmåga. Detta, hur märkligt det än låter, kan i sin tur bland annat leda till bättre datorer och mobiler samt effektivare medicinteknik och kroppsnära elektronik.

Storskalig insats mot autoimmuna sjukdomar

Storskalig insats mot autoimmuna sjukdomar

Press Releases   •   Feb 16, 2016 14:06 CET

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation, och därtill världens största satsning på forskning och innovation. Ur den totala budgeten om 80 miljarder euro satsas nu närmare 6 miljoner euro på forskning om skräddarsydda läkemedel mot autoimmuna sjukdomar som reumatism och multipel skleros.

App för katastrofer och festivaler

App för katastrofer och festivaler

Press Releases   •   Feb 17, 2016 09:41 CET

Nu lanserar KTH-studenten Daniel Cassel appen Geoboard. Den gör att du anonymt kan kommunicera med din omgivning inom en radie av tio kilometer. Geoboard kan komma till användning i en rad olika situationer, från katastrofer via loppmarknader till musikfestivaler.

Ny smart polymer möjliggör medicinsk diagnostik

Press Releases   •   Feb 22, 2016 09:10 CET

Under de senaste fem åren har några KTH-forskare utvecklat en ny sorts plast. Materialet är unikt eftersom dess yta är kemiskt reaktivt utan att man tillför något eller förbereder ytan på ett särskilt sätt.

Möjliggör bättre självdiagnos av många sjukdomar

Möjliggör bättre självdiagnos av många sjukdomar

Press Releases   •   Feb 23, 2016 12:19 CET

KTH-forskare har utvecklat en ny typ av syntetiskt papper som kan användas i medicinska tester. Papperet gör inte bara att man kan testa för flera olika sjukdomar på samma gång, tillförligheten är också betydligt bättre än dagens teknik. Framtida användningsområden kan vara tester som visar om en människa drabbats av hjärtinfarkt eller njursjukdom, och självtester människor kan använda hemma.

Nu blir proteinforskning datorspel

Nu blir proteinforskning datorspel

Press Releases   •   Mar 09, 2016 23:11 CET

Människor har spenderat nästan sex miljoner år i sammanlagd tid bara med att spela enbart War of Warcraft. Tänk om en liten del av den tiden kunde användas till forskning? Emma Lundberg, forskare vid KTH och Scilifelab, vill satsa på detta. Tillsammans med isländska spelföretaget CCP har hon fört in proteinforskningen från Human Protein Atlas i spelsuccén Eve Online.

Självkörande lastbilar snart på en väg nära dig

Självkörande lastbilar snart på en väg nära dig

Press Releases   •   Mar 14, 2016 11:04 CET

Utvecklingen av fordon med autopilot går framåt med stormsteg. Inom kort finns de även på en väg nära dig. Lastbilarna startar dock sin karriär inom gruvdrift. Scania släpper nämligen snart sina första självkörande lastbilar för transporter vid malmbrytning, och KTH-forskare har varit med och utvecklat dem.

Tekniken som avslöjar Parkinsons sjukdom

Tekniken som avslöjar Parkinsons sjukdom

Press Releases   •   Apr 12, 2016 10:01 CEST

En positioneringsteknik som tidigare utvecklats för att assistera vid stora och komplexa eldsvådor kommer snart att få ett nytt uppdrag. Tekniken ska nämligen testas med äldre i syfte att fånga upp tidiga symptom som tyder på att individer håller på att utveckla Parkinsons sjukdom.

Närmare en kvarts miljard till KTH

Press Releases   •   Apr 13, 2016 08:45 CEST

231 miljoner kronor. Så mycket får KTH i rambidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Bland projekten som får rambidrag på återfinns forskning om sociala robotar, framtidens självkörande bilar, nästa utvecklingsfas för Sakernas internet och talande robothuvuden.

Kan ställa hudcancerdiagnos på några sekunder

Kan ställa hudcancerdiagnos på några sekunder

Press Releases   •   Apr 19, 2016 10:43 CEST

Av alla former av cancer står malignt melanom och övrig hudcancer för den snabbaste ökningstakten enligt statistik från Socialstyrelsen. Den årliga ökningen enbart av malignt melanom ligger på 5,7 procent för kvinnor och 5,9 procent för män. I ett försök att göra något åt den sjukdomen har forskare från KTH utvecklat en teknik som snabbt, effektivt och säkert kan ställa hudcancerdiagnos.

Boendelabb banar väg för nya sätt att bygga

Boendelabb banar väg för nya sätt att bygga

Press Releases   •   May 02, 2016 11:15 CEST

Byggnader kan med dagens teknik byggas i stort sett energineutrala, men de flesta hus uppförs likväl enligt rådande byggregler och drar därmed helt i onödan cirka 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det gör att samhället går miste om byggnader som skulle kunna vara 100 gånger mer resurseffektiva än de är idag. Det är sådana problem som boendelaboratoriet KTH Live-In Lab ska jobba med.

Engelskt koncept ska rädda svensk byggbransch

Engelskt koncept ska rädda svensk byggbransch

Press Releases   •   May 12, 2016 07:43 CEST

Enligt en genomförd prognos gjord av Boverket behöver det byggas över en halv miljon nya bostäder fram till år 2025. Enligt KTH-forskare lider dock det stora flertalet byggprojekt idag av kvalitetsbrister, och det finns ett stort gap i byggbranschen mellan förväntningar och utfall. Nu kan det bli aktuellt med en import av det brittiska konceptet "Soft landings", som kan råda bot på bristerna.

Vädret som bortblåst vid transportanalyser

Vädret som bortblåst vid transportanalyser

Press Releases   •   May 16, 2016 07:34 CEST

Är utebliven sol en blek ursäkt för att ställa cykeln och ta bilen i stället? Inte nödvändigtvis. Chengxi Liu, forskare vid KTH, kan visa att nöjescyklandet å ena sidan sjunker vid snöfall medan nyttotrampandet å andra sidan påverkas väldigt lite av nederbörd. Vädret kommer att spela en allt större roll för vårt sätt att resa, samtidigt som det hittills negligerats när resvanor kartlagts.

Pressinbjudan: Höghastighetsbanor i Sverige - problem och möjligheter

Pressinbjudan: Höghastighetsbanor i Sverige - problem och möjligheter

Press Releases   •   May 16, 2016 11:55 CEST

Den 25 maj håller KTH Järnvägsgruppen sitt årliga seminarium och temat för i år är de omdebatterade höghastighetsbanorna i Sverige. KTH-forskarna kommer i sin presentation argumentera för just höghastighetsbanor, och lägger samtidigt fram en färsk rapport som visar att det borde vara möjligt att bygga dessa för under 200 miljarder kronor.

De har lärt robotar att samarbeta

De har lärt robotar att samarbeta

Press Releases   •   May 23, 2016 12:52 CEST

KTH-forskare har under tre år arbetat med att få robotar att prata sinsemellan. Nu har projektet gått i mål och forskarna har utvecklat teknik som gör att robotar kan kommunicera via kroppsspråk och på så sätt samarbeta och hjälpa varandra.

​KTH-expertis i Almedalen

Press Releases   •   Jun 27, 2016 08:48 CEST

Under Almedalsveckan 2016 på Gotland kommer en rad KTH-forskare att vara med och delta i olika seminarier. Här är ett axplock ur den lista med föreläsningar, paneldiskussioner och debatter där KTH-kompetens tar plats från och med den 3 juli.

Ny metod kan ge effektivare cancerdiagnostik

Ny metod kan ge effektivare cancerdiagnostik

Press Releases   •   Jul 01, 2016 09:07 CEST

Forskare vid KTH och KI har utarbetat en ny metod för att studera genaktivitet i vävnader. Den kommer till omedelbar och viktig användning för grundforskning inom neurobiologi och cancerforskning. I förlängningen skulle metoden kunna bidra till mer precisa diagnoser rörande exempelvis olika former av cancer. Forskningsresultatet har publicerats i den väl ansedda tidskriften Science.

Det har svenska fjäll och Frihetsgudinnan gemensamt

Det har svenska fjäll och Frihetsgudinnan gemensamt

Press Releases   •   Jul 01, 2016 09:52 CEST

Sommar och semester - det betyder att många lämnar stad och landsbygd och beger sig norröver för att fjällvandra. KTH-forskare har tittat närmare på innebörden av ordet kulturarv och kommit fram till att det inte bara är mäktiga byggnader som ingår i detta begrepp. Även fjällandskapet har en given plats.

​Forskare gör diagnoser billigare​

​Forskare gör diagnoser billigare​

Press Releases   •   Sep 12, 2016 08:37 CEST

Forskare vid Avdelningen för mikro- och nanosystem vid KTH har utvecklat ett nytt sätt att formspruta och mönstra plastkomponenter. Den nya metoden kan hålla nere tillverkningskostnaden för medicintekniska produkter som diagnosverktyg för olika sjukdomar.

De ska utveckla framtidens röntgenutrustning

De ska utveckla framtidens röntgenutrustning

Press Releases   •   Oct 05, 2016 11:29 CEST

Den teknik som idag används för medicinsk avbildning saknar på grund av bristande upplösning ofta möjlighet att avbilda relevanta smådetaljer. Genom ett stort forskningsanslag ska forskare vid KTH ändra på det genom att utveckla röntgenteknik som producerar bilder som är tio gånger mer detaljrika.

Vill skapa en levande laser

Vill skapa en levande laser

Press Releases   •   Oct 05, 2016 11:56 CEST

Fiberoptik som kan användas till exempelvis medicinska behandlingar på nanonivå och solceller. Det är vad KTH-professorn Fredrik Laurell och hans kollegor kommer att forska om för det anslag som nu tilldelats dem och lärosätet.

Då ser kirurgen var instrumentet är

Då ser kirurgen var instrumentet är

Press Releases   •   Oct 10, 2016 12:19 CEST

I samarbete med forskare på Karolinska institutet (KI) genomförs nu en förstudie på KTH om ett nytt sätt att assistera kirurger vid titthålsoperationer. Det handlar om en ny positioneringsteknik som hjälper kirurgen att hålla reda på exakt var någonstans i hjärnan, ryggmärgen eller någon annan del av kroppen som instrumenten befinner sig.

Bättre cancervård genom studier av enskilda tumörceller

Bättre cancervård genom studier av enskilda tumörceller

Press Releases   •   Oct 14, 2016 13:18 CEST

Nu hoppas forskare vid bland annat KTH och Scilifelab att deras metod att till låg kostnad undersöka enskilda tumörceller kan förbättra den medicinska behandlingen för de som drabbats av leukemi. Detta är förhoppningsvis goda nyheter för en del av de som varje år diagnosticeras med sjukdomen.

Senaste speltekniken används för undervisning i svenska

Senaste speltekniken används för undervisning i svenska

Press Releases   •   Oct 19, 2016 12:15 CEST

Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar. Tekniken används inte bara för spel, den är också väldigt användbar i utbildningssyfte. Det vet Gunnar Karlsson, professor vid KTH, som är aktiv i utvecklingen av en mobil-app som ska få människor att lära sig svenska snabbare.

Då är det bäst att operera artärbråck

Då är det bäst att operera artärbråck

Press Releases   •   Nov 07, 2016 10:02 CET

Brustet bråck på stora kroppspulsådern resulterar årligen i 700 till 1 000 dödsfall i Sverige. Detta kan förebyggas om bråcket upptäcks i tid och opereras. Problemet i dagsläget är att det bara finns en enda riktlinje för när det dags för operation, och det är ett fixerat värde när kroppspulsådern uppnår en diameter på 5,5 cm. Det vill forskare vid KTH och KI ändra på.

Bygger nästa generations mobila VR-teknik

Bygger nästa generations mobila VR-teknik

Press Releases   •   Nov 21, 2016 15:09 CET

KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Tillsammans med Tobii och Ericsson kommer projektet att ta fram en prototyp med mobil VR med inbyggd ögonspårning som skall användas tillsammans med Ericssons 5G-testnät.

Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

Press Releases   •   Dec 19, 2016 16:00 CET

Att undvika miljögiftiga bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk är högprioriterat. KTH-docenterna Anna Ohlsson och Torkel Berglund länge studerat möjligheterna att finna nya, miljömässigt hållbara vägar för skydd av växter. Nu har de gjort det i form av vitamin B3, som i förlängningen skyddar mot bland annat den förhatliga snytbaggen, åtminstone det första året ute i fält.

Så har konditionsträningen utvecklats under 1900-talet

Så har konditionsträningen utvecklats under 1900-talet

Press Releases   •   Dec 23, 2016 09:00 CET

Med fokus på svensk längdskidåkning har forskare vid KTH studerat hur konditionsträningen blivit allt mer vetenskaplig under de senaste cirka 80 åren. Forskningen lyfter bland annat en strid mellan olika träningsideologier och vad detta resulterat i, samt vilken roll tränaren haft genom historien.

Solidarisk molnlagringstjänst växer så det knakar

Solidarisk molnlagringstjänst växer så det knakar

Press Releases   •   Feb 16, 2017 09:27 CET

20 000 nya användare per dygn. Så snabbt växer molnlagringstjänsten Degoo. Allt började med ett examensarbete på KTH - idag använder över fem miljoner människor tjänsten.

Ska skydda både banker och kärnkraftverk

Ska skydda både banker och kärnkraftverk

Press Releases   •   Feb 27, 2017 12:47 CET

Minns du Stuxnet? Den trojanska häst som användes för att sabotera styrdatorer för urananrikning i Iran 2010. Enligt Robert Lagerström, lektor på KTH samt grundare av uppstartsföretaget foreseeti, kan bolagets mjukvara användas för att minska risken för den typen av sabotage.

Ny behandlingsmetod mot fettlever

Press Releases   •   Mar 02, 2017 13:04 CET

​Forskare från KTH, Science for Life Laboratory och Göteborgs universitet har genomfört en studie som visar att det går att nyttja leverns egen förmåga att förbränna fett hos dem som drabbats av fettlever och typ 2-diabetes. Nu planerar forskarna att ta resultatet vidare till kliniska tester, vilket förhoppningsvis kan leda till färre fall av levercancer och skrumplever.

"Sverige inte så bra på innovation"

"Sverige inte så bra på innovation"

Press Releases   •   Mar 07, 2017 15:24 CET

​KTH-forskaren Karin Ehrnberger kan utan vidare räkna upp många produkter som på ett eller annat sätt är exkluderande. Där normer styrt designen så att olika grupper av människor inte kan använda dem som det var tänkt. Eller alls kunna bruka produkterna. – Vi måste börja prata om hur världen faktiskt ser ut. Och att Sverige inte är så bra på innovation som många hävdar, säger Karin Ehrnberger.

KTH startar forskningscenter om vatten

KTH startar forskningscenter om vatten

Press Releases   •   Mar 14, 2017 14:21 CET

Snart är det sommar och Sverige står åter inför en vattenbrist i delar av landet. Internationellt finns det både liknande och andra allvarliga problem relaterade till vatten kvar att lösa. Det visar inte minst de återkommande rapporterna från World Economic Forum som listat just vatten som en global riskfaktor. Ett nytt centrum för vattenforskning vid KTH ska hjälpa till med problemlösandet.

Filter för flyktingläger

Filter för flyktingläger

Press Releases   •   Mar 21, 2017 10:53 CET

Vad kan de skandinaviska skogarna erbjuda migranter i flyktingläger runt om i världen? Jo, rent vatten. Forskare på KTH har nämligen tagit fram ett träbaserat material som klarar av att fånga in och döda bakterier. Nu undersöks möjligheterna att använda materialet i portabla vattenreningsfilter med målsättningen att kunna finnas tillgängligt på platser som saknar infrastruktur och rent vatten.

Plasma sänker bränsleförbrukningen för lastbilar

Plasma sänker bränsleförbrukningen för lastbilar

Press Releases   •   Mar 27, 2017 11:29 CEST

Att minska lastbilars bränsleförbrukning är ett viktigt steg mot att nå miljömål på EU-nivå. Nu har KTH-forskare genomfört ett projekt med lyckat resultat. Med plasmateknik har de visat det finns möjlighet att minska luftmotståndet och därmed sänka bränsleförbrukningen med upp till fem procent. Sett över den globala lastbilsflottan gör detta stor skillnad, både för miljö och ekonomi.

Snabbare och trevligare virusdiagnoser

Snabbare och trevligare virusdiagnoser

Press Releases   •   Mar 29, 2017 09:56 CEST

Den som någonsin fått en provtagningspinne upptryckt i näsan eller ned i svalget vet. Det måste rimligtvis finnas trevligare sätt att få diagnosen influensa fastställd. Forskare vid KTH jobbar nu med en ny diagnosteknik i form av en behållare som du andas ut i. Några minuter senare ska provsvaret anlända.

Nu har roboten blivit moderator

Nu har roboten blivit moderator

Press Releases   •   Apr 04, 2017 10:20 CEST

De klipper din gräsmatta, monterar ihop bilar, dammsuger golvet och hjälper till med tunga lyft. Roboten har hittills främst förknippats med fysiska arbetsuppgifter. Men kan den lyssna på när du och dina vänner pratar och sedan avgöra vem som snackar mest? Kanske till och med fördela ordet i en diskussion? Ja. På KTH har forskarna satt roboten i samtalsträning.

Förvandlar djurmat till människoföda

Förvandlar djurmat till människoföda

Press Releases   •   Apr 11, 2017 14:54 CEST

Varje år används hundratusentals ton svenskt vetekli till djurfoder. Nu har forskare hittat ett hållbart sätt att förädla kliet så att det istället kan användas till något värdefullare. Som miljövänligt emballage till livsmedel, medicinkapslar eller tillsats som ger matvaror goda hälsoeffekter.

Första KTH-professorn på plats i Södertälje

Första KTH-professorn på plats i Södertälje

Press Releases   •   May 02, 2017 16:10 CEST

En starkt industriell garnison i Sverige med en lång historik av framstående företag, det är vad Södertälje är. Här finns både världsledande produktutveckling och produktion som genererar stora värden för Sverige. KTH är en aktiv och framgångsrik spelare i detta och nu förstärks möjligheterna ytterligare då KTH Södertälje bland annat rustar upp forskningsmiljön och får sin första professur.

Så här tänker framtidens arkitekter

Så här tänker framtidens arkitekter

Press Releases   •   May 30, 2017 09:45 CEST

Fram till och med fredag den andra juni pågår examensarbetsdagarna (Diploma Days) för KTH:s arkitekturstudenter. Nya spännande visioner och idéer om morgondagens hus och städer presenteras. Till exempel världens kanske minsta galleri och helt nya typer av kolonistugor.

​Ny mjukvara ska förhindra hackarattacker

​Ny mjukvara ska förhindra hackarattacker

Press Releases   •   May 31, 2017 09:20 CEST

De senaste åren har antalet hackarattacker skjutit i höjden. Motiven är både ekonomiska och politiska, och it-angreppen har gått från att till stor del handla om pojkstreck till storpolitik och ekonomiskt motiverad brottslighet. KTH-forskare tillsammans med bland annat it-säkerhetsföretaget F-Secure håller på att utveckla en mjukvara som ska sätta stopp för attackerna.

De ska minska belastningsskadorna

De ska minska belastningsskadorna

Press Releases   •   May 31, 2017 11:24 CEST

Ett verktyg för riskbedömning och hantering av belastningsskador, det är vad bland andra universitetslektorn och ergonomiforskaren Linda Rose på KTH utvecklat. Målsättningen med verktyget är att minska den mångmiljonnota som skadorna åsamkar samhället varje år. Undersökningar visar nämligen att kostnaden för belastningsskador motsvarar cirka två procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Nattliga varuleveranser minskar dagliga bilköer

Nattliga varuleveranser minskar dagliga bilköer

Press Releases   •   Jun 07, 2017 09:48 CEST

Varuleveranser med lastbil till butiker och restauranger i centrala Stockholm, och flera andra städer i Sverige och världen, är idag bara tillåtna dagtid. För att hinna leverera i tid tills butikerna öppnar behöver lastbilarna köra mitt i morgonrusningen. En studie gjord på KTH visar dock att en lagförändring som tillåter leveranser nattetid kan minska bilköerna på morgonen.

​Pressinbjudan: Storsatsning på forskning och kompetensuppbyggnad inom svensk bioekonomi

Press Releases   •   Jun 12, 2017 15:55 CEST

Som nationell plattform ska Treesearch bli Sveriges största satsning på forskning samt kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I ett första steg hålls på onsdag ett seminarium där bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar tillsammans med företrädare för näringsliv och forskare..

Jonas Gardell får KTH:s stora pris

Jonas Gardell får KTH:s stora pris

Press Releases   •   Jun 14, 2017 09:54 CEST

Det är författaren, dramatikern, komikern och artisten Jonas Gardell som får ta emot KTH:s stora pris 2017. Gardell har genom åren gjort mycket om och för människor i utanförskap, och belönats med en rad olika priser och hedersbetygelser för sitt idoga arbete.

Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år

Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år

Press Releases   •   Jun 15, 2017 15:05 CEST

En ny studie från KTH antyder att delar av bröstcancerforskningen kan ha varit på väg in i en återvändsgränd, och det under ett par decennier. Arbetet, som idag publicerats i Nature Communication, visar emellertid att dagens angreppssätt kanske inte är rätt väg. Anledningen är att denna receptor inte återfinns där forskarna trott.

Snart vet vi hur hunden mår

Snart vet vi hur hunden mår

Press Releases   •   Jun 19, 2017 14:28 CEST

Simon Ignat studerar till civilingenjör i elektroteknik vid KTH, och fokuserar just nu på robotik och autonoma system. Parallellt med detta har han tillsammans med några andra uppfunnit en teknik som kommer att göra det möjligt för hundägare att ta reda på hur deras pälsklädda vänner mår. Tracy, som uppfinningen heter, har precis börjat användas i fält för att samla in data om hundar.

Här är framtiden för självkörande bilar

Här är framtiden för självkörande bilar

Press Releases   •   Jun 20, 2017 11:38 CEST

Forskare vid KTH och Integrated Transport Research Lab (ITRL) har tagit fram fyra potentiella framtidsscenarion för autonoma fordon. Anledningen är att självkörande bilar utvecklas i ett rasande tempo, och flera stora fordonstillverkare har annonserat att de kommer att fullständigt autonoma bilar ute på gatorna redan i början av 2020-talet.

KTH-experterna i Almedalen

Press Releases   •   Jun 27, 2017 12:57 CEST

KTH arbetar oavbrutet med näringsliv och samhälle för tillsammans hitta hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar. Ett antal av universitets forskare kommer därmed att befinna sig i Visby under Almedalsveckan och presentera aktuell forskning, förmedla ny fakta och bidra med expertkompetens i paneler, debatter och mediesammanhang.

Älgmagen ger svar om morgondagens bränsle

Älgmagen ger svar om morgondagens bränsle

Press Releases   •   Aug 15, 2017 11:20 CEST

Inom ramen för en internationell forskargrupp studerar KTH-forskarna Henrik Aspeborg och Anders Andersson bakteriefloran i älgens mage som ett steg på vägen mot nya biobränslen. Arbetet är viktigt, anser duon. – Tyvärr har första generationens bioetanol fått så mycket kritik i Sverige att vi håller på att missa genombrottet för andra generationens biodrivmedel, säger Henrik Aspeborg.

Nu blir proteinforskning datorspel

Nu blir proteinforskning datorspel

News   •   Mar 09, 2016 22:45 CET

Människor har spenderat nästan sex miljoner år i sammanlagd tid bara med att spela enbart War of Warcraft. Tänk om en liten del av den tiden kunde användas till forskning? Emma Lundberg, forskare vid KTH, vill satsa på detta. Tillsammans med isländska spelföretaget CCP har hon fört in proteinforskningen från Human Protein Atlas i spelsuccén Eve Online.