Media-no-image

Kulturrådet fördelar utvecklingsbidrag till regional kultur

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 15:08 CEST

Kulturrådet fördelar drygt 19 miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 57 ansökningar från hela landet får stöd. Bild- och formområdet uppmärksammas särskilt den här gången.

Kulturrådet har vid årets fördelning särskilt prioriterat projekt som stärker bild- och formområdet. Bland projekten som beviljats stöd märks Region Blekinge som stärker samtidskonsten, Konsthall Tornedalen i Övertorneå, Glass Factory i Boda, The non existent center/Ställbergs gruva i Ljusnarsberg och Vandalorum i Värnamo.

Flera interregionala samarbeten har prioriterats. Ett exempel är att sex regioner i södra Sverige tillsammans ska utveckla den professionella dansen.

– Det finns höga ambitioner att utveckla kulturen i hela landet. Det är glädjande att vi med hjälp av utvecklingsbidragen kan främja konstnärlig utveckling och att fler får tillgång till kultur, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Lisa Poska, koordinator
Telefon: 08 519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström, koordinator
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar drygt 19 miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 57 ansökningar från hela landet får stöd. Bild- och formområdet uppmärksammas särskilt den här gången.

Läs vidare »
Media-no-image

​Biblioterapi, fritidshem och asylsökande får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 15:00 CEST

Kulturrådet fördelar idag drygt 6,9 miljoner kronor till läs- och litteraturfrämjande insatser i Sverige. Det är bland annat satsningar på biblioterapi, fritidshem och flyktingar som märks den här gången. Sammanlagt får 51 projekt från 17 län stöd.

Flyktingar och asylsökande är i likhet med föregående fördelning en tydlig målgrupp när Kulturrådet nu fördelar stöd till läs- och litteraturfrämjande. Inom biblioterapiområdet betonas läsningens och litteraturens betydelse för hälsan.

– Biblioterapi är en terapiform med fokus på läsning och samtal kring det lästa, en metod för att med litteraturens hjälp närma sig och förstå livsomvälvande händelser. Ett annat intressant område är samarbeten mellan folkbibliotek och fritidshem i syfte att öka barns läsintresse och främja fri läsning, säger Jonas Andersson, handläggare på Kulturrådet.

Som en följd av tidigare års särskilda satsning på idrott och läsning finns flera samarbetsprojekt mellan bibliotek och idrottsrörelsen med i bidragsomgången.

Drygt 100 ansökningar har kommit till Kulturrådet när det gäller läs- och litteraturfrämjande insatser. Bibliotek, bokhandlare, firmor och litterära sällskap finns bland de sökande och projekten varierar mycket. Kulturrådet prioriterar satsningar som är långsiktiga, bygger på bred samverkan, är väl förankrade och har en nationell och strategisk bärkraft.

En viktig aspekt av samhället saknas dock i de inkomna ansökningarna konstaterar Kulturrådet:

– Läs- och litteraturfrämjare runt om i landet drivs av ett stort samhällsengagemang, vilket återspeglas i deras projekt. Vi skulle dock gärna se fler satsningar inom HBTQ-området. Arbetet med allas lika rättigheter och möjligheter behöver stärkas inom många områden, inte minst gällande läs- och litteraturfrämjande, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

Läs mer
Läs- och litteraturfrämjande insatser

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jonas Andersson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 19
jonas.andersson@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare
Telefon: 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar idag drygt 6,9 miljoner kronor till läs- och litteraturfrämjande insatser i Sverige. Det är bland annat satsningar på biblioterapi, fritidshem och flyktingar som märks den här gången. Sammanlagt får 51 projekt från 17 län stöd.

Läs vidare »
Media-no-image

Tio svenska organisationer får EU-stöd

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 12:45 CEST

Nu är det klart vilka europeiska samarbetsprojekt som får stöd i förra årets utlysning inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt tio svenska organisationer verksamma inom olika konst- och kulturområden deltar i projekt.

Projekten som de svenska organisationerna deltar i omfattar samarbeten med organisationer från många olika europeiska länder.

Sound of Stockholm har fått stöd för att delta i projektet C3IC Club Contemporary Classical Subset Indie Classical: Events, Outreach, Network and Development.

– I det här projektet vill vi dels befästa vår plats som en av de mest livskraftiga nya musikfestivalerna i Europa, dels utöka publiken för alla former av ny experimentell musik, säger George Kentros, vice ordförande för Sound of Stockholm.

Vad betyder det för Sound of Stockholm att projektet får stöd?

– Genom det här samarbetsprojektet kommer Sound of Stockholm att kunna utöka sina internationella kontaktnät och samarbeten med andra festivaler i Europa främst inom den nya elektroniska konstmusiken. Det kommer att ske genom deltagande i ett nystartat internationellt nätverk för genren och utbyte mellan medlemmarna. Vi kommer även att kunna bjuda på ytterligare två dagar med svenska och internationella musikakter under Sound of Stockholm 2017, säger George Kentros.

Intresset var fortsatt stort från organisationer i hela Europa att söka stöd för att samarbeta på europeisk nivå. Totalt fick 66 europeiska samarbetsprojekt stöd om totalt drygt 37 miljoner euro.

Sammanlagt 229 ansökningar inkom och cirka tolv procent av ansökningarna beviljades. Totalt 77 svenska organisationer deltog i projektansökningarna. Det visar att svenska kulturaktörer har ett stort intresse för internationellt kultursamarbete.

De här svenska organisationerna har beviljats stöd för deltagande i europeiska samarbetsprojekt:

 • Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland och Changemaker AB Digitally crafting new communities of practice
 • LivrustkammarenIn-NovaMusEUm: Museums comes back to the locals through art and food
 • Tensta konsthall Theywere, those people, a kind of solution
 • Sound of StockholmC3IC Club Contemporary Classical Subset Indie Classical: Events, Outreach, Network and Development
 • ProducentbyrånMoving Beyond Inclusion
 • Teatermaskinen Reclaim the future - nomadic carnivals for change
 • Studio Emad EddinPerformance(s) between two shores: Arab Artists in Europe
 • Sagohuset Family Separation Through Immigration – Dramatizing Anectotal European History
 • Compagnie Jus de la VieDance on Dream On

Läs mer

Hela fördelningen och projektbeskrivningarna för alla projekt som fått stöd på Education, Audiovisual and Culture Executive Agencys webbplats.

Bakgrund Kreativa Europa

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa, som är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014−2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus.

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Tel: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Nu är det klart vilka europeiska samarbetsprojekt som får stöd i förra årets utlysning inom EU-programmet Kreativa Europa. Totalt tio svenska organisationer verksamma inom olika konst- och kulturområden deltar i projekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökad jämställdhet i stöd till samverkan med komponister

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 11:19 CEST

Närmare hälften av Kulturrådets stöd till komponister går till kvinnor den här omgången. 28 av 61 medverkande i samverkansprojekten inom musik, teater och dans är kvinnor. Det är en ökning med 13 procent på två år.

– Utvecklingen går åt rätt håll, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Under en längre tid har stödet långsamt utvecklats i rätt riktning när det gäller jämställdhet mellan könen.

Föreningen Nymus i Härnösand, Aedin Walsh och Föreningen Svenska Jazzmusiker är nya aktörer som Kulturrådet prioriterat. När det gäller barn och unga har sju projekt lyfts fram; exempelvis Sagofen Isadora och Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung.

Vattnäs konstlada och kulturföreningen Hej Opera är två musikteaterprojekt som har fått stöd. Visby Internationella Tonsättarscentrum får stöd för ett internationellt ljudkonstprojekt med fem ljudkonstnärer och komponister. Sammanlagt får 34 samverkansprojekt stöd på totalt cirka 3,3 miljoner kronor.

– Det är genomgående hög kvalitet på ansökningarna, som speglar en mångfald av musikaliska uttryck, konstaterar Magnus Lemark. Vi kan dock bara bevilja var fjärde ansökan på grund av det stora söktrycket.

Beviljade bidrag och samtliga ansökningar

Ytterligare information
Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Närmare hälften av Kulturrådets stöd till komponister går till kvinnor den här omgången. 28 av 61 medverkande i samverkansprojekten inom musik, teater och dans är kvinnor. Det är en ökning med 13 procent på två år.

Läs vidare »
Media-no-image

​Västmanland får 3,7 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 14:28 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Nio kommuner i Västmanlands län har fått pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 3,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 18 600 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Västerås stad får den största bidragssumman i länet, 1,8 miljoner kronor. Pengarna kompletterar de kulturupplevelser för eleverna som staden själv står för med skapande verksamhet inom olika konstformer.

Hallstahammar satsar på dans i skolorna de närmaste tre åren. För detta får de 334 000 kronor.

Arboga kommun får 305 000 kronor i Skapande skola-bidrag. De vill ge eleverna möjlighet att använda olika uttrycksformer som berättande, skrivande, dans, bild och musik. Särskilt för de nyanlända eleverna är det viktigt med aktiviteter utan krav på talat språk.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Västerås
Strateg Tord Karlsson
Telefon: 021 39 84 01
tord.karlsson@vasteras.se

Hallstahammar
Biträdande rektor Christer Andersson
Telefon: 0220 242 54, 070 169 45 96
christer.andersson@hallstahammar.se

Arboga
Rektor Elionor Pettersson
Telefon: 073 765 72 49
elionor.pettersson@arboga.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Nio kommuner i Västmanlands län har fått pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 3,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 18 600 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

​Värmland får 6 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 14:28 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. 15 av Värmlands kommuner har sökt och beviljats pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 28 000 elever omfattas.

Kulturrådet har i år prioriterat ansökningar med kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och samhället. Flera av kommunerna i Värmland anger att de har tagit emot ett stort antal nyanlända barn under det senaste året och beskriver i sina ansökningar på ett bra sätt hur de planerar att arbeta för att genom konst och kultur få elever från olika bakgrunder att mötas och lära av varandra.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kils kommun beviljas 310 000 kronor för att arbeta med värdegrund, eftersom många nyanlända kommer till kommunen. Kommunen ser ett behov av att arbeta med frågor kring elevens värde, trygghet och solidaritet. Genom Skapande skola kan man hitta verktygen, bland annat genom att tillsammans skapa musik. På så sätt kan man uttrycka sig trots att man ännu inte har det svenska språket. Men också möta och lära känna sina nya skolkamrater.

I Torsby kommun planerar man flera olika insatser inom flera konstområden. Eleverna i förberedelseklass kommer att delta i projekten som riktar sig mot hela skolan. Men de får också arbeta med filmworkshops med tema identitet och möten.

I Värmlands län är avstånden långa och ansökningarna visar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar. För ett yngre barn kan dagen bli orimligt lång om klassen ska besöka en kulturinstitution i en annan stad. De långa avstånden har tagits i beaktande i fördelningen av bidrag från Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 16

Kils kommun
Monika von Wachenfeldt, Ansvarig Skapande skola f-9
Telefon: 0554 199 68, 070 400 50 77
monika.von-wachenfeldt@kil.se

Torsby kommun
Michael Åkerlund, Ledare, Kulturskolan
Telefon: 0560 162 83, 070 688 65 16
michael.akerlund@torsby.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. 15 av Värmlands kommuner har sökt och beviljats pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 6 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 28 000 elever omfattas.

Läs vidare »
Media-no-image

​Uppsala får 6 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 14:27 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Alla åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län har fått pengar för nästa läsår. Sex miljoner kronor går till kulturverksamhet som över 30 000 elever i länet beräknas ta del av.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Ett exempel på detta är Enköping, som planerar att arbeta med Pantomimteatern med ett tydligt integrationstema i ett projekt där svenska och nyanlända barn får mötas på lika villkor. Enköpings kommun får sammanlagt 850 000 kronor.

Det största beloppet i länet får Uppsala med 2,8 miljoner kronor i statsbidrag. De insatser som planeras inom ramen för Skapande skola läsåret 2016/17 har en bred kulturell spridning. De skolenheter som arbetar med att ta emot nyanlända elever har ett tydligt fokus på detta i sina ansökningar.

Heby kommun vill satsa på bland annat dans, drama, bildkonst, film och musik. Kulturaktiviteter som gör det möjligt för elever som ännu inte kan svenska att delta. Heby får 250 000 kronor.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till cirka 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidraget blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Enköping
Kultursekreterare Tina Engström
Telefon: 0171 62 62 93, 070 162 93 28
tina.engstrom@enkoping.se

Uppsala
Utvecklingsledare Magnus Thorn
Telefon: 018 727 3213, 072 507 27 34
magnus.thorn@uppsala.se

Heby
Skolbibliotekarie Erika Käll
Telefon: 0224 362 11
erika.kall@heby.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Alla åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län har fått pengar för nästa läsår. Sex miljoner kronor går till kulturverksamhet som över 30 000 elever i länet beräknas ta del av.

Läs vidare »
Media-no-image

​Södermanland får 3,8 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 14:27 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Sju kommuner och två fristående skolor får pengar för nästa läsår. Drygt 3,8 miljoner kronor går till kulturverksamhet som 17 800 elever beräknas ta del av.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Flens kommun är ett exempel på detta. Eleverna ska få arbeta med bland annat språk, bild, dans, slöjd och drama. 550 000 kronor får Flen i Skapande skola-bidrag.

Katrineholm får 800 000 kronor. De tänker sig bland annat ett projekt för åk 3 för att stödja integrationen, "Mitt första hus". Dessutom planeras ett större poddradio-projekt för åk 4-6 i samband med att Katrineholm fyller 100 år.

Eskilstuna kommun får 1,7 miljoner kronor för en mängd olika kulturaktiviteter. Dessutom får Torshälla stadsdelsförvaltning 220 000 kronor för insatser inom dans, konst och berättande. Alla elever deltar.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till cirka 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidraget blir därmed allt hårdare 

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information

Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Flen
Kulturskolechef Andreas Odsvall
Telefon: 0157 43 05 81, 070 344 93 69
andreas.odsvall@flen.se

Katrineholm
Kulturchef Lennart Ejeby
Telefon: 0150 48 82 16, 070 366 05 75
lennart.ejeby@katrineholm.se

Eskilstuna
Verksamhetsutvecklare Anne-lie Andersson Leweby
Telefon: 016 710 24 54, 073 950 88 25
anne-lie.leweby@eskilstuna.se

Torshälla stadsdel
Kvalitetschef Ulrika Hansson
Telefon: 016 710 73 25, 073 950 60 87
ulrika.hansson@eskilstuna.se

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Sju kommuner och två fristående skolor får pengar för nästa läsår. Drygt 3,8 miljoner kronor går till kulturverksamhet som 17 800 elever beräknas ta del av.

Läs vidare »
Media-no-image

​Västernorrland får drygt fem statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 13:08 CEST

Alla sju kommuner och tre friskolor i Västernorrlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Drygt 5,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de nyanlända barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Som största kommun i länet får Sundsvall mest pengar, 1,9 miljoner kronor. De ska bland annat användas för språkstärkande projekt för grupper med nyanlända elever som syftar till integrering och en möjlighet att få berätta sin egen historia. I övrigt har kommunen fokusgrupper med elever som önskar och påverkar innehållet i Skapande skola-insatserna. Författare, teatergrupper och filmpedagoger är exempel på professionella kulturaktörer som man planerar att arbeta med.

Kramfors kommun får 259 000 kronor. Högstadieeleverna ska få jobba med film; lära sig animera, göra egna kortfilmer, skriva manus, bygga scenografi, lära sig filmens dramaturgi, filmkritik, träffa en serietecknare med mera. Eleverna i Nordingråskolan, Ullångerskolan och Högakustenskolan kommer att få se en teater/cirkusföreställning och själva få jobba med cirkus och teater.

Särskolans elever kommer att tillsammans med musikhandledare och professionella musiker att arbeta fram en musik- och dansföreställning, samt även göra musikvideo.

Timrå kommun får 560 000 kronor. Under åren 2016-2017 kommer Timrå att vara Musik Västernorrlands och Nordiska Kammarorkesterns vänkommun. Men man planerar även för många andra kulturformer som eleverna ska få ta del av, och som är i linje med kommunens grundtanke om inkludering av alla elever.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström, Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Sundsvall
Kulturskolechef Arne Almroth
Telefon: 072 146 76 36
arne.almroth@sundsvall.se

Kramfors
Chefen för kulturenheten Ninni Mellander
Telefon: 0612 80 252, 070 348 02 52
ninni.mellander@kramfors.se

Timrå
Rektor och ansvarig för Skapande skola: Fredrik Hammarström
Telefon: 073 274 13 26
fredrik.hammarstrom@timra.se

Alla sju kommuner och tre friskolor i Västernorrlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Drygt 5,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

​Örebro län får 4,4 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 13:07 CEST

Alla tolv kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

De flesta kommuner i Örebro län tänker på sina nyanlända elever när de planerar sina Skapande skola-insatser. Ett exempel är Hällefors, som bland annat planerar två integrationsprojekt, ett teaterprojekt med Länsteatern och ett skolgårdsprojekt, där ett permanent konstverk ska skapas tillsammans med en professionell konstnär. Hällefors kommun får 250 000 kronor.

Askersunds kommun arbetar för att tillsammans med andra samarbetsparter och finansiärer kunna ta en bodypercussiongrupp från Brasilien till kommunen. Tanken är att man ska ha flera föreställningar så att alla elever ska få uppleva och medverka i musiken, som har ett språk som alla förstår. För detta får Askersunds kommun 270 000 kronor.

Karlskoga kommun får 630 000 kronor. Ett exempel på integrationsinsatser är att deras förberedelser ska få ”svenska med sång”.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström på Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Hällefors
Kultur- och fritidssekreterare Anna Eriksson
Telefon: 0591 641 83, 072 530 63 33
anna.eriksson@hellefors.se

Askersund
Planerings- och utvecklingsledare Jenny Stenmark
Telefon: 0583 810 35, 072 569 54 59
jenny.stenmark@askersund.se

Karlskoga
Verksamhetsledare Helen Kahlin
Telefon: 0586 611 59, 073 765 55 29
helen.kahlin@karlskoga.se

Alla tolv kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • hexpqjleizneoxkc.ozakcmomuljhfons@gskutflttsurehradezst.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar