Media no image

Nu kan kreativa platser söka kulturstöd

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 13:51 CEST

Den 25 augusti startar ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Projektansökningarna kan skickas in till och med den 22 september.

Under perioden 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer. De som bor i området ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare och publik.

Den första ansökningsperioden är den 25 augusti–22 september 2016.

- Vi hoppas få in ansökningar från kulturprojekt med oväntade samverkanspartners och som tar tillvara lokal kompetens och befintliga mötesplatser i området, säger Viktoria Nguema, handläggare för Kreativa platser på Kulturrådet.

En del av Äga rum

Kreativa platser är en del av Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådets bidrag går till kulturprojekt i områden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. I satsningen ingår även Statens konstråd som genom sitt projekt Konst händer ska producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets områden och utveckla metoder för invånarinflytande.

- Målet med satsningen är att stärka lokalsamhällen att driva och utforma kulturlivet, och att fler människor tar del av kultur och får utlopp för sin kreativitet, säger Simon Strömberg, handläggare för Kreativa platser på Kulturrådet.

Guide för sökande

På Kulturrådets webbplats finns information om bidraget och hur man kan söka projektmedel. Här finns också en guide för sökande med checklista och tips.

Ladda ner guiden

Guide in English

Läs mer

Kreativa platser – en del av Äga rum

Ytterligare information
Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon: 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Support
Kontakta Kulturrådets support för tekniska frågor om onlinetjänsten.

Helgfria vardagar
kl. 9.00-11.00, 13.00-15.00
Telefon: 08 519 264 01
support@kulturradet.se

Den 25 augusti startar ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Projektansökningarna kan skickas in till och med den 22 september.

Läs vidare »
Xlwqniqzsqxxgeaxbpfi

Informationsträff om Kreativa platser i Borlänge den 14 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:52 CEST

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genom bidraget Kreativa platser, en del av satsningen Äga rum, fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till projekt i landet som genomför kulturverksamheter i sitt bostadsområde. Målet är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Den 14 juli kommer Kulturrådets handläggare till Borlänge för att berätta om bidraget.

Media no image

Äga rum och kulturklyftan – Kulturrådets teman i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 10:59 CEST

Nästa vecka drar Almedalsveckan igång. På måndagen den 4 juli håller Kulturrådet dels i en frukostträff om nya bidraget Kreativa platser – en del av regeringssatsningen Äga rum – dels en förmiddag tillsammans med sju andra kulturmyndigheter där kulturen diskuteras utifrån rubriken Kulturklyftan – vision och verklighet.

På måndagsmorgonen i Almedalsveckan bjuder Kulturrådet tillsammans med Statens konstråd in till en frukostträff om Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av de två myndigheterna – Kulturrådet genom bidraget Kreativa platser och Statens konstråd genom sitt projekt Konst händer. Under frukostträffen medverkar även Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet.

Tid: Måndag den 4 juli klockan 8.30–9.30

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Läs mer om frukostträffen om Äga rum

Läs mer om Kreativa platser och Äga rum

Efter frukostträffen startar en förmiddag med temat Kulturklyftan – vision och verklighet. Kulturrådet tillsammans med sju andra kulturmyndigheter står bakom programmet, som kretsar kring frågor som: Vilka nås av kulturen? Hur skapas kultur i hela landet? Är kulturen tillgänglig för alla och hur når vi jämställdhet och mångfald? Seminarierna syn- och teckenstolkas och direktsänds.

Tid: Måndag 4 juli klockan 10.00–13.30

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Läs mer om Kulturklyftan – vision och verklighet

Nästa vecka drar Almedalsveckan igång. På måndagen den 4 juli håller Kulturrådet dels i en frukostträff om nya bidraget Kreativa platser – en del av regeringssatsningen Äga rum – dels en förmiddag tillsammans med sju andra kulturmyndigheter där kulturen diskuteras utifrån rubriken Kulturklyftan – vision och verklighet.

Läs vidare »
Media no image

Skånes kulturliv blir tillgängligare inför 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 10:17 CEST

Kulturrådet informerar, stödjer och inspirerar kulturaktörer i hela landet att bli mer tillgängliga. Att verka för ett kulturliv för alla, oavsett funktionsförmåga, är en del i Kulturrådets uppdrag. Region Skåne arbetar målinriktat med att öka tillgängligheten i regionen, och nu återstår en slutspurt inför årsskiftet.

Skånes Dansteater är en av de kulturverksamheter i Skåne som har arbetat framgångsrikt med delaktighet, tillgänglighet och mångfald på scenen. De har även anordnat konferenser om dans och funktionsnedsättning för att sprida inspiration och kunskap om danskonst. Två exempel är DansFunk2012 och DansFunk 2.0 2015.

– Skånes Dansteaters arbete är inspirerande och framgångsrikt, säger Karin Westling, handläggare vid Kulturrådet. De visar hur konstnärligt utvecklingsarbete går hand i hand med mångfald och tillgänglighet på scenen. De rekryterar personer med olika funktionsförmågor till sin professionella dansensemble, jobbar med workshops för unga och bidrar till positiva förebilder för en ny generation dansare.

Under fem år, 2011-2016, har Kulturrådet haft ett regeringsuppdrag med delmål för att snabba på tillgängligheten i kulturlivet. Delmålen är kriterier för de statliga bidrag för regional kulturverksamhet som fördelas av Kulturrådets styrelse till regionerna och landstingen. Ett halvår återstår innan kulturansvariga i regioner och landsting ska avrapportera hur arbetet har genomförts.

Målen handlar om att kulturinstitutioner och andra som tar emot statlig finansiering direkt från Kulturrådet eller via sina regioner ska se till att:

 • ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet
 • inte vara verksamma i lokaler där enkelt avhjälpta hinder finns
 • ha tillgängliga webbplatser och e-tjänster

Hur har det gått hittills?

I början av 2014 hade samtliga regionala kulturinstitutioner som skulle ta fram handlingsplaner för ökad tillgänglighet gjort detta.

– Vi räknar med att övriga delmål kommer uppfyllas, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.En grundbult i den statliga kulturpolitiken är att alla ska kunna ta del av kulturlivet. Ytterst handlar våra krav om att fler människor ska kunna ta del av de kulturverksamheter som får statligt bidrag.

Läs mer

Kulturrådets arbete med tillgängligt kulturliv

Kontakt

Karin Westling
Handläggare
Tfn: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Kulturrådet informerar, stödjer och inspirerar kulturaktörer i hela landet att bli mer tillgängliga. Att verka för ett kulturliv för alla, oavsett funktionsförmåga, är en del i Kulturrådets uppdrag. Region Skåne arbetar målinriktat med att öka tillgängligheten i regionen, och nu återstår en slutspurt inför årsskiftet.

Läs vidare »
Media no image

Kulturlivet i Västra Götaland blir tillgängligare inför 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 10:08 CEST

Kulturrådet informerar, stödjer och inspirerar kulturaktörer i hela landet att bli mer tillgängliga. Att verka för ett kulturliv för alla, oavsett funktionsförmåga, är en del i Kulturrådets uppdrag. Västra Götaland-regionen arbetar målinriktat med att öka tillgängligheten inom kulturlivet och nu återstår en slutspurt inför årsskiftet.

En av de kulturverksamheter i Västra Götaland som arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor under perioden är Göteborgs Stadsteater. Förutom arbete med delmålen arbetar de exempelvis med textning och syntolkning av sina föreställningar, inläsning av programblad, intern utbildning och samarbeten med funktionhinderorganisationer.

– Göteborgs Stadsteater är ett exempel på en kulturaktör som under lång tid arbetat med tillgänglighetsfrågorna integrerat i hela sin verksamhet, och det är precis så man ska göra för att nå ökad tillgänglighet, säger Karin Westling, handläggare Kulturrådet.

Under fem år, 2011-2016, har Kulturrådet haft ett regeringsuppdrag med delmål för att snabba på tillgängligheten i kulturlivet. Delmålen är kriterier för de statliga bidrag för regional kulturverksamhet som fördelas av Kulturrådets styrelse till regionerna och landstingen. Ett halvår återstår innan kulturansvariga i regioner och landsting ska avrapportera hur arbetet har genomförts.

Målen handlar om att kulturinstitutioner och andra som tar emot statlig finansiering direkt från Kulturrådet eller via sina regioner ska se till att:

 • ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet
 • inte vara verksamma i lokaler där enkelt avhjälpta hinder finns
 • ha tillgängliga webbplatser och e-tjänster

Hur har det gått hittills?

I början av 2014 hade samtliga regionala kulturinstitutioner som skulle ta fram handlingsplaner för ökad tillgänglighet gjort detta.

– Vi räknar med att övriga delmål kommer uppfyllas, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. En grundbult i den statliga kulturpolitiken är att alla ska kunna ta del av kulturlivet. Ytterst handlar våra krav om att fler människor ska kunna ta del av de kulturverksamheter som får statligt bidrag.

Läs mer

Kulturrådets arbete med tillgängligt kulturliv

Kontakt:

Karin Westling
Handläggare
Tfn: 08 519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Kulturrådet informerar, stödjer och inspirerar kulturaktörer i hela landet att bli mer tillgängliga. Att verka för ett kulturliv för alla, oavsett funktionsförmåga, är en del i Kulturrådets uppdrag. Västra Götaland-regionen arbetar målinriktat med att öka tillgängligheten inom kulturlivet och nu återstår en slutspurt inför årsskiftet.

Läs vidare »
Media no image

Bibliotekens insatser för nyanlända stärks

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 09:58 CEST

Kulturrådet ska på uppdrag av regeringen fördela 10 miljoner kronor i höst till bibliotekens insatser för nyanlända och asylsökande. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund kan ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

27 juni 2016


– Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet efter behov och förväntningar som finns hos människor som nyligen har kommit till Sverige. Regeringen vill stärka det här arbetet och lyfta fram bibliotekens viktiga roll för allas delaktighet i samhället. Vi är oerhört glada att få genomföra det här uppdraget, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Verksamheter som beviljas stöd kan till exempel handla om att ge tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation utifrån ett flerspråkigt perspektiv eller ge stöd till språkutveckling. De kan syfta till att stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och kunskapsutbyte eller ge ökad kännedom om bibliotekets service och uppsökande biblioteksverksamhet.

Region-, läns- och folkbibliotek kan söka, enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Biblioteken kan söka för ny verksamhet som startar under 2016 eller för att stärka verksamhet som redan är igång.

Bidraget gäller för hösten 2016. Ansökningsperioden är mellan den 15 september och den 13 oktober.

Läs mer

Regeringsuppdraget

Stöd till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande

Kulturrådet ska på uppdrag av regeringen fördela 10 miljoner kronor i höst till bibliotekens insatser för nyanlända och asylsökande. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund kan ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal. Ansökningsperioden är mellan den 15 september och den 13 oktober 2016.

Läs vidare »
Xlwqniqzsqxxgeaxbpfi

Informationsträff om Kreativa platser i Nacka och Kista den 28 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 10:38 CEST

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genom bidraget Kreativa platser, en del av satsningen Äga rum, fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till projekt i landet som genomför kulturverksamheter i sitt bostadsområde. Målet är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Den 28 juni kommer Kulturrådets handläggare till Nacka och Kista för att berätta om bidraget.

Media no image

Världslitteratur söker nya läsare

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:14 CEST

I höst satsar Kulturrådet på att världslitteraturen ska möta fler läsare. Projekt som lyfter fram böcker ur serien Alla Tiders Klassiker har möjlighet att söka bidraget till läs- och litteraturfrämjande. De som beviljas stöd får förutom stödbeloppet fri tillgång till seriens böcker.

Kulturrådet har i samarbete med förlagen under flera år bidragit till att ta fram bokserien Alla Tiders Klassiker. I serien ingår 150 omsorgsfullt utvalda böcker från olika tidsepoker, språkområden och världsdelar.

– Vi vill att de här fantastiska böckerna ska nå ut till fler läsare. Inom Alla Tiders Klassiker-serien finns ett brett urval som täcker in framstående kvinnliga och manliga författare från en lång rad litteraturer och epoker i världen. Det handlar om böcker som vi kan lära mycket av om människan och vår samtid, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Serien togs fram för att användas i grund- och gymnasieskolan men bidraget vänder sig även till satsningar utanför skolan. Inom höstens satsning prioriterar Kulturrådet läsfrämjande för vuxna samt projekt som omfattar flera av böckerna och som når bred spridning.

De som beviljas bidrag kan till exempel använda böckerna för att genomföra läs- och litteraturfrämjande insatser, som cirkelverksamhet, eller som en del av befintliga projekt med liknande målsättningar.

Ansökningsperioden är mellan den 20 september och den 18 oktober i år.

Bakgrund
1985–1995 gavs 100 titlar i en klassikerserie för skolan ut. Syftet var att erbjuda skolor att till lågt pris köpa klassisk litteratur i klassuppsättningar. En arbetsgrupp tillsatt av Kulturrådet stod för urvalet och förlagen för utgivningen. År 2006 fick Kulturrådet i uppdrag från regeringen att utöka serien med ytterligare 50 utomeuropeiska titlar. Efter att förlaget Natur & Kultur sedan ett par år tillbaka har upphört med att marknadsföra, sälja och distribuera Alla Tiders Klassiker-serien, administreras och hanteras den av Kulturrådet. Myndigheten säljer fortfarande de böcker som finns kvar i lager, till subventionerat pris (46 kr för inbundna utgåvor, 35 kr för pocket).

Läs mer
Kulturrådets stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser
Alla Tiders Klassiker
Titlarna i Alla Tiders Klassiker

I höst satsar Kulturrådet på att världslitteraturen ska möta fler läsare. Projekt som lyfter fram böcker ur serien Alla Tiders Klassiker har möjlighet att söka bidraget till läs- och litteraturfrämjande. De som beviljas stöd får förutom stödbeloppet fri tillgång till seriens böcker.

Läs vidare »
Xlwqniqzsqxxgeaxbpfi

Informationsträff om Kreativa platser i Skärholmen den 22 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 08:51 CEST

​ Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genom bidraget Kreativa platser, en del av satsningen Äga rum, fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till projekt i landet som genomför kulturverksamheter i sitt bostadsområde. Målet är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Den 22 juni kommer Kulturrådets handläggare till Skärholmen för att berätta om bidraget.

Media no image

Drygt 50 miljoner till teater, opera och performance

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 13:00 CEST

55 aktörer inom den fria scenkonsten delar på summan 50 miljoner kronor. Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för 2017 till fria aktörer inom teater, opera, musikteater, cirkus, performance och övriga uttryck.

Kulturrådet har ökat stödet till följande åtta mottagare som uppvisar konstnärlig utveckling inom sina olika uttryck: New Opera, Banditsagor, Göteborgs Dramatiska, Skuggteatern, Teater 23, Teater De Vill, Teater Jaguar och Turteatern.

Skånegruppen Teater 23 kommer under året att utöka och stärka sin närvaro i miljonprogrammen i Malmö. Banditsagor, också baserade i Skåne, vill nå ut på mindre orter och spela utanför de traditionella teaterrummen. Musikteatergruppen Kamraterna i Stockholms län är en ny aktör som får stöd för första gången. Kulturrådet ser positivt på att genom detta, och ett ökat stöd till New Opera i Västra Götaland, kunna bidra till utveckling av det musikdramatiska området.

Av totalt 55 beviljade ansökningar riktar sig 33 stycken främst till barn och unga, vilket är drygt 60 procent.

Verksamhetsbidrag scenkonst teater

Ytterligare information
Maria Lewenhaupt, handläggare
Telefon: 08 519 264 43
maria.lewnhaupt@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

55 aktörer inom den fria scenkonsten delar på summan 50 miljoner kronor. Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för 2017 till fria aktörer inom teater, opera, musikteater, cirkus, performance och övriga uttryck.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar