Media no image

​Blekinge får 1,3 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 08:07 CEST

Tre kommuner och en friskola i Blekinge har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Det är Karlshamns, Karlskrona och Sölvesborgs kommuner samt Karlshamns Montessori som får sammanlagt 1 360 000 kronor till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 7 200 elever beräknas få del av insatserna.

Både Karlshamn och Karlskrona kommuner vill förstärka kulturgarantin (Blekingemodellen), vilket innebär att teaterföreställningar i skolorna kan för- och efterbearbetas tillsammans med till exempel dramapedagoger, konstnärer eller andra kulturaktörer.

– Det rimmar väl med syftet med Skapande skola, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. Vi ser gärna att kulturprojekten förstärker de estetiska lärprocesserna i klassrummet och får en bredare och djupare koppling till elevernas vardag.

Sölvesborgs kommun planerar många olika projekt kring olika konstarter. Konstprojekt i samarbete med Wanås konstpark, författarbesök och slöjd är några exempel. Dessutom vill man fortsätta med sina två stora projekt i två skolor som arbetar med musiker, låtskrivare och dansare för att skapa öppenhet, mångfald och tolerans.

– I hela landet är inkludering och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och bemötande, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Karlshamn
Marie Hemming, utvecklingssamordnare
Telefon: 0454 813 22
marie.hemming@utb.karlshamn.se

Karlskrona
Teresia Westerholm, kvalitetshandläggare
Telefon: 0455 30 36 17
teresia.westerholm@karlskrona.se

Sölvesborg
Lotta Åsman, kultursamordnare
Telefon: 0456 81 65 73
lotta.asman@skola.solvesborg.se

Tre kommuner och en friskola i Blekinge har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Det är Karlshamns, Karlskrona och Sölvesborgs kommuner samt Karlshamns Montessori som får sammanlagt 1 360 000 kronor till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 7 200 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Västernorrlands län får 5,5 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 15:25 CEST

Alla sju kommuner och sju friskolor i Västernorrlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 23 500 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Sundsvalls kommun har hörsammat detta och väljer i år att prioritera elever i behov av särskilt stöd och i socioekonomiskt svaga områden. Bland annat kommer man att köpa in flera scenkonstföreställningar än tidigare.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras i hela landet. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

En kommun som arbetar med detta perspektiv är Timrå. De kommer att arbeta med cirkus, bild, dans, litteratur och kulturarvsaktiviteter i många olika former, alltid tillsammans med professionella kulturaktörer.

Sju friskolor i Västernorrland söker i år Skapande skola-bidrag. Bland dem finns Heliås Lärcentrum och Heliås Svartvik i Sundsvall som får pengar för skrivprojekt.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Sundsvall
Camilla Sterner, samordnare för Skapande skola
Telefon: 070 190 39 93
camilla.sterner@sundsvall.se

Arne Almroth, kulturskolechef
Telefon: 060 19 24 93
arne.almroth@sundsvall.se

Timrå
Fredrik Hammarström, rektor, ansvarig för Skapande skola
Telefon: 073 274 13 26
fredrik.hammarstrom@timra.se

Heliås Svartvik
Lena Ytterström, rektor
Telefon: 070 307 08 89
lena.ytterstrom@helias.se

Heliås Lärcentrum
Kerstin Tegeback, VD/rektor
Telefon: 060 12 22 24
kerstin.tegeback@helias.se

Alla sju kommuner och sju friskolor i Västernorrlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 23 500 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Skåne får 25 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 15:02 CEST

31 kommuner och 20 friskolor i Skåne har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 25 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 120 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Landskrona kommun har tagit fasta på detta och prioriterar sina glesbygdsskolor samt nyanlända elever och skolor i utanförskapsområden. De kommer att satsa på bland annat sagor, musik, sång, teater och filmverksamhet.

Ystads kommun gör en annan prioritering: I år får årskurserna 1, 3, 5, 7, 9 år 1 ta del av musik, film, dans och graffiti, nästa år får samma årskurser ta del av detta. På så sätt få alla elever del av kultur under en tvåårsperiod.

Simrishamns kommun prioriterar i år årskurs 4, 7–9 samt hela särskolan. Man samverkar bland annat med Wanås skulpturpark i ett projekt med dans och konst.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Landskrona
Caroline Ekstrand, verksamhetschef grundskola
Telefon: 0418 47 4131
caroline.ekstrand@landskrona.se

Ystad
Cecilia Wallén, utvecklingsledare
Telefon: 0411 57 79 84
cecilia.wallen@ystad.se

Simrishamn
Anna-Carin Uggla, Kulturutvecklare barn och unga
Telefon: 0414 81 95 71
anna-carin.uggla@simrishamn.se

31 kommuner och 20 friskolor i Skåne har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 25 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 120 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Kalmar län får 5 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 14:59 CEST

Samtliga kommuner i Kalmar län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 22 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Mönsterås kommun är ett exempel på detta. De kommer att prioritera önskemål från skolor i socioekonomiskt svagare områden. Kulturinsatserna kan till exempel vara besök på länsmuseet med workshop eller filmskapande med Reaktor Sydost.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Oskarshamns kommun har arbetslagen har valt vad de vill göra, vilket innebär 25 olika projekt i kommunens skolor. Det kan handla om exempelvis bild, slöjd, musik eller hiphop.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Oskarshamn
Karin Peterson, kultursamordnare
Telefon: 0491 880 43
karin.petersson1@oskarshamn.se

Mönsterås
Rozita Stenfelt-Alpfjord, barnkultursamordnare
Telefon: 0499 174 51
rozita.stenfelt-alpfjord@monsteras.se

Samtliga kommuner i Kalmar län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 22 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Kronoberg får 4,3 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:47 CEST

Sju kommuner i Kronobergs län har i år ansökt om och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Dessutom får en friskola med verksamhet också i andra län bidrag. Cirka 4,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Runt 20 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser på eller utanför skolan. Som tidigare år återkommer både enskilda kulturaktörer och kulturinstitutioner i kommunernas aktiviteter.

– Många kommuner har reflekterat vidare över identitet, språk, demokrati och integration. Genom kulturinsatser kan alla mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Växjö kommun beviljas två miljoner kronor för en mängd olika insatser, varav ett projekt kring kultur och elever med migrationserfarenheter. Flera skolor i kommunen fortsätter att lyfta språket och de estetiska ämnena som ett viktigt bidrag till språkförståelse och det vidgade textbegreppet.

Kreativt berättade finns i Älmhult kommuns planer för de mindre eleverna. De ska uppleva en interaktiv föreställning som utspelas på sju platser i stadsrummet. Därefter ska de titta närmare på berättandet fyra delar tillbaka i klassrummet.

Friskolekoncernen Thoren Framtid AB vill omvandla klassrummet till en kreativ plats för blandade aktiviteter, som innehåller musik, dans och skrivande.

– Även i år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Nardin Crisbi på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Lokala kontakter
Thoren Framtid AB
Uffe Redhe, bidragssamordnare
Telefon: 070 270 98 80
uffen.redhe@thorengruppen.se

Växjö
Mona Jonsson, samordnare
Telefon: 0470 419 38
mona.jonsson@vaxjo.se

Älmhult
Helen Carlsson, kulturstrateg
Telefon: 0476 552 19
helen.karlsson@almhult.se

Sju kommuner i Kronobergs län har i år ansökt om och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Dessutom får en friskola med verksamhet också i andra län bidrag. Cirka 4,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Runt 20 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Örebro län får 5 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:47 CEST

12 kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

–Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kumla kommun planerar bland annat att genomföra ett längre värdegrundsarbete med dramapedagog för åk 4 och 5. Utgångspunkten för arbetet ska vara språket och den egna identiteten.

I Hällefors kommun kommer även i år ”Teaterprojektet” med åk 4 att genomföras. Projektet är ett El Sistema inspirerat integrations- och läsförståelseprojekt i samarbete med bland annat Länsteatern.

– Även i år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Malin Palm på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Hällefors
Anna Eriksson, kultur- och fritidssekreterare
Telefon: 0591 641 83
anna.eriksson@hellefors.se

Kumla
Jenny Liljeberg, kulturskolechef
Telefon: 019 58 85 42
jenny.liljeberg@kumla.se

12 kommuner och en friskola i Örebro län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Värmland får 6,3 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:47 CEST

15 kommuner i Värmland har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 28 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I Forshaga kommun planerar ett skolområde ett mångkulturprojekt med kultur från flera olika länder. Ett annat skolområde inleder ett mångfaldsarbete med olika former av språkuttryck tillsammans med Kraftstationen, där måleri, bildkonst, skapande är uttrycksformer.

Sunne kommun vill till nästa läsår vidga sina aktiviteter med cirkus och trolleri. De ser att denna typ av program och workshops stärker gruppkänslan och minskar språkbarriären.

I Värmlands län är avstånden långa och ansökningarna visar att reskostnaderna för eleverna eller för kulturaktörerna kan bli höga, ofta mer än vad själva insatserna kostar. För ett yngre barn kan dagen bli orimligt lång om klassen ska besöka en kulturinstitution i en annan stad. De långa avstånden har tagits i beaktande i fördelningen av bidrag från Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Forshaga
Josefin Berger, enhetschef kultur
Telefon: 054 17 20 05
josefin.berger@forshaga.se

Sunne
Tuula Dajén, kultur- och enhetschef
Telefon: 0565 163 98
tuula.dajen@sunne.se

15 kommuner i Värmland har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 6,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 28 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

​Norrbotten får 5,2 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:46 CEST

Samtliga kommuner och fem friskolor i Norrbottens län samt Samestyrelsen för sina fem grundskolor har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,2 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 19 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Malin Palm, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Arvidsjaurs kommun planerar att genomföra ett filmprojekt med högstadiets åk 8. Tanken är att göra en filmproduktion med rörelse, inspelade berättelser och ljudskapande där ungdomarna uttrycker sina tankar både på sitt modersmål och på andra främmande språk.

Även Övertorneå kommun tänker genomföra aktiviteter där film och foto blir ett verktyg för att skapa mötesplatser mellan eleverna. De planerar även att genomföra insatser inom bland annat musik, dans och drama.

– Även i år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Malin Palm på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Malin Palm, handläggare för Skapande skola
Telefon 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lokala kontakter
Arvidsjaur
Camilla Freedman, barn- och ungdomskulturchef
Telefon 0960 157 66
camilla.freedman@arvidsjaur.se

Övertorneå
Karin Forsman, utvecklingsledare
Telefon 070 628 00 49
karin.forsman@overtornea.se

Samtliga kommuner och fem friskolor i Norrbottens län samt Samestyrelsen för sina fem grundskolor har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. 5,2 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 19 000 elever beräknas få del av insatserna.

Läs vidare »
Media no image

177 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 11:09 CEST

Kulturrådet fördelar 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning på Skapande skola. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.

Bidraget Skapande skola till landets kommuner och friskolor är inne på sitt nionde år. Samarbetet mellan skola och kulturliv fortsätter att utvecklas. Varje år får hundratusentals elever ta del av kulturinsatser med över 3 000 professionella kulturaktörer inom olika genrer.

– Det är glädjande att se hur två så viktiga områden som kulturen och skolan fortsätter fördjupa sitt samarbete, hur båda parter lär av varandra, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

En trend i årets ansökningar är att flera skolor använder externa kulturaktörer i syfte att stärka skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om att se teater eller arbeta tillsammans med dramapedagoger, cirkuspedagoger eller andra professionella kulturaktörer.

Skapande skola är ett statsbidrag som fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. 91 procent av kommunerna söker varje år bidraget, Antalet sökande friskolor varierar. Under 2017 kom närmare 400 ansökningar in till Kulturrådet. Det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor.

Läs mer
Lista över beviljade ansökningar, sorterat efter län
Sammanfattning av årets fördelning
Hemsida för Skapande skola

Ytterligare information
Tua Stenström
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Malin Palm
Telefon: 08 519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Nardin Crisbi
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning på Skapande skola. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.

Läs vidare »
Media no image

Nästan 3,5 miljoner kronor i bidrag till samverkan med komponister

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 12:57 CEST

I vårens omgång av bidraget till samverkan med komponister har Kulturrådet beslutat att fördela 3 471 000 kronor. Söktrycket med ansökningar med kvinnliga komponister har gått ned något jämfört med i fjol, andelen av de som sökt är nu 37,5 procent; andelen beviljade ansökningar med kvinnor är 43 procent.

Bidraget fördelas två gånger om året och är till för att stimulera beställningar av nya musikverk och anställningar av komponister inom utvecklingsprojekt.

Bidraget kan sökas av fria teater-, dans- och musikgrupper, regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, länsmusikorganisationer och arrangörer. Det kan också sökas av vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse som är upptagna i Kulturrådets regleringsbrev.

För att regionala institutioner för teater, dans och musik ska beviljas bidrag ska kostnaderna för komponisten ha medfinansiering. Ett riktmärke för regionala institutioner är att den totala kostnaderna för komponisten ska ha minst 30 procent regional medfinansiering. Sedan Kulturrådet förtydligade detta riktmärke har söktrycket från regionala institutioner blivit något lägre, vilket märks i denna sökomgång.

Malmö Live Konserthus beviljas bidrag för samverkan med Staffan Storm som ska skriva för Malmö Symfoniorkester, Musik i Dalarna för Ylva Skog som skall skriva för Dalasinfoniettan och Västmanlandsmusiken för Mirjam Tally som ska skriva för Västerås Sinfonietta. Göteborgs Symfoniker beviljas medel för två samverkansprojekt, för Tobias Broström och Britta Byström.

Av beviljade samverkansprojekt som vänder sig till barn och finns bland annat Weberkvartetten för samverkan med Johan Söderman Bohlin, NorrlandsOperan för Monica Dominique, Ravaillac Musik och Teater för Lena Willemark och Ahmad al Khatib och Art How för Gustaf Nygren.

Bland nya aktörer som för bidrag finns firma Johan Arrias för samverkan med Nomi Epstein, Hanna Hartman och Michael Pisaro i ett internationellt samverkansprojekt. Deras projekt befinner sig i gränslandet mellan komposition och improvisation.

Vårdnässpelen i Linköping är en annan ny aktör som beviljas bidrag, för samverkan med komponisten Lina Järnegard som ska skriva ett musikdramatiskt verk.

Avalon Music Consort är ytterligare en ny aktör som får bidrag, för den sydkoreanska komponisten Nicky Sohn. Hon ska komponera kammarmusik till Lövstavbruks Kammarmusikfestival 2017.

Läs mer
Bidragsfördelning samverkan med komponister, april 2017

Ytterligare information
Magnus Lemark, handläggare
Telefon 08 519 264 58
magnus-lemark@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

I vårens omgång av bidraget till samverkan med komponister har Kulturrådet beslutat att fördela 3 471 000 kronor. Söktrycket med ansökningar med kvinnliga komponister har gått ned något jämfört med i fjol, andelen av de som sökt är nu 37,5 procent; andelen beviljade ansökningar med kvinnor är 43 procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Pressfrågor
  • heleneyijb.oopnrapvqkpljseonrfs@kumokplturbtllraybdet.se
  • 08-519 264 25
  • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

  • Kulturrådet
  • Borgvägen 1-5, Box 27215
  • 102 53 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar