Skip to main content

Bergslagsspelen

Kontaktperson

Bergslagsspelen är ett brett samarbetsprojekt med amatörer och proffs som syftar till att berika norra Örebro län – Nora, Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun – med teater- och dansverksamhet. Bergslagsspelen samverkar med föreningsliv, kommuner, studieförbund och fria kulturgrupper. Projektledare: Kristina Dybeck - epost: kristina@bergslagsspelen.se