Skip to main content

Kyrkbergets Vänner

Förening som värnar om KyrkbergetKontaktperson

Vi värnar om Kyrkberget, som en mötesplats i naturen och kulturens tecken. Kyrkberget är en bit värdefull natur, centralt belägen bredvid järnvägen i Lindesberg. Här på Kyrkberget finns eldstäder, lekplats, biologisk mångfald, och en gammal kägelbanan som är värd att rustas upp, för att åter tas i bruk för kägelspel och andra arrangemang.