Media-no-image

​ Stöd till samverkan med komponister

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 13:18 CEST

Kulturrådet fördelar idag närmare fyra miljoner kronor i stöd till 41 samverkansprojekt med komponister. Drygt 45 procent av komponisterna är kvinnor, vilket är en toppnotering för det här bidraget.

– Det är en välkommen positiv utveckling som pågått en längre tid, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Andelen kvinnor som är komponister och har beviljats stöd den här omgången är alltså rekordhögt. 45,3 procent motsvarar en ökning med tretton procent, jämfört med motsvarande fördelning för ett år sedan.

Bland ansökningarna återfinns en mångfald av uttryck och format som bland annat innefattar västerländsk nutida konstmusik med både verk för kammarensemble som för symfoniorkester, elektroakustisk musik, storbandsjazz, begravningsmusik för liten blåsorkester, barnteatermusik, körmusik, musik för kammaropera med mera.

Det är fortfarande en låg andel ansökningar med folk- och världsmusik, jazz och elektronisk musik, konstaterar Kulturrådets referensgrupp, men en hög andel västerländsk nutida konstmusik. Internationella samarbeten som prioriterats är bl.a. The Great Learning Orchestra och New Yorkbaserade komponisten JG Thirlwell, och Trio ZilliacusPerssonRaitinen med komponisten Jukka Tiensuu, Finland.

Ett flertal musikteaterprojekt som drivs av fria aktörer får stöd, liksom nya fria aktörer som inte tidigare funnits med. Man Must Sing och Tornedalsteatern är två sådana exempel.

Flera barn- och ungdomsprojekt har valts ut; däribland Danskonst i Norr, Dockteater Tittut, Teater Tre och Teater Sagohuset. Projekt som lyfter minoritetsspråk och hbtq-frågor har prioriterats vid fördelningen: Norrbottensmusiken i samverkan med Örjan Fahlström, Tornedalsteatern i samverkan med Malin Hülphers och Ögonblicksteatern som ska samverka med Karin Dreijer.

Läs mer
Samverkan med komponister

Ytterligare information
Magnus Lemark, handläggare
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Läs vidare »
Media-no-image

Nio svenska organisationer i EU-stödda samarbetsprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 09:56 CEST

I den andra utlysningen inom Kreativa Europa har 80 europeiska samarbetsprojekt beviljats stöd och delar på cirka 45 miljoner euro. Nio svenska organisationer medverkar i projekt som fått stöd.


Kreativa Europa är en viktig möjlighet för konst- och kulturorganisationer att internationalisera sin verksamhet och nå ut till en europeisk publik. Stödet till europeiska samarbetsprojekt har stor betydelse för att stärka internationellt kultursamarbete. I årets fördelning medverkar tre svenska organisationer i större samarbetsprojekt och sex svenska organisationer i mindre samarbetsprojekt.

Tre exempel på projekt:

Karriärstöd för unga konstnärer
Stockholms konstnärliga högskola medverkar i projektet NE©XT Accelerator som arbetar för att ge unga nyutexaminerade konstnärer i Europa möjlighet att leva på sitt skapande. Projektet är en vidareutveckling av festivalen NEU/NOW, en arena där unga konstnärer inom ett brett spektrum av konstområden kunnat visa upp sitt arbete, med inriktning på entreprenörskap. Samarbetet kopplar ihop unga konstnärer med kulturella och kreativa aktörer, sektorer och näringar i Europa och stödjer dem som motorer för ekonomisk och social utveckling.

– Satsningens fokus på att utforska var knutpunkterna finns där konsten interagerar med samhället är väldigt spännande, säger Paula Crabtree, rektor för Stockholms konstnärliga högskola.I år är det tydligt att många projekt har en interdisciplinär inriktning, exempelvis lyfts genusperspektivet ofta fram, berättar hon.

Deltagarna har möjlighet att visa sitt arbete såväl live som digitalt. Projektet har fått EU-stöd på drygt 1 miljon euro.

Vidgade perspektiv inom dockteatern
Staffan Björklunds teater i skånska Hög medverkar i projektet Puppet Nomad Academy tillsammans med dockteaterkompanier från Sloveninen, Kroatien Tjeckien och Belgien. Unga nyutexaminerade dockteaterskapare möter erfarna konstnärer och utforskar och utvecklar konstformen tillsammans i workshops. Traditioner och tekniker från deltagarländerna blandas och klassiska motiv möter nytt specialskrivet material i två föreställningar, en för vuxna och en för barn. Projektet har fått EU-stöd på 200 000 euro.

– Det ska bli roligt att sprida det moderna skandinaviska sättet att producera dockteater utifrån dagens värderingar. Och att dela med sig av sina erfarenheter till nästa generation, säger Staffan Björklund.

– Skandinavien ses som en frimodig del av Europa. Grupper vi mött är intresserade av hur skandinaviska grupper implementerar frågor som i många länder fortfarande kan vara svåra att beröra, som hbtq och miljö, särskilt i föreställningar för en ung publik. Det är en av anledningarna till att vår teater bjudits in i projektet, säger Staffan Björklund.

Konstnärlig gestaltning korsar gränser
Konstkooperativet Not Quite i Fengersfors är projektledare för projektet Europe Grand Central och ska tillsammans med sex andra europeiska organisationer ”putta Europa från misstänksamhet till nyfikenhet”. Projektet har fått EU-stöd på 200 000 euro.

– Det är fantastiskt kul, säger projektledaren Marcus Haraldsson om beskedet. Vi har jobbat för det här i flera år och äntligen får vi komma igång att samarbeta med kollegor över hela Europa.

Projektet utgår från metodiken Bordr; ett kreativt utforskande av gränskorsningar som Marcus Haraldsson sedan fem år utvecklat med den amerikanske datautvecklaren Christo de Klerk och flera andra. Huvudpartner är nätverket Trans Europe Halles med medlemmar i 28 europeiska länder.

Insamlingen av gränshistorier från lokala målgrupper görs hos projektpartners i Sverige, Tyskland, Polen, Grekland, Italien och Frankrike och gestaltas förutom digitalt också i teater, design, hantverk, gatukonst, workshops, utbyten och kamerautlåning. Utvecklingen av metoder för deltagande är en central del av projektet.

Läs mer om fördelningen

Kontakt
Elin Rosenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

I den andra utlysningen inom Kreativa Europa har 80 europeiska samarbetsprojekt beviljats stöd och delar på cirka 45 miljoner euro. Nio svenska organisationer medverkar i projekt som fått stöd.

Läs vidare »
Media-no-image

Jönköpings län får 7,5 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:12 CEST

Alla 13 kommuner och fyra friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Drygt 7,5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 37 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Flera kommuner och friskolor nämner i sina ansökningar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar.

– Vi har tagit de långa avstånden i beaktande när vi har fördelat bidrag. Det är viktigt att eleverna får möta professionell kultur, både att uppleva och att själva få skapa, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Tranås kommun kommer eleverna i årskurs 6 att ha dans- och teaterlektioner under flera veckor. Detta leder sedan fram till en uppvisning. Andra elever kommer att göra ateljébesök hos yrkesverksamma konstnärer och två skolor arbetar med Filmcentrum med att göra egen film.

I Sävsjö kommun får barnen i förskoleklass se Smålands musik och teaters föreställning Gosedjursdoktorn där sång och musik väcker känslor runt barnens medhavda gosedjur.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler skolor får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 16

Tranås kommun
Patrik Svanängen, Rektor
Tel: 0140-685 85, 0767-896 85 85
pks@tranas.se

Sävsjö kommun
Erika Ingwall, Musikledare
Tel: 0382-152 77, 0766-11 05 20
erika.ingwall@savsjo.se

Alla 13 kommuner och fyra friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Drygt 7,5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 37 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Kronoberg får 3,7 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:12 CEST

Sex kommuner och en friskola i Kronobergs län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. 3,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 17 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Flera kommuner anger att de har en stor andel nyanlända elever som ännu inte kan svenska. Kulturverksamhet kan vara ett sätt att öppna för kommunikation mellan elever i skolan och mellan lärare och elev något som även Ljungby kommun nämner i sin ansökan.

– När bidraget fördelas mellan skolorna i kommunerna välkomnar vi att man har de nyanlända eleverna i åtanke, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Ljungby kommun kommer att erbjuda sina elever flera olika insatser bland annat sagoberättande som muntlig konstform, drama och berättarverkstad i samarbete med Sagomuseet och hemslöjden i Kronoberg kommer att genomföra ett arbete runt samerna.

Älmhults kommun kommer att erbjuda cirkus för de yngre eleverna och arbetet kopplas till olika skolämnen. De äldre eleverna ser Öresundsteaterns pjäs #In hate we trust om näthat och arbetar sedan med frågorna i workshop.

I Markaryds kommun kommer eleverna att arbeta med dans, bildskapande och bildanalys och skrivarkurs med en författare. Alvesta kommun kommer också att arbeta med skrivarverkstäder tillsammans med författare och elevernas texter trycks sedan i en bok.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler skolor får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 16

Alvesta kommun
Nancy Nielsen, Kultursamordnare
Tel: 0472-154 08, 0709-50 50 37
nancy.nielsen@alvesta.se

Ljungby kommun
Eva Jönsson, Utvecklingsledare
Tel: 0372-78 94 08, 0733-73 94 08
eva.jonsson@ljungby.se

Markaryds kommun
Madelaine Thornberg, Projektsamordnare
Tel: 0705-55 57 40
madelaine.thornberg@markaryd.se

Älmhults kommun
Eva Holmström Sjödahl, Kultur-och fritidsassistent
Tel: 0476-551 65
eva.holmstrom-sjodahl@almhult.se

Sex kommuner och en friskola i Kronobergs län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. 3,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 17 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala län får 6,5 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:05 CEST

Åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Nästan 6,5 miljoner kronor går till kulturverksamhet som 29 600 elever ska få ta del av.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser, där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Östhammar, Älvkarleby och Tierps kommuner är tre kommuner som har förhållande vis långa avstånd till den professionella kulturen. Östhammars kommun får 500 000 kronor för att deras elever ska få träffa konstnärer inom olika områden, ta del av dans och teaterföreställningar, besöka museer med mera.

Älvkarleby kommun får 175 000 kronor. Man arbetar sedan många år med att integrera naturvetenskap och teknik med konst, skapande och estetik i skolans arbete. Det kan till exempel bli fråga om cirkus, musik eller teater för och med eleverna.

Tierp får 490 000 kronor. Elever kommer att få uppleva professionell kultur som aktiva deltagare, besökare och publik. Det planeras besök på museer och teatrar, och eleverna ska få träffa film- och dramapedagoger och författare.

Imamskolan i Uppsala är en av friskolorna som får bidrag. De får 30 000 kronor som ett tillskott för att eleverna ska få ägna sig åt musikskapande med hjälp av någon professionell aktör.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler elever får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Tel: 08-519 264 51

Östhammar:
Kulturstrateg Peter Källman
Tel: 0173-861 24, 0730-86 09 00
peter.kallman@osthammar.se

Älvkarleby:
Skolchef Gunnmari Nordström
Tel: 026-832 09, 070-568 96 81
gunnmari.nordstrom@alvkarleby.se

Tierp:
Utvecklingsledare Helena Car
Tel: 0293-21 85 38, 070-587 11 81
helena.car@tierp.se

Stiftelsen Imamskolan, Uppsala:
Specialpedagog Leif Uddén Björklund
Tel: 018-10 19 19, 0702-13 17 08
leif.udden.bjorklund@spray.se

Åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Nästan 6,5 miljoner kronor går till kulturverksamhet som 29 600 elever ska få ta del av.

Läs vidare »
Media-no-image

Västmanlands län får 4,1 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:03 CEST

Nio kommuner i Västmanlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 19 000 elever beräknas få del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygden är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Flera kommuner i Västmanland anger att de har många nyanlända elever som ännu inte kan svenska. Kulturverksamhet kan vara ett sätt att öppna för kommunikation mellan elever i skolan och mellan lärare och elev.

– Vi välkomnar att man har de nyanlända eleverna i åtanke när pengarna fördelas inom kommunerna, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Köpings kommun får 350 000 kronor för att fortsätta arbeta med drama, konst, musik och andra konstformer i skolorna med beaktande av att nyanlända och elever i särskolan har behov av särskilt stöd.

Fagersta kommun får 152 000 kronor för ett filmprojekt för alla elever. En del ska dessutom få jobba med lajv med Lajvverkstan.

Sala kommun får 550 000 kronor för en mängd olika kulturformer som kompletterar kommunens egen kulturgaranti. En målsättning är att stärka dansen som kulturyttring i Salas skolor men också att visa hur dans kan användas för inlärning i andra ämnen och för att stärka grupper och barn i behov av särskilt stöd.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler elever får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 51

Köping:
Lina Ekdahl, Kultur och fritid
Tel: 0221-256 78, 070-540 81 75
lina.ekdahl@koping.se

Fagersta:
Bjarne Engström, förstelärare
Tel: 0223-444 61, 073-528 08 85
bjarne.engstrom.risbro@fagersta.se

Sala:
Benny Wetterberg, rektor
Tel: 0224-74 80 02, 070-161 84 40
benny.wetterberg@sala.se

Nio kommuner i Västmanlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 19 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Västra Götaland får 30 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 15:03 CEST

44 kommuner och15 friskolor i Västra Götalands län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Så gott som samtliga stadsdelar i Göteborg får bidrag för kultur i skolan. Drygt 30 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 137 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

I ett stort län som Västra Götaland kan avstånden till kulturen vara långa. Flera kommuner och friskolor nämner i sina ansökningar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar.

– Vi har tagit de långa avstånden i beaktande när vi har fördelat bidrag. Det är viktigt att eleverna får möta professionell kultur, både att uppleva och att själva få skapa, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Gullspångs kommun kommer eleverna att få ta del av Teater Barbaras föreställningar och efterföljande workshop. Föreställningarna kommer bland annat behandla ämnen som informations- och konsumtionssamhällets påverkan på oss samt frågor om utanförskap och värdegrund.

Flera kommuner och friskolor i Västra Götaland anger att de har en stor andel nyanlända elever som ännu inte kan svenska. Kulturverksamhet kan vara ett sätt att öppna för kommunikation mellan elever i skolan och mellan lärare och elev. I Orust kommun finns en internationell grupp som för- och efterarbetar insatserna med nyanlända elever.

– När bidraget fördelas mellan skolorna i kommunerna välkomnar vi att man har de nyanlända eleverna i åtanke, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Även särskoleelever har ofta behov av extra resurser i sitt möte med konst och kultur. I stadsdelen Västra Göteborg planerar man att bjuda in kulturaktörerna till ett seminarium där de får lära sig hur de kan använda tecken i mötet med särskolans elever.Eleverna i stadsdelen kommer att få ta del av flera insatser bland annat kommer högstadieelever arbeta med drama och gruppdynamik och filmanalys med fokus på genus.

I Vara kommun kommer eleverna att få se Vara konserthus föreställning Best of Sweden med artister som är kända i sina hemländer men inte i Sverige. Intrycken kommer sedan att efterarbetas utifrån frågor om demokrati och mångfald.

I Mariestads kommun kommer högstadieeleverna diskutera frågor om identitet i förhållande till den lokala bildkonstnären Bror Kronstrands liv och konstnärskap.Kronstrand var både målare, filmare, författare och posör vilket kopplas till dagens ungdomar och deras användning av tekniska hjälpmedel och sociala medier.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler skolor får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 16

Gullspångs kommun
Jane Rosenlind, Kulturutvecklare
Tel: 0506-362 76, 072-508 30 72
jane.rosenlind@gullspang.se

Göteborgs stad, Västra Göteborg Sdf
Berit Lydberg, Områdeschef Kultur och fritid
Tel: 031-366 10 70, 0707-85 59 60
berit.lyberg@vastra.goteborg.se

Mariestads Kommun
Martin Hermansson, Kultursamordnare
Tel: 0501-75 58 28
martin.hermansson@mariestad.se

Orust kommun
Christina Rudberg, Samordnare för Skapande skola
Tel: 0704-95 49 62
christina.rudberg@utb.orust.se

Vara Kommun
Åsa Kåryd, Utvecklingsledare
Tel: 0512-310 55
asa.karyd@vara.se

44 kommuner och15 friskolor i Västra Götalands län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Så gott som samtliga stadsdelar i Göteborg får bidrag för kultur i skolan. Drygt 30 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 137 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Dalarna får 6,4 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 16:28 CEST

Alla 15 kommuner och en friskola i Dalarna har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 6,4 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Över 28 000 elever beräknas få del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygden är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Många skolor har en stor del andel nyanlända elever som ännu inte kan svenska. Kulturverksamhet kan vara ett sätt att öppna för kommunikation mellan elever i skolan och mellan lärare och elev.

– Vi välkomnar att man har de nyanlända eleverna i åtanke när pengarna fördelas inom kommunerna, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Ludvika arbetar sedan i fjol med en plan för inflytande, identitet och integration genom estetiska uttryck och konstnärliga upplevelser. Det kan till exempel vara dans, att skriva sångtexter, att samarbeta med filmare och författare. Ludvika får 650 000 kronor i år.

Borlänge får i år 1,4 miljoner kronor. De har en stor särskolesatsning, men låter även övriga årskurser möta professionella kulturutövare från olika konstområden.

Älvdalens kommun får 200 000 kronor för att arbeta vidare i klasserna utifrån de föreställningar som bekostas av kommunens egen barnkulturbudget.Det kan till exempel handla om dansworkshops, eller att arbeta med en konstnär kring ett tema.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler elever får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 51

Ludvika:
Rektor Bolennart Johannesson
Tel: 0240-862 31, 076-129 62 48
bolennart.johannesson@ludvika.se

Borlänge:
Samordnare Emma Källberg
Tel: 0243-74471, 070-659 88 88
emma.kallberg@borlange.se

Älvdalen:
Gun-Britt Hurtig
Tel: 0251-312 77, 070-395 99 46
gun-britt.hurtig@edu.alvdalen.se

Alla 15 kommuner och en friskola i Dalarna har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 6,4 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Över 28 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Värmland får 6,3 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 16:27 CEST

Alla Värmlands kommuner och en friskola har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Nära 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Drygt 26 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

I Värmlands län är avstånden långa och ansökningarna visar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar. För ett yngre barn kan dagen bli orimligt lång om klassen ska besöka en kulturinstitution i en annan stad.

– Vi har tagit de långa avstånden i beaktande när vi har fördelat bidrag. Det är viktigt att eleverna får möta professionell kultur, både att uppleva och att själva få skapa, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Flera kommuner i Värmland, liksom i resten av landet, anger att de har en stor andel nyanlända elever som ännu inte kan svenska. Filipstads kommun anger exempelvis att 30 % av deras elever är nyanlända. Kulturverksamhet kan vara ett sätt att öppna för kommunikation mellan elever i skolan och mellan lärare och elev.

– När bidraget fördelas mellan skolorna i kommunerna välkomnar vi att man har de nyanlända eleverna i åtanke, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Arvika kommun kommer bland annat låta sina mellanstadieelever se Kunskapsteaterns föreställning Hellre mångfald än enfald, lågstadiet får ta del av dockteater och Petter Askergren kommer att föreläsa för högstadiet om läsning.

I Forshaga kommun görs flera olika projekt. Bland annat kommer årskurs F–6 arbeta med bildkonst och ställa ut på Kraftstationen i Deje, i tre skolområden kommer årets läsvecka utökas med filmskapande i samarbete med filmpedagog och i årskurs 1-3 kommer eleverna att få se musikföreställningen Hans och Gretas operaäventyr på Värmlandsoperan för att sedan delta i en workshop kring musik, sång och dans.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler skolor får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 16

Arvika kommun
Ann-Charlotte Axelsson, Utvecklingsledare
Tel: 0570-815 66, 070-516 60 34
ann-charlotte.axelsson@arvika.se

Forshaga kommun
Josefin Berger, Enhetschef kultur
Tel: 054-17 20 05, 0767-25 30 12
josefin.berger@forshaga.se

Alla Värmlands kommuner och en friskola har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Nära 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Drygt 26 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Örebro län får 4,8 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 16:22 CEST

Alla tolv kommuner och tre friskolor i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,8 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 23 000 elever beräknas få del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygden är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott.

– Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Lindesbergs kommun får 570 000 kronor för insatser i skolorna med tyngdpunkt på berättande genom dans, bild, film, media och litteratur.

Lekebergs kommun kommer att arbeta med sina yngsta elever i förskoleklass och i årskurs två. Förskolebarnen ska tillsammans med en konstnär titta på konsten i närmiljön och låta sig inspireras inför en egen utställning. Eleverna i årskurs två ska bland annat få pröva på afrikansk dans. Kommunen får 90 000 kronor för detta.

Örebro kommun får 1 825 000 kronor och involverar 33 skolor i sitt Skapande skola-arbete. Det omfattar att arbeta med professionella kulturaktörer inom konst, litteratur, film, drama, teater, dans, musik m.m. och även att besöka professionella föreställningar.

– Generellt ser vi att strukturen för samarbete mellan skola och kultur blir bättre och bättre. De flesta skolhuvudmän har nu upparbetade kontakter med kulturlivet, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler elever får del av Skapande skola.

Kontaktpersoner
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 51

Lindesberg:
Kultursekreterare Gunilla Dovsten
Tel: 0581-811 45, 070-203 01 40
gunilla.dovsten@lindesberg.se

Lekeberg:
Kultur- och fritidschef Lars Skoghäll
Tel: 0585-487 26, 070- 262 54 80
lars.skoghall@lekeberg.se

Örebro:
Mats Öhlund
Tel: 019-21 12 35, 076-551 39 59
mats.ohlund@orebro.se

Alla tolv kommuner och tre friskolor i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,8 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 23 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • Pressfrågor
  • slmrheuhldlewcpfwwnesrvtjanhqnbt.oljwqons@msyhgykutbltzburradet.se
  • 08-519 264 25
  • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

  • Kulturrådet
  • Borgvägen 1-5, Box 27215
  • 102 53 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar