Skip to main content

Brev från förvaltningschefen

Nyhet   •   Jun 21, 2017 16:00 CEST

Foto Anna Molander. Syntolkning Porträttbild Eva Berguist, förvaltningschef

Några sommartankar från en kulturförvaltning i rörelse och ... på språng! Förra veckan klubbade landstingsfullmäktige det som nu blir ”min” fjärde budget! Uppdraget är tydligt - en strategiskt samordnad kulturpolitik till gagn för länets kulturaktörer och medborgare, med särskilt fokus på våra barn och unga. Och ett fortsatt utforskande av hur konstnärliga uttryck kan integreras än mer i hälso- och sjukvården. Kan det bli mer spännande?

Under våren har stort fokus legat på att komma närmare länets alla 26 kommuner. Med blått SL-kort i fickan har jag tillsammans med en kollega vinnlagt mig om att besöka alla kulturförvaltningars ledningsgrupper – det har varit enormt givande och lärorikt! Så roligt att få tala med kollegor om hur vi tillsammans kan bidra till att möjliggöra för fler att ta del av kultur. Under några timmar har vi ägnat oss åt erfarenhetsutbyte, diskuterat hur vi arbetar med våra uppdrag – om det finns saker vi kan göra smartare, tillsammans. Allt för att inte diffust uppfattas som länets 27:e kulturförvaltning och för att den regionala rollen också måste utgå ifrån de behov som formuleras lokalt.

Därför är jag också extra stolt över att kunna tipsa dig om att du på kultur.sll.se kommer att kunna ta del av fyra nya strategiska rapporter som speglar just de samtal som dessa tunnelbane- buss- och pendeltågsresor möjliggjort. Just idag har vi publicerat rapporten "Medborgerligt engagemang och föreningsstöd” som skrivits av Ida Thomson och som belyser de utmaningar som bidragsgivning kan innebära och inom kort lägger vi ut Jan Olov Westerbergs rapport Bevarade kulturmiljöer och utvecklat samhälle som handlar om hur kulturmiljöer också kan vara resurser i stadsutvecklingssammanhang. Per Svensson har i rapporten Kulturpengar i Stockholms län borrat i hur statliga medel kommer länet till del. Efter sommaren kommer så en rapport från Södertörns högskola om den konstnärliga forskning med fokus på kulturella och kreativa näringar som pågår vid länets olika högskolor. Samtliga författare presenterade sina rapporter vid ett möte i landstingshuset förra veckan för intresserade kulturchefer i länet. Läs och låt samtalet fortsätta!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera