Skip to main content

Kulturnämndens nya mål öppnar för ökad delaktighet

Nyhet   •   Feb 24, 2017 16:10 CET

Eva Bergquist, kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. Foto Anna Molander

Kulturnämndens nya mål öppnar för ökad delaktighet

Kulturnämnden inom Stockholms läns landsting har tagit fram nya mål och en ny vision. Från att tidigare mest ha vänt sig till kulturintresserade öppnar förvaltningen upp och breddar sitt arbete från och med 2017. Nu är ledorden bland andra fri kultur, delaktighet och möten.

De nya mål som kulturnämnden satt 2017 lyder: Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Visionen är: Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

-De nya målen gör att vi ska göra kulturpolitiken mera angelägen och greppbar för en vidare krets än kultursektorn i länet säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen.

Tidigare mål har signalerat att kultur var en viktig samhällsfråga. Men de vände sig snararare till kulturskapare, kulturarbetare och till dem som arbetar på kommunernas kulturförvaltningar.

När den växande och skapande Stockholmsregionen står inför utmaningar behövs nya angreppssätt. Här har kulturen en viktig roll att spela!

-En stor skillnad med dagens arbete är att vi öppnar upp på ett annat sätt än tidigare för delaktighet, så kallad ”participatory culture” som man ibland kallar det. Och att detta i sig är ett sätt att betona att kulturpolitiken också har en social dimension, säger Eva Bergquist.


Se kulturförvaltningens film ”Vad är fri kultur för dig?” och hör vad folk på stan har att säga om kulturnämndens nya mål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy