Media-no-image

Fristadssystemet prövat av förvaltningsrätten i Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 14:01 CEST

Gävle beslutade i våras att bli fristad för en förföljd konstnär och samtidigt att bli medlem i fristädernas internationella nätverk ICORN. Beslutet överklagandes av en lokal politiker i Gävle med motiveringen att det stred mot kommunallagen. Igår beslutade förvaltningsrätten i Falun att Gävle kommun inte har rätt att vara med i ICORN. Detta är första gången det svenska fristadsystemet har prövats rättsligt.

Sedan början av 1990-talet har städer över hela världen tagit initiativ till att under tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt hemland. Kulturrådet har regeringens uppdrag att verka för att det i Sverige ska blir fler fristäder för förföljda konstnärer. Sedan 2013 har Kulturrådet även haft i uppdrag att verka för att fristadsrörelsen breddas till att omfatta utsatta kulturskapare inom fler konstformer. Idag inkluderar rörelsen även musiker, scen- och bildkonstnärer.

– Kulturrådet har arbetat aktivt för att det ska bli fler fristäder i Sverige och antalet har ökat under de senaste åren. Fristäder för förföljda kulturskapare finns nu i flera delar av landet och det finns önskemål om att ta emot kulturskapare inom olika konstområden. Kulturrådet ser positivt på den utveckling som skett. Det vore beklagligt om förvaltningsrättens dom hindrar en fortsatt utveckling, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Ytterligare information:
Ewa Ottosson, Projektledare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: ewa.ottosson@kulturradet.se


Gävle beslutade i våras att bli fristad för en förföljd konstnär och samtidigt att bli medlem i fristädernas internationella nätverk ICORN. Beslutet överklagandes av en lokal politiker i Gävle med motiveringen att det stred mot kommunallagen. Igår beslutade förvaltningsrätten i Falun att Gävle kommun inte har rätt att vara med i ICORN.

Läs vidare »
Media-no-image

Fördelning av bidrag till internationellt kulturutbyte inom bild- och formområdet

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 13:23 CEST

Kiruntopia till Kunsthaus Dresden, nyproducerad konst i Motbilder/Counterparts och residensutbyte i Indien i Swamp Storytelling. Där tre projekt som får stöd när Kulturrådet sammanlagt fördelar 547 000 kronor i stöd till internationell kulturverksamhet inom bild- och formområdet.

Projekt som inkluderar internationalisering av det offentliga rummet i Norrköping och en utställning med den Indonessiska konstnären Heri Dono hör också till de som får stöd denna andra bidragsomgång för bild- och formkonst 2014.

– Man kan se att många projekt problematiserar det moderna samhället med frågeställningar om hållbarhet, klimat och det politiska språket. Här återfinns naturvetenskaplig forskning i kombination med samtidskonst, konstnärligt gränsöverskridande och arkitektoniska strukturer i det offentliga rummet, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor där bidragsgivningen är det viktigaste verktyget. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till internationella projekt inom bild- och formkonst. Från och med oktober 2014 fördelas även stöd till nationella projekt.

Ytterligare information:
Anna Liven West, handläggare
Telefon: 08-519 264 82
E-post: anna.liven.west@kulturradet.se

Kiruntopia till Kunsthaus Dresden, nyproducerad konst i Motbilder/Counterparts och residensutbyte i Indien i Swamp Storytelling. Där tre projekt som får stöd när Kulturrådet sammanlagt fördelar 547 000 kronor i stöd till internationell kulturverksamhet inom bild- och formområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Fördelning av bidrag till internationellt kulturutbyte inom musikområdet

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 13:06 CEST

Sofi Hellborg Gang reser till en musik- och litteraturfestival i Zanzibar, Svenska kammarkören turnerar i Provence i Frankrike och en omfattande svensk-italiensk samproduktion inleds för att uppmärksamma Drottning Christinas livsgärning.

Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet inom musikområdet. Totalt delar 23 aktörer på drygt 1 470 000 kr.

– Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en prioriterad fråga för Kulturrådet, säger Gd Staffan Forssell. Därför är det roligt att vi har så många kvalificerade sökande som vi kan stödja. Det är lika viktigt att underlätta för svenska musiker att komma ut i världen, som att hjälpa världen att komma till Sverige.

Andra aktörer som får stöd är Alice Boman som gör sin första turné i Europa och USA, Kulturutveckling Gävleborg som bjuder in japanska saxofonorkestern Mi-Bemol för en Sverigeturné, och Norrlandsoperan för del två av ett större kulturutbytesprojekt med musikaktörer i Botswana.

Uppsala Internationella Gitarrfestival får också stöd för att bjuda in utländska artister till festivalen.

Bidragsgivningen är Kulturrådets viktigaste verktyg för att stimulera till ökad internationalisering. Fyra gånger per år fördelas särskilda medel till internationella samarbetsprojekt samt till resor vid internationella gästspel och turnéer inom musikområdet.

Ytterligare information:
Jakob Uddling, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: jakob.uddling@kulturradet.se

Sofi Hellborg Gang reser till en musik- och litteraturfestival i Zanzibar, Svenska kammarkören turnerar i Provence i Frankrike och en omfattande svensk-italiensk samproduktion inleds för att uppmärksamma Drottning Christinas livsgärning. Totalt delar 25 aktörer på drygt 1 470 000 kronor när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet inom musikområdet. .

Läs vidare »
Media-no-image

Ökat intresse från förläggare och översättare att besöka Bokmässan

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:37 CEST

Ovanligt många förläggare och översättare har sökt stöd från Kulturrådet och Bok & Bibliotek för att medverka på Bokmässan i Göteborg i höst. Antalet ansökningar från internationella förlag och agenturer har nästan tredubblats och antalet översättare har ökat ännu mer.

– Det är fantastiskt roligt med det stora intresse som nu visar sig, säger Susanne Bergström Larsson, handläggare på Kulturrådet. Vi har prioriterat barn- och ungdomslitteraturen samt nykomlingarna, de som inte besökt mässan tidigare.

Kulturrådet och Bok & Bibliotek erbjuder förläggare och agenter utanför Norden att ansöka om stöd för att besöka Bokmässan. Bland internationella förläggare och agenturer är det exceptionellt många sökande i år jämfört med förra året. 108 ansökningar jämfört med 40. Sammanlagt är 15 länder representerade, bland annat Argentina, Indien, Mexiko och Spanien. 20 ansökningar har beviljats. Syftet med stödet är att främja internationell spridning av svensk litteratur samt internationella utbyten. Det är ju också något som blir verklighet på Bokmässan.

– Bok & Bibliotek och Kulturrådet har för sjätte året genomfört denna satsning på att väcka förläggares och agenters nyfikenhet på den skandinaviska marknaden. Det rekordstora intresset ser vi som ett tecken på att nordisk litteratur och årets Brasilien-tema samt ”Röster från Katalonien” har väckt internationellt intresse, säger Maria Källsson, mässansvarig för Bokmässan.

Nytt stöd till översättare
För första gången är det Kulturrådet som ger stöd till översättare som vill besöka mässan. Tidigare låg stödet hos Sveriges Författarfond. I år är det 75 översättare som sökt, jämfört med 14 förra året. Kulturrådet stödjer 25 ansökningar fördelade på 15 språk. Prioriterade den här gången är översättningar från svenska till italienska. Anledningen är att långsiktigt följa upp arbetet som sattes igång i samband med Bolognamässan förra året där Sverige var hedersgäst.

Ett nytt inslag för i år är att Kulturrådet arrangerar ett sammanhållet program för den 45 personer stora gruppen med förläggare och översättare. Förutom seminarier om den svenska bokbranschen, litteratur för unga och svensk skönlitteratur avsätts tid för erfarenhetsutbyte. Översättarna blir ambassadörer för svensk litteratur och kan ge tips till varandra och till utländska förläggare.

Läs mer om de beviljade bidragen

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Birgitta Jacobsson Ekblom, kommunikationschef Bok & Bibliotek
Telefon: 0701-61 65 09
E-post: bje@bokmassan.se

Ovanligt många förläggare och översättare har sökt stöd från Kulturrådet och Bok & Bibliotek för att medverka på Bokmässan i Göteborg i höst. Antalet ansökningar från internationella förlag och agenturer har nästan tredubblats och antalet översättare har ökat ännu mer.

Läs vidare »
Media-no-image

Idrott, folkbildning och eget skapande när Kulturrådet främjar läsning

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 13:56 CEST

En ny stark trend inom läsfrämjande är att hela samhällen satsar på läsning; exempelvis Arvika, Hagfors, Essunga, Hudiksvall. Andra tendenser är eget skapande, idrottssatsningar, digitalt läsande och folkbildning. Kulturrådet fördelar idag cirka 30 miljoner kronor till läsfrämjande runtom i landet.

Sex orter arbetar brett med läsfrämjande i samhället med olika fokus. Strömstad jobbar med mångspråkighet och integration, Uppsala med högläsning osv. Här involveras såväl barn som vuxna i en mängd läsaktiviteter.

Samverkan mellan idrottsrörelsen och biblioteken börjar nu ta fart och bli mer långsiktig. Många läsprojekt handlar om pojkars läsning – vilket också är ett tydligt syfte i regeringens uppdrag till Kulturrådet om jämställd läsning.  Exempel på regionala samverkansprojekt är Läs-kickar i Örebro, Idrott + läsning = sant i Skåne och Läsglädje i framtidens idrottsförening i Blekinge.

Folkbildningen är aktiv och är inblandad i många nya ansökningar för läsovana grupper. Några exempel: Berättarpalatset, som är uppsökande läsverksamhet i Västra Götaland, Läs & Lev som är en utbildning med språket som verktyg i Gävleborgs län samt Boken i facket och på arbetsplatsen i Dalarnas län.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: cay.corneliuson@kulturradet.se

Maria Telenius, handläggare
Telefon: 08-519 264 44
E-post: maria.telenius@ulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se


En ny stark trend inom läsfrämjande är att hela samhällen satsar på läsning; exempelvis Arvika, Hagfors, Essunga, Hudiksvall. Andra tendenser är eget skapande, idrottssatsningar, digitalt läsande och folkbildning. Kulturrådet fördelar idag cirka 30 miljoner kronor till läsfrämjande runtom i landet.

Läs vidare »
Media-no-image

Reviderat MU-avtal gäller från 1 juli

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 16:42 CEST

Regeringen beslutade idag att anta
det reviderade MU-avtalet som Kulturrådet arbetat fram tillsammans med
konstnärsorganisationerna. Det omförhandlade statliga ramavtalet för
konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar gäller från 1 juli.

MU-avtalet som började gälla 2009 syftar till att skapa bättre förutsättningar för
konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid
utställningar av deras konstverk. Av de cirka 40 procent som tillämpar avtalet
uppger de flesta konsthallar och muséer att det fungerar väl. Men det finns
några negativa konsekvenser; för exempelvis kulturhistoriska institutioner med
långa utställningsperioder har avtalet blivit för kostsamt att tillämpa och
därigenom lett till färre utställningar. Något som missgynnat konstnärerna.  

Undersökningen som Kulturrådet presenterade förra året visade att det fanns områden som
behövde förändras och förtydligas för att avtalet skulle tillämpas av fler
arrangörer och utställare. Det nya reviderade avtalet har definierat vissa
termer så att professionella utövare som fotografer, konsthantverkare och
illustratörer också omfattas. En annan förändring är så kallade sluttande
tariffer, det vill säga att ersättningsnivån minskar successivt efter 12 veckor
av utställningsperioden.

Bakgrund:

MU= statligt ramavtal för
konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar som började gälla 1
januari 2009. MU-avtalet tecknades mellan staten och Konstnärernas
riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska
Fotografers förbund och Svenska Tecknare.

 

Ytterligare information:

Bongi MacDermott, handläggare

Telefon: 08– 519 264 69

bongi.macdermott@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare

Telefon: 08-519 264 25

helene.oljons@kulturradet.se

Regeringen beslutade idag att anta det reviderade MU-avtalet som Kulturrådet arbetat fram tillsammans med konstnärsorganisationerna. Det omförhandlade statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar gäller från 1 juli.

Läs vidare »
Media-no-image

Fyra miljoner till svenska skivproduktioner

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 14:02 CEST

Afrobrasilianska gruppen Miriam Aïda AfroSamba Orchestra, Cleo & Kristin Amparo från hiphopkollektivet Femtastic och jazzartisten Lina Nyberg är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid första ansökningsomgången drygt 4,2 miljoner kronor i produktionsstöd och internationellt marknadsstöd till 75 produktioner på 60 skivbolag.

Andra exempel på musikutgivningar som får stöd är Skepp o´hoj med barnmusikgruppen Brevet, Jesper Odelberg Bands debutalbum Den normalfungerande människans börda, och två volymer med Cecilia Zilliacus inspelningar av Carl Nielsens verk för violin. How Sweet the Sound beviljas internationellt marknadsstöd för en europalansering av popartisten Jennie Abrahamsons album Gemini Gemini.

Vid denna första ansökningsomgång fördelar Kulturrådet alltså 4,2 miljoner kronor. 2014 års sammanlagda budget för fonogramstöd är 7,5 miljoner kronor. Andelen medverkande kvinnor bland de skivproduktioner som beviljats stöd är historiskt högt, 41 procent, vilket kan jämföras med samtliga ansökningar som omfattar 32 procent medverkande kvinnor.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Läs hela listan.

Ytterligare information
Jakob Uddling, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Afrobrasilianska gruppen Miriam Aïda AfroSamba Orchestra, Cleo & Kristin Amparo från hiphopkollektivet Femtastic och jazzartisten Lina Nyberg är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid första ansökningsomgången drygt 4,2 miljoner kronor i produktionsstöd och internationellt marknadsstöd till 75 produktioner på 60 skivbolag.

Läs vidare »
Media-no-image

Möt Sveriges läsambassadör i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 13:09 CEST

Johanna Lindbäck heter Sveriges läsambassadör med uppdrag att inspirera barn och unga till mer läsning. Den 8 maj framträder hon på konferensen ”Läsningens betydelse för framtiden” i Skellefteå. Johanna Lindbäck reser runt och pratar läsning och böcker. Hon leder även podd-radion ”Läs för livet” och bloggar på ”Läsambassadören”.

– Det är viktigt att prata med andra om vad man läst, säger Johanna Lindbäck som starkt betonar det sociala i läsupplevelsen. Att läsa tillsammans och diskutera utvecklar läsförmågan och förmågan att analysera.

Johanna Lindbäck är författare och har en rad ungdomsböcker bakom sig. Under 2013 publicerade hon ”Lite ihop” som var hennes första titel för mellanåldern, och även ”Vi måste sluta ses på det här sättet” som är ett samarbete med Lisa Bjärbo.

Johanna har länge jobbat som lärare, och är dessutom bloggare på Sveriges största litteratursajt Bokhora.se.

Sveriges första läsambassadör var Johan Unenge, som tillsattes 2011. Efter två års arbete har han etablerat läsambassadören som ett självklart begrepp i det offentliga samtalet.

Bakgrund: Kulturrådet beslutade 2010 att inrätta en nationell läsambassadör i Sverige som ska främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för unga. Inspirationen kommer från USA, Storbritannien och Irland där motsvarande hedersutnämningar finns sedan tidigare. Kulturrådet fungerar som kansli för verksamheten.

Uppdraget går ut på:

 • Läsambassadören ska verka för att läsfärdighet och läslust hos barn och unga ökar
 • Läsambassadören ska skapa opinion kring litteratur och läsning
 • Läsambassadören ska öka medvetenheten hos vuxna om hur viktigt det är att läsa – för utbildning, bildning och delaktighet i samhället

Ytterligare information
Johanna Lindbäck, läsambassadör
Telefon: 070-216 61 39
E-post: joalik@gmail.com
Webbplats: www.läsambassadören.se

Cecilia Eriksson, kommunikatör, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 06
E-post: cecilia.eriksson@kulturradet.se

Johanna Lindbäck heter Sveriges läsambassadör med uppdrag att inspirera barn och unga till mer läsning. Den 8 maj framträder hon på konferensen ”Läsningens betydelse för framtiden” i Skellefteå. Johanna Lindbäck reser runt och pratar läsning och böcker. Hon leder även podd-radion ”Läs för livet” och bloggar på ”Läsambassadören”.

Läs vidare »
Media-no-image

2,2 miljoner kronor till kultur för nationella minoriteter

Pressmeddelanden   •   2014-04-29 15:36 CEST

Samisk filmfestival, Romer i centrum och Klezmerfestivalen i Lund är tre projekt som får stöd av Kulturrådet. Sammanlagt fördelas nu drygt två miljoner kronor till nationella minoriteters kulturverksamhet och planerad utgivning av litteratur.

Flera projekt som får stöd riktar sig till barn och unga. Mukulat heter en barnkulturfestival som Sverigefinska Riksförbundet står bakom. Malmö Ungdomscentralen arrangerar romsk barnkulturvecka i skolor i Malmö.

Kulturrådet stöder flera filmfestivaler, däribland en samisk filmfestival i Ammarnäs, Västerbotten, Sveriges Internationella Roma Filmfestival, Judisk filmfestival och YksiKaksiFilmi i Stockholm.

Ett nytt initiativ som får stöd är musikteaterprojektet O Tari thaj e Zerfi där föreningen Romano Pasos samarbetar med en litauisk teatergrupp.

Kulturrådet stöder också utgivningen av litteratur på minoritetsspråk. Sex bokprojekt ges stöd i vår, däribland utgivningen av en barnbok på jiddisch, översättning av en novellsamling till kelderash och digitaliseringen av utställningen Vi är romer i Göteborg.

Behovet av professionell utgivning av nationella minoriteters litteratur är fortsatt stort, inte minst när det gäller barn- och ungdomslitteratur. Flera nya förlag söker stödet och det är viktigt att stödja en fortsatt positiv utveckling. Stödet till planerad utgivning av litteratur kan även sökas för projekt som omfattar flera titlar.

Bakgrund:
I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges att det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ytterligare information:
Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
E-post: jan.karro@kulturradet.se

Samisk filmfestival, Romer i centrum och Klezmerfestivalen i Lund är tre projekt som får stöd av Kulturrådet. Sammanlagt fördelas nu drygt två miljoner kronor till nationella minoriteters kulturverksamhet och planerad utgivning av litteratur.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet ger stöd till samverkan med komponister

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 11:18 CEST

Kulturrådet beviljar idag 50 ansökningar som tillsammans delar på 4,5 miljoner kronor. Stödet handlar om samverkansprojekt med komponister inom en mångfald av musikaliska uttryck. Bidragsgivningen ska stimulera processer som syftar till konstnärlig utveckling och förnyelse.

Kulturrådet konstaterar att kvinnor utgör cirka en tredjedel av de komponister som får stöd. Andelen kvinnor är större bland sökande från institutionerna – 42 procent, jämfört med 30 procent bland de fria aktörerna. Närmare tre miljoner kronor fördelas totalt mellan 35 fria grupper inom dans-, teater och musik samt fria arrangörer. Drygt 1,5 miljoner kronor delas mellan 15 aktörer inom regionala musikverksamheter och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner.

Musik för storband, körer, symfoni – och kammarorkestrar, mindre ensembler, solister och konstområdesövergripande samarbeten finns med i dagens beslut. Fria teater-, dans- och musikgrupper söker i större utsträckning samarbete med komponister än tidigare, vilket innebär att en större mångfald av musikaliska uttryck får stöd. Det är dock alltjämt en låg andel jazz-och folkmusiker bland ansökningarna.

Flera fria teatergrupper som vänder sig till barn och unga får stöd i denna fördelning, bland annat Pantomimteatern för Nicolai Dunger, Dockteater Sesam för Jonas Franke-Blom samt Profilteatern för Anna Sóley Tryggvadóttir. Exempel på projekt som innehåller flera komponisters medverkan i festivaler är Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusiks samverkan med tolv komponister för en Kompositionsfestival 2015 samt festivalen Sound of Stockholm som samverkar med Värmdö kulturskola i ett festivalprojekt med tio komponister.

Inför invigningen av konserthuset Malmö Live 2015 får Malmö Symfoniorkester stöd för samverkan med fem komponister, och Malmö förskönings- och planteringsförening får stöd för samverkan med Kim Hedås som skall ljudsätta en gångbro i anslutning till det nya konserthuset i Malmö. Föreningen för Judisk kultur i Sverige får stöd för samverkan med komponisten Jose Sanchez Verdu från Spanien.

Ytterligare information:
Magnus Lemark, handläggare
Telefon: 08-519 264 58
E-post: magnus.lemark@kulturradet.se

 


Kulturrådet beviljar idag 50 ansökningar som tillsammans delar på 4,5 miljoner kronor. Stödet handlar om samverkansprojekt med komponister inom en mångfald av musikaliska uttryck. Bidragsgivningen ska stimulera processer som syftar till konstnärlig utveckling och förnyelse.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar