Skip to main content

Den nya tidens utomhusbelysning

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2011 08:38 CEST

Jan Ejhed, Sveriges enda professor i ljusdesign och föreståndare för Ljuslaboratoriet vid KTH, vill se en förändring av den traditionella trafikbelysningen.

– Alltför ofta anpassas gatubelysningen efter biltrafiken. Vi behöver vända på resonemanget och lysa upp trottoarer och omgivning i stället, säger Jan Ejhed.

I närmare 30 år har han forskat om tillämpningen av ljus i byggda offentliga miljöer, och om hur ljus i samhället påverkar människan.

Vid det aktuella seminariet Utomhusbelysning ’11 på Armémuseum den 29 och 30 augusti berättar Jan Ejhed om hur belysning används för att skapa trygga offentliga miljöer.

– Bland det viktigaste jag vill förmedla är att samhället måste tänka om när det gäller trafikbelysning: Belys trottoarer och cykelvägar i stället för att hänga gatubelysningen mitt över vägbanan! säger Jan Ejhed.

– Bilisterna får då en tydlig uppsikt över de oskyddade trafikanterna vid sidan av vägen och olyckor kan undvikas. Moderna bilars strålkastare är i dag starka nog att lysa upp körbanan alldeles tillräckligt.

När det gäller ny sorts ljussättning i offentliga miljöer befinner vi oss enligt Jan Ejhed bara i början av en omvälvande förändringsprocess.

– Exempelvis förnyas gatubelysningen vanligtvis genom att nya metallhalogenlampor sätts upp på den gamla sortens stolpar, med armaturen högst upp. Men i framtiden kanske det visar sig vara effektivare med en ljusramp, med lysdioder på rad en halv meter upp, säger han.

Utomhus används ofta natriumlampor, som ger mycket ljus per watt, men som ger ett gult ljus av dålig kvalitet. Allt fler går därför över till metallhalogenlampor, men LED-belysning tror Jan Ejhed mest på för framtiden.

– LED-belysning, som man vet är det mest miljövänliga alternativet i produktionsprocessen, ger också ett mycket flexibelt och energieffektivt ljus. Tyvärr är lamporna fortfarande alltför dyra och tekniken alltför outvecklad för att användas fullt ut. Den här sortens förändringar tar tid.

För mer information, kontakta Jan Ejhed på telefon 08-790 48 54 eller jan.ejhed@sth.kth.se.

Läs mer om Utomhusbelysning ’11: http://www.talentumevents.se/events/Gatubelysning/article609086.ece