Sollentuna friidrottshall, som invigs den 20 november, deltar i ett projekt som kommer att göra det lättare för ungdomar att idrotta utanför hemkommunen. Foto: Albert Fast
Sollentuna friidrottshall, som invigs den 20 november, deltar i ett projekt som kommer att göra det lättare för ungdomar att idrotta utanför hemkommunen. Foto: Albert Fast

Pressmeddelande -

Nytt koncept för ungdomsidrott testas för första gången i Sollentuna

I nybyggda Sollentuna friidrottshall provas ett helt nytt koncept för samarbete mellan kommuner. Denna idrottsanläggning kommer att kunna användas på lika villkor av ungdomar från flera närliggande kommuner. Därmed blir det billigare och enklare för både familjerna och idrottsföreningarna. Tanken är att konceptet ska börja användas på idrottsanläggningar över hela länet.

Barns och ungdomars idrottande och kulturaktiviteter, till exempel i Kulturskolan, är idag oftast knutna till hemkommunen. Om någon utövar sin aktivitet i en annan kommun innebär det extra kostnader, för både familjen och kommunen. Nu ska ett nytt utvecklingsprojekt förenkla och bredda utbudet av aktiviteter i länet.

– Att vi lyckats få till samarbetet kring Sollentuna friidrottshall är en stor framgång och en viktig ”pilot” för att gå vidare med att bygga en modell för resten av länet. Här kan vi lära oss och justera i skarpt läge, säger Torbjörn Neiman, utvecklingschef som leder projektet.

Kommunerna som är klara för samarbete kring Sollentuna friidrottshall är: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Fler kommuner förväntas ansluta senare.

Projektet samordnas av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer, FSKF. Förhoppningen är att samtliga 26 kommuner i Stockholms län ska vara med i detta samarbete.

I Stockholms län finns ett rikt utbud av musik- och idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men ofta befinner sig det man efterfrågar inte i hemkommunen. Idag finns det inga smidiga gemensamma rutiner som kommunerna i länet kan använda för att organisera gemensam verksamhet och att fördela kostnaderna. Varje kommun gör på sitt sätt och det saknas gemensamma debiteringsrutiner.

Situationen är tänkt att förbättras avsevärt med hjälp av ett treårigt projekt som drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholmsidrotten.

– Den nya modellen ska framförallt förenkla för de aktiva, bredda utbudet och göra aktiviteterna mer tillgängliga. Den kommer också att bidra till lägre kostnader, både för kommunerna och ungdomarnas familjer, säger Torbjörn Neiman.

Projektet har redan väckt stort intresse bland många aktörer. Både statliga Vinnova och Allmänna Arvsfonden har gått in med avsevärda projektbidrag.

– Tanken, som aldrig prövats tidigare i Sverige inom kultur- och fritidsområdet, är att ersättningen ska följa med de idrottande eller kulturutövande unga. Ersättningen regleras sedan mellan kommunerna.

Den nya samverkansmodellen bygger på några grundidéer:

  • Idrottsaktivitet där det passar och där jag vill.
  • Gå i kulturskola där det passar och där jag vill.
  • Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

I projektet mäts just nu hur många barn och ungdomar som nästan dagligen passerar över kommungränserna. De rör sig av många olika skäl. En del bor i en kommun och går i skola i en annan. Andra vistas ofta hos någon närstående i en annan kommun än där de är skrivna.

– Vi kan redan konstatera en del spännande fakta och ser att det är fler än vad man tro som dagligen passerar kommungränserna, berättar Torbjörn Neiman.

Läs också vad Sollentuna kommun skriver om detta:

https://www.sollentuna.se/sv/nyheter--press/nyhet-uppleva--gora/sollentuna-friidrottshall-blir-en-regional-arena-for-ett-tiotal-klubbar-i-norra-stockholm/

Ämnen

Taggar

Regioner


Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Presskontakt

Kulturförvaltningen

Presskontakt 0704842234

Relaterat material