Media no image

Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 10:51 CEST

För tredje gången i år beviljas aktörer stöd för att öka internationaliseringen och exporten av svensk konst och kultur. Kulturrådet samverkar med Tillväxtverket för att möjliggöra för mellanledsaktörer att verka på internationella mötesplatser.

Några exempel på områden som fått stöd den här omgången:

 • Scenkonst: Sammanlagt beviljas fem ansökningar som gäller medverkan på internationella mötesplatser för scenkonst i Nordamerika. Två av dessa, Svenska Assitej och Dansstationen beviljas stöd för medverkan på IPAY, en av världens största scenkonstmässor för barn och unga.
 • Litteratur: Fyra ansökningar prioriteras, två för medverkan på internationella mötesplatser och två för provöversättningar till engelska.
 • Bild och form: Medverkan på konsthantverksmässan Collect i London, Venedigbiennalen och The European Triennal for Contemporary Jewelry i Mons.

26 stycken ansökningar kom in till detta fördelningstillfälle och tolv stycken prioriterades.

Läs mer
Kulturexport

Ytterligare information
Elin Norquist, samordnare internationella frågor
Telefon: 08 519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

För tredje gången i år beviljas aktörer stöd för att öka internationaliseringen och exporten av svensk konst och kultur. Kulturrådet samverkar med Tillväxtverket för att möjliggöra för mellanledsaktörer att verka på internationella mötesplatser.

Läs vidare »
Media no image

​Kulturrådets nya katalog för barn- och ungdomsböcker är här

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 12:42 CEST

I katalogen presenteras 210 av de bästa titlarna ur årets utgivning. Det är en handplockad expertgrupp som gjort urvalet av böcker för barn och unga. I år då katalogen fyller myndig – 18 år – har den fått en sprillans ny och vändbar kostym. Läsambassadör Anne-Marie Körling, ALMA-pristagaren Meg Rosoff, författaren och skådespelaren Jonas Karlsson och hip-hop-artisten Ison Glasgow är några av dem du möter i katalogen.

Katalogen skickas ut lagom till läslovet vecka 44 och riktar sig till barn och unga samt till de vuxna som vill vägleda och inspirera till häftiga läsupplevelser.

Beställ och läs Barn- och ungdomsbokskatalogen 2016/2017 här.

Ytterligare information
Henriette Zorn, projektledare
Telefon. 08 519 264 20
henriette.zorn@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

I katalogen presenteras 210 av de bästa titlarna ur årets utgivning. Det är en handplockad expertgrupp som gjort urvalet av böcker för barn och unga. I år då katalogen fyller myndig – 18 år – har den fått en sprillans ny och vändbar kostym.

Läs vidare »
Media no image

​Sverige i topp bland projekt som får EU-stöd för integration via konst och kultur

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 16:06 CEST

Nio svenska organisationer får stöd från EU-programmet Kreativa Europa för att delta i europeiska samarbeten med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier.

Totalt har cirka 2,3 miljoner euro fördelats till organisationer i Europa. Det var stort intresse för utlysningen och konkurrensen var hård – av 274 ansökningar beviljades 12. I projekten ingår totalt 62 organisationer från 20 länder. Från Sverige och Italien kommer flest organisationer som fått stöd, 9 respektive 17 organisationer. Två av de tolv beviljade projekten har svenska projektledare.

Ett av de två svenskledda projekten är Storytellers Without Borders. I projektet samarbetar organisationer inom kultur och film med humanitära organisationer. Filmcentrum är projektledare och Historieberättarna, Vi gör vad vi kan, Lighthouse Relief samt Råfilm är partners. Tillsammans med Addart från Grekland och Team Humanity från Danmark har projektet beviljats 200 000 euro. Anusha Caroline Andersson från Historieberättarna berättar att de känner sig glada och ödmjuka att EU stöttar deras projekt:

− Vi kommer arbeta för att barn och unga på flykt ska få sina röster hörda. Barn som är enormt utsatta och vars öden borde beröra oss alla och vara allas ensak. Vi hoppas med vårt projekt hjälpa dem att komma till tals och använder oss av kulturens verktyg för att ge dem möjlighet till in och uttryck. Det här är berättelser vi inte kan gömma oss ifrån. Det här är berättelser vi aldrig kommer glömma.

Det andra svenskledda projektet är Shared History. Det är Färgfabriken i Stockholm som tillsammans med Latvian Centre for Contemporary Art i Riga, Lettland och Baltic Sea Cultural Center i Gdansk, Polen fått drygt 174 000 euro. Projektledare Karin Englund från Färgfabriken är också mycket glad för det positiva beskedet och berättar att de redan innan hade tänkt arbeta med detta tema.

− Idén till det europeiska samarbetet kom i och med utlysningen för projekt kring integration av nyanlända genom konst och kultur. Som tur är så hade vi sedan tidigare samarbetspartners i Lettland och Polen, så det gick bra att hinna få ihop en projektplan tillsammans med dem. Det internationella perspektivet kommer att göra projektet både bättre och mer angeläget.

Övriga svenska aktörer som deltar i ytterligare tre beviljade projekt är Shoot & Post, Malmö Stad och Statens museer för världskultur. Svenska organisationer finns med i totalt i fem av de tolv projekten som fått stöd.

I många av projekten finns ett tydligt fokus på utsatta migranter, framför allt ensamkommande barn och kvinnor. Projekten omfattar ett brett spektrum av uttrycksformer och aktörer – från film, scenkonst, museer och bibliotek till humanitärt arbete och initiativ från civilsamhället. Bland de projekt som får stöd handlar många aktiviteter om berättande och digitala uttryck samt workshops som bygger på erfarenhetsutbyte mellan migranter och boende i olika europeiska länder.

Utlysningen om stöd för sektorsövergripande projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier lanserades i mars 2016 och var ett särskilt initiativ från Europeiska kommissionen.

Läs mer om bidragsfördelningen

Läs mer om utlysningen

Ytterligare information
Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Kultur
elin.rosenstrom@kulturradet.se
08 519 264 15

Ulrika Nisell, Kreativa Europa Desk MEDIA
ulrika.nisell@filminstitutet.se
08 665 12 05

Nio svenska organisationer får stöd från EU-programmet Kreativa Europa för att delta i europeiska samarbeten med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier.

Läs vidare »
Ctzlgf9irv8qwufywnee

Kultur och utbildning i gemensam satsning: Hela Sverige läser med barnen

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 15:43 CEST

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister och utbildningsminister Gustav Fridolin presenterar regeringens stora lässatsning Hela Sverige läser med barnen. Arenan är Kulturrådets monter, Ung scen, Bok & Bibliotek på torsdagen.

Media no image

En vecka kvar att söka kulturstöd för kreativa platser

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 14:36 CEST

Ansökningar till Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser går nu in i slutspurten. Den 22 september är sista dagen att skicka projektansökningar. Stödet ska fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende.

Under åren 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer. De som bor i området ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare och publik.

En del av Äga rum

Kreativa platser är en del av Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådets bidrag går till kulturprojekt i områden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. I satsningen ingår även Statens konstråd som genom sitt projekt Konst händer ska producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets områden och utveckla metoder för invånarinflytande.

Guide för sökande

På Kulturrådets webbplats finns information om bidraget och hur man kan söka projektmedel. Här finns också en guide för sökande med checklista och tips.

Läs mer

Kreativa platser – en del av Äga rum

Ansökningar till Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser går nu in i slutspurten. Den 22 september är sista dagen att skicka projektansökningar. Stödet ska fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan: Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 14:09 CEST

ALMA-pristagaren, läsambassadören, kulturministern, utbildningsministern, författare, illustratörer, bokstartare, normkritiker, digitala läsare och bokslukare i alla åldrar. Möt dem alla hos Kulturrådet på Bok & Bibliotek. För tredje året på Ung scen i A-hallen på temat: barns rätt till kultur!

Kulturrådet bjuder in till ett brett program på Bok & Bibliotek i Göteborg den 22–25 september. Under de fyra dagarna presenteras ett 50-tal programpunkter på Ung scen och sex 45-minutare i mässans seminariesalar. En av höjdpunkterna äger rum torsdag klockan 13.45: Hela Sverige läser med barnen – Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister och Gustav Fridolin, utbildningsminister presenterar regeringens satsning. Det handlar om att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar till god läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Meg Rosoff – årets ALMA-pristagare presenteras klockan 11.00 samma dag. Läsambassadör Anne-Marie Körling kan man också lyssna till på torsdagen klockan 15.30.

Missa inte heller Bibblix – barns läsning i digitala kanaler, Ritbattle – tecknareliten som pennfajtas, Pippi på meänkieli, böcker till barn på flykt, ungas medievardag och mycket, mycket mer.

Välkommen till Ung scen A 03:22!

Läs hela programmet

Ytterligare information
Susanna Höijer, projektledare
Telefon: 08 519 26 50
susanna.hoijer@kulturradet.se

Anna Ringberg, handläggare
Telefon: 08 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

ALMA-pristagaren, läsambassadören, kulturministern, utbildningsministern, författare, illustratörer, bokstartare, normkritiker, digitala läsare och bokslukare i alla åldrar. Möt dem alla hos Kulturrådet på Bok & Bibliotek. För tredje året på Ung scen i A-hallen på temat: barns rätt till kultur!

Läs vidare »
Media no image

Stort intresse för nya bidraget till kulturskolor

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 13:38 CEST

För första gången har det gått att söka stöd via Kulturrådet till landets kommunala musik- och kulturskolor. Ansökningstiden har nu gått ut och söktrycket är högt.

– Det är glädjande att intresset är så stort för det nya bidraget, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Nu får fler barn och unga skapa kultur genom att spela, dansa, måla eller filma i sin hemkommun.

Totalt har 190 ansökningar på cirka 223 miljoner kronor kommit in till Kulturrådet. Det finns 100 miljoner kronor att fördela, och beslutet fattas i mitten av november.

Ansökningar kommer från samtliga län och omfattar alla typer av kommuner. Bidraget syftar till att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Något som musik- och kulturskolorna tagit fasta på i sina ansökningar. De flesta musik- och kulturskolorna vill använda bidraget för att nå nya målgrupper i sina kommuner. Nyanlända barn och ungdomar samt barn med sämre socioekonomiska förutsättningar kan erbjudas verksamhet med lägre avgift eller helt gratis. Fler sökande vill också utöka sin verksamhet med kulturuttryck som de inte har idag, exempelvis film eller nycirkus.

Landets kulturskolor lockar idag fler flickor än pojkar, och många sökande nämner att de vill bryta könssegregeringen, exempelvis inom dansen. Ett sätt att försöka nå pojkar är genom aktivt uppsökande.

Läs mer
Musik- och kulturskolor

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Tel: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

För första gången har det gått att söka stöd via Kulturrådet till landets kommunala musik- och kulturskolor. Ansökningstiden har nu gått ut och söktrycket är högt.

Läs vidare »
Media no image

Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 11:36 CEST

Kulturrådet satsar för tredje året stort på Ung scen i A-hallen. Under fyra dagar 22-25 september bjuds det på samtal, föreläsningar, möten och utställningar på temat barns rätt till kultur. Ett 60-tal programpunkter utlovas.

Några av programpunkterna på Ung scen:

 • Kulturministern och utbildningsministern presenterar regeringens satsning Hela Sverige läser med barnen
 • Årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
 • Pippi på meänkieli – barnböcker för nationella minoriteter
 • Gör Bokstart skillnad – bibliotekarier gör hembesök
 • Nya appen Bibblix – barns läsning i digitala kanaler
 • Böcker till barn på flykt
 • Möte mellan den tidigare och nuvarande läsambassadören
 • Retorikmatch med UR
 • Att vara ung och trans i en tvåkönsvärld

Möt: Alice Bah Kuhnke, Gustav Fridolin, Meg Rosoff, Ulf Stark, Farzad Farzaneh, Anne-Marie Körling, Johan Unenge, Arnar Már Arngrimsson, Vanna Rosenberg, Martin Widmark, Pernilla Stalfelt och många fler.

Torsdag 22/9

Fredag 23/9

Lördag 24/9

Söndag 25/9

Kulturrådet bjuder även in till sex längre seminarier som alla teckentolkas. UR Samtiden sänder ett av dem: Made by Sweden – Tryckfriheten 250 år.

Storseminarier

Göteborg Book Fair Fellowship

Kulturrådet anordnar årligen ett internationellt besöksprogram, Göteborg Book Fair Fellowship, för att underlätta det internationella litteraturutbytet.

I år deltar 39 förläggare och översättare från 19 språkområden: Argentina, Belgien, Brasilien, Frankrike, Georgien, Italien, Korea, Kroatien, Nederländerna, Nepal, Tyskland, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Syrien, Ukraina.

Deltagarna får lyssna på föreläsningar om ny svensk litteratur och den svenska bokmarknaden och får träffa författare och svenska förlag och agenturer under tre dagar. Programmet genomförs i samarbete med Bok & Bibliotek.

Deltagare Göteborg Book Fair Fellowship 2016

Ytterligare information
Susanna Höijer
Handläggare
Telefon: 08 519 264 50
susanna.hoijer@kulturradet.se

Anna Ringberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Kulturrådet satsar för tredje året stort på Ung scen i A-hallen. Under fyra dagar 22–25 september bjuds det på samtal, föreläsningar, möten och utställningar på temat barns rätt till kultur. Ett 60-tal programpunkter utlovas.

Läs vidare »
Media no image

Nu kan kreativa platser söka kulturstöd

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 13:51 CEST

Den 25 augusti startar ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Projektansökningarna kan skickas in till och med den 22 september.

Under perioden 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer. De som bor i området ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare och publik.

Den första ansökningsperioden är den 25 augusti–22 september 2016.

- Vi hoppas få in ansökningar från kulturprojekt med oväntade samverkanspartners och som tar tillvara lokal kompetens och befintliga mötesplatser i området, säger Viktoria Nguema, handläggare för Kreativa platser på Kulturrådet.

En del av Äga rum

Kreativa platser är en del av Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådets bidrag går till kulturprojekt i områden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. I satsningen ingår även Statens konstråd som genom sitt projekt Konst händer ska producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets områden och utveckla metoder för invånarinflytande.

- Målet med satsningen är att stärka lokalsamhällen att driva och utforma kulturlivet, och att fler människor tar del av kultur och får utlopp för sin kreativitet, säger Simon Strömberg, handläggare för Kreativa platser på Kulturrådet.

Guide för sökande

På Kulturrådets webbplats finns information om bidraget och hur man kan söka projektmedel. Här finns också en guide för sökande med checklista och tips.

Ladda ner guiden

Guide in English

Läs mer

Kreativa platser – en del av Äga rum

Ytterligare information
Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon: 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Support
Kontakta Kulturrådets support för tekniska frågor om onlinetjänsten.

Helgfria vardagar
kl. 9.00-11.00, 13.00-15.00
Telefon: 08 519 264 01
support@kulturradet.se

Den 25 augusti startar ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Projektansökningarna kan skickas in till och med den 22 september.

Läs vidare »
Xlwqniqzsqxxgeaxbpfi

Informationsträff om Kreativa platser i Borlänge den 14 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:52 CEST

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genom bidraget Kreativa platser, en del av satsningen Äga rum, fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till projekt i landet som genomför kulturverksamheter i sitt bostadsområde. Målet är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Den 14 juli kommer Kulturrådets handläggare till Borlänge för att berätta om bidraget.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar