Skip to main content

Stöd för internationella samarbeten

Nyhet   •   Sep 08, 2014 10:34 CEST

Kulturrådet lyser nu ut Mobilitetsstöd, Nätverksstöd samt Stöd till internationella projekt. Svenska aktörer kan söka Mobilitetsstöd för till exempel turnéer, seminarier och utställningar i utlandet. Inbjudan från utländsk arrangör eller annan samordnande utländsk part ska bifogas ansökan. Man kan även söka stöd för att bjuda in internationella aktörer till Sverige.

Stödet för Internationella samarbeten kan sökas för långsiktiga internationella samarbeten och EU-projekt i Sverige och i utlandet. Stödet kan täcka alla delar av projektets kostnader. Medfinansiering från internationella samarbetsparter bör som regel finnas för att ansökan ska beviljas.

Svenska institutioner och fria aktörer som arbetar med eller arrangerar professionell verksamhet inom musik kan söka stöd för internationella samarbetsprojekt. Fri aktör är en juridisk eller fysisk person med F-skattsedel. Fria aktörer prioriteras. Enskilda utövare prioriteras inte utan hänvisas till Konstnärsnämnden.

Senaste ansökningsdag: olika datum för olika stöd under oktober

För mer information: http://www.kulturradet.se/bidrag/Aktuella-bidrag/

 

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med övergripande uppgift att främja möjligheter för enskilda konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap. Fyra gånger på år utlyser man ett resebidrag samt ett stöd till internationella kulturutbyten. Konstnärsnämnden delar inte ut bidrag som är mindre än 3 000 kr. Alla typer av stöd är riktade till enskilda konstnärer. Du kan alltså inte lämna in ansökan för en grupp, institution eller liknande.

Internationellt kulturutbyte: Bild och form, musik, teater, dans, film
Resebidrag: Dans, film, teater

Sista ansökningsdag 5 november.

För mer information: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11167

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy