Skip to main content

Budgeten: Över 100 miljoner kronor till Stockholms läns kulturstöd 2017

Nyhet   •   Okt 05, 2016 08:51 CEST

Foto: Streetstar, fick kulturstöd från Stockholms läns landsting 2015. Fotograf Anna Molander

Kulturnämnden i Stockholms läns landsting har nu beslutat om budget för länets kulturstöd, som totalt uppgår till 101,4 miljoner kronor för 2017. Som tidigare prioriteras barn och unga som målgrupp. Vikten av verksamheternas regionala angelägenhet lyfts också fram med större tydlighet.

Det finns från och med 2017 tre olika kulturstödformer i länet; verksamhetsstöd, projektstöd och scenkonststöd. De tre stödformerna är resultatet av en översyn kulturförvaltningen gjort sedan 2014, i nära samverkan med kulturlivet. Syftet har varit att säkerställa att de kulturpolitiska stöden ska vara relevanta och aktuella. I kriterierna för de nya stödformerna har bland annat begreppet regional angelägenhet definierats och lyfts fram med större tydlighet. Som tidigare prioriteras projekt och verksamheter med barn och unga som målgrupp.
Det är naturligtvis väldigt roligt att nu ha landat i ett implementerande av tydligare och mer konkreta former för stöd till kulturen. Att det i budgeten för 2017 tillförs ökade anslag samtidigt som vi öppnar upp för fler och nya sökanden till våra verksamhetsstöd är angeläget, säger Catharina Fogelström, chef för enheten för kultur- och föreningsstöd vid Stockholms läns landstings kulturförvaltning

Tillsammans kommer stöden att omfatta 101,4 miljoner kronor under 2017. Pengarna ska fördelas på verksamheter och projekt inom kultur- och konstområdet som ökar både delaktigheten i och tillgängligheten till kultur för länets invånare. Nytt för 2017 års stödformer är också att en referensgrupp på tio personer stärker landstingets bedömningsarbete, till förmån för kulturutbudet i länet.– Kulturnämndens budget för 2017 står för en kulturpolitik som både ser till länets utmaningar och på en vilja att göra skillnad. Med det ökade landstingsbidraget kan kulturförvaltningen också fortsätta sitt förändringsarbete. Att vi kommer att arbeta tillsammans med en referensgrupp, med personer som till stor del föreslagits av kulturlivet, kommer att bli värdefullt för alla inblandade, säger Eva Bergquist, förvaltningschef vid Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Fördelning av kulturstödet:
Landstingsbidraget för Verksamhetsstöd: 84,3 miljoner kronor
Landstingsbidraget för Projektstöd: 8 miljoner kronor
Landstingsbidraget för Stöd till scenkonst: 9,1 miljoner kronor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.