Skip to main content

Kulturlivet driver projekt för asylsökande

Nyhet   •   Dec 03, 2015 09:53 CET

TEMA: Kultursatsning för asylsökande. Flera kulturaktörer deltar i landstingets satsning för att skapa ett bra asylmottagande i Stockholmsregionen. Projekten handlar bland annat om att på olika sätt få uttrycka sina känslor och dela med sig av sina erfarenheter – både som privatpersoner och som professionella utövare.

Stockholms läns landstings satsning Kultur för asylsökande pågår mellan december och februari och erbjuder mötesplatser och aktiviteter som bidrar till delaktighet och igenkännande - med hjälp av länets bildningsväsende och kultur- och föreningsliv.

Nya Skådebanan Stockholm kommer till exempel att bjuda in ensamkommande barn och ungdomar som flytt till Sverige till en konstvandring på Moderna museet. Tillsammans med museets konspedagog och intendent Maria Taube kommer de sedan att få uttrycka sina känslor och erfarenheter genom att måla.

Koreografen Åsa N Åström kommer i sin tur att sätta upp en skidbalett på en flyktingförläggning i Norrtälje tillsammans med de boende och professionella dansare. Skidbaletten kommer att iscensättas på en åker vid boendet och barn och vuxna från områdena i närheten kommer att bjudas in till premiären för att man ska få komma i kontakt med varandra.Till föreställningen kommer det behövas alltifrån de som dansar och åker skidor till de som hjälper till med rekvisita, kostymer, musik och filmar.

- Att tillsammans skapa en föreställning skapar ett gemensamt mål och det ger självförtroende att våga stå inför publik. Dans som konstform passar också väldigt bra i sammanhanget i och med att den möjliggör möten och kommunikation utan ord och dessutom kan frigöra bundna känslor, säger Åsa N Åström.

Dokumentärfilmbolaget Storys projekt Noncitizen handlar istället om att samtala om känslor, rättigheter och erfarenheter. Med hjälp av filmvisningar på temat flykt kommer de att skapa möten mellan asylsökande och svenskar som flytt till Sverige, i syfte att öppna upp för erfarenhetsutbyte. I samarbete med Tempo dokumentärfestival vill de också skapa en väg in i den svenska filmbranschen för professionella filmare och journalister med erfarenheter av att fly. Som det ser ut nu menar de att det berättas mycket om flykt men mycket sällan av personer som upplevt det själva.

Den fackliga intresseorganisationen Svenska Tecknare kommer i sin tur att arbeta upp kanaler för att hitta asylsökande och nyanlända med bakgrund som illustratörer, formgivare, satirtecknare, serietecknare och animatörer – och underlätta för dem att utveckla och upprätthålla sin professionella verksamhet i Sverige.

- Den här yrkesgruppen är i likhet med författare och journalister också berättare och uttolkare av sin samtid. Genom att skapa möjligheter för dem att fortsätta berätta om sin verklighet ges både en röst och möjlighet till bearbetning av erfarenheter för en större grupp asylsökande än dem själva, säger Jenny Lindahl som är förbundsdirektör på Svenska Tecknare.

Korta fakta om satsningen

September

  • Till följd av den stora flyktingtillströmningen till regionen får kulturförvaltningen i uppdrag av kulturnämnden att utreda möjligheterna för att genomföra en särskild satsning för asylsökande under hösten. Satsningen ska ske inom ramen för ordinarie uppdrag och anslag.

Oktober

  • 3,5 miljoner reserveras för insatsen Kultur för asylsökande som syftar till att skapa ett bra asylmottagande med hjälp av länets bildningsväsende och kultur- och föreningsliv: scenkonstaktörer, länskulturfunktioner, studieförbund och idrottsföreningar.
  • Medlen ska fördelas till projekt som erbjuder mötesplatser och aktiviteter i regionen som bidrar till delaktighet och igenkännande.

November

  • Kulturförvaltningen får in över hundra intresseanmälningar på tre veckor – närmare 40 beviljas stöd.

December - Februari

  • Projekten kommer att genomföras runtom i länet under perioden december-februari.
  • Det är alltifrån interaktiva musik- och teaterframträdanden till idrottsaktiviteter där man erbjuds motion och gemenskap samt workshops inom film, dans, slöjd, cirkus, litteratur och bildkonst där man får ge utlopp för sin kreativitet, umgås och utbyta erfarenheter. Men också projekt som syftar till att nyanlända kulturskapare ska få kontakt med andra utövare inom sitt fält.

Mer information om vår satsning Kultur för asylsökande finns på kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bilden är tagen utanför ett av tre låsta förvar för människor på flykt på Malta, 15 oktober 2011. Från en film i utveckling inom Noncitizen av David Aronowitsch och Hanna Heilborn i samarbete med Sharmarke Binyusuf och Elin Eriksson. Foto: David Aronowitsch.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.