Media-no-image

Tio svenska organisationer får EU-stöd

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 12:45 CEST

Nu är det klart vilka europeiska samarbetsprojekt som får stöd i förra årets utlysning inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt tio svenska organisationer verksamma inom olika konst- och kulturområden deltar i projekt.

Projekten som de svenska organisationerna deltar i omfattar samarbeten med organisationer från många olika europeiska länder.

Sound of Stockholm har fått stöd för att delta i projektet C3IC Club Contemporary Classical Subset Indie Classical: Events, Outreach, Network and Development.

– I det här projektet vill vi dels befästa vår plats som en av de mest livskraftiga nya musikfestivalerna i Europa, dels utöka publiken för alla former av ny experimentell musik, säger George Kentros, vice ordförande för Sound of Stockholm.

Vad betyder det för Sound of Stockholm att projektet får stöd?

– Genom det här samarbetsprojektet kommer Sound of Stockholm att kunna utöka sina internationella kontaktnät och samarbeten med andra festivaler i Europa främst inom den nya elektroniska konstmusiken. Det kommer att ske genom deltagande i ett nystartat internationellt nätverk för genren och utbyte mellan medlemmarna. Vi kommer även att kunna bjuda på ytterligare två dagar med svenska och internationella musikakter under Sound of Stockholm 2017, säger George Kentros.

Intresset var fortsatt stort från organisationer i hela Europa att söka stöd för att samarbeta på europeisk nivå. Totalt fick 66 europeiska samarbetsprojekt stöd om totalt drygt 37 miljoner euro.

Sammanlagt 229 ansökningar inkom och cirka tolv procent av ansökningarna beviljades. Totalt 77 svenska organisationer deltog i projektansökningarna. Det visar att svenska kulturaktörer har ett stort intresse för internationellt kultursamarbete.

De här svenska organisationerna har beviljats stöd för deltagande i europeiska samarbetsprojekt:

 • Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland och Changemaker AB Digitally crafting new communities of practice
 • LivrustkammarenIn-NovaMusEUm: Museums comes back to the locals through art and food
 • Tensta konsthall Theywere, those people, a kind of solution
 • Sound of StockholmC3IC Club Contemporary Classical Subset Indie Classical: Events, Outreach, Network and Development
 • ProducentbyrånMoving Beyond Inclusion
 • Teatermaskinen Reclaim the future - nomadic carnivals for change
 • Studio Emad EddinPerformance(s) between two shores: Arab Artists in Europe
 • Sagohuset Family Separation Through Immigration – Dramatizing Anectotal European History
 • Compagnie Jus de la VieDance on Dream On

Läs mer

Hela fördelningen och projektbeskrivningarna för alla projekt som fått stöd på Education, Audiovisual and Culture Executive Agencys webbplats.

Bakgrund Kreativa Europa

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa, som är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014−2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus.

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Tel: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Nu är det klart vilka europeiska samarbetsprojekt som får stöd i förra årets utlysning inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt tio svenska organisationer verksamma inom olika konst- och kulturområden deltar i projekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökad jämställdhet i stöd till samverkan med komponister

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 11:19 CEST

Närmare hälften av Kulturrådets stöd till komponister går till kvinnor den här omgången. 28 av 61 medverkande i samverkansprojekten inom musik, teater och dans är kvinnor. Det är en ökning med 13 procent på två år.

– Utvecklingen går åt rätt håll, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Under en längre tid har stödet långsamt utvecklats i rätt riktning när det gäller jämställdhet mellan könen.

Föreningen Nymus i Härnösand, Aedin Walsh och Föreningen Svenska Jazzmusiker är nya aktörer som Kulturrådet prioriterat. När det gäller barn och unga har sju projekt lyfts fram; exempelvis Sagofen Isadora och Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung.

Vattnäs konstlada och kulturföreningen Hej Opera är två musikteaterprojekt som har fått stöd. Visby Internationella Tonsättarscentrum får stöd för ett internationellt ljudkonstprojekt med fem ljudkonstnärer och komponister. Sammanlagt får 34 samverkansprojekt stöd på totalt cirka 3,3 miljoner kronor.

– Det är genomgående hög kvalitet på ansökningarna, som speglar en mångfald av musikaliska uttryck, konstaterar Magnus Lemark. Vi kan dock bara bevilja var fjärde ansökan på grund av det stora söktrycket.

Beviljade bidrag och samtliga ansökningar

Ytterligare information
Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Närmare hälften av Kulturrådets stöd till komponister går till kvinnor den här omgången. 28 av 61 medverkande i samverkansprojekten inom musik, teater och dans är kvinnor. Det är en ökning med 13 procent på två år.

Läs vidare »
Media-no-image

​Västmanland får 3,7 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 14:28 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Nio kommuner i Västmanlands län har fått pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 3,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 18 600 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Västerås stad får den största bidragssumman i länet, 1,8 miljoner kronor. Pengarna kompletterar de kulturupplevelser för eleverna som staden själv står för med skapande verksamhet inom olika konstformer.

Hallstahammar satsar på dans i skolorna de närmaste tre åren. För detta får de 334 000 kronor.

Arboga kommun får 305 000 kronor i Skapande skola-bidrag. De vill ge eleverna möjlighet att använda olika uttrycksformer som berättande, skrivande, dans, bild och musik. Särskilt för de nyanlända eleverna är det viktigt med aktiviteter utan krav på talat språk.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Västerås
Strateg Tord Karlsson
Telefon: 021 39 84 01
tord.karlsson@vasteras.se

Hallstahammar
Biträdande rektor Christer Andersson
Telefon: 0220 242 54, 070 169 45 96
christer.andersson@hallstahammar.se

Arboga
Rektor Elionor Pettersson
Telefon: 073 765 72 49
elionor.pettersson@arboga.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Nio kommuner i Västmanlands län har fått pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 3,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 18 600 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

​Värmland får 6 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 14:28 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. 15 av Värmlands kommuner har sökt och beviljats pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 28 000 elever omfattas.

Kulturrådet har i år prioriterat ansökningar med kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och samhället. Flera av kommunerna i Värmland anger att de har tagit emot ett stort antal nyanlända barn under det senaste året och beskriver i sina ansökningar på ett bra sätt hur de planerar att arbeta för att genom konst och kultur få elever från olika bakgrunder att mötas och lära av varandra.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kils kommun beviljas 310 000 kronor för att arbeta med värdegrund, eftersom många nyanlända kommer till kommunen. Kommunen ser ett behov av att arbeta med frågor kring elevens värde, trygghet och solidaritet. Genom Skapande skola kan man hitta verktygen, bland annat genom att tillsammans skapa musik. På så sätt kan man uttrycka sig trots att man ännu inte har det svenska språket. Men också möta och lära känna sina nya skolkamrater.

I Torsby kommun planerar man flera olika insatser inom flera konstområden. Eleverna i förberedelseklass kommer att delta i projekten som riktar sig mot hela skolan. Men de får också arbeta med filmworkshops med tema identitet och möten.

I Värmlands län är avstånden långa och ansökningarna visar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar. För ett yngre barn kan dagen bli orimligt lång om klassen ska besöka en kulturinstitution i en annan stad. De långa avstånden har tagits i beaktande i fördelningen av bidrag från Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 16

Kils kommun
Monika von Wachenfeldt, Ansvarig Skapande skola f-9
Telefon: 0554 199 68, 070 400 50 77
monika.von-wachenfeldt@kil.se

Torsby kommun
Michael Åkerlund, Ledare, Kulturskolan
Telefon: 0560 162 83, 070 688 65 16
michael.akerlund@torsby.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. 15 av Värmlands kommuner har sökt och beviljats pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 28 000 elever omfattas.

Läs vidare »
Media-no-image

​Uppsala får 6 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 14:27 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Alla åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län har fått pengar för nästa läsår. Sex miljoner kronor går till kulturverksamhet som över 30 000 elever i länet beräknas ta del av.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Ett exempel på detta är Enköping, som planerar att arbeta med Pantomimteatern med ett tydligt integrationstema i ett projekt där svenska och nyanlända barn får mötas på lika villkor. Enköpings kommun får sammanlagt 850 000 kronor.

Det största beloppet i länet får Uppsala med 2,8 miljoner kronor i statsbidrag. De insatser som planeras inom ramen för Skapande skola läsåret 2016/17 har en bred kulturell spridning. De skolenheter som arbetar med att ta emot nyanlända elever har ett tydligt fokus på detta i sina ansökningar.

Heby kommun vill satsa på bland annat dans, drama, bildkonst, film och musik. Kulturaktiviteter som gör det möjligt för elever som ännu inte kan svenska att delta. Heby får 250 000 kronor.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till cirka 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidraget blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Enköping
Kultursekreterare Tina Engström
Telefon: 0171 62 62 93, 070 162 93 28
tina.engstrom@enkoping.se

Uppsala
Utvecklingsledare Magnus Thorn
Telefon: 018 727 3213, 072 507 27 34
magnus.thorn@uppsala.se

Heby
Skolbibliotekarie Erika Käll
Telefon: 0224 362 11
erika.kall@heby.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Alla åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län har fått pengar för nästa läsår. Sex miljoner kronor går till kulturverksamhet som över 30 000 elever i länet beräknas ta del av.

Läs vidare »
Media-no-image

​Södermanland får 3,8 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 14:27 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Sju kommuner och två fristående skolor får pengar för nästa läsår. Drygt 3,8 miljoner kronor går till kulturverksamhet som 17 800 elever beräknas ta del av.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Flens kommun är ett exempel på detta. Eleverna ska få arbeta med bland annat språk, bild, dans, slöjd och drama. 550 000 kronor får Flen i Skapande skola-bidrag.

Katrineholm får 800 000 kronor. De tänker sig bland annat ett projekt för åk 3 för att stödja integrationen, "Mitt första hus". Dessutom planeras ett större poddradio-projekt för åk 4-6 i samband med att Katrineholm fyller 100 år.

Eskilstuna kommun får 1,7 miljoner kronor för en mängd olika kulturaktiviteter. Dessutom får Torshälla stadsdelsförvaltning 220 000 kronor för insatser inom dans, konst och berättande. Alla elever deltar.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till cirka 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidraget blir därmed allt hårdare 

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information

Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Flen
Kulturskolechef Andreas Odsvall
Telefon: 0157 43 05 81, 070 344 93 69
andreas.odsvall@flen.se

Katrineholm
Kulturchef Lennart Ejeby
Telefon: 0150 48 82 16, 070 366 05 75
lennart.ejeby@katrineholm.se

Eskilstuna
Verksamhetsutvecklare Anne-lie Andersson Leweby
Telefon: 016 710 24 54, 073 950 88 25
anne-lie.leweby@eskilstuna.se

Torshälla stadsdel
Kvalitetschef Ulrika Hansson
Telefon: 016 710 73 25, 073 950 60 87
ulrika.hansson@eskilstuna.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Sju kommuner och två fristående skolor får pengar för nästa läsår. Drygt 3,8 miljoner kronor går till kulturverksamhet som 17 800 elever beräknas ta del av.

Läs vidare »
Media-no-image

​Västernorrland får drygt fem statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 13:08 CEST

Alla sju kommuner och tre friskolor i Västernorrlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Drygt 5,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de nyanlända barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Som största kommun i länet får Sundsvall mest pengar, 1,9 miljoner kronor. De ska bland annat användas för språkstärkande projekt för grupper med nyanlända elever som syftar till integrering och en möjlighet att få berätta sin egen historia. I övrigt har kommunen fokusgrupper med elever som önskar och påverkar innehållet i Skapande skola-insatserna. Författare, teatergrupper och filmpedagoger är exempel på professionella kulturaktörer som man planerar att arbeta med.

Kramfors kommun får 259 000 kronor. Högstadieeleverna ska få jobba med film; lära sig animera, göra egna kortfilmer, skriva manus, bygga scenografi, lära sig filmens dramaturgi, filmkritik, träffa en serietecknare med mera. Eleverna i Nordingråskolan, Ullångerskolan och Högakustenskolan kommer att få se en teater/cirkusföreställning och själva få jobba med cirkus och teater.

Särskolans elever kommer att tillsammans med musikhandledare och professionella musiker att arbeta fram en musik- och dansföreställning, samt även göra musikvideo.

Timrå kommun får 560 000 kronor. Under åren 2016-2017 kommer Timrå att vara Musik Västernorrlands och Nordiska Kammarorkesterns vänkommun. Men man planerar även för många andra kulturformer som eleverna ska få ta del av, och som är i linje med kommunens grundtanke om inkludering av alla elever.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström, Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Sundsvall
Kulturskolechef Arne Almroth
Telefon: 072 146 76 36
arne.almroth@sundsvall.se

Kramfors
Chefen för kulturenheten Ninni Mellander
Telefon: 0612 80 252, 070 348 02 52
ninni.mellander@kramfors.se

Timrå
Rektor och ansvarig för Skapande skola: Fredrik Hammarström
Telefon: 073 274 13 26
fredrik.hammarstrom@timra.se

Alla sju kommuner och tre friskolor i Västernorrlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Drygt 5,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

​Örebro län får 4,4 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 13:07 CEST

Alla tolv kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

De flesta kommuner i Örebro län tänker på sina nyanlända elever när de planerar sina Skapande skola-insatser. Ett exempel är Hällefors, som bland annat planerar två integrationsprojekt, ett teaterprojekt med Länsteatern och ett skolgårdsprojekt, där ett permanent konstverk ska skapas tillsammans med en professionell konstnär. Hällefors kommun får 250 000 kronor.

Askersunds kommun arbetar för att tillsammans med andra samarbetsparter och finansiärer kunna ta en bodypercussiongrupp från Brasilien till kommunen. Tanken är att man ska ha flera föreställningar så att alla elever ska få uppleva och medverka i musiken, som har ett språk som alla förstår. För detta får Askersunds kommun 270 000 kronor.

Karlskoga kommun får 630 000 kronor. Ett exempel på integrationsinsatser är att deras förberedelser ska få ”svenska med sång”.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström på Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Hällefors
Kultur- och fritidssekreterare Anna Eriksson
Telefon: 0591 641 83, 072 530 63 33
anna.eriksson@hellefors.se

Askersund
Planerings- och utvecklingsledare Jenny Stenmark
Telefon: 0583 810 35, 072 569 54 59
jenny.stenmark@askersund.se

Karlskoga
Verksamhetsledare Helen Kahlin
Telefon: 0586 611 59, 073 765 55 29
helen.kahlin@karlskoga.se

Alla tolv kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

​Västerbotten får 4,7 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 12:10 CEST

Tio kommuner och en friskola i Västerbottens län har sökt och fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Över 20 000 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Västerbotten är det många kommuner som har långt till de professionella scenerna. En av dessa är Malå kommun, som ändå har hittat ett sätt att arbeta med professionella aktörer. De kommer att tillsammans med teaterensemblen Unghästen från Skellefteå sätta upp en musikteater, som bygger på de livsberättelser som lett de nyanlända eleverna till Sverige och Malå.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström på Kulturrådet.

Skellefteå får 1,7 miljoner kronor till Skapande skola-insatser. De kommer bland annat att ha ett nycirkusprojekt för skolor med många nyanlända elever.

Lycksele får 300 000 kronor för att underlätta samarbetet mellan kommunens alla elever. De vill också lyfta fram de nyanlända elevernas kunskaper och förmågor. Det vill de göra med hjälp av bland annat professionella kulturaktörer inom dans, musik och film.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare. 

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Malå
Utvecklingsledare Christina Lindholm
Telefon: 0953 141 27, 070 272 28 87
kicki.lindholm@mala.se

Skellefteå
Samordnare för Skapande skola Anita Risberg
Telefon: 0910 71 29 28, 070 628 09 78
anita.risberg@skelleftea.se

Lycksele
Kultursamordnare Lena Axelsson
Telefon: 0950 166 99, 070 370 19 77
lena.axelsson@edu.lycksele.se

Tio kommuner och en friskola i Västerbottens län har sökt och fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Över 20 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

​Skåne får 22 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 12:10 CEST

Samtliga kommuner i Skåne län har ansökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Dessutom har 23 friskolor beviljats bidrag och tillsammans planeras över 117 000 elever att nås av insatserna. Över 22 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola.

Kulturrådet har i år prioriterat ansökningar med kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och samhället. Flera av kommunerna i Skåne anger att de har tagit emot ett stort antal nyanlända barn under det senaste året och beskriver i sina ansökningar på ett bra sätt hur de planerar att arbeta för att genom konst och kultur få elever från olika bakgrund att mötas och lära av varandra.

– Kulturrådet vill särskilt lyfta skolor som tar emot en stor andel nyanlända barn och som har en genomtänkt och inkluderande kulturverksamhet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Vi har prioriterat insatser som ökar elevernas förmågor inom kulturområdet och samtidigt ger möjlighet till förståelse för olika kulturer och nya kontaktytor.

På friskolan Kubikskolan i Helsingborg har 60 procent av eleverna ett annat modersmål än svenska. Skolans insatser i Skapande skola kretsar kring tema tillgänglighet och jämställdhet då många av eleverna har liten eller ingen kontakt med omkringliggande samhälle. Projekten arbetar för att ge eleverna förståelse för, och integration i, det svenska samhället. Det kommer att bli samarbete med exempelvis Författarcentrum för författarbesök och skrivläger och mellan Musik i Syd och Helsingborgs stadsteater. Kubikskolan beviljas hela det sökta beloppet om 78 500 kronor.

Klippans kommun beviljas 360 000 kronor för att arbeta med temat hur det är att vara ung i dag i Klippan med fokus på identitet och självbild. Hur är det att vara invånare i Klippan och samtidigt världsmedborgare? Med hjälp av film, teater, musik och podcast ska eleverna arbeta med temat.

I Helsingborgs kommun planeras en rad olika projekt inom olika konstområden bland annat med syfte att lyfta språket och möten mellan olika kulturer. Eleverna ska få bearbeta manus till teaterföreställningar, få besök av författare, få större kunskap om bildkonst och hur vi kan tolka bildspråket i samarbete med bildkonstnärer med mera. Helsingborgs kommun beviljas 105 000 kronor.

I Trelleborgs kommun gör man insatser inom två olika spår, dels att få ökad kunskap och förståelse för andra kulturer, dels om etik och spelregler på nätet. Dessutom får skolorna själva, genom sina kulturombud, ansöka om projekt som eleverna vill genomföra. Trelleborg beviljas en miljon kronor i bidrag.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare. 

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 16

Klippans kommun
Helén Viebke, Verksamhetschef
Telefon: 0435 282 48, 073 439 82 48
helen.viebke@klippan.se

Kubikskolan, Helsingborg
Lars Dalesjö, Rektor
Telefon: 042 12 61 00, 070 581 27 84
lars.dalesjo@kubikskolan.se

Helsingborgs kommun
Monika Charlin, Verksamhetschef
Telefon: 042 10 22 67, 073 231 53 18
monika.charlin@helsingborg.se

Trelleborgs kommun
Barbro Ekerlund, Verksamhetschef
Telefon: 0410 73 34 92, 070 881 74 92
barbro.ekerlund@trelleborg.se

Samtliga kommuner i Skåne län har ansökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Dessutom har 23 friskolor beviljats bidrag och tillsammans planeras över 117 000 elever att nås av insatserna. Över 22 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar