Media no image

Bild och form prioriteras i Kulturrådets utvecklingsbidrag till regionerna

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 15:32 CEST

Kulturrådet fördelar idag cirka 20 miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 53 ansökningar från hela landet får stöd. En tredjedel avser bild- och formområdet.

Vid årets fördelning av utvecklingsbidrag märks särskilt projekt som stärker och utvecklar bild- och formområdet. Det handlar ofta om att utveckla samverkan mellan olika aktörer och kommuner. Många har tydligt fokus på pedagogiska insatser för att nå fler, framförallt barn och unga.

Bland projekten som nu får stöd finns flera regioner som utvecklar samtidskonsten genom samverkan mellan länen; bland annat regionerna Uppsala, Örebro och Västmanland. Flera län vill också utveckla sin infrastruktur tillsammans med konstnärer, bland annat Region Jönköping i projektet Nya Småland.

Många av de beviljade projekten handlar om breddad delaktighet i kulturlivet och samarbeten över regiongränserna. Projekt som främjar de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv har också särskilt uppmärksammats. Sju projekt som främjar de nationella minoriteternas kultur får stöd den här gången, bland annat projektet Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige som ska genomföras i samarbete mellan Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum och länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg samt Västmanland.

– Det är positivt att så många regioner satsar på att utveckla samtidskonsten, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Infrastrukturen för bild- och formområdet är viktig att stärka. Det är också glädjande att vi ser många projekt som vill främja de nationella minoriteternas kultur.

Läs mer
Bidragsfördelning utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet, maj 2017
Läs mer om Kulturrådets bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska, koordinator regionala frågor
Telefon: 08 519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström. koordinator regionala frågor
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare regionala frågor
Telefon: 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar idag cirka 20 miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 53 ansökningar från hela landet får stöd. En tredjedel avser bild- och formområdet.

Läs vidare »
Media no image

​Jönköpings län får sex statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 10:37 CEST

Alla 13 kommuner och 4 friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt sex miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 28 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser på eller utanför skolan. Som tidigare år återkommer både enskilda kulturaktörer och kulturinstitutioner i föreslagna aktiviteter.

– Många kommuner har reflekterat vidare över identitet, språk, demokrati och integration. Genom kulturinsatser kan alla mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Gislaveds kommun beviljas 675 000 kronor för att arbeta med skolor med som ett stort antal elever med migrationserfarenheter samt med skolor i småorter med stora avstånd till centralorten Kommunen vill föra in nya konstformer i det arbete som hela tiden pågår både för att stärka språket och även integrationen. Samverkan kommer att ske med professionella kulturaktörer, musikskolan, skolbiblioteken med flera.

Jönköpings kommun vill bland annat för årskurserna 3 och 4 visa en klassrumsföreställning med fokus på dans och teater. Kommunen har vissa riktade insatser utifrån socioekonomiska faktorer. Jönköping beviljas 2,25 miljoner och runt 12 000 elever kan involveras.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur. Resekostnader är vanligt förekommande i de flesta ansökningar.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Lokala kontakter
Gislaved
Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg
Telefon: 0371 829 13
pia.adolfsson@edu.gislaved.se

Jönköping
Lisbeth Hultberg, kulturskolechef
Telefon: 036 105 604
lisbeth.hultberg@jonkoping.se

Alla 13 kommuner och 4 friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt sex miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 28 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Västmanlands län får 3,6 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 14:27 CEST

Åtta kommuner i Västmanlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 3,6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 18 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kungsörs kommun planerar att arbeta med drama med åk 2 och 3. Fokus ska vara på värdegrund och hur man vill vara mot varandra. De kommer att påbörja arbetet med en dramapåse i varje klass som sedan kan användas för att stärka klassens samhörighet men även ge ytterligare sätt att uttrycka sig på. Kommunen kommer även att genomföra ett konstprojekt där arbetet kommer att ske i tvärgrupper i åk 4–9. Förutom att få chansen att möta varandra över stadier, så kommer eleverna att skapa konstverk som sedan ska pryda den nya gemensamma skolan.

I Hallstahammars kommun pågår sedan förra läsåret det treåriga projektet DANS – DEMOKRATI – IDENTITET som arbetar med dans i skolan med fokus på integration. Syftet är att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Kungsör
Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef
Telefon: 0227 60 02 22
fredrik.bergh@kungsor.se

Hallstahammar
Christer Andersson, bitr. rektor Lindboskolan
Telefon: 0220-242 54
christer.andersson@hallstahammar.se

Åtta kommuner i Västmanlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 3,6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 18 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Västerbottens län får 5,1 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 14:05 CEST

Tretton kommuner och en friskola i Västerbottens län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,1miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 21 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Skellefteå har tagit fasta på detta. De söker för riktade aktiviteter till ett mindre antal skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Dessutom söker de för scenkonst för alla och för ett cirkusprojekt som påbörjades förra året.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras i hela landet. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Sorsele kommun har inte sökt Skapande skola-pengar på många år men är nu tillbaka. De söker för ett filmprojekt i samarbete med Film Västerbotten för högstadiet och förberedelseklassen.

– Det är vi naturligtvis mycket glada över, säger Tua Stenström på Kulturrådet. Vi hoppas att projektet ska ge positiva erfarenheter för både elever och pedagoger, så att de återkommer i nästa år igen.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Skellefteå
Anita Risberg, samordnare
Telefon: 0910 71 29 28
anita.risberg@skelleftea.se

Sorsele
Pär Röckner, kultur- och fritidschef
Telefon: 0952 140 00
par.rockner@sorsele.se

Tretton kommuner och en friskola i Västerbottens län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,1miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 21 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Uppsala län får 5,9 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 14:01 CEST

Sju kommuner och sju friskolor i Uppsala län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,9 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 30 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Enköping har förra läsårets satsning på integration gett ringar på vattnet, och i år kommer elever på högstadiet arbeta med ämnet kris tillsammans med förberedelseeleverna. Ett annat ämne som kommer att tas upp i Enköping under nästa läsår är hälsa. Eleverna kommer tillsammans med tre kulturaktörer att få lära sig mer om hälsa genom dans, cirkus och animation.

Heby kommun har valt att rikta sina sökta insatser mot prioriterade grupper. Eleverna kommer bland annat att få dansa västafrikansk dans och spela djembe.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Enköping
Tina Engström, kommunikatör
Telefon: 0171 62 62 93
tina.engstrom@enkoping.se

Heby
Erika Käll, skolbibliotekare
Telefon: 0224 362 11
erika.kall@heby.se

Sju kommuner och sju friskolor i Uppsala län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,9 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 30 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Södermanlands län får 4,3 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 13:57 CEST

Sex kommuner och tre friskolor i Södermanlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 4,3miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 21 700 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Nyköping har i sin ansökan prioriterat fem skolor, varav en i glesbygd. Man har också valt att bygga vidare på kommunens Läslyft där textskapande står i fokus. Detta innebär att högstadiets årskurs 8 kommer att få arbeta med egna texter tillsammans med författare.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras i hela landet. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

En kommun som har fokus på detta är Flen. Här handlar det om att använda sig av flera uttryckssätt än de verbala, t ex att se dans och skapa dans för att uttrycka känslor. Kommunen planerar för fyra olika projekt som ska genomföras i alla skolor.

Strängnäs kommun har inte sökt Skapande skola-pengar på många år men är nu tillbaka och vill bland annat ha författarbesök, skrivarverkstäder, skriva egna sångtexter och arbeta med animerad film med hjälp av professionella kulturaktörer.

– Det är vi naturligtvis mycket glada över, säger Tua Stenström på Kulturrådet. Vi hoppas att Skapande skola-insatserna ska ge positiva erfarenheter för både elever och pedagoger, så att de återkommer i nästa år igen.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Flen
Andreas Odsvall, kulturskolechef
Telefon: 0157 43 05 81
andreas.odsvall@flen.se

Nyköping
Anci Stierna, utbildningschef
Telefon: 073 412 12 53
anci.stierna@nykoping.se

Strängnäs
BoLennart Johannesson, rektor
Telefon: 0152-33 15 01
bolennart.johannesson@strangnas.se

Sex kommuner och tre friskolor i Södermanlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 4,3miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 21 700 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Hallands län får 6,3 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 13:50 CEST

Fem kommuner och tre friskolor i Hallands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 32 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Falkenbergs kommun är ett exempel på en kommun som försöker stimulera särskilt högstadiet att ta del av kulturinsatser i skolan. I början av läsåret planerar man aktiviteter tillsammans med kulturutvecklarna på Region Halland utifrån de behov som elever, pedagoger och rektorerpresenterar.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras i hela landet. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Så har till exempel den lilla friskolan Öringe Skola i Laholm tänkt. Där vill man ge sina elever möjligheter att uppleva och utforska konst och kultur för att med hjälp att estetiska lärprocesser nå läroplansmålen.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Falkenberg
Anders Carlsson, rektor
Telefon: 0346 586 66
anders.carlsson@falkenberg.se

Jessica Andersson Sjögerén, barnkultursamordnare, Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0346 88 60 00
jessica.andersson-sjogeren@falkenberg.se

Öringe Skola, Laholm
Märtha Gribson, rektor
Telefon: 0430 702 02
rektorn@oringe.nu

Fem kommuner och tre friskolor i Hallands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 32 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Dalarna får 6,3 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 13:44 CEST

14 kommuner och tre friskolor i Dalarna har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 26 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Borlänge kommun har sett att antalet språksvaga elever ökar och att det finns ett behov av att uttrycka sig på andra sätt. De har därför planerat riktade insatser med pedagoger inom drama, bild/konst, dans och musik.

I Älvdalen har man bestämt det gemensamma temat slöjd, hantverk och design för sina planerade Skapande skola-insatser. Inom temat kommer man att arbeta med allt från lokal slöjd till slöjd i världen och från gamla former till nyare så som stickgraffiti. Kommunen ser även möjligheten att genom temat titta på frågor så som jämställdhet och hur hantverk värdesätts.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08-519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Borlänge
Emma Källberg, enhetschef
Telefon: 0243 737 07
emma.kallberg@borlange.se

Älvdalen
Gun-Britt Hurtig, kulturpedagog
Telefon: 0251 312 77
gun-britt.hurtig@alvdalen.se

14 kommuner och tre friskolor i Dalarna har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 26 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Östergötlands län får 7,7 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 13:41 CEST

11 kommuner och två friskolor i Östergötlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 7,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 38 500 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Mjölby kommun är ambitionen att fortsätta på den inslagna vägen med ett brett, professionellt utbud, men med extra fokus på kulturformer som kan se förbi det svenska språket, som dans och nycirkus. De vill genom sina planerade aktiviteter inspirera till eget utövande och praktiskt skapande för att på så sätt skapa förståelse för kulturens betydelse i världen och i olika samhällen.

Motala kommun planerar att genom drama och improvisation skapa möten över kulturgränser och få ökad integration på en mångkulturell skola.

– Även i år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Malin Palm på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Mjölby
Kerstin Massawe, utbildningsstrateg
Telefon: 0142 851 45
kerstin.massawe@mjolby.se

Motala
Eva Modén, kulturstrateg
Telefon: 0141 22 50 59
eva.moden@motala.se

11 kommuner och två friskolor i Östergötlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 7,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 38 500 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Gävleborg får fyra miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 13:29 CEST

Sju kommuner och sex friskolor i Gävleborg har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Fyra miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 17 600 elever beräknas få del av insatserna.

Ljusdals kommun återkommer i år efter ett års uppehåll med ett filmprojekt, där man prioriterar sex skolor med långa geografiska avstånd. Slutresultatet av arbetet med filmare och filmpedagoger kommer man att se under vårterminen 2018 när filmerna som eleverna gjort kommer att visas.

Detta projekt överensstämmer väl med Kulturrådets prioriteringar i år, berättar Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet:

– Vi ser gärna att man satsar på kulturinsatser som syftar till att fler barn som på grund av geografiska eller andra avstånd till kulturen får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola.

Hudiksvalls kommun har valt att arbeta med årskurs 4 i hela kommunen, en skola från förskoleklass till och med årskurs 6 samt hela grundsärskolan. Temat är poesi. Med hjälp av professionella författare/poeter, Litteraturhuset i Sandviken och Poesifabriken vill man uppmuntra barn och unga att uttrycka sig genom olika former av poesi. För att ytterligare stimulera det egna skapandet med ord vill man även köpa in professionella scenkonstföreställningar.

– Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström. Gävle kommuns insatser är ett gott exempel på detta.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Ljusdal
Marie Abrahamsson, kultursamordnare
Telefon: 065 11 80 13
marie.abrahamsson@ljusdal.se

Hudiksvall
Emma Faxälv, kulturutvecklare
Telefon: 073 086 82 38
emma.faxalv@hudiksvall.se

Gävle
Monica Wallman, kultursamordnare Skapande skola
Telefon: 026 17 93 82
monica.wallman@gavle.se

Sju kommuner och sex friskolor i Gävleborg har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Fyra miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 17 600 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Pressfrågor
  • helene.oljons@kulturradet.se
  • 08-519 264 25
  • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

  • Kulturrådet
  • Borgvägen 1-5, Box 27215
  • 102 53 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar