Skip to main content

Tips om utlysning från EU:s kulturprogram

Nyhet   •   Dec 11, 2013 11:04 CET

NU GÅR DET ATT SÖKA STÖD INOM KREATIVA EUROPA 

Den 10 december publicerade Europeiska kommissionen riktlinjer och ansökningshandlingar för de olika bidragen inom EU:s nya program Kreativa Europa. Stöden gäller för kultur, film och andra medier. 

Programmets allmänna mål är att främja arbetet med att värna om och marknadsföra Europas kulturella och språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft för att främja smart och hållbar tillväxt för alla.

Inom delprogrammet för film och medier finns nu bland annat möjlighet att söka stöd för projektutveckling, europeiska tv-program, biografdistribution, samt stöd till filmfestivaler.

Inom delprogrammet kultur finns möjlighet att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Sista ansökningsdatum varierar mellan de olika stödformerna, men samtliga är i mars 2014.

 

Mer info om delprogrammet Media från MEDIA Desk:

http://www.sfi.se/sv/varastod/MEDIA-Desk-Sverige/Nyheter/De-forsta-utlysningarna-fran-Kreativa-Europa-publicerade/

Mer info om delprogrammet Kultur från Kulturkontakt Sverige:
http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Om-ansokan/Nytt-program-2014-2020/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera