Skip to main content

Tips om Mobilitetsstöd från Kulturkontakt Nord

Nyhet   •   Dec 09, 2013 08:00 CET

Vi vill tipsa om ett stöd som riktar sig till hela konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna: 
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, producenter, kulturredaktörer och kulturforskare etcetera.

Följande gäller:

  • Professionella konstnärer inom alla konstformer kan ansöka om vistelsestipendium till ett annat land i Norden eller Baltikum än landet som de är fast bosatta i.
  • Vistelsestipendiet täcker utgifterna för 1-10 dygn vistelse enligt en genomsnittlig beräkningsgrund för två kategorier (huvudstadsregionen, det övriga landet).
  • Observera att den sökande och resenären skall vara en och samma person.
  • Stödet beviljas åt individer och grupper på max 6 personer.
  • Organisationer beviljas inte stöd.
  • I en gruppansökan skall alla medlemmarna resa samma tidpunkt från samma ort och till samma destination.
  • De sakkunniga har rätt att besluta om och vilka i en gruppansökan som beviljas stöd.
  • Det går endast att sända in en ansökan per modul och ansökningsomgång.
  • Observera även att första möjliga resedatum är två (2) månader efter tidsfristen för ansökningarna löpt ut.

Stödets storlek baserar sig på ett fast dagtraktamente och en fast genomsnittlig resekostnad som beräknas enligt vistelsens längt och destination.

Stödet delas ut fyra gånger per år.
Ansökan senast: 15 februari 2014.

För mer information: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/mobilitetsprogrammet/mobilitetsstoed

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera