Skip to main content

Pressinbjudan: Jämställdhet i tekniska organisationer

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 10:33 CEST

Under rubriken "Hur tar vi nästa steg?" bjuder KTH in dig till ett spännande samtal om jämställdhet i tekniska organisationer. Diskuterar gör Anna Wahl, Börje Ekholm och Lena Treschow Torell under ledning av Nina Wormbs och Maja Fjaestad.

Vilka hinder finns det för kvinnor i tekniska organisationer och vad kan vi göra för att undanröja dessa?

Det är en bland många frågeställningar som kommer att diskuteras under en samtalskväll som sätter jämställdhet i fokus.

Trots goda ambitioner går utvecklingen mot jämställdhet i ingenjörsvärlden långsamt. Kvinnliga ingenjörer tjänar mindre än manliga, och styrelserepresentationen av kvinnor i näringslivet är förskräckande låg. KTH vill uppmärksamma frågan om jämställdhet och hur näringsliv, tekniska organisationer och högskola kan samverka i dessa frågor med ett öppet samtal mellan professor Lena Treschow Torell, professor Anna Wahl och Börje Ekholm, styrelseordförande på KTH.

Med perspektiv från näringslivet och med grund i modern organisationsforskning vill vi öppna för en diskussion om vad som kan och bör förändras. Vad kan högskolan göra för att främja ett demokratiskt och jämställt arbetsliv? Hur kan rekryteringsprocesser förbättras för att få in en bredare kompetens? Och vad behöver göras om det ändå inte hjälper?

  • Tisdagen den 13 maj
  • Tid: kl. 17.00-18.30
  • Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26

Här är en längre presentation av deltagarna:

Anna Wahl

Anna Wahl är professor i Genus, organisation och ledning vid Industriell ekonomi och organisation, KTH. Hennes forskningsområden är organisation och ledarskap med särskilt fokus på genus och feministisk teori. Hennes huvudsakliga forskningsfrågor handlar om kön som maktrelation i organisationer relaterade till processer av förändring och motstånd.

Anna Wahl disputerade 1992 på Handelshögskolan i Stockholm, där hon också blev docent 1998. Hon bildade forskargruppen Fosfor år 2000 på Handelshögskolan, vilken är ledande på området organisation, ledarskap och kön i Norden. Sedan 2005 är hon verksam vid KTH.

Lena Treschow Torell

Lena Treschow Torell är professor i fysik. Hon var VD för Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2001-2008, varefter hon blev preses i akademins styrelse.

Lena Treschow Torell disputerade vid Göteborgs universitet 1975. Hon har innehaft professurer vid Uppsala universitet (fasta tillståndets fysik) och Chalmers tekniska högskola (materialfysik), och hon var även vicerektor på Chalmers 1995-1998. Under flera år var hon ordförande för Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering). Hon var också forskningsdirektör inom EU-Kommissionen med ansvar för forskningsinstituten Joint Research Centre 1998-2001. Hon är för närvarande ordförande i MISTRA och Chalmers tekniska högskola och styrelseledamot i ett flertal bolag, bland annat Saab, Investor och SKF.

Börje Ekholm

Börje Ekholm har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från KTH och en Master of Business Administration från INSEAD i Frankrike. Han har sedan 1992 jobbat på investmentbolaget Investor som äger aktier i framför allt svenska företag. Sedan 2005 är han VD för bolaget.

Utöver sitt jobb som VD har Börje Ekholm även styrelseuppdrag som ordförande för Nasdaq OMX och KTH, samt ingår som styrelseledamot i Chalmersinvest AB, EQT Partners AB, och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Under rubriken Öppna samtal och föreläsningar talar forskare och lärare på KTH om sin verksamhet med varandra och med andra. Ämnena är samhällsrelevanta och samtalet är öppet för var och en som är intresserad av teknik och vetenskap.

Här hittar du mer information: http://www.kth.se/aktuellt/kth-samtal/aktuellt-1.85187

Anmälan: http://simplesignup.se/event/45042

Vid frågor, kontakta Maja Fjæstad på 08 - 790 92 48 eller majaf@kth.se.