Skip to main content

Skidåkare kan räddas med mobilapp

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 15:55 CET

Rädda vännen ur lavinen i väntan på räddningstjänsten. Med en KTH-utvecklad applikation kommer skidåkare med smarta telefoner, att kunna hitta personer gömda under snömassor.

För den som hamnat under ett lavinras är minuterna dyrbara. En person som räddas ur snömassorna inom 15 minuterna har 90 procent chans att överleva. Efter 45 minuter har chansen minskat betydligt. 

Det kan vara skillnaden mellan liv och död om skidåkare själva kan hitta ett lavinoffer innan räddningstjänsten kommit fram. Det är också anledningen till att offpist-skidåkare ibland har med sig lavinutrustning, men den kan vara både kostsam och svår att använda.

– Alltför många dör i laviner varje år. Samtidigt har fler och fler smarta telefoner på sig. Genom den app vi utvecklar kan den som har en sådan telefon enkelt bära med sig en sökutrustning, säger Petter Wirfält, doktor i signalbehandling vid KTH.

Det som krävs är att skidåkarna har installerat applikationen och bär en smart telefon, det gäller både för dem som söker och den som finns i lavinen. Tanken är att applikationen ska bli ett lättillgängligt och lättanvänt komplement till redan etablerad lavinutrustning. 

– Alla skidåkare, såväl säsongsskidåkare i alperna som barnfamiljer på sportlovsresa i svenska fjällen, ska kunna använda sig av appen, säger Björn Ottersten, professor i signalbehandling vid KTH. 

Den skadade kan sökas fram genom att en enda skidåkare slår på appen. Det ska kunna ske genom att trycka på en knapp. Sökningen börjar och tekniken drar bland annat nytta av den trådlösa kommunikation som finns i form av radiosändare och -mottagare i telefonerna hos den som söker och hos lavinoffret. Positioneringsarbetet kan gå snabbare om flera personer söker samtidigt, då telefoner i närheten kan utbyta information. Varje telefon skapar sin egen bild av var lavinoffret befinner sig och systemet kan då lägga samman information från flera vinklar. Det gör det möjligt att snabbare positionerna personen i snömassorna. Systemet ska hela tiden kunna ge tydliga instruktioner till sökarna om hur de kan hitta fram till lavinoffret.

Tekniska testar pågår och en prototyp har givit lovande resultat. 

Utöver Petter Wirfält och Björn Ottersten står även Peter Händel, professorerna i signalbehandling vid KTH, bakom forskningsprojektet.

Projektet är EU-finansierat genom medel från European Research Council (ERC). Det stöds även av KTH Innovation.  

Tekniken kan få fler användningsområden för att positionera personer som kommit bort i närområdet. Det skulle kunna vara barn som kommit bort från föräldrar inom skidanläggningar eller personer som kommit ifrån varandra i ett köpcentrum till exempel.

För mer information, kontakta Petter Wirfält, doktor i signalbehandling vid KTH på wirfalt@kth.se alternativt 070-358 76 83.

 

Hur många omkommer i laviner?
Varje år dör cirka 150 utförsåkare i laviner i Alperna och Nordamerika. I Sverige är siffran ungefär en åkare vartannat år. Källa: Wikipedia​