Skip to main content

Föreningen Bergslagsflaggan

Kontaktperson

Föreningens ändamål är att värna och bevara Bergslagsflaggan samt verka för att den blir en enande och samlande symbol för det geografiska området Bergslagen. Detta syfte fullföljs genom att göra flaggan allmänt känd i Bergslagen. Det sker genom att tillhandahålla den och via marknadsföring sprida den i form av olika produkter, som fasadflagga, stångflagga m.m. Utöver ändamålet ovan får stöd ges till olika projekt med historisk eller kulturell anknytning till Bergslagen. Kontaktperson: Rune Andersson, Ramsbergvägen 9, 711 77 Stråssa, 0581-430 60 .