Skip to main content

Film Stockholm och KTH i forskningssamarbete inom vårdsektorn

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2016 09:53 CEST

Film Stockholm och KTH testar Virtual Reality-teknik på Gustavsbergs vårdcentral. Foto: Film Stockholm.

Film Stockholm har de senaste åren arbetat med Virtual Reality som en resurs inom vården tillsammans med olika samarbetspartners. Nu inleder de ett forskningssamarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att ta fram innovativa behandlingsmetoder för psykisk ohälsa - med hjälp av digitala verktyg och interaktivt berättande.

Film Stockholm har i uppdrag från landstinget att utveckla metoder för hur film och rörlig bild kan användas inom vården. Förra året utvecklade de ett Virtual Reality-spel i samarbete med läkare och sjukgymnaster som kan användas i rehabiliteringen av patienter med till exempel whiplashskador.

- Erfarenheterna därifrån tar Film Stockholm nu med sig in i ett forskningssamarbete med Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH. Tanken är att fördjupa sig i hur kultur, medicin och teknik kan verka tillsammans för att stärka hälsan, berättar kulturförvaltningens chef Eva Bergquist och tillägger att det ska bli mycket intressant att följa resultatet av forskningen.

I projektet som beviljats 400 000 kr från landstingets funktionsområde Forskning och Innovation för en förstudie till forskning kring nya behandlingsmetoder för olika former av psykisk ohälsa, deltar även Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral.

- Det här är startskottet för ett mångårigt samarbetsprojekt som syftar till att skapa innovativa vårdmetoder med 360 film och Virtual Reality som verktyg. Området har potential att bli enormt stort och vi är glada att göra detta tillsammans med en internationellt framstående forskningsinstitution som KTH, säger Joakim Blendulf, chef på Film Stockholm och initiativtagare till forskningsprojektet.

Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) på KTH forskar bland annat i medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling – och har länge bedrivit tvärvetenskaplig forskning med människan i fokus inom fält som teknik, kultur, vård och fysisk aktivitet.

- Vi ser stora möjligheter i att använda nya digitala verktyg för att skapa realistiska simuleringar och upplevelser för att förbättra befintliga behandlingsmetoder inom vården, säger Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och dekan för CSC.

Några korta fakta

  • Studier visar att kultur stärker hälsan. Stockholms läns landsting verkar på olika sätt för att ta till vara kulturens positiva effekter inom vårdsektorn.
  • Under 2015 inleddes ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att arbeta strategiskt för att kultur ska integreras i landstingets vård- och omsorgsenheter i ett långsiktigt perspektiv. De två förvaltningarna samarbetar nu kring upprättandet av ett kompetenscentrum för kultur och hälsa inom landstinget: http://bit.ly/Landstingets-kompetenscentrum-för-kultur-och-hälsa
  • Film Stockholm är Stockholms läns landstings regionala resurscenter för film och rörlig bild och bedriver bland annat verksamheten Film i vården, där man med film som verktyg arbetar med patienters delaktighet och egna skapande i fokus.
  • Film i vården är del av landstingets satsning Kultur i vården som bedrivs av kulturförvaltningen. Inom ramen för denna verksamhet pågår varje vecka subventionerade kulturaktiviteter inom äldreomsorgen i länet och på landstingets olika vårdenheter - sammanlagt 3400 arrangemang under 2015. Hela programutbudet återfinns i katalogen ”Kulturupplevelser”: http://bit.ly/Utbud-Kultur-i-varden
  • Som ett komplement till programkatalogen ”Kulturupplevelser” finns kulturförvaltningens projektstöd Kultur i vården. Det kan sökas fortlöpande under året av verksamheter som erbjuder kulturprogram för vårdtagare på länets sjukhus samt inom landstingets psykiatrienheter. Programmen ska vara återkommande och innehålla aktivt deltagande.
  • Landstingets konstsamling med över 60 000 verk ökar ständigt i samband med satsningen på framtidens hälso- och sjukvård. Konsten bidrar till att skapa stimulerande vårdmiljöer och betyder mycket för patienters och deras anhörigas möte med vården. Kulturförvaltningen driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna. I rapporten ”Konsten att vara specifik” som fil dr Annika Wiik skrivit på uppdrag av förvaltningen kan du läsa mer om konstens betydelse för människors möten med vården:http://bit.ly/Konsten-att-vara-specifik

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.