Skip to main content

Att stödja medborgerligt engagemang – en brinnande fråga för offentliga aktörer

Nyhet   •   Sep 04, 2017 13:57 CEST

Catharina Fogelström från landstingets kulturförvaltning och Torbjörn Neiman från FSKF bjöd in till strategiska samtal kring offentligt stöd. Syntolkning: Catharina och Torbjörn står bredvid varandra och ler mot kameran. Foto: Katarina Wikström

Hur kan offentliga aktörer stödja medborgerliga engagemang via föreningsliv i takt med att samhället förändras? Det var en av många frågor som lockade 22 av Stockholms 26 kommuner till kulturförvaltningens lokaler när landstingets bjöd in till diskussion.

– Frågorna är brinnande aktuella för alla som jobbar med offentlig stödgivning till föreningsliv. Det finns ett stort behov att samtala strategiskt kring det här, säger Catharina Fogelström, chef för enheten för kultur- och föreningsstöd, Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Dagen behandlade två aspekter av offentligt stöd: dels hur det offentliga på bästa sätt stödjer föreningslivet givet förändringar och utmaningar i samtiden. Den andra aspekten berörde hur det offentliga kan stödja nya typer av medborgerligt engagemang som inte organiseras på traditionellt föreningsvis.

– Hur bör stöden vara utformade? Hur stöttar vi föreningarna i att nå ut bredare? Hur följer vi upp och vilka krav kan vi ställa? Frågorna är brinnande aktuella för alla som jobbar med offentlig stödgivning till föreningsliv. Det finns ett stort behov att samtala strategiskt kring det här,säger Catharina Fogelström, chef för enheten för kultur- och föreningsstöd, Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Att frågorna väcker intresse hos de som ger arbetar med stöd märktes inte minst på uppslutningen: 22 av 26 kommuner närvarande när Stockholms läns landsting kulturförvaltning bjöd in till möte tillsammans med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF). Dagen innehöll både föreläsningar och gruppdiskussioner.

  • Lotta Persson, enhetschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) talade om demokratibegreppet och demokratikriterierna. Hos MUCF börjar en praxis utkristallisera sig efter två uppmärksammade avslag våren 2016 till organisationer som inte uppfyllt demokratikraven.
  • Ida Thomson som gjort en kartläggning av aktuella föreningsstöd på uppdrag av landstinget höll ett fördjupat föredrag om sin rapport.
  • Stefan Axberg från Eskilstuna kommun berättade om hur man lyckats omarbeta systemet för föreningsstöd sedan fyra år tillbaka.

– Vi bjöd in kommunerna till en process med anledning av att civilsamhället i vår tid förändrar sig på ett märkbart sätt. Dagen var väldigt givande, vi fick mycket värdefull input. Dels från föreläsarna men också från gruppernas diskussioner, säger Torbjörn Neiman, utvecklingschef inom idrott och kultur för kommunerna i Stockholms län.

– Det här var tillfälle att mötas, inhämta olika perspektiv och dela goda och mindre goda exempel. Vi vill också kolla av var det finns behov att gräva djupare. Vår roll som landsting att aktiv samverka för kommunerna är viktig här märker jag, säger Catharina Fogelström.

För den som vill läsa mer finns pdf:er av gästföreläsarnas presentationer här.

Ida Thomsons rapport finns att läsa här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera