Skip to main content

Mattias Jonsson, KTH, får matematikpris på 300 000 kronor.

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 11:48 CEST

Svenska matematikersamfundet utdelar årligen det s.k. Wallenbergpriset på 300 000 kronor till en framstående yngre matematiker. I år går priset till Mattias Jonsson, 35 år, lektor och docent vid KTH samt rådsforskare vid Vetenskapsrådet. Mattias Jonsson tilldelas priset för sina mycket framstående arbeten inom komplex dynamik särskilt för funktioner av flera variabler, algebraisk geometri och singularitetsteori, samt finansmatematik. Han har i sina arbeten uppvisat både stort djup och stor bredd. Mattias arbeten har publicerats i ett par av de främsta internationella matematiska tidskrifterna; "Inventiones Mathematicae" och "Journal of the American Mathematical Society"

Mattias Jonsson disputerade vid KTH 1997 på en avhandling om dynamiska system i flera komplexa variabler. Därefter var han först postdoc. vid Université Paris Sud i Orsay och sedan Assistent Professor vid University of Michigan. Sedan 2004 är han särskild forskare vid Vetenskapsrådet samt universitetslektor och docent vid KTH. År 2005 tilldelades Mattias Jonsson även Göran Gustafssons pris till unga forskare - ett forskningsbidrag på totalt 1 miljon kronor under tre år.

Mattias Jonsson får ta emot Wallenbergpriset vid Svenska matematikersamfundets årsmöte i Stockholm den 9 juni.

- Med Wallenbergpriset vill vi belöna framstående och lovande forskare, och uppmuntra dem till nya landvinningar på matematikens område, säger Olle Häggström, ordförande för Svenska matematikersamfundet, 031-772 5311,

Mattias Jonsson 08 790 7173 hemsida

Svenska matematikersamfundet

Tidigare Wallenbergpristagare