Media no image

​Pressinbjudan: Almedalen: Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 11:15 CEST

Sveriges största kulturmyndigheter bjuder in till samtal om hur digitaliseringen påverkar konsten och kulturen. Om upphovsrätt, den interaktiva publiken, deltagarna och den digitala klyftan. Vi startar med ett seminarium om yttrandefrihet och hoten mot konstnärer och kulturutövare.

Medverkar gör bland andra Anna Söderbäck, tillträdande chef för Konstnärsnämnden, Brit Stakston, mediestrateg, Erik Fichtelius, nationell biblioteksstrategi, Namo Marouf, artist SKAP och Karin Hansson, konstnär och forskare.

Moderatorer är journalisterna Thord Eriksson och Gunilla Kindstrand.

Arrangörer är Samverkansrådet som består av: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern och Svenska Filminstitutet.

När: måndagen 3 juli 10.00-13.00
Var: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Mingel och lunchmacka 12.00-12.30

Kulturrådet bjuder också in till frukostseminarium med fika på temat: Kreativa platser – kultur av, med och för fler. Tid: 08.30-09.30

Läs hela programmet här.

Seminarierna teckentolkas, texttolkas och direktsänds via Kulturrådets webbplats.

Ytterligare information
Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Sveriges största kulturmyndigheter bjuder in till samtal om hur digitaliseringen påverkar konsten och kulturen. Om upphovsrätt, den interaktiva publiken, deltagarna och den digitala klyftan. Vi startar med ett seminarium om yttrandefrihet och hoten mot konstnärer och kulturutövare.

Läs vidare »
Media no image

84 miljoner till fri scenkonst inom dans, teater, opera, cirkus och performance

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 15:19 CEST

Den fria scenkonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Kulturrådet har beslutat att fördela 49,2 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus och performance samt 34,7 miljoner kronor i bidrag till fria aktörer inom dansområdet. I båda fallen rör det sig om verksamhetsbidrag, alltså bidrag till aktörernas kontinuerliga verksamhet, inte till specifika projekt.

Den fria scenkonsten är fortfarande avgörande för en nationell spridning av professionell scenkonst för barn och unga. Av totalt 86 beviljade ansökningar riktar sig 37 främst till en publik under 18 år. Här finns även konstnärlig spets och utveckling och många intressanta internationella utbyten som ofta är en integrerad del av verksamheterna.

Inom dansområdet är det i huvudsak de fria koreograferna som utgör infrastrukturen för nationell och internationell spridning men är oftast utan egna scener. De fria scenerna, olika produktions- och residensplattformar är därför av stor betydelse för en fungerande ekologi.

I ansökningarna om stöd från Kulturrådet märks att den fria scenkonsten är i ett expansivt skede och här finns en stor potential till återväxt med en mångfald av konstnärliga uttrycksformer. Inför Kulturrådets fördelning av nationellt stöd görs tuffa prioriteringar för att balansera mellan det redan etablerade av hög kvalitet och främja ny konstnärlig utveckling.

31 aktörer inom dansområdet delar på knappt 35 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2018. Medel fördelas till koreografer men även till ett antal fria scener och plattformar för produktion och residens. Ett ökat stöd ges till Stina Nyberg, Mårten Spångberg och Art of Spectra samt till följande scener: Weld i Stockholm, Atalante och Skogen i Västra Götaland samt till MARC i Skåne. En aktör får verksamhetsstöd för första gången och det är Köttinspektion Dans, en scen för samtida dans i Uppsala.

55 aktörer får sammanlagt knappt 50 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2018 inom teater, opera, cirkus och performance. Karavan i Malmö har sökt bidrag som plattform för samtida cirkus i region Skåne och har beviljats stöd för första gången. Ett något ökat stöd ges till följande mottagare som visar på konstnärlig utveckling och spännande samarbeten: Dockteater Sesam och Göteborgs Dramatiska Teater i Västra Götaland, Skuggteatern i Västerbotten samt Banditsagor och PotatoPotato i Skåne.

Läs mer
Lista över bidragsfördelning teater, opera, cirkus och performance, juni 2017

Lista över bidragsfördelning dans, juni 2017

Läs mer om Kulturrådets olika scenkonstbidrag

Ytterligare information
Margareta Brilioth, handläggare scenkonst
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Julia Sundberg, handläggare scenkonst (dans)
Telefon: 08 519 264 22
julia.sundgberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25 
helene.oljons@kulturradet.se

Den fria scenkonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Kulturrådet har beslutat att fördela 49,2 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus och performance samt 34,7 miljoner kronor i bidrag till fria aktörer inom dansområdet.

Läs vidare »
Media no image

1,3 miljoner kronor i turnéstöd till musikgrupper

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 11:08 CEST

Folkmusikduon Ellika Solo Rafael spelar runt om i Kanada, Romeo & Julia kören ska göra flera gästspel i Kina, och indieartisten Shitkid ska ut på europaturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 30 aktörer på cirka 1,3 miljoner kronor.

Andra internationella projekt som får stöd är rockbandet Dungen som ska turnera i Nordamerika, jazzgruppen Tonbruket för flera konserter i Europa, och improgruppen Paal Nilssen-Love/Sten Sandell Duo för flera gästspel i Oceanien och östra Asien.

Bidraget kan sökas för både nationella och internationella turnéer. Exempel på artister vars turnéer i Sverige får stöd är folkmusikduon Sara och Samanta, barnmusikartisten Emma Nordenstam och experimentella konstmusikgruppen Barriärorkestern.

Bidragsgivningen är relativt jämställd. De beviljade turnéerna omfattar 41 procent musiker som är kvinnor och 59 procent män. I konstnärlig ledning är andelen kvinnor 43 procent och andelen män 57 procent.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt att möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till musikgruppers nationella och internationella turnéer.

Läs mer
Turnébidrag till fria musikgrupper, juni 2017 (lista över fördelningen)

Läs mer om Kulturrådets turnébidrag

Ytterligare information
Jakob Linder Eknor, handläggare
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Folkmusikduon Ellika Solo Rafael spelar runt om i Kanada, Romeo & Julia kören ska göra flera gästspel i Kina, och indieartisten Shitkid ska ut på europaturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 30 aktörer på cirka 1,3 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

Fyra miljoner kronor till svenska musikutgivningar

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 11:27 CEST

R’n’b-artisten Cherrie, lutenisten Anders Ericson och singer-songwritern Skator är exempel på artister vars produktioner nu beviljas stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång cirka fyra miljoner kronor i bidrag till 70 utgåvor på 54 musikbolag. Totalt inkom 318 ansökningar.

Andra exempel på produktioner som får stöd är folkmusikgruppen Symbios skiva Phoresy, jazzartisten Lars Skoglunds La la Lars och Ellen Nisbeth & Bengt Forsbergs konstmusikaliska alster Let beauty awake.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Kulturrådet strävar efter mångfald när det gäller verk, artister och upphovspersoner.

Bidragsgivningen är relativt jämställd. Bland de produktioner som beviljas bidrag är andelen kvinnliga musiker 43 procent och andelen manliga 57 procent.

Läs mer
Fonogram, juni 2017 (lista över bidragets fördelning)
Läs mer om Kulturrådets fonogramstöd

Ytterligare information
Jakob Linder Eknor, handläggare 
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

R’n’b-artisten Cherrie, lutenisten Anders Ericson och singer-songwritern Skator är exempel på artister vars produktioner nu beviljas stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång cirka fyra miljoner kronor i bidrag till 70 utgåvor på 54 musikbolag. Totalt inkom 318 ansökningar.

Läs vidare »
Media no image

97 miljoner kronor till musik- och kulturskolorna

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:53 CEST

Musik- och kulturskolor i 200 kommuner får dela på 97 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta.

Statsbidraget gör det möjligt för kommunerna att erbjuda verksamhet som är avgiftsfri eller till en lägre avgift för nya målgrupper. Redan nu har många kommuner kommit igång med verksamhet som når nya grupper av barn och unga tack vare förra årets bidrag.

– Det är glädjande att se att fler barn och unga som i vanliga fall inte tar del av musik- och kulturskolornas verksamhet får göra det nu, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Kulturrådets handläggare Malin Palm berättar att flera kommuner har startat exempelvis öppen Kulturskola. Detta är gratis prova på-verksamhet i anslutning till att skoldagen slutar. Intresset har varit så stort att kommunerna ansöker om att få utveckla med nya ämnen, i nya bostadsområden och skolor.

– Genom att verksamheten tar sig ut till barn och unga undanröjs flera av de hinder som finns för att delta. Dessa kan vara exempelvis socioekonomiska skillnader, långa avstånd och funktionsnedsättningar, säger Malin Palm.

Totalt sökte 205 kommuner 187 miljoner kronor från Kulturrådet.

Fakta

Under perioden 2016-2017 fördelar Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att bidra till låga elevavgifter, göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. En nationell strategi tas just nu fram på Kulturdepartementet efter förslag och remissbehandling av betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund.

Läs mer

Bidrag musik- och kulturskolor, maj 2017 (lista över alla mottagare)

Läs mer om denna bidragfördelning och Kulturrådets prioriteringar (pdf)

Läs mer om Kulturrådets bidrag till musik- och kulturskolor

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Malin Palm, handläggare
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Musik- och kulturskolor i 200 kommuner får dela på 97 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta.

Läs vidare »
Media no image

Bild och form prioriteras i Kulturrådets utvecklingsbidrag till regionerna

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 15:32 CEST

Kulturrådet fördelar idag cirka 20 miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 53 ansökningar från hela landet får stöd. En tredjedel avser bild- och formområdet.

Vid årets fördelning av utvecklingsbidrag märks särskilt projekt som stärker och utvecklar bild- och formområdet. Det handlar ofta om att utveckla samverkan mellan olika aktörer och kommuner. Många har tydligt fokus på pedagogiska insatser för att nå fler, framförallt barn och unga.

Bland projekten som nu får stöd finns flera regioner som utvecklar samtidskonsten genom samverkan mellan länen; bland annat regionerna Uppsala, Örebro och Västmanland. Flera län vill också utveckla sin infrastruktur tillsammans med konstnärer, bland annat Region Jönköping i projektet Nya Småland.

Många av de beviljade projekten handlar om breddad delaktighet i kulturlivet och samarbeten över regiongränserna. Projekt som främjar de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv har också särskilt uppmärksammats. Sju projekt som främjar de nationella minoriteternas kultur får stöd den här gången, bland annat projektet Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige som ska genomföras i samarbete mellan Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum och länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg samt Västmanland.

– Det är positivt att så många regioner satsar på att utveckla samtidskonsten, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Infrastrukturen för bild- och formområdet är viktig att stärka. Det är också glädjande att vi ser många projekt som vill främja de nationella minoriteternas kultur.

Läs mer
Bidragsfördelning utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet, maj 2017
Läs mer om Kulturrådets bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska, koordinator regionala frågor
Telefon: 08 519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström. koordinator regionala frågor
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare regionala frågor
Telefon: 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar idag cirka 20 miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 53 ansökningar från hela landet får stöd. En tredjedel avser bild- och formområdet.

Läs vidare »
Media no image

​Jönköpings län får sex statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 10:37 CEST

Alla 13 kommuner och 4 friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt sex miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 28 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser på eller utanför skolan. Som tidigare år återkommer både enskilda kulturaktörer och kulturinstitutioner i föreslagna aktiviteter.

– Många kommuner har reflekterat vidare över identitet, språk, demokrati och integration. Genom kulturinsatser kan alla mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Gislaveds kommun beviljas 675 000 kronor för att arbeta med skolor med som ett stort antal elever med migrationserfarenheter samt med skolor i småorter med stora avstånd till centralorten Kommunen vill föra in nya konstformer i det arbete som hela tiden pågår både för att stärka språket och även integrationen. Samverkan kommer att ske med professionella kulturaktörer, musikskolan, skolbiblioteken med flera.

Jönköpings kommun vill bland annat för årskurserna 3 och 4 visa en klassrumsföreställning med fokus på dans och teater. Kommunen har vissa riktade insatser utifrån socioekonomiska faktorer. Jönköping beviljas 2,25 miljoner och runt 12 000 elever kan involveras.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur. Resekostnader är vanligt förekommande i de flesta ansökningar.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Lokala kontakter
Gislaved
Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg
Telefon: 0371 829 13
pia.adolfsson@edu.gislaved.se

Jönköping
Lisbeth Hultberg, kulturskolechef
Telefon: 036 105 604
lisbeth.hultberg@jonkoping.se

Alla 13 kommuner och 4 friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt sex miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 28 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Västmanlands län får 3,6 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 14:27 CEST

Åtta kommuner i Västmanlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 3,6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 18 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kungsörs kommun planerar att arbeta med drama med åk 2 och 3. Fokus ska vara på värdegrund och hur man vill vara mot varandra. De kommer att påbörja arbetet med en dramapåse i varje klass som sedan kan användas för att stärka klassens samhörighet men även ge ytterligare sätt att uttrycka sig på. Kommunen kommer även att genomföra ett konstprojekt där arbetet kommer att ske i tvärgrupper i åk 4–9. Förutom att få chansen att möta varandra över stadier, så kommer eleverna att skapa konstverk som sedan ska pryda den nya gemensamma skolan.

I Hallstahammars kommun pågår sedan förra läsåret det treåriga projektet DANS – DEMOKRATI – IDENTITET som arbetar med dans i skolan med fokus på integration. Syftet är att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Kungsör
Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef
Telefon: 0227 60 02 22
fredrik.bergh@kungsor.se

Hallstahammar
Christer Andersson, bitr. rektor Lindboskolan
Telefon: 0220-242 54
christer.andersson@hallstahammar.se

Åtta kommuner i Västmanlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 3,6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 18 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Västerbottens län får 5,1 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 14:05 CEST

Tretton kommuner och en friskola i Västerbottens län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,1miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 21 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Skellefteå har tagit fasta på detta. De söker för riktade aktiviteter till ett mindre antal skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Dessutom söker de för scenkonst för alla och för ett cirkusprojekt som påbörjades förra året.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras i hela landet. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Sorsele kommun har inte sökt Skapande skola-pengar på många år men är nu tillbaka. De söker för ett filmprojekt i samarbete med Film Västerbotten för högstadiet och förberedelseklassen.

– Det är vi naturligtvis mycket glada över, säger Tua Stenström på Kulturrådet. Vi hoppas att projektet ska ge positiva erfarenheter för både elever och pedagoger, så att de återkommer i nästa år igen.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Skellefteå
Anita Risberg, samordnare
Telefon: 0910 71 29 28
anita.risberg@skelleftea.se

Sorsele
Pär Röckner, kultur- och fritidschef
Telefon: 0952 140 00
par.rockner@sorsele.se

Tretton kommuner och en friskola i Västerbottens län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,1miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 21 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Uppsala län får 5,9 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 14:01 CEST

Sju kommuner och sju friskolor i Uppsala län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,9 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 30 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Enköping har förra läsårets satsning på integration gett ringar på vattnet, och i år kommer elever på högstadiet arbeta med ämnet kris tillsammans med förberedelseeleverna. Ett annat ämne som kommer att tas upp i Enköping under nästa läsår är hälsa. Eleverna kommer tillsammans med tre kulturaktörer att få lära sig mer om hälsa genom dans, cirkus och animation.

Heby kommun har valt att rikta sina sökta insatser mot prioriterade grupper. Eleverna kommer bland annat att få dansa västafrikansk dans och spela djembe.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Enköping
Tina Engström, kommunikatör
Telefon: 0171 62 62 93
tina.engstrom@enkoping.se

Heby
Erika Käll, skolbibliotekare
Telefon: 0224 362 11
erika.kall@heby.se

Sju kommuner och sju friskolor i Uppsala län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,9 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 30 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Pressfrågor
  • helene.oljons@kulturradet.se
  • 08-519 264 25
  • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

  • Kulturrådet
  • Borgvägen 1-5, Box 27215
  • 102 53 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar