Iwtpetce6zkgbvrdd4re
Pvrb0th2q87zebhbq5xk Pppsdroimseftssbgk1v

”Många unga lever ett regionalt liv – inte lokalt”

Nyheter   •   Okt 17, 2017 10:43 CEST

120 000 barn och unga i Stockholmsregionen rör sig frekvent över kommungränserna av olika anledningar som skolgång, familjeförhållanden och till aktiviteter på fritiden. – Den geografiska rörligheten är en verklighet för många ungdomar och den måste vi anpassa oss till för att öka möjligheterna till aktiviteter på fritiden, säger rapportförfattaren Torbjörn Neiman.

Vizkqnyu2atck16rjh8b
Lh5okcj7rryzypk81bdx Gbdow4uh6izdcrh9nl2m

Öppet hus på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter   •   Okt 06, 2017 08:00 CEST

Välkommen till ett unikt tillfälle att se några av de nya konstnärliga gestaltningarna i en av Sveriges största konstsatsningar – konsten i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna.

Iqlf38elz0f25fehfxn1
Xwlyhinpzv9qibxhki2s Pppsdroimseftssbgk1v

Kulturstrategi för Stockholmsregionen ut på remiss

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 08:00 CEST

Ytterligare ett steg har tagits i Stockholms läns landstings process kring den regionala kulturstrategin. Nu går ett förslag gå ut på remiss. Ett beslut om en färdig kulturstrategi för Stockholmsregionen förväntas tas under 2018.

Fejxb1yayhvjsfghhbeg
Gbdow4uh6izdcrh9nl2m Zgb6t6hrjdzzmotvvaxt

Två konstnärer har utsetts för skissuppdrag

Nyheter   •   Sep 27, 2017 08:48 CEST

Stockholms läns landsting bjöd in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av två vårdavdelningar vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Nu har två konstnärer utsetts för skissuppdrag.

Hofvazkl4lyvhgjltysv

Dags för kulturorganisationer att söka landstingets projektstöd för 2018

Nyheter   •   Sep 26, 2017 16:22 CEST

​Kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting har som mål att jobba för en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet i hela Stockholms län. En del av det arbetet är att fördela stöd till länets kultur- och föreningsliv. Nu är det dags att söka projektstöd för 2018.

Mo5ydzndtf2kbvik9eg6
Gbdow4uh6izdcrh9nl2m Gdpgkblglsfdisstnyis

Open call - Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Godsmottagningen, Danderyds sjukhus

Nyheter   •   Sep 25, 2017 16:23 CEST

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av Godsmottagningens ombyggda lokaler vid Danderyds sjukhus i Stockholm.

Media no image
Gbdow4uh6izdcrh9nl2m Qepnfjb4bukcemesmnq6

Konstnär utsedd för keramisk gestaltning på Nacka sjukhus

Nyheter   •   Sep 22, 2017 09:47 CEST

Uppdraget ”Samtida keramisk relief i dialog med Stig Lindberg” avser keramiskt konstnärlig gestaltning till hisshallar i 7 våningsplan samt där tillhörande lokaler. Samtliga lokaler är entréer till psykiatriska vårdavdelningar. Gestaltningen ska stå i direkt dialog med den befintliga keramiska gestaltningen av konstnären Stig Lindberg, uppförd år 1965 i Nacka sjukhus huvudentré. För detta gestaltningsuppdrag har beslut tagits.

Den konstnär som valts ut för genomförande är Maria Boij, Johanneshov.

”Maria Boij har i sitt skissförslag relaterat till Stig Lindbergs intresse för formmässiga upprepningar och hans skapande av sceniska berättelser med hjälp av såväl figurativa inslag som vardagliga objekt. Resultatet är en keramisk gestaltning med arbetsnamn "Klockan och Berget", som på ett poetiskt och sinnrikt sätt binder samman våningsplanen i den norra huskroppen med det i huvudentrén placerade verket ”Funderingar i väntrum” från 1965, signerat Lindberg.

"Klockan och Berget" slår an en självständig och konstnärligt samtida ton, såväl i uttrycket, som i relationen till platsen och till platsens verksamhet. Förslaget karaktäriseras av intresset för det personliga berättandet, men lämnar öppet för flera tolkningar och berättelser. Boijs förslag möter uppdragsbeskrivningen och verksamhetens behov i alla dess delar, varför det anses bäst lämpat för ett genomförande.”

Konstuppdragen i Stockholm ökar i och med landstingets satsningar på framtidens hälso- och sjukvård. Kulturförvaltningens konstenhet projektleder arbetet. Alla aktuella uppdrag beskrivs på vår webbplats kultur.sll.se. De konstnärer som har lagt in sina uppgifter i Konstnärsbasen får ett direktutskick vid nya utlysningar.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet, se bilder och filmer: facebook.com/Kulturforvaltningen

Contemporary ceramic relief in dialogue with Stig Lindberg.

Stockholm County Council invited professional artists to apply for the public art commission Contemporary ceramic relief in dialogue with Stig Lindberg, at Nacka hospital.

The commission involves using ceramic as a medium to create visual expressions for a total of seven walls at the elevator halls located on seven floors, and nearby locations. These spaces are also entrances to psychiatric wards. By shaping these sites, the tradition of ceramic art at Nacka hospital lives on. The commissioned work should be in direct dialogue with the existing ceramic artwork at the hospital's main entrance, created 1965 by the artist Stig Lindberg.

Stockholm County Council, the Cultural Department hereby announces the artist selected for the assignment: 

Maria Boij, Johanneshov, Sweden

Kulturförvaltningen anlitar regelbundet konstnärer för att skapa konst som bidrar till stimulerande och omhändertagande vårdmiljöer i länet. Nu har konstnär utsetts för gestaltningsuppdrag för Nacka sjukhus.

Läs vidare »
O4segxvw0fbenemzzdcm

Brev från förvaltningschefen

Nyheter   •   Sep 20, 2017 12:51 CEST

Kultursamverkan på vårt eget sätt

Vpgdcei1qsdy9jnum5lv
Xwlyhinpzv9qibxhki2s Pppsdroimseftssbgk1v

Stockholms läns museum drabbat av fake news

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 06:00 CEST

Idag inviger Stockholms läns museum utställningen ”Fake news: fakta och misstro”. Den berättar om falska nyheter i nutid och dåtid. Ironiskt nog hamnade Stockholms läns museum själv i en fake news-situation i somras, då ett rykte spreds från USA att museet bränner vikingafynd.

Thpqyoelbiq7qoehnvqc
Gbdow4uh6izdcrh9nl2m Gdpgkblglsfdisstnyis

Open call - Inbjudan till sju gestaltningsuppdrag för framtidens Danderyds sjukhus

Nyheter   •   Sep 17, 2017 10:41 CEST

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för åtta skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning till den nya akutvårdbyggnaden som är under uppförande vid Danderyds sjukhus i Stockholm.

Om Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting

Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden med visionen om kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande , kreativ och hållbar region. Stöd till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra tre huvudverksamheter.

Adress

  • Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
  • Södermalmsallén 36, plan 3
  • 118 27 Stockholm