Media no image

​Välkommen på dialogmöte om romsk inkludering

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 13:45 CET

Kulturrådet bjuder under hösten in till tre dialogmöten på olika platser i landet. Mötena är heldagar och hålls tillsammans med respektive region på plats: Västerbotten, Skåne och Östergötland.

Datum är Umeå den 25 november, Helsingborg 2 december och Linköping 9 december.

Till mötena bjuds kulturinstitutioner och romska kulturaktörer in för att inspirera till nya samarbeten. Under dagen kommer vi utifrån goda exempel på samarbeten inspirera till nya och att informera om möjligheterna till bidrag för olika kulturverksamheter. Med på alla möten är Ingrid Schiöler som berättar om utställningen Vi är romer från Göteborg och arbetet med romsk delaktighet. Romska kulturinslag, bland annat dans, poesi och musik varvas med presentationer och diskussioner under dagarna.

Dialogmötets innehåll tas fram tillsammans av Kulturrådet med romska sakkunniga.

Romska kulturaktörer får ersättning för eventuella resekostnader samt för utebliven inkomst under dagen.

Kontakt
Eva Ottosson, projektledare
eva.ottosson@kulturradet.se
Telefon: 076 540 10 24

Bakgrund
Regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att genomföra insatser för att stärka romska kulturaktörer och deras samarbeten med olika kulturinstitutioner. Under 2017–2018 ska särskilda pengar fördelas till romska kulturaktörer genom en tillfällig förstärkning med 500 000 kronor per år.

Kulturrådet bjuder under hösten in till tre dialogmöten på olika platser i landet. Mötena är heldagar och hålls tillsammans med respektive region på plats: Västerbotten, Skåne och Östergötland.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan: Kulturrådet och Riksutställningar bjuder till konferens – Konsten att beröra

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 12:34 CET

Konst och kultur har kraft att förflytta positioner, förändra attityder och se bortom det invanda. Men hur går det till? Kan konst motverka rasism och utmana normer och stereotyper? Och vilka reaktioner kan uppstå?

Kulturrådet och Riksutställningar arrangerar konferensen på regeringens uppdrag. Målgruppen är främst verksamhetsledare, producenter och tjänstemän vid kulturinstitutioner och andra verksamheter som förmedlar och beställer konst och kultur. Cirka 300 personer från hela kultursverige är anmälda.

Välkommen till Musikaliska i Stockholm, den 7 december klockan 09.00–16.30

Osa 6 december före 16.00.

Se hela programmet

Ytterligare information
Cecilia Eriksson, handläggare
Telefon 08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Konst och kultur har kraft att förflytta positioner, förändra attityder och se bortom det invanda. Men hur går det till? Kan konst motverka rasism och utmana normer och stereotyper? Och vilka reaktioner kan uppstå?

Läs vidare »
Media no image

Tio miljoner till biblioteksverksamhet för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 11:03 CET

Kulturrådet fördelar nu närmare tio miljoner kronor till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Tanken är att stärka bibliotekens roll som demokratiska arenor där människor med olika bakgrund kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur.

Några exempel på aktiviteter är språkcaféer, svenska med bebis och skrivarworkshops. Uppsökande verksamhet är också ett återkommande inslag. Det kan handla om bokbussar, besök på asylboende och pop-up bibliotek. Många bibliotek skapar möjligheter för möten mellan nyanlända och svenskar på orten.

51 projekt från alla 21 län tilldelas stöd av Kulturrådet.

Läs mer
Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande

Ytterligare information
Anna Ringberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare
Telefon 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar nu närmare tio miljoner kronor till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Tanken är att stärka bibliotekens roll som demokratiska arenor där människor med olika bakgrund kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur.

Läs vidare »
Media no image

Rekordmånga söker stöd för svenska skivproduktioner

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 14:17 CET

Norrlandsrapparen Zacke, barnmusikduon Emma & KJ och jazzgruppen Jari Haapalainen Trio tre är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt fyra miljoner kronor i bidrag till 77 produktioner på 54 skivbolag. Totalt kom rekordmånga – 358 ansökningar – in till Kulturrådet.

Andra exempel på fonogram som får stöd är Swedish contemporary violin concertos av violinisten Cecilia Zilliacus, Palliative care av popartisten Kendal Johansson, och folkmusiktrion Den nya Jernbergstrions självbetitlade debutalbum.

Fonogramstödet har ett kontinuerligt högt och också ökande söktryck, framförallt av ansökningar som kan kategoriseras som någon form av populärmusik. Ett skäl är att antalet egenutgivningar ökar. En annan orsak är att det ekonomiska behovet vuxit eftersom skivförsäljning och streaming inte genererar några större intäkter inom smalare musikutgivning.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångfald vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och produktionens ekonomiska förutsättningar.

Läs mer
Fonogram

Ytterligare information
Jakob Linder Eknor
Handläggare
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Norrlandsrapparen Zacke, barnmusikduon Emma & KJ och jazzgruppen Jari Haapalainen Trio tre är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt fyra miljoner kronor i bidrag till 77 produktioner på 54 skivbolag. Totalt kom rekordmånga – 358 ansökningar – in till Kulturrådet.

Läs vidare »
Media no image

​Kreativa platser i Värmland får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:59 CET

KÄRAHÄR, Kristinehamn och Kultur på lika villkor i Karlstad är två av de 27 projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Under en treårsperiod ska 100 miljoner delas ut för konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Idag togs beslutet om vilka som får vara med och dela på årets 32 miljoner. Projekten sträcker sig från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö och från Fisksätra i Nacka till Bergsjön i Göteborg. Projekten återfinns i Luleå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Projekten bygger på samarbeten mellan flera organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Megafonen i stockholmsförorten Norsborg som slår sig ihop med teaterinstitutionen Unga Klara i projektet Ortens verklighet. Ett annat exempel är Kulturköket i Luleå där Hertsön teaterförening arbetar ihop med Galleri Lillasyster och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Många projekt inom Kreativa platser handlar om community art, konsten som medel, boendes egna berättelser med mera.

– Det handlar ofta om att skapa plattformar för att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, mentorskap etc.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

–Ideella, konstnärliga och kreativa aktörer skapar stark gemenskap och kan bygga broar mellan människor, säger Viktoria Nguema, handläggare Kulturrådet.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund:
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

KÄRAHÄR, Kristinehamn och Kultur på lika villkor i Karlstad är två av de 27 projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Under en treårsperiod ska 100 miljoner delas ut för konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

Läs vidare »
Media no image

​Livet bitch! får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:58 CET

Livet bitch! i Södertälje är ett projekt som nu får stöd av Kulturrådet genom Kreativa platser, som är en del av den treåriga regeringssatsningen Äga rum. 27 projekt runtom i hela landet delar på 32 miljoner kronor.

Det är i områdena Hovsjö, Ronna och Fornhöjden som projektet ska äga rum. Sex samarbetsparter ingår; Tjejhuset, Grafikens hus, Juventas ungdomsjour, Södertälje amatörteater, Södertälje kommun och Mezzopotelge kulturförening.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Idag, den 29 november, togs beslut om vilka som får vara med och dela på de 32 miljonerna. Projekten sträcker sig från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö och från Fisksätra i Nacka till Bergsjön i Göteborg. Projekten återfinns i Luleå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Projekten bygger på samarbeten mellan flera organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Megafonen i stockholmsförorten Norsborg som slår sig ihop med teaterinstitutionen Unga Klara i projektet Ortens verklighet. Ett annat exempel är Kulturköket i Luleå där Hertsön teaterförening arbetar ihop med Galleri Lillasyster och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Många projekt inom Kreativa platser handlar om community art, konsten som medel, boendes egna berättelser med mera.

– Det handlar ofta om att skapa plattformar för att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, mentorskap etc.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

– Ideella, konstnärliga och kreativa aktörer skapar stark gemenskap och kan bygga broar mellan människor, säger Viktoria Nguema, handläggare Kulturrådet.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Livet bitch! i Södertälje är ett projekt som nu får stöd av Kulturrådet genom Kreativa platser, som är en del av den treåriga regeringssatsningen Äga rum. 27 projekt runtom i hela landet delar på 32 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

​Fem kreativa platser i Skåne får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:58 CET

Kroksbäck och Holma är två av platserna i Malmö som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Projekten bygger på samarbeten mellan organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution.

Ett exempel i Malmö är projektet Släpp loss kulturen i Kroksbäck och Holma.

Där vill man att de boendes egna berättelser får stå i centrum. Projektet släpper loss den kultur och kreativitet som finns, stärker självförtroende och deltagande och uppmuntra att våga och vilja ta plats på kulturscenen. Partner är bland andra Flamman Ungdomens hus, Teater inSite, Malecon Music och MKB Fastigheter

Också Malmöbaserade Kulturhuset Trean får stöd. Projektet syftar till att samla verksamma goda krafter till aktiviteter och därigenom göra så att fler deltar i kultur som håller kvalitet i processer och resultat. Det sker genom att utmana unga att formulera sig i skrift, tal, ton och rörelse. Projektet ska också jobba med modeller för mentorskap och handledning av professionella kulturaktörer. Partner är Rörelsen Gatans röst och ansikte, Arrangörsskolan, Södra Community, ABF Malmö och Media Avenue Öresund.

– Många projekt handlar om att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare på Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, mentorskap etc.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kroksbäck och Holma är två av platserna i Malmö som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

Läs vidare »
Media no image

​Bergsjön och Biskopsgården får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:57 CET

Bergsjön och Biskopsgården är de två platser i Göteborg som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Två projekt i Bergsjön och ett i Biskopsgården får stöd. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Projekten bygger på samarbeten mellan organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Bergsjön och projektet Akademin. Akademin gör plats för en ny konstscen som tar avstamp i de egna erfarenheterna. Genom principerna ”learning by doing” och ”each one teach one” ska Akademin bli en gräsrots- och områdesdriven plattform där utövare, nätverk och organisationer som arbetar med konst samarbetar för att samla och omfördela befintliga resurser och tillgängliggöra dem för fler. Partner i projektet är Pantrarna – för upprustning av förorten, Konstfrämjandet och I love 415.

I Bergsjön får också projektet En oförglömlig historia – Trajosko drom romano stöd. Projektet syftar tillatt lära känna sin egen historia genom äldres berättelser och utveckla egna kreativa förmågor. Projektet vill mobilisera goda krafter och utveckla befintliga mötesplatser i Bergsjön. Projektet ska även jobba brobyggande mellan romer och kulturinstitutioner. Partner i projektet är Trajosko drom, Göteborgs stadsteater, Kompani 415 och Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning.

I Biskopsgårdenvill man starta en teaterverksamhet där amatörer och professionella samverkar. En attraktiv och levande mötesplats som engagerar många boende och bidrar till en bestående förändring i området. Partner är Meeting plays, Ett hållbart Göteborg, Folkuniversitetet i Göteborg och Hisingens kulturskola.

– Många projekt handlar om att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare på Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, eller mentorskap.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Bergsjön och Biskopsgården är de två platser i Göteborg som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Två projekt i Bergsjön och ett i Biskopsgården får stöd. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

Läs vidare »
Media no image

​Bollnäs brinner – en kreativ plats som stöds av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:56 CET

Kulturrådet fördelar idag den 29 november bidrag till 27 projekt inom Kreativa platser. Det är en treårig satsning som regeringen initierat. Gärdet, Bollnäs har beviljats stöd till projektet Bollnäs brinner.

Projekten är utvalda utifrån tre kriterier; geografisk spridning, kvalitet och delaktighet. Flera samarbetsparter ska också vara inblandade. När det gäller Bollnäs brinner är det Fredens hus, FoajéX och Bollnäs Teaterverkstad som samverkar.

Tanken med projektet är att Gärdet ska bli ett kreativt centrum och länkas samman med andra områden i Bollnäs. Community art och fredspedagogik ska leda till förändring.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Idag togs beslutet om vilka som får vara med och dela på de 32 miljonerna. Projekten sträcker sig från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö och från Fisksätra i Nacka till Bergsjön i Göteborg. Projekten återfinns i Luleå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Projekten bygger på samarbeten mellan flera organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Megafonen i stockholmsförorten Norsborg som slår sig ihop med teaterinstitutionen Unga Klara i projektet Ortens verklighet. Ett annat exempel är Kulturköket i Luleå där Hertsön teaterförening arbetar ihop med Galleri Lillasyster och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Många projekt inom Kreativa platser handlar om community art, konsten som medel och boendes egna berättelser.

– Det handlar ofta om att skapa plattformar för att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler och mentorskap

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

– Ideella, konstnärliga och kreativa aktörer skapar stark gemenskap och kan bygga broar mellan människor, säger Viktoria Nguema, handläggare Kulturrådet.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar idag den 29 november bidrag till 27 projekt inom Kreativa platser. Det är en treårig satsning som regeringen initierat. Gärdet, Bollnäs har beviljats stöd till projektet Bollnäs brinner.

Läs vidare »
Media no image

27 kreativa platser får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:55 CET

Ortens verklighet, Livet bitch, Ålidhem Äger, Hiphopteaterkollektivet och Skäggetorpspuls är projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning. Sammanlagt får 27 projekt över hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

- Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Idag, den 29 november, togs beslutet om vilka som får vara med och dela på de 32 miljonerna. Projekten sträcker sig från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö och från Fisksätra i Nacka till Bergsjön i Göteborg. Projekten återfinns i Luleå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Projekten bygger på samarbeten mellan flera aktörer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Megafonen i stockholmsförorten Norsborg som slår sig ihop med teaterinstitutionen Unga Klara i projektet Ortens verklighet. Ett annat exempel är Kulturköket i Luleå där Hertsön teaterförening arbetar ihop med Galleri Lillasyster och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Många projekt inom Kreativa platser lyfter platsens och boendes berättelser genom att arbeta med scenkonst, musik, konstnärliga gestaltning och poesi.

- Det handlar också om att skapa plattformar för att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler eller mentorskap.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

- Ideella, konstnärliga och kreativa aktörer skapar stark gemenskap och kan bygga broar mellan människor, säger Viktoria Nguema, handläggare Kulturrådet.

Bakgrund

Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Ortens verklighet, Livet bitch, Ålidhem Äger, Hiphopteaterkollektivet och Skäggetorpspuls är projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning. Sammanlagt får 27 projekt över hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • Pressfrågor
  • helene.oljons@kulturradet.se
  • 08-519 264 25
  • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

  • Kulturrådet
  • Borgvägen 1-5, Box 27215
  • 102 53 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar