Media no image

Kulturrådet betonar kulturtidskrifterna i remissvar till Medieutredningen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 13:26 CET

I november redovisade Medieutredningen sitt slutbetänkande, som innehåller en analys av den svenska mediemarknaden och slutsatser om framtidens mediepolitiska verktyg. Bland annat föreslår utredningen ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier. Kulturrådet, en av betänkandets 120 remissinstanser, har nu kommit med remissvar. Vi föreslår exempelvis ett stärkt stöd till kulturtidskrifter.

Kulturtidskrifterna har stor betydelse for yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Stödet till kulturtidskrifter främjar kvalitet och fördjupning och gör det möjligt för fler personer att göra sina röster hörda genom det skrivna ordet. Pågående nedskärningar inom dagspress, neddragning av kulturbevakning och sammanslagningar av kulturredaktioner gör att kulturtidskrifterna axlar ett allt större ansvar för kritik och debatt inom kulturområdet och för samhällsdebatt i vidare mening. Flera kulturtidskrifter har idag en viktig och unik lokal och regional kulturbevakning och kulturkritik som dagspressen saknar eller kraftigt skurit ned under senare år.

Effekterna av dessa förändringar skulle kunna mildras genom ett utökat stöd till kulturtidskrifter och därmed öppna för fler sökande genom att också inkludera kvalificerad nyhetsjournalistik och samhällsdebatt. Höjning av anslaget skulle även ge kvalitativa kulturtidskrifter möjlighet att betala rimlig ersättning till sina redaktörer och medarbetare och därmed förbättra villkoren för professionella kulturarbetare. Dagstidningarnas kulturjournalister, kritiker och andra medarbetare är idag i hög utsträckning frilansare som även har kulturtidskrifter som uppdragsgivare. En höjning av anslaget skulle ha mycket stor betydelse för att utveckla en oberoende kulturbevakning och främja medborgarnas tillgång till samlande arenor med allsidig, tillförlitlig och aktuell information.

- En frekvent kulturbevakning, kritik och debatt, både lokalt och nationellt, har stor betydelse  för ett levande kulturliv, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet.

Utredningen tar även upp insatser för att förbättra mediesituationen för de nationella minoriteterna, bland annat rätten till nyhetsinformation på det egna språket. Kulturrådet instämmer i de rättighetsperspektiv som utredningen kommit fram till i denna fråga, men vi drar också slutsatsen att det, även med utredningens förslag, finns ett alltför stort gap mellan det föreslagna mediestödet och villkoren för stöd till kulturtidskrifter. Kulturrådets stöd till nationella minoriteters kulturtidskrifter omfattar redan idag titlar som i stor utsträckning är nyhetsförmedlande. Ett utökat uppdrag och ett ökat anslag till stödet for kulturtidskrifter skulle kunna överbrygga det gapet.

LÄS MER:

En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, SOU 2016:80

Kulturrådets remissvar till Medieutredningens slutbetänkande www.kulturradet.se


Ytterligare information:

Jan Kärrö, handläggare

Telefon 08 – 519 264 61

jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig

Telefon: 08 – 519 264 25

helene.oljons@kulturradet.se

I november redovisade Medieutredningen sitt slutbetänkande, som innehåller en analys av den svenska mediemarknaden och slutsatser om framtidens mediepolitiska verktyg. Bland annat föreslår utredningen ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier. Kulturrådet, en av betänkandets 120 remissinstanser, har nu kommit med remissvar. Vi föreslår exempelvis ett stärkt stöd till kulturtidskrifter.

Läs vidare »
Media no image

1,3 miljoner kronor i turnéstöd till musikgrupper

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 11:25 CET

Sceniska vokalgruppen VoNo gör flera gästspel i Nordamerika, death metal-bandet Frantic Amber turnerar i Europa och barockensemblen Giovannikvartetten ska ut på sverigeturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 34 aktörer på cirka 1,3 miljoner kronor.

Andra internationella projekt som får stöd är popartisten Jens Lekman som gör en omfattande turné i Nordamerika och Europa, jazzgruppen Susanna Risberg Trio som besöker Kina och världsmusikgruppen Sirocco för konserter i Tyskland.

Bidraget kan sökas för både nationella och internationella turnéer. Exempel på artister vars turnéer i Sverige får stöd är folkmusikduon 232 Strängar, rapparen Zacke och den experimentella popgruppen Cecilia Nordlund & Fullmånen från helvetet.

Bidragsgivningen är relativt jämställd. De beviljade turnéerna omfattar 42 procent musiker som är kvinnor och 58 procent män. I konstnärlig ledning är andelen kvinnor 46 procent och andelen män 54 procent.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt att möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till musikgruppers nationella och internationella turnéer.

Läs mer
Bidragsfördelning turnébidrag till fria musikgrupper, 8 mars 2017

Ytterligare information
Jakob Linder Eknor, handläggare
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Sceniska vokalgruppen VoNo gör flera gästspel i Nordamerika, death metal-bandet Frantic Amber turnerar i Europa och barockensemblen Giovannikvartetten ska ut på sverigeturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 34 aktörer på cirka 1,3 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

Dags att öka stödet till det fria kulturlivet

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 13:14 CET

I dag, den 1 mars, lämnar Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Kulturrådets prioritering för den kommande treårsperioden är tydlig: det är dags att öka stödet till det fria kulturlivet. Anslagen för exempelvis koreografer, fri scenkonst, musikarrangörer och konstnärsdrivna gallerier har inte räknats upp på många år och ersättningar och löner till kulturaktörerna har därför successivt urholkats.

Genom Kulturrådet fördelar staten årligen 250 miljoner kronor till organisationer inom det fria kulturlivet. Stöden finansierar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet i hela landet. En ökning av stöden skulle bidra till en vitalisering av Sveriges kulturliv och göra det möjligt för fler att ta del av konstnärliga upplevelser.

- Ett ökat stöd till det fria kulturlivet ger också positiva effekter för offentliga kulturinstitutioner, internationella kulturutbyten samt barns och ungas möjligheter att uppleva kultur, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

De kulturpolitiska målen som riksdagen beslutat om betonar att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

- Den yttersta garanten för att detta genomförs är det fria kulturlivet, konstaterar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande.

Läs mer
Budgetunderlag 2018-2020

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

I dag, den 1 mars, lämnar Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Kulturrådets prioritering för den kommande treårsperioden är tydlig: det är dags att öka stödet till det fria kulturlivet.

Läs vidare »
Media no image

Nominera ny läsambassadör

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 10:22 CET

Det är nu dags att utse ny läsambassadör från hösten 2017 och två år framåt. Nomineringsperioden startar första mars och stänger 1 april. En sjuhövdad jury utser sedan den slutgiltiga kandidaten som presenteras på Bok& Bibliotek i Göteborg i september.

Kulturrådet beslutade 2010 att inrätta en nationell läsambassadör med syfte att ge litteraturen och läsfrämjande ett ansikte utåt. 2011 utsågs Johan Unenge till Sveriges första läsambassadör. Han följdes av Johanna Lindbäck (2013-2015) och Anne-Marie Körling (2015-2017).

Läsambassadörens uppdrag
Läsambassadören ska utifrån Kulturrådets handlingsprogram och prioriterade målgrupper verka för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Uppdraget är på två år och omfattar motsvarande 40 procent av en heltidstjänst.

Läsambassadören ska:

 • vara en engagerad läsfrämjare som når ut och skapar förtroende
 • vara van vid och tycka om att framträda offentligt
 • ha intresse för och förmåga att arbeta utåtriktat mot en eller flera andra sektorer än kultur- och skolsektorn
 • ha förmåga att arbeta självständigt

Läsambassadören medverkar även på mässor, litteraturfestivaler, konferenser och andra offentliga arenor runt om i Sverige. Kulturrådet fungerar som stöd, men läsambassadören har stort utrymme att själv utveckla uppdraget.

En ny jury har just blivit utsedd.

Jury
Eli Abadji, informatör och kulturansvarig, IF Metall Västra Skaraborg
Daniel Boyacioglu, poet, musiker 
Sofia Gydemo, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet
Ingrid Källström, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Björn Orring, kommunikatör, Svensk biblioteksförening
Daniel Sjölin, författare
Karin Wahlén, kulturcoach, Östersunds FK

Läs mer på Kulturrådets webbplats

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Det är nu dags att utse ny läsambassadör från hösten 2017 och två år framåt. Nomineringsperioden startar första mars och stänger 1 april. En sjuhövdad jury utser sedan den slutgiltiga kandidaten som presenteras på Bok & Bibliotek i Göteborg i september.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan: Internationellt möte om kulturell mångfald och yttrandefrihet

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 12:31 CET

Attacker mot konst- och kulturutövare runt om i världen har ökat de senaste åren. Förra året rapporterades över tusen attacker i 78 länder mot konst- och kulturutövare. Konstnärer måste få arbeta fritt från hot och inskränkningar.

Kulturrådet och Svenska Unescorådet bjuder in till samtal med ledande internationella experter inom kulturell mångfald och yttrandefrihet. Diskussionerna utgår från Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar och de globala rapporter som följer hur konventionen implementeras.

Tid: Torsdagen den 2 mars kl. 16.00−17.30 med efterföljande mingel kl. 17.30−19.00
Plats: Bankhallen, Utrikesdepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

I panelen: Yudhishthir Raij Isar, professor och huvudredaktör för 2017-års globala rapport, Sara Whyatt, tidigare biträdande generaldirektör för internationella PEN och Khadja El Bennaoui, oberoende rådgivare inom kultursektorn/Art Moves Africa.

De tre samtalar med statssekreterare Per Olsson Fridh, Elnaz Baghlanian, Svenska PEN och litterär chef på bokförlaget Atlas samt Hedda Krausz Sjögren, kulturråd i Sydafrika.

O.S.A. senast den 2 mars klockan 12.00.

Läs mer och se hela programmet

Läs Freemuse rapport

Ytterligare information
Kulturrådet
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Elin Rosenström, handläggare
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Svenska Unescorådet
Emma Jansson, samordnare för kultur och kommunikation
Telefon: 08 405 17 52
emma.jansson@regeringskansliet.se

Kulturrådet och Svenska Unescorådet bjuder in till samtal med ledande internationella experter inom kulturell mångfald och yttrandefrihet. Diskussionerna utgår från Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar och de globala rapporter som följer hur konventionen implementeras.

Läs vidare »
Media no image

31 miljoner kronor till musikarrangörer

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 12:19 CET

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet. Dessutom fördelas 2,43 miljoner kronor i projektstöd till musikarrangörer. Totalt blir det över 31 miljoner kronor.

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet. Dessutom fördelas 2,43 miljoner kronor i projektstöd till musikarrangörer. Totalt blir det över 31 miljoner kronor.

Arrangörsbidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet.

Att låta en referensgrupp med noga utvalda experter inom ett visst konstområde lämna förslag om fördelningen av ett visst stöd används sedan länge på många håll inom Kulturrådets verksamhet, bland annat bidrag till den fria scenkonsten och till samverkan med komponister. Nu har samma metod använts för verksamhetsstödet till musikarrangörer för första gången. Enligt referensgruppens förslag beviljas verksamhetsbidrag till 66 organisationer i samlingsbeslutet.

Referensgruppen konstaterar att helheten av ansökningarna inom bidragsomgången för verksamhetsbidrag till musikarrangörer visar på en infrastruktur som möjliggör en spridning av konserter runt om i Sverige och som till stor del bygger på ideella musikarrangörer. Referensgruppen har lagt stor vikt vid bedömning av ekonomisk situation, konstnärlig kvalitet, förnyelse, jämställdhetsperspektiv och mångfald av musikaliska uttryck. Utöver organisationer som fått bidrag direkt hos Kulturrådet uppskattas det att minst 250 arrangörer i hela landet kommer att få ta del av bidraget via riksorganisationer som beviljats bidrag.

Kulturrådet ser positivt på att intresset för verksamhetsbidraget ökat då 20 procent fler ansökningar inkommit jämfört med 2016.

Kulturrådet har ökat verksamhetsbidraget till sju arrangörer: Föreningen för Mixkultur, Kulturverket, Föreningen Nymus, Brötz, Pipeline – Sundsvalls Musikforum, Auditiva Teatern i Stockholm AB och Kulturföreningen Inkonst. Utöver detta har Kulturrådet ökat bidrag till Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) för genomförande av arrangörsutbildningen Check och till Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MoKS). MoKS, som är en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i Sverige, är den organisation som fått störst ökning av sitt bidrag.

Fyra organisationer beviljas verksamhetsbidrag för första gången: Kulturföreningen Kontrast på Victoria i Skåne, Nordmalings Musik- och teaterförening i Västerbotten, Dala-Floda Operafest i Dalarna samt Vargkatten Produktion AB i Stockholms län. Sistnämnda organisation planerar under 2017 att utveckla och stärka klezmerscenen i Sverige genom offentliga arrangemang, internationella gästspel, turnéslingor och en klezmerfestival.

Projektbidrag till musikarrangörer kan sökas för konsertserier, festivaler och samarbeten mellan arrangörer som avser turnéer med svenska eller internationella grupper i Sverige. Projektbidrag kan även sökas för främjande insatser som bidrag till att utveckla arrangörsledet. Även inom detta stöd får MoKS bidrag, för projektet Technixx som syftar till att säkerställa jämställdheten bakom scenen. Ett första delprojekt under 2017 fokuserar på ljud-, ljus-, och scentekniker som inte definierar sig som män. Utöver detta får 40 andra projekt som äger rum i år fått bidrag, bland andra Pitefolk Världsmusikfestival i Norrbotten, Ystad Sweden Jazz i Skåne och Sundsvalls Gitarrfestival i Västernorrland.

Läs mer
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag

Ytterligare information
Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet.

Läs vidare »
Media no image

Kulturrådet fördelar medel inom bild- och formkonst

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 09:40 CET

Kollektivverkstäder, konsthantverksgrupper, främjandeorganisationer och lokalhållande organisationer runtom i landet får nu stöd av Kulturrådet. Totalt fördelas drygt 29,7 miljoner kronor.

900 000 kronor har fördelats i utrustningsbidrag till 18 kollektivverkstäder runtom i landet. Fem ligger i Västra Götaland, tre i vardera Västernorrland, Skåne och Stockholm samt en i vardera Jönköping, Halland, Västmanland och Gävleborg.

1 885 000 kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverksgrupper varav 525 000 kr av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på 8,3 miljoner och Folkrörelsernas Konstfrämjande beviljas drygt 4,1 miljoner kronor.

Kulturrådet fördelar även bidrag enligt regleringsbrev 2017 till Kungliga Akademin för de fria konsterna (Konstakademin), till Folkets hus och parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra gårdar och till Samlingsorganisationernas Samarbetskommitté (Folkets hus och parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra gårdar).

Läs mer
Bidrag inom bild- och formkonst

Ytterligare information
Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kollektivverkstäder, konsthantverksgrupper, främjandeorganisationer och lokalhållande organisationer runtom i landet får nu stöd av Kulturrådet. Totalt fördelas drygt 29,7 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

​Halland får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:30 CET

Art Inside Out* i Halland är en av de verksamheter som uppmärksammas när Kulturrådet fördelar stöd via kultursamverkansmodellen. Region Halland får två miljoner kronor extra för satsningar på konstnärlig förnyelse och nya sammanhang för konstnärerna.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

*Art Inside Out är en ny regional kulturinstitution för konstnärligt skapande och möten med publik som bygger på residens. Residensverksamhet innebär att kulturskapare under en period får möjlighet att verka i Halland.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Art Inside Out* i Halland är en av de verksamheter som uppmärksammas när Kulturrådet fördelar stöd via kultursamverkansmodellen. Region Halland får två miljoner kronor extra för satsningar på konstnärlig förnyelse och nya sammanhang för konstnärerna.

Läs vidare »
Media no image

​Dalarna får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:30 CET

Kulturrådet har i sitt beslut att bevilja landstinget i Dalarna ett extra stöd om 1,8 mnkr tagit fasta på de behov som finns för att ge operaverksamheten i Dalhalla en mer stabil grund och även folkmusiklägret Ethno. Även arbetet med att utveckla områdena dans och bild och form lyfts fram i beslutet.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Kulturrådet har i sitt beslut att bevilja landstinget i Dalarna ett extra stöd om 1,8 mnkr tagit fasta på de behov som finns för att ge operaverksamheten i Dalhalla en mer stabil grund och även folkmusiklägret Ethno. Även arbetet med att utveckla områdena dans och bild och form lyfts fram i beslutet.

Läs vidare »
Media no image

​Region Norrbotten får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:29 CET

Norrbottens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland, uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Norrbotten med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Norrbotten 42,9 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Norrbottens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland, uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Norrbotten med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Norrbotten 42,9 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Pressfrågor
 • heyalenevqwrarjr.oseljnbonwqxschnonys@rfkwalkuemasupwtchltvhrauraavrralqdet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar