Skip to main content

Ny rapport kartlägger all forskning om kulturella och kreativa näringar i Stockholms län

Nyhet   •   Mar 19, 2018 14:17 CET

Syntolkning: Porträtt av rapportförfattarna Annika Öhrner och Karolina Uggla med konstnären och forskaren Karin Hansson framför upplyst väggfond med rapporttiteln "Forskning rörande kulturella och kreativa näringar för lärosäten i Stockholms län".

En kartläggning av alla forskningsprojekt kring kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen – det är ett steg för den offentliga sektorn och akademin att närma sig varandra. Det menar kulturförvaltningens chef Eva Bergquist när ny rapport av forskare på Södertörns högskola presenterades.

Många intresserade samlades när rapporten Forskning rörande kulturella och kreativa näringar vid lärosäten i Stockholms län presenterades av Annika Öhrner och Karolina Uggla. Nils Ekedahl, vicerektor på Södertörns högskola och Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen som gett uppdraget till forskarna, hälsade välkomna. Åhörarna bestod av bland annat av representanter från kommuner, högskolor, kulturella verksamheter, institutioner och myndigheter som Tillväxtverket.

Rapportförfattarna Annika Öhrner och Karolina Uggla är kulturvetare och forskare knutna till Södertörns högskola. Deras kartläggning innefattar all forskning kopplad till de kulturella och kreativa näringarna som bedrivits vid lärosäten i Stockholmsregionen mellan 2015-2017.

– Inventeringen visar på att det finns en väldigt rik och intressant forskning i det kulturella och kreativa fältet i Stockholms län. Men samarbeten och kontaktytor mellan forskningen och det offentliga livet i regionen, inom området konst och kultur, behöver utvecklas, konstaterade forskarna.

Röster från publiken var bland annat att kartläggningen visar på bredden för regional utveckling, en förhoppning att detta sätter mer fokus på de kulturella och kreativa näringarna, att det råder för stora kunskapsgap mellan sektorerna, att scenkonsten saknades i rapporten, och frågan vad det kan ge samhällsutvecklingen.

Det fördes även ett samtal mellan de två forskarna och Karin Hansson som berättade om sin bana som konstnär och forskare.

Eva Bergquist avslutade med att konstatera att landstinget låtit ta fram en rapport som väcker intresse, och som är angeläget för flera aktörer.

– Det är roligt att vi nu tagit ett första steg även i kartläggningen av sambanden mellan akademi och kreativa näringar. Med den som grund behöver vi samlas för att konkretisera vad ett nästa steg kan vara.

FAKTA:

  • Kulturella och kreativa näringar – Innefattar områdena arkitektur, audiovisuellt, bild och form, kulturarv, litteratur och press, litterärt och konstnärligt skapande, mode, reklam, scenkonst.)
  • Annika Öhrner – filosofie doktor, docent i konstvetenskap, lektor vid Södertörns högskola.
  • Karolina Uggla - filosofie doktor i konstvetenskap, forskarassistent vid Akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola.
  • Karin Hansson - konstnär och forskare vid Kungliga Konsthögskolan och docent vid Stockholms universitet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.