Skip to main content

Vägledning för framgång inom Venture Capital

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 08:00 CET

Vägledning för framgång inom Venture Capital – ny bok fyller kunskapsluckan mellan teori och praktik för såväl investerare och venturegrundare som politiska beslutsfattare

Venture Capital är ett så pass ungt område att mycket av det som publicerats mer kan liknas vid framgångssagor än grundläggande teorier och systematiseringar.

Nu kommer boken som förändrar detta: ”Best Practice Venture Capital – Principals, Tools and Approaches for Investment, Strategy and Policy” av Lennart Ohlsson. Här definieras de begrepp och tumregler som används av dagens praktiker och dessutom utvecklas och påvisas de principer och mekanismer som idag styr Venture Capital-marknaden.

”Boken är först i sitt slag att ge en relativt heltäckande grund för en uttömmande teori om Best Practice Venture Capital. Den vänder sig till såväl affärsänglar och riskkapitalister som grundare av ventures och erbjuder dem en verktygslåda av analys och beslutsverktyg för att optimera värdestegringen på deras respektive investeringar”,
säger författaren Lennart Ohlsson.

”Idén till boken fick jag under intervjuer med riskkapitalister i Silicon Valley under sent 1980-tal. Det fanns helt enkelt ett behov att få klarare begrepp och bättre förståelse av venture capitalisternas metodik. Dagens praktiker behöver fortfarande en systematiserad förståelse för hur en Best Practice-marknad fungerar och varför svensk praktik och politik behöver anpassas för att landet ska få fram innovativa tillväxtföretag i den omfattning som vår forskning, vårt uppfinnande och våra idéer förtjänar”, säger Lennart Ohlsson.

Bokens tre delar täcker tre områden där det första ger investerare analys- och beslutsverktyg för att i förebyggande syfte hantera extrema risker och chanser. Den andra delen fokuserar på identifiering av fördelar och strategier för venturegrundare som är först ut på marknaden med sin produkt eller tjänst. Genom stiliserade exempel identifierar boken typiska svagheter och styrkefaktorer för olika typer av innovativa tillväxtföretag. Dessutom visar den vilka vägar till framgång som kan följas under startfasen och den tidigaste utvecklingsfasen. Bokens tredje del tar upp mer kontroversiella frågor för praktiker och politiker. Efter en jämförelse med amerikanska lagar och beskattning visar boken på en rad principer för värdering av startföretag och för utformning av avtal mellan grundare och investerare. Här pekar också boken på vilka legala och skattemässiga institutioner Sverige behöver för att utveckla en Venture Capital-marknad enligt globalt bästa praxis.

Lennart Ohlsson är idag docent vid Kungliga Tekniska högskolans Centre for Banking and Finance (Cefin) och har publicerat flera böcker i angränsande ämnen. Han har följt
amerikansk praktik och princip inom Venture Capital-området sedan tidigt 1980-tal och har praktisk erfarenhet som medgrundare till Beijer Alma, InnovationsMarknaden,
InnovationsMäklarna och Roslagens Affärsänglar. Han har analyserat och hjälpt till att
rekrytera finansiering för ca 50 ventures samt utvärderat mångfalt fler.

Mer information och kontakt:
Lennart Ohlsson, författare samt docent vid KTH:s Centre for Banking and Finance
(Cefin): 070-565 15 67, lennart.ohlsson@rintec.se

Mer fakta om författaren samt pressbilder på författare och omslag se:
www.rintec.se/press

Bokfakta:
Titel: Best Practice Venture Capital - Principles, Tools and Approaches for Investment,
Strategy and Policy
Författare: Lennart Ohlsson
ISBN nr: 978-91-631-9680-5
Antal sidor: 330 sidor
Ca pris: 490 kronor (reducerat pris för studerande)
Förlag: IBIS Förlag, www.provins.se
Beställ boken på www.rintec.se