Media-no-image

Kulturrådet fördelar idag 17,8 miljoner kronor i utvecklingsbidrag

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 12:52 CEST

– Vi kan se att utvecklingsbidragen har en stor betydelse för att utveckla verksamheter, stärka konstnärlig kvalitet och vitalisera kulturområdet. Vår erfarenhet visar att det är viktigt att staten har möjlighet att stimulera särskilda utvecklingsinsatser inom ramen för kultursamverkansmodellen, ett behov som snarare verkar öka än avta, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Idag, den 15 oktober, fördelar Kulturrådet närmare 17,8 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till 41 aktörer runtom i landet. Exempel på projekt som får stöd är Författarcentrum Väst som driver projektet Romska berättelser och Malmö kulturförvaltning med Perpetual Romani.

Länsbiblioteket Dalarna och landstinget i Västmanland beviljas medel för att arbeta med metodutveckling kring läsfrämjande. Konstnärligt utvecklingsarbete och nya metoder för att tillgängliggöra kultur prövas. Två exempel är Region Hallands omfattande residensprojekt och Regionförbundet Södra Smålands utvecklingsprojekt inom scenkonst med fokus på dans. Barn och unga utgör målgrupp i flera projekt, exempelvis Ung scen norr i Norrbotten och Barnens bästa biennal i Skåne.

– Det finns en stor bredd i ansökningarna och nästan alla län har sökt, tyvärr är anslaget begränsat och endast cirka hälften av projekten kan beviljas bidrag, säger Staffan Forssell.

Läs mer om fördelningen.

Ytterligare information
Erik Åström, Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, Handläggare
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, Handläggare
Telefon: 08-519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons, Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

– Vi kan se att utvecklingsbidragen har en stor betydelse för att utveckla verksamheter, stärka konstnärlig kvalitet och vitalisera kulturområdet. Vår erfarenhet visar att det är viktigt att staten har möjlighet att stimulera särskilda utvecklingsinsatser inom ramen för kultursamverkansmodellen, ett behov som snarare verkar öka än avta, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet intar Ung scen på bokmässan

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 08:44 CEST

Kulturrådet intar Ung Scen på Bok & Bibliotek den 25-28 september. Programmet startar i A-hallen klockan 9.30 på torsdagen och därefter presenteras ett 60-tal programpunkter under fyra dagar. Storseminarier, workshops och mingel bjuds det också på!

Några höjdpunkter första dagen:
9.30 Författaren Mårten Melin är med på släppet av årets barnbokskatalog
10.00 Kulturrådets nya läscoach Johan Unenge startar kampanjen Paus – du och en bok.
12.30 Den romska sagoskatten – Bagir Kwiek berättar om trolldom, kärlek och maktkamp.
13.30 Unga migranter – Lasse Bengtsson samtalar med Erik de la Reguera
17.30 – FN:s barnkonvention fyller 25 år Läs hela programmet:

Ytterligare information
Eva Ottosson, projektledare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: eva.ottosson@kulturradet.se

Kulturrådet intar Ung Scen på Bok & Bibliotek den 25-28 september. Programmet startar i A-hallen klockan 9.30 på torsdagen och därefter presenteras ett 60-tal programpunkter under fyra dagar. Storseminarier, workshops och mingel bjuds det också på!

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling på agendan

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 16:01 CEST

Kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling. Det är temat för Tillväxtverkets internationella konferens The Impact of Culture i Umeå den 23–24 september. Kulturrådet arrangerar ett seminarium som ger ett globalt perspektiv på kulturens roll för hållbar utveckling. Danielle Cliche, från Unesco presenterar rapporten Creative Economy Report.

”Culture as a Key Resource for Sustainable Development – a global Outlook” heter Kulturrådets seminarium,som Danielle Cliche leder. Hon är chef för den avdelning som ansvarar för mångfalden av kulturella uttryck inom Unesco och är också sekreterare för Konventionen om skydd för och främjande avmångfalden av kulturyttringar.

År 2013 publicerades Unesco:s och UNDP:s Creative Economy Report som bland annat handlar om skyddandet av den kulturella mångfalden. I rapporten analyseras globala trender inom kulturområdet och ges rekommendationer för hur kulturen kan vara en del i arbetet för hållbar utveckling. Rapporten analyserar riktlinjer och praktiker, trender och exempel med en helhetssyn på hållbarhet.

Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Välkommen till Kulturrådets seminarium på Sliperiet, Umeå den 24 september 2014, kl 10.10–11.10. Intervjuer med Danielle Cliche kan ske i anslutning.

Läs mer Kulturrådets webbplats.

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 15
E-post: elin.rosenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se


Kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling. Det är temat för Tillväxtverkets internationella konferens The Impact of Culture i Umeå den 23–24 september.

Läs vidare »
Xophogii4yopbzdnziyv

Ny läscoach till Kulturrådets läs- och idrottssatsning

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 10:40 CEST

Kulturrådet satsar på en läscoach för att locka idrottande barn och unga att läsa. Johan Unenge heter coachen och han är känd som författare, serietecknare och Sveriges första läsambassadör. På Bok & Bibliotek i Göteborg kickar kampanjen Paus igång på Ung Scen.

Media-no-image

Kulturrådets stöd till e-böcker

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 15:37 CEST

För att utveckla medievanorna och främja läsandet är det av största vikt att utveckla den svenska e-boksmarknaden och skapa ett brett utbud av titlar.

Kulturrådet fördelar medel till elektronisk utgivning av kvalitetslitteratur, i form av stöd till digitalisering av förlagens backlist. Ansökningsperioden öppnar 18 september och pågår till och med 16 oktober. Hittills har backliststödet fördelats på förhand, men då svenska förlag löpande producerar e-böcker fördelas stödet istället i efterhand 2014.

Ytterligare ett led i det omfattande arbetet med att främja läsandet i Sverige är att folkbiblioteken kan tillhandahålla elektroniskt utgiven litteratur. Ett villkor för stöd till e-boksutgivning är därför att sökande förlag upplåter titeln för utlån på svenska bibliotek utan så kallad karenstid.

Vid fördelningen av e-boksstödet hösten 2014 söks stödet för redan utgivna titlar. Ansökningsförfarandet har också förenklats. För ytterligare detaljer om e-boksstödet, se utlysningen.

Ytterligare information
Andreas Åberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 84
E-post: andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

För att utveckla medievanorna och främja läsandet är det av största vikt att utveckla den svenska e-boksmarknaden och skapa ett brett utbud av titlar.

Läs vidare »
Media-no-image

Dags att beställa årets barnbokskatalog

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 10:22 CEST

Barnbokskatalog 2014/2015 är här! I katalogen hittar du utvalda böcker för barn och unga. Katalogen sprids i hela 400 000 exemplar och är gratis. Syftet är att guida barn, unga och vuxna i bokfloden.

Barnbokskatalogen är en hjälp för barn, unga och vuxna att hitta böcker som är läsvärda. I katalogen presenteras ett urval barn- och ungdomsböcker, faktaböcker, serier och böcker på andra språk utgivna i Sverige. I årets katalog blir barnbokskaraktärer intervjuade.

Barnbokskatalogen produceras av Kultur i Väst med uppdrag från Kulturrådet och sprids till barn och unga via bibliotek, skolor, bokhandlare eller via webben.

Katalogen lanseras på Bokmässan torsdag den 25 september. Den finns att hämta på Kulturrådets Ung scen i A-hallen och i Barnens bibliotek/Kultur i Västs monter D05:12.

Bokjuryn 2014 drar igång
Barnbokskatalogen är en del i arbetet med Bokjuryn – en nationell omröstning där barn och unga upp till 19 år röstar fram årets bästa böcker. Förra året röstade 35 000 barn, vilket gör att alla som röstar ingår i landets största bokjury. Bokjuryn engagerar också ett stort antal bibliotekarier och pedagoger i ett omfattande lässtimulerande arbete. Röstningen startar 1 januari och vinnarna presenteras på Världsbokdagen 23 april 2015.

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Katarina Dorbell, redaktör, Barnens bibliotek/Kultur i Väst
Telefon: 0708-18 20 02
E-post: katarina@barnensbibliotek.se

Barnbokskatalog 2014/2015 är här! I katalogen hittar du utvalda böcker för barn och unga. Katalogen sprids i hela 400 000 exemplar och är gratis. Syftet är att guida barn, unga och vuxna i bokfloden.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 10:06 CEST

Barns rätt till kultur är temat för Kulturrådets stora satsning på Ung Scen på Bok & Bibliotek 2014. Ung Scen ligger i A-hallen och är cirka 180 kvadratmeter. Där ska föreläsningar, samtal, utställningar och workshops äga rum. Programmet, som uppmärksammar att FN:s barnkonvention fyller 25 år, kretsar kring frågor om vad barns rätt till kultur innebär och djupdyker i ämnen som utanförskap, sexualitet och normer samt ungas läsning.

Spännande författare, oumbärliga humanister, e-böcker, utländska förläggare, översättare, läsambassadörer, queera bildvärldar, ungas eget skrivande, ny bibliotekslag. Det är några av höjdpunkterna i Kulturrådets satsning i Göteborg den 25–28 september på Ung scen och i en rad storseminarier.

Fler programpunkter på Ung Scen:

 • Invigning av Ung Scen – Kulturrådets GD Staffan Forssell
 • Barnbokskatalogen släpps Årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne
 • Den romska sagoskatten
 • Nominerade till Nordiska rådets barnlitteraturpris
 • Revolution poetry – satsning på kultur för alla i Tensta
 • Pussa en padda – finns det risker med appar och Ipads?
 • Idrott och läsning Workshops med svenska och internationella författare och illustratörer

Möt:
Barbro Lindgren, Ulf Stark, Pernilla Stalfelt, Daniel Boyacioglu, Kerstin Brunnberg, Bagir Kwiek, Elsa Billgren, Lasse Bengtsson, Dogge Doggelito, Pija Lindenbaum, Liv Strömquist, Erik Fichtelius, Lawen Mohtadi och många fler.

Alla storseminarier teckentolkas

Ytterligare information:
Eva Ottosson, projektledare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: eva.ottosson@kulturradet.se

Barns rätt till kultur är temat för Kulturrådets stora satsning på Ung Scen på Bok & Bibliotek 2014. Där ska föreläsningar, samtal, utställningar och workshops äga rum. Programmet, som uppmärksammar att FN:s barnkonvention fyller 25 år, kretsar kring frågor om vad barns rätt till kultur innebär och djupdyker i ämnen som utanförskap, sexualitet och normer samt ungas läsning.

Läs vidare »
Media-no-image

Första fördelningen av stöd till samarbetsprojekt inom Kreativa Europa

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 10:06 CEST

Det är nu klart vilka samarbetsprojekt som får stöd i den första utlysningen inom Kreativa Europa. Totalt 58 europeiska samarbetsprojekt delar på cirka 40,4 miljoner euro. Sammanlagt mottogs 411 ansökningar från olika europeiska länder, vilket innebär att 14 procent av ansökningarna beviljades.

Nio svenska organisationer deltar i de projekt som fått stöd. Sex svenska organisationer deltar i större samarbetsprojekt. Intercult leder projektet CORNERS − Turning Europe Inside Out. Riksarkivet deltar som partner i projektet Community as Opportunity − Creative Archives and Users Network, Statens museer för världskultur i Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, Moderna Dansteatern i [DNA] Departures and Arrivals, Teater Tre i Small Size, Performing Arts for Early Years och Högskolan Kristianstad i People’s Smart Sculpture. Ytterligare tre svenska organisationer deltar i mindre samarbetsprojekt som beviljas stöd; Moomsteatern leder projektet Crossing the Line. Som partners deltar Jeunesses Musicales Sverige i projektet Blackboard Music Project och Tensta Konsthall i projektet This is Tomorrow, Back to Basics: Forms and Actions in the Future.

Några exempel på projekt:

Teater Tre, Stockholm Small Size, Performing Arts for Early Years har fått två miljoner euro för ett stort europeiskt projekt. La Baracca i Bologna leder projektet och 17 europeiska organisationer är med; från exempelvis Ungern, Belgien, Frankrike, Spanien, Finland och England. Från Sverige deltar Teater Tre i Stockholm.

– Det är ju väldigt roligt att få dela intresset för scenkonst för det lilla barnet med så många spännande teatrar runtom i Europa, säger Sara Myrberg, konstnärlig ledare och skådespelare för Teater Tre.

Teater Tre på Rosenlundsgatan i Stockholm har funnits sedan 1979. I år firas 35-årsjubileum. Sara Myrberg berättar att Small Size-nätverket funnits en längre tid i Europa. Teater Tre har gästspelat på många festivaler i Europa men även utanför EU, i höstas i Namibia via Assitej.

– Det är väldigt familjärt det här nätverket och här finns mycket kompetens. Det är inspirerande att träffa konstnärer från andra länder, säger Sara Myrberg.

I oktober drar projektet igång. Teater Tre inleder med föreställningen Peka, trumma, dansa för 1-3 åringar. Sara Myrberg berättar att de 17 grupperna ska ses i Bologna under hösten för att välja ett övergripande tema och sedan skapa konstellationer utifrån det. Projektet ska även ägna sig mycket åt kunskapsöverföring och analysera varandras föreställningar. Sara förklarar att flera länder i Europa var tidigt ute med teater för de allra minsta barnen och en samlad erfarenhet kommer att inspirera till utveckling för alla i projektet. Teater Tre kommer också att bygga ett svenskt nätverk och välkomnar scenkonstnärer med samma intresse för den yngsta publiken.

Moomsteatern, Malmö

– Vi gjorde en krigsdans av glädje och samlade hela ensemblen till alkoholfritt bubbel, säger en påfallande glad Per Törnqvist, konstnärlig ledare för Moomsteatern.

Moomsteatern är projektledare för Crossing the Line, ett projekt som länkar samman Europas tre ledande teatrar med skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning; Mind the Gap från England och L´Oiseau-Mouche från Frankrike. Alla tre har funnits över 25 år och lyckats skapa permanenta verksamheter. Jonathan Meth från Goldsmith College i London blir projektdramaturg och ska följa projektet och göra en kvalitativ utvärdering.

– Det finns många likheter men olikheterna är fler. Vi har mycket att lära av varandra och om våra konstnärliga processer, metoder och utveckling, betonar Per Törnqvist.

Nu är det en hel del formella dokument som ska skrivas under och skickas in till EU, säger verksamhetschef Suzanne Hellberg. Första aktiviteten blir en gemensam workshop i december 2014 i Malmö. Sedan gör teatrarna varsin föreställning våren 2016 och i slutet av 2016 ska de delta på en festival i Frankrike.

Per Törnqvist berättar att grunden för samarbetet var en konferens i Washington för två år sedan där kulturorganisationer från hela världen möttes. Det gemensamma var arbetet tillsammans med personer med olika funktionsnedsättningar.

Moomsteatern hoppas att projektet ska leda till ett nätverk för ökat kunskapsutbyte mellan ett flertal teatrar och organisationer, däribland Per Arts i Novi Sad, Serbien, Blue Teapot, Irland, Riksteaterns Tyst Teater, men också med kollegor i Hong Kong, USA, Kanada, Australien och Indien.

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Tel: 08-51926415
E-post: elin.rosenstrom@kulturradet.se


Det är nu klart vilka samarbetsprojekt som får stöd i den första utlysningen inom Kreativa Europa. Totalt 58 europeiska samarbetsprojekt delar på cirka 40,4 miljoner euro. Sammanlagt mottogs 411 ansökningar från olika europeiska länder, vilket innebär att 14 procent av ansökningarna beviljades.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet i nordisk monter på bokmässa i Peking

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 14:03 CEST

Kulturrådet deltar på bokmässan i Peking, som äger rum mellan den 27 och 31 augusti. Tillsammans med danska kulturstyrelsen och norska NORLA, center för norsk skön- och facklitteratur i utlandet, har Kulturrådet en nordisk samlingsmonter på mässan.

– Det finns idag ett stort intresse för svensk och nordisk barnlitteratur i Kina. Vi är väldigt glada över att erbjuda en mötesplats som gör det möjligt för fler författarskap att upptäckas, säger Zoi Santikos, projektledare för den nordiska satsningen i Peking.

Ett tjugotal norska, danska och svenska förläggare och agenter ska vara på plats i Peking. Svenska förlag som deltar på mässan är Natur & Kultur, Rabén & Sjögren, Alfabeta och Opal. Samtliga med fokus på främjande av översättningar av svensk barn- och ungdomslitteratur till kinesiska.

Tre svenska författare deltar: Åsa Lind, Per Gustavsson och Rose Lagercrantz. Programpunkterna äger rum på mässan och på Sanlian Taofen Bookstore.

Höjdpunkter ur programmet:

 • Childhood in Scandinavia. Möt samtida författare från Norge och Sverige.
 • The Nordic Book industry – trender inom samtida dansk, norsk och svensk litteratur.
 • Rundabordssamtal med kinesiska och nordiska förläggare.

Ytterligare information:
Zoi Santikos, projektledare
Telefon: 08-519 264 87
E-post: zoi.santikos@kulturradet.se

Kulturrådet deltar på bokmässan i Peking, som äger rum mellan den 27 och 31 augusti. Tillsammans med danska kulturstyrelsen och norska NORLA, center för norsk skön- och facklitteratur i utlandet, har Kulturrådet en nordisk samlingsmonter på mässan.

Läs vidare »
Media-no-image

Fristadssystemet prövat av förvaltningsrätten i Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 14:01 CEST

Gävle beslutade i våras att bli fristad för en förföljd konstnär och samtidigt att bli medlem i fristädernas internationella nätverk ICORN. Beslutet överklagandes av en lokal politiker i Gävle med motiveringen att det stred mot kommunallagen. Igår beslutade förvaltningsrätten i Falun att Gävle kommun inte har rätt att vara med i ICORN. Detta är första gången det svenska fristadsystemet har prövats rättsligt.

Sedan början av 1990-talet har städer över hela världen tagit initiativ till att under tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt hemland. Kulturrådet har regeringens uppdrag att verka för att det i Sverige ska blir fler fristäder för förföljda konstnärer. Sedan 2013 har Kulturrådet även haft i uppdrag att verka för att fristadsrörelsen breddas till att omfatta utsatta kulturskapare inom fler konstformer. Idag inkluderar rörelsen även musiker, scen- och bildkonstnärer.

– Kulturrådet har arbetat aktivt för att det ska bli fler fristäder i Sverige och antalet har ökat under de senaste åren. Fristäder för förföljda kulturskapare finns nu i flera delar av landet och det finns önskemål om att ta emot kulturskapare inom olika konstområden. Kulturrådet ser positivt på den utveckling som skett. Det vore beklagligt om förvaltningsrättens dom hindrar en fortsatt utveckling, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Ytterligare information:
Ewa Ottosson, Projektledare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: ewa.ottosson@kulturradet.se


Gävle beslutade i våras att bli fristad för en förföljd konstnär och samtidigt att bli medlem i fristädernas internationella nätverk ICORN. Beslutet överklagandes av en lokal politiker i Gävle med motiveringen att det stred mot kommunallagen. Igår beslutade förvaltningsrätten i Falun att Gävle kommun inte har rätt att vara med i ICORN.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljonxqnis@mxsnkulturradetit.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar