Stockholms Unga blåsarsymfoniker på Barnens Kulturdag. Foto: Anna Molander
Stockholms Unga blåsarsymfoniker på Barnens Kulturdag. Foto: Anna Molander

Nyhet -

Mer stöd för ungdomars delaktighet i regional idrott och kulturskola

Allmänna Arvsfonden har beslutat att ge 1,6 miljoner kronor i stöd till ett pågående landstingsprojekt som leder vägen för ett utökat fritidsutbud för ungdomar i länet, bland annat genom att öka tillgängligheten över kommungränserna. Med Arvsfondens bidrag kommer inkluderingen av ungas egna röster få ett helt annat utrymme.

Projektet ”Regional kulturskola och idrottsanläggningar” drivs sedan hösten 2016 av kommunerna i Stockholms län, kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting med stöd av Vinnova. Syftet är att bredda utbudet av aktiviteter genom att öka tillgängligheten över kommungränserna. Just nu görs en förstudie om hur intervjuer och fokusgrupper med barn och unga ska genomföras. Man räknar med att fånga in minst 250 röster.

- Tack vare Arvsfondens stöd kan vi nu jobba med ungas delaktighet på ett helt annat sätt i projektet. Dels är det här ett sätt för oss att fånga upp dem som befinner sig utanför organiserade aktiviteter och kanske skulle må bra av ingå i det. Dels vi vill verka för att unga själva ska få ett ökat inflytande över utbud och former för aktiviteterna, som det passar dem bäst, säger Torbjörn Neiman, utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 378 00
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Presskontakt

Torbjörn Neiman

Avdelningschef 08-123 378 06