Skip to main content

Kulturnätverket i Lindesbergs kommun

Kontaktperson

Kulturnätverket i Lindesbergs kommun är en sluten grupp på Facebook där alla som är med kan diskutera frågor, förslag och inbjudningar av mer intern karaktär. Syftet med Kulturnätverket i Lindesberg är det samma som Nätverket Lindekultur - ”att genom samverkan och samordning nå samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg”. Skillnaden är namnet och kopplingen till nyhetskanalen LindeKultur för att särskilja att nätverket INTE är det samma som nyhetskanalen. Nätverket finns för att samla olika aktörer till gemensamma aktiviteter.