Skip to main content

Ett genombrott för framtidens dator?

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 09:36 CEST

För första gången finns nu ett material som är både halvledande och har användbara magnetiska egenskaper vid rumstemperatur. Forskare på KTH har tagit ledningen i en internationell kapplöpning om morgondagens teknik.

I dagens datorer processas informationen av halvledarchip och lagras i magnetiska diskar. Morgondagens teknik kan innebära att de här delarna smälter samman i ett enda chip. Det hela baseras på elektronernas så kallade spinn. Elektroners spinn bildar magnetfält. Magnetismen i järn och andra magnetiska material kommer av detta fenomen. Detta spinn har en viss riktning och den riktningen kan användas som informationsbärare, som ettor och nollor, när man har utrustning som kan påverka och avläsa spinnriktningen. Den här tekniken tros kunna ersätta mycket av dagens elektronik och kallas därför spinntronik.

Forskare över hela världen, både i företag och på universiteten har sökt "den spinnande transistorn" under några år nu. Den har funnits i labben, men bara vid mycket låga temperaturer. Så sent som i vintras ansågs den uppnådda temperaturen -101 C, vara en milstolpe i det här sökandet. (Scientific American, mars 2003).

Nu har en grupp bestående av experimentalister från Kungliga Tekniska högskolan, KTH med hjälp av teoretiker från KTH och Uppsala Universitet, hittat ett ämne, zinkoxid med en mangan-tillsats, som gör spinntransistorn möjlig vid rumstemperatur och därmed möjlig för massanvändning.

– Vår upptäckt är inte en milstolpe, det är ett genombrott, säger professor Venkat Rao på KTH Materialvetenskap

Vad betyder detta? Kan kontrollen av en spinnande elektron verkligen förändra så mycket? Jo, den som kontrollerar det lilla kan även förändra det stora. Exakt vilka praktiska konsekvenser det här får i form av ny teknik är omöjligt att sia om, men om materialet håller tillverkningsmässigt finns stora möjligheter att tillverka mycket mindre och snabbare datorer, kanske även en så kallad kvantdator. Resultatet är en dörröppnare. Det finns många vägar att gå.

Artikeln publiceras och är en av omslagsrubrikerna i Nature Materials oktoberupplaga.

Inbjudan till presskonferens på KTH måndagen den 22 september.

Kontaktpersoner
Professor Venkat Rao, KTH Materialvetenskap, tel: 08-790 77 71.
Professor Börje Johansson, KTH Materialvetenskap, tel: 0704-17 54 52.