Skip to main content

Tips om stöd till digital konst och kultur

Nyhet   •   Dec 09, 2013 08:01 CET

Vi vill tipsa om att Nordisk Kulturfond sätter fokus på digital konst och kultur och har öronmärkt tre miljoner danska kronor till Årets Nordiska Kulturbegivenhet, Digital 2015 - 2016.

Vartannat år delar fonden ut tre miljoner DKK till ett nordiskt samarbetsprojekt inom ett för fonden aktuellt och viktigt tema. Beviljningen ska bidra till ett större nordiskt samarbete inom det valda temat och skapa en större synlighet och intresse för det nordiska kultursamarbetet. För 2015-2016 sätter fonden fokus på digital konst och kultur. Med detta avses konst och kultur som skapas och produceras och som kan interagera och förmedlas med hjälp av ny teknik och digitala medier.

Fonden önskar med satsningen att ge ett lyft till de aktörer som ägnar sig åt att skapa ny konst och nya uttryck med utgångspunkt i ny teknik och nya medier och stimulans till den arena där konst och teknik kan samverka.

Sista ansökningsdatum: 15 februari 2014

För mer information: http://www.nordiskkulturfond.org/digital

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera