Skip to main content

Konst i vården - fokus i Almedalen

Nyhet   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Kulturförvaltningen driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen på det nya sjukhuset. Just nu pågår ett intensivt arbete att få allt på plats tills bygganden skall tas i bruk. Ett 50-tal fasta gestaltningar installeras och utöver det har ett stort antal enskilda konstverk köpts in. Dessutom är det många konstverk från de äldre byggnaderna som renoveras och flyttas med till det nya sjukhuset. Konsten är närvarande överallt, och ibland på oväntade platser; i garage, vänthallar, sterilcentraler, tryckkammare, kulvertar, behandlingsrum, ute och inne.

”Vi får så mycket positiv respons på konsten av både patienter och personal. Konsten, med sina olika uttryck och berättelser, stödjer och samverkar med vårdverksamheten och bidrar till en mänskligare vårdmiljö. Många känner inte till det kulturarv vi har inom landstinget tack vare procentregeln. Det ska därför bli extra roligt att medverka i Almedalen och få tillfälle att sprida kunskap om det” säger Elisabeth Wengström, chef för konstenheten på kulturförvaltningen.

Välkommen till Heta stolen i NKS tältet, Strandvägen, plats 524, Visby

Tisdag 4 juli klockan 14.00 – 14.30

Varför behövs konst i vården?

Medverkande:

  • Elisabeth Wengström, chef konstenheten, kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Inga-Lill Bäckström, projektledare konstenheten, kulturförvaltningen Stockholms läns landsting och ordförande i projektet NKS konstråd
  • Beata Bergius Axelsson, projektledare Tema Cancer, programkontoret, Karolinska Universitetssjukhuset.

Procentregeln
Det är den så kallade procentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en till två procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största samlingar av offentlig konst vilket utgör ett rikt kulturarv.

Nya Karolinska Solna och Framtidsplanen
På Nya Karolinska Solna kommer en högspecialiserad vård för de allra svårast sjuka och skadade att bedrivas. Sjukhuset är en del av en omfattande utveckling av länets framtida hälso- och sjukvård för att möta vårdbehovet hos länets växande antal invånare. Utöver det nya sjukhuset satsas mer än dubbelt så mycket på att rusta upp och bygga ut både akutsjukhus och övriga sjukhus i länet. Inom landstinget kallas satsningarna Framtidsplanen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera