Skip to main content

Utlysning konstuppdrag/Open call for artists

Nyhet   •   Jan 14, 2016 11:36 CET

Svenska

Stockholms läns landsting bjuder in konstnärer för att anmäla intresse till åtta konstuppdrag på Södersjukhuset.

Uppdragen avser centrala delar av den inre miljön på sju vårdavdelningar och en administrativ enhet. De konstnärliga gestaltningarna ska bidra till att ge miljöerna särprägel, en trygg och omsorgsfull atmosfär samt skapa nya tankevärldar hos patienter, besökare och personal.
Läs mer och anmäl intresse.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bild: Södersjukhuset. Illustration: Link Arkitektur.

English

Stockholm County Council invites artists to apply for eight public art commissions at Södersjukhuset.

The commissions are to be executed in central interior areas in seven nursing wards and one administrative unit. The artistic creations shall contribute to giving the environments a distinctive character, an atmosphere of care and security as well as to create ideas and new realms of thoughts for patients, visitors and staff. Read more and apply here.

Visit the cultural administration's facebook page! There you can receive updates on all our activities: facebook.com/Kulturforvaltningen

Image: Södersjukhuset. Illustration: Link Arkitektur.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy