Skip to main content

Utlysning: Två konstuppdrag Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Nyhet   •   Okt 20, 2016 15:51 CEST

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av avdelningar för allmän psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De konstnärliga gestaltningarna avser centrala delar av den inre miljön inom sammanlagd åtta vårdavdelningar.

Stockholm har ett växande behov av ändamålsenliga lokaler för psykiatrisk vård. I Framtidsplanen för hälso- och sjukvården framhålls vikten av att ha ett jämlikt vårdutbud i hela länet. För att kunna erbjuda fler vårdplatser och skapa fler enkelrum behövs en renovering samt investering i nuvarande lokaler. I landstingsinvesteringsbudget finns därför ett förslag till ombyggnad av åtta vårdavdelningar på Huddinge sjukhus.

Allmänpsykiatrins lokaler i M4-huset inom Huddinge sjukhusområde ska nu byggas om. Rivningsarbetet har påbörjats och inflyttning i de första färdigbyggda avdelningarna planeras till slutet av 2017. Hela ombyggnationen beräknas därefter vara färdig i etapper under 2018 och 2019.

Förutsättningar på platsen

Verksamheten kommer att bestå av åtta vårdavdelningar på två våningsplan.
Varje våning kommer att innehålla 50+ vårdrum uppdelat i fyra vårdavdelningar.
De två konstnärliga gestaltningsuppdragen avser ett våningsplan per uppdrag.

Det finns en färgsättning för avdelningarna som skapats i linje med övergripande riktlinjer för gestaltning på Karolinska Huddinge. Färgsättningen av de åtta vårdavdelningar kommer att följa olika teman. Dessa teman ska dock inte ses som styrande för utvecklingen av konstprojekten. Den allmänpsykiatriska heldygnsvården på Huddinge sjukhus innebär ett specifikt sammanhang för den konstnärliga gestaltningen. Konsten ska kunna samspela med vårdmiljön och signalera stabilitet för betraktaren.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Arbetet med konsten på länets sjukhus präglas av en tilltro till individens kapacitet, och en strävan att se till det friska i människan. Konsten är viktig för den estetik den tillför platsen och som ett uttryck för en humanistisk samhällssyn.

Ett antal ytor i allmänna utrymmen på varje avdelning har redan fastslagits som passande ytor för konst; entrémiljö, matrum, och olika sittytor. Konsten kommer ej installeras i vårdrum.

Kulturförvaltningen har i detta läge inga krav på särskild inriktning eller val av medium för den konstnärliga gestaltningen. Arbetet med utvecklingen av gestaltningsförslaget kommer att inkludera ett nära samtal med representanter för den allmänna psykiatrins vårdverksamhet. Detta arbete kräver lyhördhet för vårdens specifika situation samt en förståelse för vikten av konstens integritet och egenvärde.

Genom att tillföra konstnärliga uttryck kan kulturförvaltningen samverka med vården i skapandet av attraktiva tilltalande miljöer och en välkomnande atmosfär. Den övergripande utformningen av lokalerna ska förstärka patienternas personliga integritet, och möjligheter till delaktighet. En välvårdad vårdmiljö signalerar respekt och omsorg för patienter och personal. Omsorgsfull gestaltning och val av konst är även ett sätt att skapa positiv avledning för patienter.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting gäller följande:

  1. Sökande ska vara yrkesverksam konstnär
  2. Sökande ska vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
  • sökande ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Intresseanmälan sker via webbformulär på www.kultur.sll.se

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.