Skip to main content

Satsning på virtual reality mot fobier

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 14:22 CEST

VR-glasögon testas mot fobier på Gustavsbergs vårdcentral.

Terapi med hjälp av virtual reality fungerar mot fobier. Kulturnämnden fortsätter stödja rörlig bild inom vården. Under 2017 inleds en större klinisk studie av fobipatienter på Gustavsbergs vårdcentral.

Under 2016 startades en förstudie för att utveckla metoder för att behandla fobier med hjälp av filmer som visas i VR-glasögon. Samarbetande parter i förstudien var Film Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Gustavsbergs vårdcentral och Karolinska Institutet. Syftet var att under 2016 ta fram ett koncept och en prototyp, samt göra mindre förberedande kliniska tester.

Beslutet att fortsätta stödja verksamheten framgår av slutlig budget 2017 som togs av Stockholms läns landstings kulturnämnd under sammanträdet den 28 september.

I projektet behandlas patienter som sökt sig till Gustavsbergs vårdcentral för att få hjälp med agorafobi, även kallat torgskräck. Verkliga miljöer, där människor kan uppleva torgskräck, har filmats i 360 grader. Tack vare VR-glasögonen kan patienterna se sig omkring i alla riktningar och därmed få en stark känsla av en äkta situation.

De digitala möjligheterna gör att läkaren kan finjustera de terapeutiska aspekterna och anpassa behandlingen efter patientens individuella behov och vårdförlopp. Tekniken bedöms också ha potential att öka vårdkvaliteten, att kunna arbeta med distansterapi och att minska personalbehovet. Dessutom kommer den digitala miljön att tillhandahålla värdefulla data för kvalitetssäkring och uppföljning.

Under 2014-2015 samarbetade Film Stockholm med läkare och sjukgymnaster för att använda VR-teknik i rehabilitering av patienter med nackskador. Resultatet blev en prototyp i form av ett dataspel. Metoden att använda VR i kombination med estetik och interaktivt berättande från film- och spelvärlden har gett erfarenheter som kan användas inom fler delar av vården.

-Vi ser att potentialen i virtual reality och 360-filmtekniken är enorm för vårdfältet och det känns inspirerande att jobba med ett sådant dedikerat team från Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral som både kan föra utvecklingen och forskningen inom området framåt, säger Joakim Blendulf, chef för Film Stockholm och initiativtagare till projektet.

För mer information eller frågor:
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,joakim.blendulf@filmstockholm.sll.se, 08-123 378 81.
Mikael Ström, kommunikatör,mikael.strom@filmstockholm.sll.se, 08-123 378 85.

Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Film Stockholm drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning på uppdrag av kulturnämnden, och med stöd från Svenska Filminstitutet. Film Stockholm driver Filmbasen, länets plattform för filmstöd och talangutveckling inom film och rörlig bild, i samarbete med Botkyrka kommun. Filmbasen ligger i Subtopiaklustret i Alby, Botkyrka.

Film Stockholm tillhör Stockholms läns landstings organisation och är en av länets sex länskulturfunktioner som får ekonomiskt stöd av landstinget. Syftet med länskulturfunktionerna är att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län – inte minst för barn och unga. Övriga länskulturfunktioner är Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum, Länsmusiken i Stockholm och Dans i Stockholm stad och län.

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.