Skip to main content

Tips om utlysning för nätverksstöd från Kulturkontakt Nord

Nyhet   •   Dec 05, 2013 08:00 CET

Vi vill tipsa om att nätverksstöd från Kulturkontakt Nord kan sökas för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stödet omfattar samarbete med olika aktörer, att utveckla partnerskap och att lära sig av varandra, vilket är kärnan i ett nätverk.

Ett nätverk utvidgar kontakter, utbyter erfarenheter och utvecklar kunskap och kunnande. Det fungerar även som en kulturell, konstnärlig och social struktur mellan organisationer, grupper och/eller individer.

Kortvarigt nätverksstöd:

  • bidrag för ettåriga nätverk
  • max € 25 000
  • kan utgöra högst 70 % av de totala kostnaderna
  • nätverket svarar själv för den övriga finansieringen och specificerar den i sin ansökan
  • ett välfungerande nätverk kan efter detta söka om bidrag till långvarigt nätverksamarbete

Ett nätverk skall bestå av partners från:
a) minst tre nordiska länder eller Grönland, Färöarna och Åland eller
b) minst tre baltiska länder eller
c) en kombination av minst tre partners från de nordiska länderna, Grönland, Färöarna och Åland eller de baltiska länderna.

På grund av kulturpolitiskt tungt vägande skäl kan man avvika från den här principen. Nätverket kan också omfatta partners som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.

Ansök senast: 19 februari 2014.

För mer information: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/mobilitetsprogrammet/stoed-till-naetverk

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera