Skip to main content

Taggar

 • Enhetschef
 • DIS/Dans i Stockholms stad och län
 • camilla.luterkort@sll.se
 • 08-123 379 26

 • Förvaltningschef
 • Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
 • eva.bergquist@sll.se
 • 08-123 378 01

 • Avdelningschef
 • Konst
 • jjorxgelisabbreth.lrwejilbngstyjroptsjm@sll.se
 • 08-123 378 51

 • Avdelningschef
 • Strategisk samordning
 • catharina.fogelstrom@sll.se
 • 08-123 378 31
Avdelningen ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv och... Visa mer

 • Kommunikatör
 • Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
 • sofia.emthen@sll.se
 • 072-598 15 12
Operativ projektledare, Digitala kanaler

 • Chef
 • Film Stockholm
 • joakim.blendulf@sll.se
 • 070-484 22 08
Film Stockholm, en del av kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Projektledare konstenheten
 • konstnärlig gestaltning
 • martin.west@sll.se
 • 08-123 378 53

 • Projektledare
 • Konst
 • slwqtofbsaruqtnntg.szlkoauxhglgsunzmund@sletzll.spse
 • 070-484 22 41

 • Projektledare
 • Konst
 • susanne.andersson-kopp@sll.se
 • 070-484 22 16

 • Projektledare
 • Konst
 • inga-lill.backstrom@sll.se
 • 08-123 378 52

 • Projektledare
 • konst
 • fiwxnbcvxgnmahcqarbr.kzkbocqcgroywyofgyvqwwlok-rpuosato@sll.se
 • 070-484 22 19

 • projektledare, konstenheten
 • anvzyalxllsdna.wkssuigiojfnell@sll.sotcoe
 • 08-123 378 66

 • Projektledare
 • konst
 • mia.zeecqhk@slrcl.ofiugryase
 • 070-484 22 69

 • Handläggare, enheten för kultur- och föreningsstöd
 • nydpagneqbtamvqmhpex.olofssobnn@kuudtiwiltblurerqa.sxquktocqcjllvoao.seounxve
 • 08-690 51 43

 • Handläggare enheten för kultur- och föreningsstöd
 • krokvbqfqdisditinaqp.solberg@kultuswr.sll.se
 • 08-123 378 35

 • Avdelningschef
 • Främjande länskulturfunktioner
 • sztoxrrbjocwrn.nereimajmn@tldwemslrxl.amse
 • 08-123 378 06

 • Kommunikatör Nya Karolinska Solna
 • cekucilixva.qamuvonszbetchtfzrtvanlstz@szkll.ssrtse
 • 08-123 378 64
 • 070-4842247
Konstenheten, kulturförvaltnigen