Skip to main content

Regionarkivets nyhetsbrev juni 2019

Nyhet   •   Jun 27, 2019 11:36 CEST

Ny adress till Regionarkivets portal

I samband med regionbildningen ändrades Landstingsarkivets namn till Regionarkivet och adressen till dess webbplats är numera www.regionarkivet.sll.se.

Ny förvaltningsgrupp för VIR

En ny förvaltningsgrupp för VIR har utsetts. Den består av Per Bolin, Peder Fallenius och Cecilia Söderman. Om ni har frågor som gäller styrdokument för VIR, vänd er till Peder Fallenius, peder.fallenius@sll.se.

Arkivarieträff hos Regionarkivet

Den 9 maj samlades Region Stockholms arkivarier för en träff hos Regionarkivet. Syftet var att utbyta erfarenheter inom dokument- och arkivområdet, men också att gå igenom vilka förändringar som är att vänta samt vilka behov som finns hos regionens myndigheter.

Trafikförvaltningens arkivarier informerade om hur de arbetar med att utföra gallring vid införande och avveckling av system. Representanter från Regionarkivet gick igenom vad som gäller för processerna rörande handläggning av ärenden och framtagande av styrdokument. Sedan 1 april 2018 är Regionarkivet en del av Kulturförvaltningen. Det innebär att Kulturnämnden numera beslutar om föreskrifter/riktlinjer för bevarande- och gallringsplaner samt förelägganden efter genomförd inspektion. Det gavs även information kring leveransprocessen och Regionarkivets nya e-arkiv.

Vi som deltog på arkivarieträffen beslutade att fortsättningsvis samlas i Regionarkivets lokaler vid två tillfällen varje år. I samband med dessa träffar ges det möjlighet för myndigheternas arkivarier att hålla i presentationer för att dela med sig av kunskaper och arbetssätt inom arkiv och dokumenthantering. Sammankomsterna ger också bra tillfällen för att se över myndigheternas utbildningsbehov samt önskemål vad avser Regionarkivets instruktioner och samrådsmallar etc.

Region Stockholms registratorsnätverk

Registratorsnätverket genomförde den 27 juni sin 24:e träff sedan omstarten 2006. Drygt 20 registratorer deltog. Förmiddagens program innehöll en punkt om den nya Tryckfrihetsförordningen och dess inverkan på utlämnande av allmän handling. På eftermiddagen ägnades 1,5 timme åt frågan ”När kontorsytorna krymper – vad gör registrator?”. Diskussionen var livlig avseende problem, möjligheter och risker. Dagens sista ämne behandlade regionens nya avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar. En matnyttig dag avslutades sedan traditionsenligt med ”Nyheter från regionarkivet”.

Regionarkivets utbildningar

Under våren har cirka 20 personer gått arkivredogörarutbildningen. Till hösten blir det nya kurstillfällen. När datum är satta kommer det att annonseras på intranätet och på Regionarkivets arkivportal.

Regionarkivets utbildning ”Att hantera information inom Region Stockholm” finns tillgänglig på Lärtorget. Många har gjort den – gör den du också!

Om du har frågor om våra utbildningar är du välkommen att kontakta Peder Fallenius, peder.fallenius@sll.se.

Leveranser av arkiv och BHV-journaler

Under sommaren är det leveransstopp för analoga och digitala leveranser 14 juni till 12 augusti med undantag för redan bokade leveranser. BHV-supporten är stängd veckorna 28-29.

Nästa Nyhetsbrev kommer i september.

Trevlig sommar!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.