C8mvgemmiarpgqrqsqaa
Jy2yjzgn7rely4w8s2sa Mjhtcoyxtwavvnejcqpe

Ny rapport: Inkludering och integration i Nordens kultursektor

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:18 CET

Vem får vara med och på vilka villkor? Vem ska göras delaktig i vems kultur? Vad händer med kulturen och konsten när den används som ett integrationspolitiskt redskap? Idag publicerar Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys en ny forskarantologi.

Lhp1npzv8c2wkalolvx5

Nordisk kulturpolitisk dag 29 januari 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 13:44 CET

Välkommen till "Vem får vara med?", en dag om inkludering och integration i kulturlivet i Norden.

Fxczaavv1dqudqjmyung
Jy2yjzgn7rely4w8s2sa Mjhtcoyxtwavvnejcqpe

Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden?

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 12:15 CET

Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det framgår av en ny undersökning från Kulturanalys Norden som finns hos Myndigheten för kulturanalys.

Gnuqfvh0lnoanjnhstgt
Tah07xpkadktma3nsizs R61mc91sxxsbosteumpq

Ny rapport: Vad gör barn och unga på fritiden?

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 13:00 CET

Kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns skillnader mellan olika åldrar och mellan flickor och pojkar, visar en ny nationell kulturvaneundersökning om barns och ungas kulturaktiviteter från Myndigheten för kulturanalys.

Lnummiq3ublobx1hnj0m
R61mc91sxxsbosteumpq

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 12:34 CEST

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 14 procent sedan 2007, och att de även ökat med 5 procent i mätt i kronor per invånare.

Fp4kyno8kl64laqfayxu
Zla2zadllpztfmwtm1ax

Ny rapport: Fler besök till svenska museer

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 15:03 CEST

År 2016 gjordes cirka 28,1 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en stor ökning av besök jämfört med föregående år, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Thctglxcogxiwvbqpxxz
Mjhtcoyxtwavvnejcqpe Yqgcprqpxac0kcfqdbug

Ny rapport undersöker kulturinstitutioners arbete för ökad mångfald

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 07:30 CEST

Kultursektorn har i uppdrag av regeringen att arbeta för en ökad mångfald. Rapporten Vilken mångfald? från Myndigheten för kulturanalys visar att det jämfört med andra diskrimineringsgrunder är svårt för de statliga och regionala kulturinstitutionerna att avgöra hur de ska arbeta med kulturell och etnisk mångfald.

Sjt8glaz0nckwjkhqjr6
Ewaqyezpaznl2vmqwrk9 Mjhtcoyxtwavvnejcqpe

Ny rapport: Hur jämlikt är kulturdeltagandet i Sverige?

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kulturdeltagandet är högt i befolkningen, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys om kulturvanorna hos befolkningen mellan åldrarna 16 och 85 år.

Kuuwlyuk5ljdywfvqwc3

Välkommen till Kulturanalys seminarier i Almedalen!

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 12:43 CEST

Vad gör kultursektorn för att öka mångfalden - och vilka strategier och lärdomar finns att hämta från näringslivet och andra aktörer? Under Almedalsveckan bjuder vi in till presentation av en helt ny rapport och diskuterar den med experter från olika sektorer. Dessutom: ny statistik om kulturvanor och vad som påverkar dem.

Di0tnzbmtqznp6pzf4np
Nkzk02llgsodyxsn3nrt Mjhtcoyxtwavvnejcqpe

Ny rapport: Ökning av museibesök efter fri entré-reformen

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 07:49 CEST

Museibesöken har ökat som helhet vid de centrala museerna, och i synnerhet vid de museer som infört fri entré under 2016, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Utredare, verksamhetsledare Kulturanalys Norden
  • ksdykaqgroliebna.windell@kulvwzaturaaioyihbgtzqerakxnalys.zjfzse
  • 08-52 80 20 04

Om Myndigheten för kulturanalys

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Kulturanalys ambition är att bidra till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Genom statistik, utvärdering och analys arbetar vi för att ge en bred belysning av viktiga frågor om villkoren för konsten och kulturen.

Adress

  • Myndigheten för kulturanalys
  • Fleminggatan 20, 6 tr
  • Box 120 30 102 21 Stockholm
  • Vår hemsida