Skip to main content

Björn Lagerman

FriBi HB

Kontaktperson

Biodling med ca 100 bisamhällen fördelade från Frövi till Ramsberg. Unik honungshantering. Bina bygger fritt i skattlådorna utan ramar. Alltid nytt rent vax. Driver utvecklingsprojektet BeeScanning där biodlaren kan använda kameran i mobiltelefonen för att upptäcka och behandla mot parasiten Varroa Destructor. Varroa är det största hotet mot all världens bisamhällen.