Skip to main content

Lättare och billigare att idrotta och delta i kulturskola utanför hemkommunen

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2016 13:30 CEST

Det ska bli lättare och billigare för barn som korsar kommungränser för att delta i Kulturskolans aktiviteter.

Barnens idrottande och aktiviteter i kulturskolan är oftast knuten till hemkommunen. Om ett barn utövar sin aktivitet i en annan kommun innebär det extra kostnader, ibland för familjen och andra gånger för den aktuella idrottsföreningen. Ett nytt utvecklingsprojekt ska göra det enklare och billigare att delta i fritidsaktiviteter utanför hemkommunen. 

I Stockholms län finns ett rikt utbud av till exempel musik- och idrottsaktiviteter. Men ofta befinner sig det man efterfrågar inte i hemkommunen. Idag finns det inga smidiga gemensamma rutiner som de 26 kommunerna i länet kan använda för att organisera gemensam verksamhet och att fördela kostnaderna. Varje kommun gör på sitt sätt och det saknas gemensamma debiteringsrutiner.

Situationen är tänkt att förbättras avsevärt med hjälp av ett treårigt projekt som drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholmsidrotten. Det hela samordnas av Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer, FSKF. Projektet, som kommer att pågå under tre år leds av Torbjörn Neiman som är utvecklingschef.

-Modellen ska ge ett bredare utbud av verksamheter i länet. Kommunerna kan med hjälp av ökad samverkan nå bättre resultat till samma eller till och med lägre kostnad än idag, säger Torbjörn Neiman.

Den nya modellen kommer att skapa nya möjligheter bland annat för barn som utövar lite ovanligare aktiviteter, som till exempel motorsport, baseboll och nycirkus. Samma sak gäller även barn som spelar ett mindre vanligt instrument och därför behöver korsa kommungränser för att hitta en lämplig orkester att spela i. Det finns också barn och ungdomar som bor i en kommun och går i skolan i en annan och därför kanske vill delta i aktiviteter där de går i skolan. Med en ny modell kommer man också kunna skapa bättre fördjupningskurser för unga som kommit lite längre och vill utveckla sig ytterligare tillsammans med andra.

Redan idag finns möjligheten för unga att utöva sina aktiviteter i andra kommuner. Men både regelverket och debiteringsnivån varierar mellan olika kommuner. Ofta innebär en korsad kommungräns att föräldrarna tvingas betala dubbel avgift. Även idrottsföreningar drabbas av extrakostnader när de skickar unga till en anläggning i en annan kommun.

-Tanken, som aldrig prövats tidigare i Sverige inom kultur- och fritidsområdet, är att ersättningen ska följa med de idrottande eller kulturutövande unga. Ersättningen regleras sedan mellan kommunerna, säger Torbjörn Neiman.

Planen är att idrottsanläggningar på ett smart sätt ska organiseras så att de kan användas av flera kommuner. Detta öppnar för bättre anpassade anläggningar som också används på effektivast möjliga sätt.

Projektet har också en tydlig inriktning på att skapa ett bredare utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Med samordning kan man satsa på särskilda centra med specialutbildade ledare och lärare och specialutrustade anläggningar.

Torbjörn Neiman har nyligen börjat arbeta på heltid med projektet som finansieras av kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och kultur- och fritidsförvaltningarna i ett stort antal av Stockholms läns kommuner. Ansökningar om externa medel för projektet är också gjorda till Vinnova och Allmänna Arvsfonden.

Projektet är en praktisk och mer handfast fortsättning på ett långsiktigt arbete med samverkan i Stockholms län som påbörjades för nästan 10 år sedan.

Utvecklingschefen Torbjörn Neimans uppdrag är att kartlägga hur situationen ser ut idag och att bygga upp hela modellen för en regionalt utvecklad kulturskola och regional tillgång till idrottsanläggningar. Det ingår också i uppdraget att ta fram förslag på prislista för debitering mellan kommunerna och att peka ut vilka anläggningar som kan fungera som länsanläggningar.

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.