Media-no-image

Rekordmånga söker Skapande skola-bidrag

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 13:47 CET

Aldrig har så många av landets skolor sökt bidrag för att kunna erbjuda eleverna professionell konst och kultur i undervisningen. Kulturrådet har i år fått in över 400 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän. Kulturrådet har fått in många ansökningar för Skapande skola.

– Det finns ett stort och varaktigt intresse för Skapande skola, säger Tua Stenström, handläggare Kulturrådet, men i år har ansökningsantalet verkligen toppat.

Sammanlagt sökerskolhuvudmännen 270 miljoner kronor för 825 500 elever. Bidraget har funnits sedan 2008 och successivt byggts ut till att omfatta grundskolans elever från förskoleklass till årskurs nio. Kulturrådet har 178 miljoner att fördela. Besked om tilldelning kommer under våren.

– Det är glädjande att se att många samarbetsparter i kulturlivet arbetar för att den professionella kulturen ska kunna komma eleverna till del, säger Tua Stenström, handläggare Kulturrådet. Ökningen av antalet ansökningar kan exempelvis  bero på att kulturkonsulenter i hela landet stöttat kommuner som själva haft små möjligheter att hitta de stora upplevelserna.

Bakgrund:

Kulturrådet har i år fått in 404 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän. Det är en ökning från i fjol, då 372 skolhuvudmän sökte bidraget. 92 procent av alla kommuner söker i år (mot 89 procent i fjol ) och 128 friskolor (103 i fjol).

Ytterligare:

Tua Stenström, handläggare

Telefon: 08 - 519 264 51

tua.stenstrom@kulturradet.se

Aldrig har så många av landets skolor sökt bidrag för att kunna erbjuda eleverna professionell konst och kultur i undervisningen. Kulturrådet har i år fått in över 400 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådets stöd till regional kultur

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 15:11 CET

För femte året har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd via kultursamverkansmodellen. Kulturrådet fördelar cirka 1,2 miljarder kronor i stöd till regionernas kultur. Inför 2015 har anslaget minskats med cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt frigörs 40 miljoner kronor inom anslaget på grund av ett förändrat pensionssystem.

Alla län utom Stockholms ingår numera i kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har regeringens uppdrag att företräda staten vad gäller fördelning av statsbidrag. Inför beslutet samråder Kulturrådet med Samverkansrådet.

– Kultursamverkansmodellen är en reform som redan förändrat den kulturpolitiska kartan med ett starkt ökat engagemang från landsting och regioner, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

De sju konst- och kulturområden som omfattas av kultursamverkansmodellen har i år kompletterats med läs- och litteraturfrämjande som lagts till området biblioteksverksamhet.

Riksdagen beslutade den 19 december att minska anslaget till regional kulturverksamhet med 15 miljoner kronor. Sedan tidigare låg i budgetpropositionen en pris -, och löneomräkning om cirka 0,56 procent samt en besparing på närmare 1,9 miljoner kronor. Under åren 2012-2014 fanns ett extra anslag som enligt tidigare avisering togs bort 2015.

Det sker även förändringar som rör pensionssystemet inom scenkonstområdet. Sedan årsskiftet är den så kallade PISA-förordningen avskaffad för att ersättas av ett pensionssystem som regleras via kollektivavtal. Förändringen medför att cirka 60 miljoner kronor frigörs för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet för 2015, varav Kulturrådet disponerar 40 miljoner kronor.

– Förstärkningen till utveckling, förnyelse och ökad kompetens inom scenkonsten är välkommen, säger Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton.

Mer information om fördelningen på Kulturrådets webbplats

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

För femte året har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd via kultursamverkansmodellen. Kulturrådet fördelar cirka 1,2 miljarder kronor i stöd till regionernas kultur. Inför 2015 har anslaget minskats med cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt frigörs 40 miljoner kronor inom anslaget på grund av ett förändrat pensionssystem.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenska serier i fokus

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 11:14 CET

Torsdag 29 januari uppmärksammas svenska serier på seriefestivalen i Angoulême. Scenprogrammet kommer att bjuda på livetecknande till musik, rundabordssamtal om svenska serier och ett teckningsbattle mellan nordiska tecknare. Från Sverige deltar bland andra Natalia Batista, Mattias Adolfsson, Anneli Furmark, Joakim Pirinen, Nina Hemmingsson och Emelie Östergren.

I samband med seriefestivalen presenterar Kulturrådet skriften Swedish Comics där skribenten och serieexperten Alexandra Sundqvist presenterar tio aktuella svenska serieskapare för en internationell publik. Målsättningen är att få fler utländska serieförlag att upptäcka och översätta svenska serier. Skriften är en del av Kulturrådets uppdrag att främja svensk litteratur utomlands.

Seriefestivalen i Angoulême i södra Frankrike är Europas största seriemässa med ca 200 000 besökare och årets festival är den 42 i ordningen. Den svenska montern och det svenska programmet arrangeras av Seriefrämjandet i samarbete med Svenska institutet i Paris och med stöd från Kulturrådet.

Läs mer om seriefestivalen i Angoulême

Läs mer om skriften Swedish Comics

Ytterligare information
Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Torsdag 29 januari uppmärksammas svenska serier på seriefestivalen i Angoulême. Scenprogrammet kommer att bjuda på livetecknande till musik, rundabordssamtal om svenska serier och ett teckningsbattle mellan nordiska tecknare. Från Sverige deltar bland andra Natalia Batista, Mattias Adolfsson, Anneli Furmark, Joakim Pirinen, Nina Hemmingsson och Emelie Östergren.

Läs vidare »
Media-no-image

Många regionala utställningsarrangörer får stöd

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 09:40 CET

Bland de 27 utställningsarrangörer som beviljats verksamhetsstöd för 2015 är spridningen över landet större än tidigare år. Totalt fördelas nu drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst.

För att främja konstnärlig förnyelse, utveckling och regional spridning prioriteras en rad aktörer runt om i landet. ICIA, Institute for Contemporary Ideas and Art, i Göteborg beviljas verksamhetsbidrag på 150 000 kronor för första gången. Ökat stöd får bland andra Svilova i Göteborg, CirkulationsCentralen i Malmö, Minibar Artist Space i Stockholm, Verkstad konstförening i Norrköping, Galleri Syster i Luleå, Galleri Box i Göteborg, och Art Lab Gnesta i Sörmland.

Marabouparken i Stockholm hör också till de utställningsarrangörer som får ökat stöd och beviljas totalt 500 000 kronor eftersom utställningsverksamheten håller hög kvalitet och betyder mycket för området. Det ökade stödet ska bland annat användas till internationell verksamhet.

Kulturrådet har också fördelat 800 000 kronor i utrustningsbidrag till 13 kollektivverkstäder. Bland annat har Järnsta Kulturförening i Nordingrå beviljats medel för att kunna producera tuftade och vävda textilier. Textilverkstaden kommer att användas i de integrationsprojekt som med regionalt stöd drivs av föreningen. KKV Nacka får stöd för att komplettera textilverkstaden med utrustning för färgningsteknikerna batik och shibori.

Två miljoner kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ. En tredjedel av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på drygt 8,3 miljoner kronor varav drygt fem miljoner kronor avser utställningsersättning. Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt fyra miljoner kronor varav 750 000 kronor avser utställningsersättning till konstnärer.

Kungliga Akademien för de fria konsterna beviljas drygt 1,7 miljoner kronor.

Samtliga beviljade bidrag

Ytterligare information
Bongi MacDermott
Handläggare
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Bland de 27 utställningsarrangörer som beviljats verksamhetsstöd för 2015 är spridningen över landet större än tidigare år. Totalt fördelas nu drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst.

Läs vidare »
Media-no-image

Förnyelse och utveckling när Kulturrådet stöder kulturtidskrifter

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 11:25 CET

Danstidskriften Swing är en ny svensk tidskrift som nu beviljas produktionsstöd för 2015. Nio tidskrifter som inte hade stöd förra året finns med i årets fördelning. Sammanlagt fördelas i år 19 miljoner kronor i produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter.

Av de 80 kulturtidskrifterna som får stöd av Kulturrådet är 13 digitala. För de digitala tidskrifterna utgör stödet utan undantag en betydande del av intäkterna vilket tydliggör de ekonomiska svårigheterna med digital publicering.

Sju tidskrifter är helt eller delvis på annat språk än svenska och sex tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur.

Kulturtidskrifterna uppvisar stor variation och behandlar ett brett spektrum av ämnen och röster. De utgör en viktig del av kritik, fördjupning, diskussion och omvärldsanalys inom de flesta konstområden.

– Tidskrifterna utgör på många sätt navet i kulturnätet och inspirerar andra medier i frågor om konst och kultur, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. I ljuset av den senaste tidens hot mot yttrandefriheten känns stödet till kulturtidskrifterna oerhört angeläget.

Kulturrådets referensgrupp som bedömer ansökningarna har särskilt tittat på potentialen för förnyelse och utveckling och mångfalden av röster och perspektiv. Många av kulturtidskrifterna har ett internationellt perspektiv och ingår i internationella samarbeten.

Stöd till kulturtidskrifter

Ytterligare information
Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Danstidskriften Swing är en ny svensk tidskrift som nu beviljas produktionsstöd för 2015. Nio tidskrifter som inte hade stöd förra året finns med i årets fördelning. Sammanlagt fördelas i år 19 miljoner kronor i produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk scenkonst på plats i New York

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 11:02 CET

Kulturrådet samordnar den svenska medverkan på världens största mässa för scenkonst APAP, Association of Performing Arts Presenters, i New York den 9–13 januari 2015.

Satsningen samlar fem svenska aktörer på plats i olika presentationer i mässprogrammet, Cristina Caprioli, Jefta van Dinther, Björn Säfsten, Lilith Performance Studio och Cullbergbaletten. I den svenska montern på APAP finns fler aktörer representerade. Alla scenkonstaktörer verksamma i Sverige med statligt stöd har haft möjlighet att anmäla sig till satsningen och delta på APAP och andra internationella mässor och synas i Sveriges gemensamma katalog som Kulturrådet producerar och sprider internationellt.

Den 10 januari håller Kulturrådet på Hilton, inom APAP:s program, seminariet How can higher education establish deeper collaborations and partnerships with artists and presenting colleagues from around the world? Moderator: Dana Whitco. medverkande: Kristy Edmunds, Erwin Maas och Efva Lilja.

Den 11 januari arrangerar Kulturrådet i samarbete med Konstnärsnämnden, Svenska konsulatet i New York och Sveriges Ambassad i Washington en presentation av svenska konstnärskap för särskilt inbjudna. De deltagande koreograferna och konstnärliga ledarna diskuterar kring konst, konstnärskap och relationen till publiken. Medverkande: Cristina Caprioli, Jefta van Dinther, Björn Säfsten, Malin Hellkvist Sellén, Lilith Performance Studio och Cullbergbaletten.

Andra kommande svenska höjdpunkter är Cirkus Cirkörs, Tilde Björfors, medverkan vid ISPA 15 januari, i en session om (Re)Emerging Disciplines. Cirkus Cirkör visar också en del av föreställningen Underart på Skirball Center i New York, med idé och regi av Olle Strandberg.

Cristina Caprioli medverkar på MOMA PS1 och vid IPAY, Scenkonstmässan i Philadelphia, finns svensk medverkan med genom ASSITEJ, Zebradans och Claire Parsons.

Läs mer om arrangemangen

Ladda ner katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience 2015

Ytterligare information
Elin Norquist
Projektledare
Telefon: 08-519 264  59
E-post: elin.norquist@kulturradet.se

Kulturrådet samordnar den svenska medverkan på världens största mässa för scenkonst APAP, Association of Performing Arts Presenters, i New York den 9–13 januari 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Bred satsning på läsning

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 13:34 CET

Läsprojekt för små barn och större nationella projekt får stöd av Kulturrådet när läsfrämjande bidrag fördelas. 6,2 miljoner kronor fördelas till 30 läsfrämjande projekt i 13 län.

Söktrycket var hårt när pengar för läsfrämjande projekt fördelades för andra gången i år. Totalt inkom 107 ansökningar till en summa av 21 miljoner kronor. Vid bedömningen har Kulturrådet bland annat tittat på hur samverkan ser ut i projekten, hur väl förankrade de är, om projekten uppmuntrar delaktighet och eget skapande samt hur olika medier integreras.

– Projekten visar på en stor bredd, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet. Flera projekt handlar om små barns språk- och läsutveckling. Andra lyfter läsarsamtalet som metod, som bokcirklar i Östergötland.

– Bland de beviljade projekten finns även satsningar på litteratur och hälsa, och demokratifrämjande åtgärder. I flera projekt finns viljan att söka upp nya målgrupper på nya platser. På Gotland vill man exempelvis starta minibibliotek i badhus.

Projekt av nationell omfattning som nu får stöd av Kulturrådet är bland annat Sommarboken och Barnens boktipsare. Sommarboken är ett projekt som pågått i tre år med stöd av Kulturrådet och med Kultur i Väst som projektägare. Kultur i Väst ska undersöka hur projektet kan permanentas och söker pengar för en uppstartskonferens samt för att fortsatt sprida projektet från dagens 130 bibliotek till två hundra. Sommarboken vill locka barn att läsa under sommarlovet och att prata om sin läsning med varandra.

Projektet Barnens boktipsare får stöd för att utgöra en del i en gemensam nationell delningsbar plattform för digitala folkbibliotek. Folkbiblioteken i Sverige behöver stöd för att utveckla sitt läsfrämjande arbete i digitala medier, inte minst för målgruppen barn och unga. En nationell barnredaktion startas. Redaktionen ska samverka med bland annat Barnens bibliotek i Västra Götaland samt med Barnbokskatalogen. Projektet drivs av Digitala biblioteket vid Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek.

Läsfrämjande insatser

Ytterligare information
Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Läsprojekt för små barn och större nationella projekt får stöd av Kulturrådet när läsfrämjande bidrag fördelas. 6,2 miljoner kronor fördelas till 30 läsfrämjande projekt i 13 län.

Läs vidare »
Media-no-image

Stöd till internationellt kulturutbyte inom musikområdet

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 13:34 CET

Lyöstraini utforskar den klassiska koto-traditionen under ett japanskt gästspel, Sidén Hedman duo turnerar i Mexico, och Selam reser med Gnucci och Mapei till Östafrika för en turné med lokala artister. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet inom musikområdet. Totalt delar 20 aktörer på drygt 1 162 000 kronor.

Andra aktörer som får stöd är Xenia Kriisin som reser på sin första Europaturné, Stockholm Jazz Orchestra för en längre turné i Sydafrika samt Drottningholms barockensemble för ett gästspel i Spanien.

Lattjo drom får också stöd för att genom internationellt nätverksbyggande vidareutveckla Nordic romani festival.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor och där är bidragsgivningen det viktigaste verktyget. Fyra gånger per år fördelas särskilda medel till internationella samarbetsprojekt samt till resor vid internationella gästspel och turnéer inom musikområdet.

Internationellt kulturutbyte, samarbetsprojekt, musik

Internationellt kulturutbyte, mobilitetsstöd, musik

Ytterligare information
Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Lyöstraini utforskar den klassiska koto-traditionen under ett japanskt gästspel, Sidén Hedman duo turnerar i Mexico, och Selam reser med Gnucci och Mapei till Östafrika för en turné med lokala artister. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet inom musikområdet. Totalt delar 20 aktörer på drygt 1 162 000 kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

1,4 miljoner kr till bild- och formkonst

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 10:48 CET

Röda Sten Konsthall, PSDNA Studio och Firma Roger von Reybekiel är några av de aktörer som får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,4 miljoner kronor i projektbidrag till åtta aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Röda Sten Konsthall får bidrag för arbetet med Göteborgs internationella konstbiennal GIBCA 2015. Biennalen berör konstnärernas roll som skapare av historia och av personliga och kollektiva minnen samt hur maktstrukturer använt sig av glömska och tystnad som politisk strategi.

PSDNA Studio får bidrag för projektet Feministisk Formbar. En samtalsserie som diskuterar och reflekterar kring feminism och grafisk form och som ställer frågan Vad är feministisk form?

Firma Roger von Reybekiel får bidrag för Spektrum. En utställningsserie med platsspecifika performances där 60 procent av projektet riktas till barn och unga.

Denna bidragsomgång ansökte totalt 64 aktörer om projektbidrag till en summa av 15,4 miljoner kronor. Sammantaget erbjuder de åtta aktörerna nationella och internationella mötesplatser för erfarenhetsutbyte och konstnärlig utveckling, samt plats för svensk och utländsk publik.

Beviljade projektbidrag bild- och formkonst

Ytterligare information
Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Röda Sten Konsthall, PSDNA Studio och Firma Roger von Reybekiel är några av de aktörer som får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,4 miljoner kronor i projektbidrag till åtta aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet stöder fler samarbeten mellan idrott och bibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 13:33 CET

Ett läsande lag, Läsa Spelet 2.0 och Passa boken är några av de nio projekt som får stöd från Kulturrådet för att främja samarbeten mellan idrottsföreningar och bibliotek. Sammanlagt får de dela på drygt 1,5 miljoner kronor.

De läsfrämjande idrottsprojekt som fått stöd vill långsiktigt öka samverkan mellan folkbibliotek och idrottsföreningar. Många vill utveckla metoder för hur man kan arbeta läsfrämjande för barn och unga. Idrottsledare, bibliotekarier och föräldrar är viktiga målgrupper att inspirera och ge ökad kunskap om läsningens betydelse.

Läsplattor, e-böcker och ljudböcker nämns som sätt att öka tillgängligheten och hitta nya vägar till läsning. Bra läsmiljöer, bokväskor, bokprat och bokcirklar är ytterligare några sätt att arbeta. Att stärka vuxna som läsande förebilder, och ha unga idrottsutövare som läsambassadörer inom idrottsföreningarna ingår i några av satsningarna. Flera projekt har fokuserat särskilt på pojkars läsning.

Bakgrund: Läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Ett sätt att nå den aktuella målgruppen kan därför vara via ledare i idrottsrörelsen konstaterar regeringen i sitt uppdrag till Kulturrådet. I satsningen samarbetar Kulturrådet med Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna för att engagera de regionala biblioteksverksamheterna och idrottsrörelsens regionala utbildningsorganisation. Hela lässatsningen kallas Paus – du och en bok.

Läs hela fördelningen

Ytterligare information
Lotta Brilioth Biörnstad
Koordinator
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Cecilia Eriksson
Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Ett läsande lag, Läsa Spelet 2.0 och Passa boken är några av de nio projekt som får stöd från Kulturrådet för att främja samarbeten mellan idrottsföreningar och bibliotek. Sammanlagt får de dela på drygt 1,5 miljoner kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • Pressfrågor
  • helene.oljons@kulturradet.se
  • 08-519 264 25
  • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

  • Kulturrådet
  • Borgvägen 1-5, Box 27215
  • 102 53 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar