Skip to main content

Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2017 11:20 CEST

LINDHOLMENS TEKNISKA GYMNASIUM. Entrétorget mot den uppglasade huvudentrén och verkstaden.

KUB arkitekter vann 2012 ett parallellt uppdrag, utlyst av Norra Älvstrandens Utvecklings AB. Uppdraget var att med focus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år. Programskedet, under ledning av Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, är just färdigställt och samverkansprojektet är nu ute för upphandling av entreprenör.

Kostsamma ombyggnader av skolor är en stor utgift för kommunen varför frågan ställdes om hur ett tekniskt gymnasium med tunga tekniska installationer och maskiner skulle kunna göras flexibelt, effektivt och lätt omställbart. Man ville också att den nya byggnaden skulle gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens och som yttre gestalt vara en spännande pendang till ”Kuggen”. Nya Lindholmens Tekniska Gymnasium skulle lyfta fram yrkesutbildningarna och teknikprogrammet och ”erbjuda utbildningar utan motstycke.”

Konceptet för det vinnande förslaget blev enkelt förklarat, höga våningshöjder och långa spännvidder, vilket ger mångsidighet över tid. Gymnasiet är utformat med en hållbar och stadig utsida medan insida och stomme är en varmt välkomnande miljö av mjukt hanterbart trä. Träbyggandets miljöfördelar med låga koldioxidutsläpp, effektiv prefabricerad byggprocess samt goda ekonomi har haft stort inflytande på förslaget.

- Det här är ett projekt som ligger oss speciellt varmt om hjärtat. Vi vill ge yrkes- och teknikeleverna en byggnad att vara stolta över och med skolan skapa möjligheten att inkorporera huskroppen i själva undervisningen. Vi tycker att vi har lyckats bra med det. Undervisningssalarna har mycket stor flexibilitet där samtliga tekniska installationer ligger öppet redovisat och på så sätt kan lösningen pedagogiskt bli en del av själva lärandet. Vi vill att skolan skall kännas som att gå till det framtida jobbet inom det skrå de studerar, säger Per Eric Persson och Ylva Bernqvist ansvarig– respektive handläggande arkitekt på KUB.

Lindholmens Tekniska Gymnasium beräknas stå färdigt årsskiftet 2019/20.

KUB arkitekter är ett arkitektkontor i Göteborg som startade 2001. För närvarande 30 personer med stor samlad erfarenhet av olika typer av arkitektarbete. Arbetsområdena är främst planering och gestaltning, från stadsplanering till husbyggnad och inredning. Kontoret har uppdrag över hela Sverige med en koncentration till Västsverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.