Skip to main content

Landstinget söker konstnärer för keramiskt gestaltningsuppdrag, Nacka Sjukhus

Nyhet   •   Feb 11, 2017 09:00 CET

Keramisk gestaltning i entrén, Nacka sjukhus. ©Stig Lindberg/Bildupphovsrätt 2017. Foto C. Fahlén

Konstnärligt gestaltningsuppdrag: Samtida keramisk relief i dialog med Stig Lindberg

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för det konstnärliga uppdraget Samtida keramisk relief i dialog med Stig Lindberg, Nacka sjukhus.

Uppdraget innebär keramisk gestaltning av totalt 7 väggar i hisshall, placerad i 7 våningsplan samt tillhörande lokaler. Samtliga lokaler är entréer till psykiatriska vårdavdelningar. Genom att gestalta dessa platser fortsätter en tradition av konst på Nacka sjukhus. Gestaltningen ska stå i direkt dialog med den befintliga keramiska gestaltningen i sjukhusets huvudentré, uppförd år 1965 av konstnären Stig Lindberg. Utlysningen är öppen till 2017-03-08.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Nacka sjukhus byggs om och renoveras i tre etapper där den första, som inrymmer psykiatriska vårdavdelningar, planeras stå klar kvartal 4 år 2018. Konstnärlig gestaltning är en viktig del i investeringen. Med konstens olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.

Uppdraget innebär en keramisk gestaltning av relief på en genomgående vägg i hisshallar i 7 våningsplan samt tillhörande lokaler. Varje våningsplan ska få en unik gestaltning där konsten ska anpassas till sitt sammanhang och vara platsspecifik. Teknik som lämpar sig för uppdraget är t ex sandgjuten keramisk relief som med fördel kan integreras med puts på vägg.

Tidplan

  • 2017-03-08 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
  • 2017-03-29, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallellt skissuppdrag.
  • 2017-04-05, planerat startmöte för uppdraget.
  • 2016-08-15, inlämning av skissförslag.
  • 2017-08-29, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
  • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
  • Juni-Aug 2018, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

1.vara yrkesverksam konstnär

2.vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden, och offentliggörs i april 2017 på denna sida på kulturförvaltningens webbplats. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Förutsättningar på platsen och budget

Mer information om uppdragets förutsättningar finns på denna sida på kulturförvaltningens webbplats. Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2017-02-28 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.


English
OPEN CALL Stockholm County Council invites artists to apply for a public art Commission. The art commission concerns a ceramic commission at Nacka hospital. Read more and apply before Mars 8, 2017 here.

Visit the cultural administration's facebook page!
There you can receive updates on all our activities: facebook.com/Kulturforvaltningen (Swedish only).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.