Media-no-image

Fyra miljoner till svenska skivproduktioner

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 13:06 CEST

Jazzsaxofonisten Per Texas Johansson, folkmusikgruppen Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye och noiserockbandet Neutral är exempel på artister vars skivor nu beviljats stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång drygt 4,1 miljoner kronor i produktionsstöd till 67 produktioner på 46 skivbolag. Totalt inkom 342 ansökningar, vilket är rekordmånga för bidraget.

Andra exempel på fonogram som får stöd är Släkt med Lotta Swärd av vispopgruppen Vasa flora & fauna, The miraculous av sångerskan Anna von Hausswolffs, och skivbolaget BIS inspelning av Allan Petterssons 13:e symfoni med Norrköpings symfoniorkester.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Bidrag till fonogram.

Ytterligare information
Jakob Uddling, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jazzsaxofonisten Per Texas Johansson, folkmusikgruppen Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye och noiserockbandet Neutral är exempel på artister vars skivor nu beviljats stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång drygt 4,1 miljoner kronor i produktionsstöd till 67 produktioner på 46 skivbolag. Totalt inkom 342 ansökningar, vilket är rekordmånga för bidraget.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 09:08 CEST

Kulturrådet bjuder in till en dag om läsfrämjande, kvalitetslitteratur och nödvändigheten av poesi. Seminariet sammanfaller med att det statliga litteraturstödet fyller 40 år! Träffa handläggare från Kulturrådet, förlagsrepresentanter, författare, ledamöter i expertgrupperna för Kulturrådets litteraturstöd och bibliotekarier som lyckats synliggöra svårutlånade böcker.

Måndagen den 1 juni, Bio Victor Filmhuset

Det bjuds på praktiska tips om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur, kompetenshöjande information och intressant nätverkande!

Bakgrund
De statliga stöden till litteraturen som kanaliseras via Kulturrådet låg förra året på sammanlagt 114 miljoner kronor. Efterhandsstödet till förlagens utgivning, det så kallade litteraturstödet, inklusive distributionsstöd till landets alla huvudbibliotek är störst. År 2014 var det cirka 36 miljoner kronor. Syftet med litteraturstödet är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur samt främja spridning och läsning av litteratur.

Program
12.00 Kulturrådet hälsar välkomna

12.10 Kvalitetsstämplat
Harald Hultqvist, litteraturkännare och litteratursamtalare med känsla för kvalitet skärskådar begreppet, ger oss en historisk överblick och sammanfattar smakdomarnas dispyter.

12.40 Litteraturstödet – från A till Ö
Signe Westin, Kulturrådet, berättar om litteraturstödets bakgrund och syfte.

13.00 Vi som väljer
Nina Frid, Kulturrådet, samtalar om bedömningsprocessen och kriterier med ledamöter från arbetsgrupperna för litteraturstödet. Medverkande: Per Israelson (barn- och ungdomslitteratur), Jonathan Morén (skönlitteratur), Åsa Nilsonne (facklitteratur).

13.45­–14.15 Paus

14.15 Förlagen och litteraturstödet
Representanter från stora och små förlag samtalar om litteraturstödets betydelse för utgivningen. Medverkande: Anna Bengtsson, Ersatz, Håkan Bravinger, Norstedts, Elisabeth Grate, Elisabeth Grate Bokförlag och Ada Wester, Gilla böcker. Henriette Zorn, Kulturrådet samtalar med representanter från förlagen.

14.45 Praktiska exempel
Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie Halland, berättar inledande om bibliotekariers läsvanor. Mattias Karlsson från Skogås bibliotek och David Jonsson från Örebro bibliotek presenterar hur de på ett framgångsrikt sätt lyft de litteraturstödda böckerna.

15.30 Nödvändigheten av poesi
Med poeten, bibliotekarien och litteraturkritikern Arne Johnsson.

Konferensen filmas och läggs ut på Kulturrådets webbplats dagen efter.

Välkommen!

Lunchmacka från 11.15 i Filmhusets foajé

O.s.a. 28/5 till helene.oljons@kulturradet.se

Kontakt
Susanna Höijer, handläggare
Telefon: 08-519 264 50
susanna.hoijer@kulturradet.se

Nina Frid, handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet bjuder in till en dag om läsfrämjande, kvalitetslitteratur och nödvändigheten av poesi. Seminariet sammanfaller med att det statliga litteraturstödet fyller 40 år! Träffa handläggare från Kulturrådet, förlagsrepresentanter, författare, ledamöter i expertgrupperna för Kulturrådets litteraturstöd och bibliotekarier som lyckats synliggöra svårutlånade böcker.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet på scenkonstbiennalen i Malmö

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 08:41 CEST

Vem syns och hörs på landets scener? Vad innebär det att vara queer scenkonstnär? Varför behövs danskonsten? Kulturrådets program under Scenkonstbiennalen i Malmö den 26–30 maj ställer frågor om scenkonstens betydelse för konstnärer och publik. Ett jämställt musikliv är Kulturrådets tema under ISPA:s kongress som pågår parallellt.

Scenkonstbiennalen pågår i Malmö den 26–31 maj och är en mötesplats för scenkonsten och dess utövare nationellt och internationellt, men vänder sig också till publiken. Programmet innehåller föreställningar från hela landet, workshops, seminarier och internationella gästspel. Biennalen arrangeras av Teaterunionen vartannat år runt om i landet, i år tillsammans med Malmö Stadsteater, Malmö Opera och Skånes Dansteater. Kulturrådet ger stöd till Scenkonstbiennalen.

Kulturrådets program
28 maj kl. 13.00–14.00 Vad speglar landets scener?
28 maj kl. 15.00–16.30 Tillgång till dans – varför och hur?
29 maj kl. 10.00–11.00 På väg mot ett mer tillgängligt kulturliv
29 maj kl. 13.00–14.00 Europeiskt samarbete – varför då?
30 maj kl. 10.00–11.00 Queer scenkonst och queera scenkonstnärer

ISPA:s kongress
I samband med scenkonstbiennalen pågår ISPA:s, (International Society for the Performing Arts), stora kongress som i år anordnas i Malmö och Köpenhamn den 25–30 maj.

Kulturrådet arrangerar ett seminarium den 30 maj om jämställdhet inom musikområdet i Sverige och internationellt. Lina Thomsgård, projektledare för Skapelsen och grundare av Rättviseförmedlingen medverkar tillsammans med Tebogo Monnakgotla, tonsättare, medlem i KVAST samt ledamot i Kulturrådets styrelse och Vanessa Reed, Executive Director för PRS Music Foundation i Storbritannien där hon driver projektet Women Make Music.

Läs mer om Scenkonstbiennalen

Läs mer om ISPA

Ytterligare information

Kulturrådets seminarier om scenkonst
Margareta Brilioth, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Kulturrådets seminarium på ISPA
Magnus Lemark, handläggare
Telefon: 08-519 264 38
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se


Vem syns och hörs på landets scener? Vad innebär det att vara queer scenkonstnär? Varför behövs danskonsten? Kulturrådets program under Scenkonstbiennalen i Malmö den 26–30 maj ställer frågor om scenkonstens betydelse för konstnärer och publik. Ett jämställt musikliv är Kulturrådets tema under ISPA:s kongress som pågår parallellt.

Läs vidare »
Media-no-image

Fördelning av projektbidrag bild- och formkonst

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:02 CEST

Not Quite, Nordiska Konstförbundet/Svenska sektionen, Konsthantverkscentrum och Gocart Gallery Gotland är några av de aktörer som nu får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,5 miljoner kronor i projektbidrag till fjorton aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Konsthantverkskooperativet Not Quite i Fengersfors får bidrag för sitt deltagande i det internationella projektet Europe Grand Central som även fått medel från Kreativa Europa. Projektet handlar om gränser och vänder sig till en aktiv publik som blir medskapande i projektet genom interaktiva utställningar, workshops och databaser samt med hantverk, arkitektur och form.

Nordiska Konstförbundet/Svenska sektionen- får bidrag för projektet CRIS som är ett curatoriellt residens med publikt program. Projektet vill skapa underlag för fler kulturutbyten mellan Svenskt konstliv och utlandet samt synliggöra den svenska samtida konstscenen i möten och ateljébesök för de gästande curatorerna.

Konsthantverkscentrum får bidrag för ett svenskt deltagande på Nordic Craft Pavilion som är ett nordiskt curerat samarbete i ett gemensamt deltagande på den franska mässan Relevations i Paris. Nordic Craft Pavilion är ett sätt för konsthantverkare i de nordiska länderna att gemensamt visa sig för en internationell publik på en global marknad.

Galleriföreningen Gocart Gallery på Gotland får bidrag för projektet Minnets politik där galleriet blir bas med utställning och som med kartor och vägbeskrivningar länkar vidare till aktiveteter över Gotland.

Denna ansökningsomgång ansökte 63 aktörer om projektbidrag till en summa av drygt 11 miljoner kronor.

Läs mer
Projektbidrag bild- och formkonst

Ytterligare information
Anna Livén West, handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Not Quite, Nordiska Konstförbundet/Svenska sektionen, Konsthantverkscentrum och Gocart Gallery Gotland är några av de aktörer som nu får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,5 miljoner kronor i projektbidrag till fjorton aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 12:21 CEST

Kulturrådet fördelar 19,6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de 20 län som omfattas av kultursamverkansmodellen. 57 ansökningar har beviljats den här gången.

Ansökningar som gäller de nationella minoriteterna har i år ökat i antal, exempelvis Romskt kulturcentrum i Malmö och Hälsinglands museum som får medel för ett samarbetsprojekt. Såhkie Umeå sameförening, Tornedalsteatern och Sverigefinländarnas arkiv är andra organisationer som beviljas bidrag.

Inom scenkonstområdet beviljas Västerbottensteatern stöd för digitalisering och Dans i nord för att utveckla den professionella dansen i Norrbotten.

Många projekt syftar till att utveckla arbetet med och för barn och unga.Här finns Västmanlands teater som beviljas medel för publikutveckling i relation till barn och unga, region Dalarna som beviljas medel för barn och ungdomsarbete både inom bild och form och musikteater. Norrbottens museum fortsätter att driva ett nätverksprojekt för ungdom och Östergötlands museum arbetar på sista året med Street Art Academi.

Musei-, bild- och formområdet står för den högsta andelen ansökningar. Bland många beviljade projekt märks region Jönköpings New Småland som görs i samarbete Kronobergs och Kalmar län, Boda Air som drivs av Glass Factory och Härjedalens fjällmuseum för ett HBTQ-projekt.

Läs mer
Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska, koordinator
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström, koordinator
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar 19,6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de 20 län som omfattas av kultursamverkansmodellen. 57 ansökningar har beviljats den här gången.

Läs vidare »
Media-no-image

Nominera ny läsambassadör

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 09:13 CEST

Det är dags att utse ny läsambassadör för perioden 2015-2017. Var med och nominera din kandidat! Maila förslaget till lasambassador2015@kulturradet.se med en kort motivering senast den 1 juni. En jury utser därefter den slutliga kandidaten som sedan tillkännages på Bok & Bibliotek i Göteborg i september.

Bakgrund
Kulturrådet beslutade år 2010 att inrätta en nationell läsambassadör i syfte att ge litteraturen och läsfrämjandet ett ansikte utåt. Inspirationen kommer från USA, Storbritannien, Irland och Australien där motsvarande utnämningar finns sedan tidigare.Uppdraget är tvåårigt och motsvarar cirka 15 timmars arbete i veckan. Johan Unenge utsågs 2011 till Sveriges första läsambassadör. År 2013 tog Johanna Lindbäck över stafettpinnen.

Kulturrådet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett handlingsprogram för läsfrämjande utanför skolan. I handlingsprogrammet ges följande definitioner av läsfrämjande:

 • göra läsare av läskunniga
 • öppna vägar till litteraturen för den som inte läser
 • öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar
 • ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur
 • ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet

En av de största satsningarna inom ramen för Kulturrådets utvidgade uppdrag inom läsfrämjande är det nationella programmet Bokstart Sverige som började under våren 2015. Programmet vänder sig till familjer med små barn och syftar till att uppmuntra föräldrar att läsa för och samtala med sitt barn från en mycket tidig ålder. Bokstart kommer att ingå i läsambassadörens uppgifter.

Läsambassadörens uppdrag
Läsambassadören ska verka för att ge barn och unga, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Ambassadören deltar i det offentliga samtalet, inspirerar vuxna att främja ungas läsning och verkar för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen.

Kulturrådet fungerar som stöd, men läsambassadören har stort utrymme att själv utveckla uppdraget. En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning. Ambassadören medverkar även på mässor, bokfestivaler, konferenser och andra offentliga arenor runt om i Sverige för att prata om läsning och litteratur för unga.

Läsambassadören ska:

 • vara författare, illustratör eller tecknare
 • vara en engagerad läsfrämjare
 • ha möjlighet att nå ut och skapa förtroende hos en bred målgrupp
 • ha förmåga att arbeta självständigt

Juryn består av:
Daniel Boyaciouglu
, poet
Daniel Sjölin
, författare
Elin Lucassi
, tecknare
Lars H Gustafsson
, barnläkare och författare
Nina Frid
, handläggare, Kulturrådet
Sannah Salameh
, programledare, konstnär
Sara Lafolie
, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Sofia Gydemo
, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet

Maila förslaget till lasambassador2015@kulturradet.se med en kort motivering senast den 1 juni.

Ytterligare information
Zoi Santikos, handläggare
Telefon: 08-519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Det är dags att utse ny läsambassadör för perioden 2015-2017. Var med och nominera din kandidat! Maila förslaget till lasambassador2015@kulturradet.se med en kort motivering senast den 1 juni. En jury utser därefter den slutliga kandidaten som sedan tillkännages på Bok & Bibliotek i Göteborg i september.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: UNESCO:s mångfaldskonvention fyller 10 år

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 09:31 CEST

Kulturrådet, Riksteatern och Svenska UNESCO-rådet arrangerar en gemensam konferens med anledning av tio-årsjubiléet av mångfaldskonventionen. FN har utlyst den 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

– Vi vill ta tillfället i akt att sätta ljuset på mångfaldskonventionen och mångfalden i våra nationella, regionala och lokala kulturinstitutioners mötesplatser, på våra konstnärliga högskolor och våra kulturmyndigheter, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

–­­­ Programmet är fyllt av inspiration, utmaningar och nya perspektiv och vi hoppas att dagen kommer att bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet, säger Elin Norquist, projektledare på Kulturrådet.

Välkommen!

När: 21 maj 09.30–16.30, registrering från 08.30.
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm
O.S.A: senast 18 maj 2015

Vi bjuder på kaffe och lunch i Rosenbads lokaler och förhoppningsvis givande samtal under pauserna.

Läs hela programmet.

Ytterligare information
Elin Norquist, projektledare
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet, Riksteatern och Svenska UNESCO-rådet arrangerar en gemensam konferens med anledning av tio-årsjubiléet av mångfaldskonventionen. FN har utlyst den 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Stöd till samverkan med komponister

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 13:18 CEST

Kulturrådet fördelar idag närmare fyra miljoner kronor i stöd till 41 samverkansprojekt med komponister. Drygt 45 procent av komponisterna är kvinnor, vilket är en toppnotering för det här bidraget.

– Det är en välkommen positiv utveckling som pågått en längre tid, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Andelen kvinnor som är komponister och har beviljats stöd den här omgången är alltså rekordhögt. 45,3 procent motsvarar en ökning med tretton procent, jämfört med motsvarande fördelning för ett år sedan.

Bland ansökningarna återfinns en mångfald av uttryck och format som bland annat innefattar västerländsk nutida konstmusik med både verk för kammarensemble som för symfoniorkester, elektroakustisk musik, storbandsjazz, begravningsmusik för liten blåsorkester, barnteatermusik, körmusik, musik för kammaropera med mera.

Det är fortfarande en låg andel ansökningar med folk- och världsmusik, jazz och elektronisk musik, konstaterar Kulturrådets referensgrupp, men en hög andel västerländsk nutida konstmusik. Internationella samarbeten som prioriterats är bl.a. The Great Learning Orchestra och New Yorkbaserade komponisten JG Thirlwell, och Trio ZilliacusPerssonRaitinen med komponisten Jukka Tiensuu, Finland.

Ett flertal musikteaterprojekt som drivs av fria aktörer får stöd, liksom nya fria aktörer som inte tidigare funnits med. Man Must Sing och Tornedalsteatern är två sådana exempel.

Flera barn- och ungdomsprojekt har valts ut; däribland Danskonst i Norr, Dockteater Tittut, Teater Tre och Teater Sagohuset. Projekt som lyfter minoritetsspråk och hbtq-frågor har prioriterats vid fördelningen: Norrbottensmusiken i samverkan med Örjan Fahlström, Tornedalsteatern i samverkan med Malin Hülphers och Ögonblicksteatern som ska samverka med Karin Dreijer.

Läs mer
Samverkan med komponister

Ytterligare information
Magnus Lemark, handläggare
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Läs vidare »
Media-no-image

Nio svenska organisationer i EU-stödda samarbetsprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 09:56 CEST

I den andra utlysningen inom Kreativa Europa har 80 europeiska samarbetsprojekt beviljats stöd och delar på cirka 45 miljoner euro. Nio svenska organisationer medverkar i projekt som fått stöd.


Kreativa Europa är en viktig möjlighet för konst- och kulturorganisationer att internationalisera sin verksamhet och nå ut till en europeisk publik. Stödet till europeiska samarbetsprojekt har stor betydelse för att stärka internationellt kultursamarbete. I årets fördelning medverkar tre svenska organisationer i större samarbetsprojekt och sex svenska organisationer i mindre samarbetsprojekt.

Tre exempel på projekt:

Karriärstöd för unga konstnärer
Stockholms konstnärliga högskola medverkar i projektet NE©XT Accelerator som arbetar för att ge unga nyutexaminerade konstnärer i Europa möjlighet att leva på sitt skapande. Projektet är en vidareutveckling av festivalen NEU/NOW, en arena där unga konstnärer inom ett brett spektrum av konstområden kunnat visa upp sitt arbete, med inriktning på entreprenörskap. Samarbetet kopplar ihop unga konstnärer med kulturella och kreativa aktörer, sektorer och näringar i Europa och stödjer dem som motorer för ekonomisk och social utveckling.

– Satsningens fokus på att utforska var knutpunkterna finns där konsten interagerar med samhället är väldigt spännande, säger Paula Crabtree, rektor för Stockholms konstnärliga högskola.I år är det tydligt att många projekt har en interdisciplinär inriktning, exempelvis lyfts genusperspektivet ofta fram, berättar hon.

Deltagarna har möjlighet att visa sitt arbete såväl live som digitalt. Projektet har fått EU-stöd på drygt 1 miljon euro.

Vidgade perspektiv inom dockteatern
Staffan Björklunds teater i skånska Hög medverkar i projektet Puppet Nomad Academy tillsammans med dockteaterkompanier från Sloveninen, Kroatien Tjeckien och Belgien. Unga nyutexaminerade dockteaterskapare möter erfarna konstnärer och utforskar och utvecklar konstformen tillsammans i workshops. Traditioner och tekniker från deltagarländerna blandas och klassiska motiv möter nytt specialskrivet material i två föreställningar, en för vuxna och en för barn. Projektet har fått EU-stöd på 200 000 euro.

– Det ska bli roligt att sprida det moderna skandinaviska sättet att producera dockteater utifrån dagens värderingar. Och att dela med sig av sina erfarenheter till nästa generation, säger Staffan Björklund.

– Skandinavien ses som en frimodig del av Europa. Grupper vi mött är intresserade av hur skandinaviska grupper implementerar frågor som i många länder fortfarande kan vara svåra att beröra, som hbtq och miljö, särskilt i föreställningar för en ung publik. Det är en av anledningarna till att vår teater bjudits in i projektet, säger Staffan Björklund.

Konstnärlig gestaltning korsar gränser
Konstkooperativet Not Quite i Fengersfors är projektledare för projektet Europe Grand Central och ska tillsammans med sex andra europeiska organisationer ”putta Europa från misstänksamhet till nyfikenhet”. Projektet har fått EU-stöd på 200 000 euro.

– Det är fantastiskt kul, säger projektledaren Marcus Haraldsson om beskedet. Vi har jobbat för det här i flera år och äntligen får vi komma igång att samarbeta med kollegor över hela Europa.

Projektet utgår från metodiken Bordr; ett kreativt utforskande av gränskorsningar som Marcus Haraldsson sedan fem år utvecklat med den amerikanske datautvecklaren Christo de Klerk och flera andra. Huvudpartner är nätverket Trans Europe Halles med medlemmar i 28 europeiska länder.

Insamlingen av gränshistorier från lokala målgrupper görs hos projektpartners i Sverige, Tyskland, Polen, Grekland, Italien och Frankrike och gestaltas förutom digitalt också i teater, design, hantverk, gatukonst, workshops, utbyten och kamerautlåning. Utvecklingen av metoder för deltagande är en central del av projektet.

Läs mer om fördelningen

Kontakt
Elin Rosenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

I den andra utlysningen inom Kreativa Europa har 80 europeiska samarbetsprojekt beviljats stöd och delar på cirka 45 miljoner euro. Nio svenska organisationer medverkar i projekt som fått stöd.

Läs vidare »
Media-no-image

Jönköpings län får 7,5 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:12 CEST

Alla 13 kommuner och fyra friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Drygt 7,5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 37 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Flera kommuner och friskolor nämner i sina ansökningar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar.

– Vi har tagit de långa avstånden i beaktande när vi har fördelat bidrag. Det är viktigt att eleverna får möta professionell kultur, både att uppleva och att själva få skapa, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Tranås kommun kommer eleverna i årskurs 6 att ha dans- och teaterlektioner under flera veckor. Detta leder sedan fram till en uppvisning. Andra elever kommer att göra ateljébesök hos yrkesverksamma konstnärer och två skolor arbetar med Filmcentrum med att göra egen film.

I Sävsjö kommun får barnen i förskoleklass se Smålands musik och teaters föreställning Gosedjursdoktorn där sång och musik väcker känslor runt barnens medhavda gosedjur.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler skolor får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 16

Tranås kommun
Patrik Svanängen, Rektor
Tel: 0140-685 85, 0767-896 85 85
pks@tranas.se

Sävsjö kommun
Erika Ingwall, Musikledare
Tel: 0382-152 77, 0766-11 05 20
erika.ingwall@savsjo.se

Alla 13 kommuner och fyra friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Drygt 7,5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 37 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar