Skip to main content

Stockholms läns landsting vill strategiskt samordna länets kultur- och föreningsliv

Nyhet   •   Jun 16, 2017 11:00 CEST

Eva Bergquist är chef för kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Foto: Katarina Wikström. Syntolkning: Eva står framför publik på Landstingshuset i Stockholm.

Fyra nya, strategiska rapporter lägger en första grund för kulturförvaltningens ambition att strategiskt samordnakulturpolitiska insatser tillsammans med kommunerna.

– Landstingets samverkande roll i våra kommuner blir viktig för att vi ska säkra så mycket kultur som möjligt för medborgarna i det här länet, säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

16 av Stockholms läns 26 kommuner var representerade när kulturförvaltningen nyligen bjöd in kultur- och fritidschefer till presentation och frågestund på Landstingshuset. Under våren har fyra rapporter tagits fram på uppdrag av kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. Syftet är att kunna axla en tydligare strategiskt samordnade roll i regionen. Alla rapporter berör kultur i regionen, i kommunernas och länets intresse.

Rapportförfattarna var på plats och presenterade sina arbeten. Det fanns även tid för frågor och kommentarer från de inbjudna kultur- och fritidscheferna från kommunerna.

– Rapporterna som vi tagit fram visar att vi på landstinget jobbar med frågeställningar som också är relevanta för kommunerna. Ska alla kommuner ta fram samma rapporter eller kan istället vi, landstinget, som en regional aktör, bidra till en samordning genom att ta ett ledarskap i de här frågorna? Jag tror att landstingets samverkande roll blir viktig för att vi ska säkra så mycket kultur som möjligt för medborgarna i det här länet, säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

Kort sammanfattning av de fyra rapporterna:

 • Ida Thomsons ”Medborgerligt engagemang och föreningsstöd” summerar fältet av de föreningsstöd som finns. Det ska kunna användas som diskussionsunderlag för frågor som hur landstinget som bidragsgivare kan stimulera civilsamhällets engagemang bättre.
 • I förstudien ”Bevarande kulturmiljöer och utvecklat samhälle. Två mål som går att förena” skriver Jan Olov Westerberg om hur man på bästa sätt kan stärka kulturmiljöer i länets kommuner.
 • Karolina Uggla och Annika Öhrner från Södertörns högskola har gjort ”Översikt över forskning kring de kulturella och kreativa näringarna”, en inventering av den forskning som pågår på högskolor i Stockholms län inom kulturella och kreativa näringar.
 • Per Svenssons ”Hur mycket statliga kulturpengar går till Stockholms län?” summerar hur mycket av statens bidrag och stöd som tillfaller Stockholmsregionen. Det är relevant när Stockholms län nu diskuterar att ingå i kultursamverkansmodellen, en fördelningsmodell som alla län i Sverige ingår i förutom Stockholm.


Samtliga rapporter är i sina slutskeden och kommer finnas tillgängliga på kulturförvaltningens webbplats kultur.sll.se/publikationer inom kort.

Kommentarer (2)

  Hej!
  Låter som ett spännande och angeläget arbete. Finns det möjlighet att ta del av de fyra rapporterna?
  Med vänlig hälsning
  Lena

  - Lena Johansson - 2017-06-19 09:47 CEST

  Hej Lena, kul att du tycker det! Rapporterna är alla i sitt slutskede och kommer att publiceras på vår webbplats kultur.sll.se/publikationer när de är klara. Ett tips är att följa oss på Facebook där vi direkt publicerar när nya rapporter finns att läsa: https://www.facebook.com/Kulturforvaltningen/.

  - Sofia Emthén - 2017-06-19 10:43 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera