Skip to main content

Fyra miljoner kronor till kulturprojekt i Stockholms län

Nyhet   •   Apr 10, 2017 13:21 CEST

Syntolkning: Två personer utomhus på var sin sida av en filmaffisch uppsatt på ett elskåp, med texten Panoramica.

I dagarna fördelar kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting ut sitt nyinrättade Projektstöd för tillfälliga kulturprojekt i länet. Tillsammans får 50 mottagare dela på nära fyra miljoner kronor.

Av 159 ansökningar beviljades 50 stöd på totalt nära fyra miljoner kronor, som mest 150 000 kronor var. I enlighet med kulturnämndens bestämmelser omfattar mottagarna tillsammans en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Stödmottagarna finns inom områdena bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, musikteater och teater. Samtliga projekt ska genomföras i Stockholms län.

–För den sammantagna bilden har vi beaktat konstnärlig kvalitet, regional angelägenhet och spridning, deltagande och eget skapande samt övriga perspektiv som demokratiska frågor, funktionshinder, nationella minoriteter och skärgård. Så totalen är verkligen en bra mix, säger Catharina Fogelström, enhetschef för kultur- och föreningsstöd på Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Det här är första gången som kulturförvaltningen fördelar Projektstöd, sedan formerna för kulturförvaltningens stöd gjordes om förra året. Kriterierna är att det ska gå till tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet och barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp.

Beslut på nästa ansökningsomgång är 31 maj, då ytterligare fyra miljoner ska fördelas.

Bilden visar Monica Hernández Reján och Alan Stein, grundarna av den latinamerikanska filmfestivalen Panoramica 2017 som är en av de organisationer som har beviljas stöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera