If9u1ncoerkxtogfd9fu

Sveriges nya läsambassadör presenteras på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 13:18 CEST

Anne-Marie Körling har utsetts till Sveriges nya läsambassadör för barn och unga. Hon är legitimerad lärare, utbildar andra lärare, är författare, bloggare, föreläsare och inspiratör. – Det viktigaste är att slå hål på myten att läsning är tråkigt, säger Anne-Marie Körling.

Media-no-image

Barnbokskatalogen speglar Sveriges många språk

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 09:49 CEST

Klockan 09.00 den 24 september lanseras Barnbokskatalogen för 17:e gången på Bok & Bibliotek i Göteborg. Fem experter har läst det mesta i årets utgivning och valt ut det allra bästa i bokfloden. Över 400 000 gratisexemplar delas ut!

Katalogen ska vara en hjälp för barn och unga att hitta spännande läsning. Barnbokskatalogen tipsar om böcker för alla åldrar, serier, faktaböcker och böcker på andra språk än svenska.

– I årets barnbokskatalog blir det tydligt att Sverige är ett land med många språk och att flerspråkighet är en rikedom, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

Kultur i Väst producerar katalogen på uppdrag av Kulturrådet. Den är gratis och sprids via bibliotek, skolor och bokhandlare. Den går även att beställa via webben.

Under Bok & Bibliotek finns Barnbokskatalogen att hämta i Kulturrådets monter på Ung Scen i A-hallen, 03:22 eller i Kultur i Västs monter i D-hallen 02:09.

Barnbokskatalogen är en del i arbetet med Bokjuryn, landets största bokjury, som är en nationell omröstning där barn och unga upp till 19 år röstar fram årets bästa böcker. Röstningen startar den 1 januari 2016 och vinnarna presenteras den 22 april.

Ytterligare information
Nina Frid, handläggare Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Katarina Dorbell
Barnens bibliotek, Kultur i Väst
Telefon: 033 35 76 28
katarina@barnensbibliotek.se

Klockan 09.00 den 24 september lanseras Barnbokskatalogen för 17:e gången på Bok & Bibliotek i Göteborg. Fem experter har läst det mesta i årets utgivning och valt ut det allra bästa i bokfloden. Över 400 000 gratisexemplar delas ut!

Läs vidare »
Media-no-image

​Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 10:27 CEST

Kulturrådet gör en ny storsatsning på Ung Scen i A-hallen och bjuder in till samtal, föreläsningar, möten och utställningar på övergripande teman som yttrandejämlikhet och barns rätt till kultur.

Programpunkter på Ung Scen:

 • Kulturministern utser ny läsambassadör
 • Barnbokskatalogen lanseras
 • Årets mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
 • Möten mellan idrott och läsning
 • Sexlust och läslust
 • Barnboksförsäljningen ökar!
 • Nyanlända elevers lärande
 • Kulturskolans roll
 • Isländska illustratörer

Möt Alice Bah Kuhnke, Áslaug Jónsdottir, Arabella Koopman, Mårten Melin, Johanna Lindbäck, Moni Nilsson, Chih Yuan Chen, Elina Druker och många fler.

Kulturrådet bjuder även in till nio storseminarier som alla teckentolkas.

Kulturrådet på Bok & Bibliotek.

Ytterligare information

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet gör en ny storsatsning på Ung Scen i A-hallen och bjuder in till samtal, föreläsningar, möten och utställningar på övergripande teman som yttrandejämlikhet och barns rätt till kultur.

Läs vidare »
Media-no-image

​Pressinbjudan: Möt Sveriges nya läsambassadör på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 14:08 CEST

Kulturrådet utser Sveriges nya läsambassadör för barn och unga, den tredje i ordningen. Det sker på Bok & Bibliotek i Göteborg torsdagen den 24 september i närvaro av kulturminister Alice Bah Kuhnke. Uppdraget som läsambassadör går ut på att främja läslust och sprida kännedom om hur viktig läsningen är för barns språkutveckling.

Läsambassadören verkar för att ge barn och unga, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Ambassadören deltar i det offentliga samtalet, inspirerar vuxna att främja ungas läsning och verkar för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen. En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning

Tjänsten som läsambassadör inrättades efter förebild från USA, Storbritannien, Irland och Australien. Den förste svenske läsambassadören var Johan Unenge, känd för sina böcker och filmer om Eva & Adam. Den andra läsambassadören var Johanna Lindbäck, författare och känd bloggare från bland annat Bokhora.

I Sveriges Radios direktsända P4 Extra med Lotta Bromée klockan 13.05 samtalar läsambassadören med kulturminister Alice Bah Kuhnke. Samtalet fortsätter i Kulturrådets monter på Ung scen i A-hallen klockan 15.00. Då finns också avgående läsambassadör Johanna Lindbäck på plats. Moderator är Daniel Sjölin. Boka gärna tid för intervju!

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

O.s.a. 22/9

Kulturrådet utser Sveriges nya läsambassadör för barn och unga, den tredje i ordningen. Det sker på Bok & Bibliotek i Göteborg torsdagen den 24 september i närvaro av kulturminister Alice Bah Kuhnke. Uppdraget som läsambassadör går ut på att främja läslust och sprida kännedom om hur viktig läsningen är för barns språkutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2014

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 12:12 CEST

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014–2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kulturoch 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel). Totalt 70 projekt med svensk medverkan, som enskild sökande eller som projektpartner, fick stöd inom Kreativa Europa år 2014.

Av projekten som fått stöd var elva inom delprogrammet Kultur och 59 inom delprogrammet MEDIA. Inom kulturdelen deltar nio svenska aktörer i europeiska samarbetsprojekt. Sex av dessa deltar i större samarbetsprojekt och tre i mindre samarbetsprojekt. I de större samarbetsprojekten är aktörer från minst sex olika länder med, ofta ännu fler. De svenska aktörerna samarbetar med organisationer från många olika delar av Europa. Teater Tre fick stöd för medverkan i projektet Small Size, Performing Arts for Early Years, Stiftelsen Moderna Dansteatern i [DNA] Departures and Arrivals, Riksarkivet i Community as Opportunity – Creative Archives and Users Networkoch Statens museer för världskultur i projektet SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage.Intercult är projektledare för CORNERS – Turning Europe Inside Out.

Inom kulturdelen fick även Norstedts förlag stöd för översättning och förmedling av europeisk skönlitteratur och den internationella litteraturfestivalen Littfest i Umeå deltar i en ny europeisk plattform på litteraturområdet med fokus på poesi och översatt litteratur.

Inom delprogrammet MEDIA gick stöd framförallt till svenska film- och tvproducenter. De fick dela på 5,5 miljoner euro i utvecklingsstöd och stöd till tv-program. Det var ett mycket bra resultat för svensk del, den högsta stödsumman sedan det tidigare MEDIA-programmet startade 1993.Svenska produktionsbolag fick stöd för utveckling av 13 enskilda filmprojekt inom drama, animation och kreativa dokumentärer. Bland annat fick Slugger film stöd för den animerade filmen Sandvargen och Bleck Film och TV för dramat The Ambassador. Tio svenska bolag fick utvecklingsstöd via så kallad slate funding, som innebär finansiering av flera projekt i samma ansökan. Tre Vänner, Fasad, Atmo Media Network och Anagram Film & TV är några av bolagen som beviljades slate funding. Sex svenska tv-producenter beviljades stöd för tv-produktion. Exempelvis fick Palladium stöd för Jordskott och Strix Drama för Blå ögon. Filmlance International mottog den högsta stödsumman och beviljades en miljon euro för Bron III.

Vidare fick svenska filmdistributörer stöd för distribution av 15 europeiska filmer för visning i Sverige och sju svenska bolag beviljades automatiskt distributionsstöd. De 42 svenska biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas fick stöd för att visa europeisk film i Sverige. Distributionsstödet och stödet till Europa Cinemas bidrar till en större mångfald i utbudet av film på de svenska biograferna.

Ytterligare ett exempel inom MEDIA-delen är att de svenska dataspelsbolagen Tarsier Studios och Image & Form International fick stöd för utveckling av narrativa dataspel. Stödet till dataspelsutvecklare är en av de nya stödformerna inom Kreativa Europa.

­­År 2014 var ett bra första år för Sverige i den nya programperioden för EU:s sektorsprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Svenskt deltagande i Kreativa Europa bidrar till en stärkt internationalisering och ökad kapacitetsuppbyggnad av kultursektorn och den audiovisuella sektorn i Sverige. De projekt som svenska aktörer deltar i är betydelsefulla för den enskilda organisationen och för publiken i Sverige och i övriga Europa.

Läs hela rapporten

Läs mer om att söka stöd inom Kreativa Europa

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Tel: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014–2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kulturoch 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel).

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådets stöd för inköp av barn- och ungdomsböcker – en morot för kommunerna

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 13:42 CEST

77 av de 248 kommuner (folk- och skolbibliotek) som i år sökte stöd för inköp av barn- och ungdomsböcker från Kulturrådet har inga aktuella biblioteksplaner. Nu kräver Kulturrådet en aktuell och politiskt antagen biblioteksplan för att kommunerna ska få inköpsstöd. Kravet ska förhoppningsvis påskynda processen med planer, så att landets samtliga kommuner har en beslutad strategi för sin biblioteksverksamhet.

Böcker på olika språk och till idrottande barn och unga
Kulturrådets inköpsstöd till folk- och skolbibliotek syftar till att främja intresset för läsning. Nyligen har 24 miljoner kronor fördelats till inköp av barn- och ungdomslitteratur eller av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läsintresse.

Kulturrådet ser en ökning av inköp av litteratur på andra språk än svenska. Folkbiblioteken vill möta behovet av böcker för olika språkgrupper i kommunerna. En annan tendens är att många folkbibliotek satsar på att ge idrottande barn och unga tillgång till böcker i många format i samarbete med idrottsföreningarna.

I ansökan till Kulturrådet ska biblioteken lämna in en läsfrämjandeplan som beskriver det läsfrämjande arbetet som bedrivs på fyra områden: barn och unga på fritiden (exempelvis idrotten), barn- och mödrahälsovården, förskolan och skolan.

Biblioteksplaner som strategiskt verktyg
För att driva på ett strategiskt läsfrämjandearbete har Kulturrådet nu som villkor att kommunerna ska ha en aktuell biblioteksplan för att beviljas inköpsstöd. Arbete pågår också med att revidera och skriva nya planer i de flesta kommuner. De kan i efterhand komplettera med en beslutad plan, eller ett beslut om att en biblioteksplan för kommunen ska tas fram.

Trots att alla kommuner sedan 2005 ska ha en politiskt antagen plan för sin biblioteksverksamhet är det fortfarande många kommuner som saknar en sådan. Folkbibliotekets uppdrag för litteratur- och läsfrämjande har stärkts i den nya bibliotekslagen från 2014.

En väl förankrad biblioteksplan blir ett instrument som tydliggör och stimulerar biblioteken till ett långsiktig och strategiskt läsfrämjandearbete. Verksamheten blir dessutom kvalitetssäkrad om den är beslutad i kommunfullmäktige. Syftet med biblioteksplanerna är att öka samverkan mellan all biblioteksverksamhet i kommunerna för att gynna samordning av resurser mellan folk-, skol- och länsbibliotek. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken.

Kulturrådet kommer att lyfta frågan om biblioteksplanernas betydelse för läsfrämjande i det fortsatta arbetet med Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande.

Läs mer
Kulturrådets läsfrämjandearbete
Inköp av litteratur till folk-och skolbibliotek

Ytterligare information
Maria Telenius, handläggare
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

77 av de 248 kommuner (folk- och skolbibliotek) som i år sökte stöd för inköp av barn- och ungdomsböcker från Kulturrådet har inga aktuella biblioteksplaner. Nu kräver Kulturrådet en aktuell och politiskt antagen biblioteksplan för att kommunerna ska få inköpsstöd.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökat stöd till flera dansaktörer

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 10:22 CEST

Claire Parsons Co och ccap, är två av de aktörer som får höjda verksamhetsbidrag för 2016. MARC (Milvus Artistic Research Center) i Kivik beviljas stöd för första gången från Kulturrådet.

Totalt fördelar Kulturrådet nu 33 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för nästa år till koreografer, fria scener och produktionsplattformar för dans. Totalt ansökte 54 aktörer från Kulturrådet för 2016.

Det sökta beloppet uppgick till 71,4 miljoner kronor. 29 aktörer beviljades stöd till en summa om 33,3 miljoner kronor. 40 procent av stödet som Kulturrådet fördelar går till fria scener. Flertalet av de aktörer som får stöd arbetar problematiserande och normkritiskt och presenterar olika uttrycksformer, format och olika typer av tematik inom dansområdet.

Läs mer
Verksamhetsstöd till fria aktörer, scenkonst dans

Ytterligare information
Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Claire Parsons Co och ccap, är två av de aktörer som får höjda verksamhetsbidrag för 2016. MARC (Milvus Artistic Research Center) i Kivik beviljas stöd för första gången från Kulturrådet.

Läs vidare »
Media-no-image

50 miljoner kronor till teater, opera och performance

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 15:04 CEST

Drygt 50 miljoner kronor fördelas till 56 aktörer inom den fria scenkonsten. Det står klart när Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för nästa år till fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.


Tre aktörer beviljas verksamhetsstöd för första gången, efter att tidigare haft produktionsstöd. Detta för att de visat på en positiv och stadig konstnärlig utveckling och anses viktiga inom sina respektive områden.

 • NewOpera CO är en nyskapande musikteatergrupp från Göteborg som arbetar i kammarformat för barn och vuxna. Gruppen leds av Niklas Rydén och turnerar både i Västra Götaland och övriga Sverige.
 • Teater Kurage är en fri teatergrupp i Göteborg med tre konstnärliga ledare: Rebecca Alverfors, Charlotta Grimfjord Cederblad och Åsa Holtz. Sedan 2002 verkar Teater Kurage på en fast scen på Hagateatern som de delar med Teater Tamauer.
 • Banditsagor blandar element från teater och klassiskt sagoberättande och gör föreställningar för både barn och vuxna. De har sin bas i Malmö men turnerar på bland annat bibliotek, i skolor och parker både i Skåne och i andra delar av landet.

Ett flertal av de aktörer som beviljas verksamhetsstöd bedriver en omfattande nationell turnéverksamhet och drygt 60 procent av aktörerna riktar sig till den unga publiken. De aktörer som beviljats samma belopp som föregående år har även fått en uppräkning motsvarande två procent som kompensation för pris- och löneökningar.

Kulturrådet har också ökat stödet till följande sju aktörer som visat på konstnärlig utveckling inom sina olika uttryck: Pygméteatern, Lule Stassteater, Lumor, Poste Restande, Skuggteatern, Teater Jaguar och Teater Uno. Dessutom tilldelas Teater Trixter, Lilith Performance Studio och Teater Tre tillfälligt ökade stöd för internationella samproduktioner, gästspel och utbyten.

Läs mer
Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet, teater, opera, performance, cirkus och övriga uttryck

Ytterligare information
Margareta Brilioth, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Maria Lewenhaupt, handläggare
Telefon: 08-519 264 43
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Drygt 50 miljoner kronor fördelas till 56 aktörer inom den fria scenkonsten. Det står klart när Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för nästa år till fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

Läs vidare »
Media-no-image

Fördelning av turnébidrag till musikgrupper

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 14:23 CEST

Lena Willemarks projekt Älvdalens elektriska framträder på Shanghai Music Festival, rockgruppen Dungen turnerar i USA, och Woodpeckers blockflöjtskvartett gör en skolturné på Irland. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 39 aktörer på drygt 1,3 miljoner kronor.

Bidraget kan sökas för såväl nationella som internationella turnéer. Exempel på artister som beviljas stöd för turnéer i Sverige är jazzgruppen Susanna Risberg trio, konstmusikensemblen Sveriges Kammarsolister, och countrygruppen Abalone Dots.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till musikgruppers nationella och internationella turnéer.

Läs mer
Turnébidrag till fria musikgrupper

Ytterligare information
Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Lena Willemarks projekt Älvdalens elektriska framträder på Shanghai Music Festival, rockgruppen Dungen turnerar i USA, och Woodpeckers blockflöjtskvartett gör en skolturné på Irland. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 39 aktörer på drygt 1,3 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Hur hanterar kulturinstitutioner yttrandefrihet, självcensur och kulturarv?

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 12:54 CEST

Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas? Hur hanterar den nationella kulturpolitiken och de offentliga institutionerna hot, kränkningar och främlingsfientlighet? Vad görs inom Samverkansrådet och kultursamverkansmodellen för att försvara yttrande- och tryckfriheten? Välkommen till en eftermiddag där Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans lyfter aktuella frågor inom dagens nationella kulturpolitik och i det offentliga uppdraget.

Arrangörer är Samverkansrådet: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungl. Biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, Riksarkivet, Filminstitutet och Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med Myndigheten för kulturanalys.

När: Torsdag 2 juli
Var:
Länsstyrelsens trädgård, Visby
Moderatorer: Kerstin Brunnberg och Nisha Besara

14:00 Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård hälsar välkommen

14:05 Kulturarv och främlingsfientlighet: Nationellt kulturarv eller kulturarv i Sverige – är det någon skillnad?
Frågor om nationell identitet och främlingsfientlighet har präglat det politiska samtalet under de senaste åren. Hur kan kulturarvsmyndigheterna bidra till ett öppet demokratiskt samhälle i en tid där främlingsfientlighet växer sig starkare? Hur hanterar man de som vill använda kulturarvet för att exkludera andra? Vem har tolkningsföreträde?

Medverkande: Clara Åhlvik, frilansande producent, Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, Eva Hansen, biträdande museichef och strategisk chef, Malmö Museer, Qaisar Mahmood, chef kulturmiljöavdelningen Riksantikvarieämbetet och Behrang Miri, debattör och entreprenör.

15:00 Samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

16:00 Hot, kränkningar, självcensur och anpassning – vilka effekter ser vi inom våra kulturinstitutioner?
Hur påverkas institutioner när de utsätts för hot på grund av programverksamheten? Hur ska en institutionschef med ansvar för personal, publik, konstnärer och det konstnärliga innehållet tänka och agera?

Medverkande: Anna Furumark, projekt inom kulturarv, politik och ideologi, Regionmuseet Kristianstad, Pia Forsgren, teaterchef och konstnärlig ledare för Judiska Teatern och Ozan Sunar, VD & konstnärlig ledare, Moriska paviljongen.

17:00 Vem försvarar tryckfriheten?
Peter Forsskål och hans skrift Tankar om den borgerliga friheten utkom 1759 lade grunden för den svenska tryckfriheten som nästa år firar 250 år. Var står tryck- och yttrandefriheten idag? Hur är det med offentlighetsprincipen? Vilka försvarar och vill utveckla tillgången till information? Och vilka står för ökad kontroll?

Medverkande: Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare i FN, Lars Ilshammar, medieforskare, historiker och avdelningschef på Kungl. Biblioteket och Sven Bergman, reporter Uppdrag granskning, SVT.

Seminarierna teckentolkas.

Eftermiddagen följs av mingel i trädgården 18.00–19.30

Välkommen!

Ytterligare information
Eva Ottosson, projektledare
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se

Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas? Hur hanterar den nationella kulturpolitiken och de offentliga institutionerna hot, kränkningar och främlingsfientlighet? Vad görs inom Samverkansrådet och kultursamverkansmodellen för att försvara yttrande- och tryckfriheten?

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helemeasaxne.oljonnesrvys@kulturradezeqht.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar