Skip to main content

Studieförbunden driver projekt för asylsökande

Nyhet   •   Dec 21, 2015 09:55 CET

TEMA: Kultursatsning för asylsökande. Flera av studieförbunden deltar i landstingets satsning för att skapa ett bra asylmottagande i Stockholmsregionen. Deras projekt innehåller kreativa skapanden med olika syften som att bearbeta upplevelser, nätverka och frikoppla tankarna från vardagen.

Stockholms läns landstings satsning Kultur för asylsökande pågår mellan december och februari och erbjuder mötesplatser och aktiviteter som bidrar till delaktighet och igenkännande - med hjälp av länets bildningsväsende och kultur- och föreningsliv.

Studieförbundet Bilda Öst kommer i samarbete med stiftelsen Friends att erbjuda projektet ”Min väg till Sverige” i vilket filmregissören och journalisten Zanyar Adami kommer att uppsöka boenden i länet för ensamkommande flyktingbarn. Där kommer han att visa och samtala med barnen om sin film Krigsduvor som är präglad av hans egna erfarenheter av att fly till Sverige utan föräldrar. Han kommer också att berätta hur livet i Sverige varit för honom efter flykten och inspirera barnen till att använda sina erfarenheter konstnärligt för att bearbeta sina upplevelser.

- I våra lokaler här på förbundet kommer barnen sedan att få samtala kring frågor som barns rättigheter, identitet och integration utifrån seriealbumet ”Vi ska ses igen Sanam” om en pojke som flyr från Afghanistan. De kommer också att få delta i skriv- och musikworkshops och få information om verksamheter där de kan fortsätta med kreativa skapanden, berättar Charlotte Backlund som är konsulent på Studieförbundet Bilda Öst.

Studieförbundet Vuxenskolan anordnar i sin tur ett projekt där över fyrahundra ensamkommande ungdomar från olika delar av Stockholmsregionen får delta i kulturworkshops en gång i veckan under en sexveckorsperiod. Det är workshops inom alltifrån filmproduktion till breakdance, DJ skola, musikproduktion och acroyoga beroende på ungdomarnas intressen. Tanken är att de ska hitta en kulturform som de trivs med samtidigt som de får möjlighet att vidga sitt nätverk för att lättare komma in i samhället.

Studiefrämjandet Stockholms län kommer istället att arrangera cirklar för vuxna och barn runtom i regionen där man bland annat får teckna, sticka, sjunga i kör och prova på olika instrument.

- Kreativa uttrycksformer är ett bra sätt för att frikoppla tankarna för en stund från allt vad det innebär att etablera sig i ett nytt land. I samarbete med Nordiska museet kommer vi också att erbjuda cirklar och guidningar på temat svenska traditioner och svensk kultur i syfte att ge kunskaper om Sverige, säger Anjana Saltas som är projektledare på Studiefrämjandet i Stockholms län.

Korta fakta om satsningen

September

  • Till följd av den stora flyktingtillströmningen till regionen får kulturförvaltningen i uppdrag av kulturnämnden att utreda möjligheterna för att genomföra en särskild satsning för asylsökande under hösten. Satsningen ska ske inom ramen för ordinarie uppdrag och anslag.

Oktober

  • 3,5 miljoner reserveras för insatsen Kultur för asylsökande som syftar till att skapa ett bra asylmottagande med hjälp av länets bildningsväsende och kultur- och föreningsliv: scenkonstaktörer, länskulturfunktioner, studieförbund och idrottsföreningar.
  • Medlen ska fördelas till projekt som erbjuder mötesplatser och aktiviteter i regionen som bidrar till delaktighet och igenkännande.

November

  • Kulturförvaltningen får in över hundra intresseanmälningar på tre veckor – närmare 40 beviljas stöd.

December - Februari

  • Projekten kommer att genomföras runtom i länet under perioden december-februari.
  • Det är alltifrån interaktiva musik- och teaterframträdanden till idrottsaktiviteter där man erbjuds motion och gemenskap samt workshops inom film, dans, slöjd, cirkus, litteratur och bildkonst där man får ge utlopp för sin kreativitet, umgås och utbyta erfarenheter. Men också projekt som syftar till att nyanlända kulturskapare ska få kontakt med andra utövare inom sitt fält.

Mer information om vår satsning Kultur för asylsökande finns på kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bilden är tagen ur seriealbumet ”Vi ska ses igen Sanam” som skapats av tecknaren Peter Bergting och författaren och journalisten Oskar Ekman som inför projektet gjort intervjuer med ensamkommande flyktingbarn. Albumet ingår i ett metodmaterial som Friends tagit fram inom sitt projekt Hej Sverige som Studieförbundet Bilda Öst använder i samtal med ensamkommande flyktingbarn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy